Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Uložení diagramu Visia jako grafického souboru nebo obrázku

V Visio můžete diagram uložit ve formátu PDF. Nebo ho můžete uložit jako soubor obrázku (JPEG, PNG, SVG nebo jiný formát) pro použití jinde. 

Uložení diagramu ve formátu PDF

 1. Vyberte Soubor > Exportovat

 2. V části Export vyberte Create PDF/XPS Document (Vytvořit dokument PDF/XPS).

 3. V části Create PDF/XPS Document (Vytvořit dokument PDF/XPS) vyberte Create PDF/XPS (Vytvořit PDF/XPS).

 4. Klikněte na Uložit jako.

 5. Vyberte Možnosti a určete, které stránky nebo stránky se mají zahrnout do souboru PDF. 

  • Ve výchozím nastavení budou do SOUBORU PDF zahrnuty všechny stránky. Pokud to chcete změnit, vyberte některou možnost v části Rozsah stránek.

  • PDF bude odpovídat rozložení stránky v souboru Visia.

  • Informace o dalších možnostech najdete v tématu Další informace o možnostech PDF.

 6. Přejděte do složky, do které chcete soubor uložit, a vyberte Publikovat.

Uložení diagramu jako obrázku PNG, JPG, SVG nebo EMF

 1. Vyberte Soubor > Exportovat

 2. V části Export vyberte Změnit typ souboru.

 3. V části Uložit výkres v části Typy grafických souborů vyberte požadovaný typ souboru obrázku (PNG, JPG, EMF nebo SVG). 

 4. Vyberte Uložit jako

 5. Přejděte do složky, do které chcete soubor uložit, a pak vyberte Uložit.

 6. (Pokud jste vybrali formát PNG nebo JPEG) Na základě vybraného formátu obrázku se zobrazí další možnosti:

Uložení diagramu v jiném formátu souboru obrázku

K dispozici jsou další formáty souborů obrázků: .gif, .tif, .bmp a .wmf.

 1. Vyberte Soubor > Exportovat

 2. V části Export vyberte Změnit typ souboru.

 3. V části Uložit výkres vyberte v části Jiné typy souborů možnost Uložit jako jiný typ souboru.

 4. Vyberte Uložit jako

 5. V dialogovém okně otevřete seznam Uložit jako typ a vyberte požadovaný formát.

 6. Přejděte do složky, do které chcete soubor uložit, a pak vyberte Uložit.

 7. Na základě vybraného formátu obrázku se zobrazí další možnosti:

Chyba 920

Někteří lidé při pokusu o uložení jako obrázek narazí na chybu 920 . Příčinou je pravděpodobně jedna ze dvou věcí:

 • Jeden nebo více objektů je mimo pracovní prostor Visio a Visio je nemůže adekvátně umístit do zobrazení, aby je mohl vykreslit na obrázku.

 • Rozlišení obrázku je nastaveno na vyšší, než Visio dokáže zpracovat.

Tady jsou dva články, které tuto chybu popisují:

V Visio můžete diagram uložit ve formátu PDF nebo jako soubor obrázku (JPEG nebo PNG). 

Uložení diagramu ve formátu PDF

Když uložíte SOUBOR PDF doVisio pro web, budou do souboru PDF zahrnuty všechny stránky diagramu, které odpovídají rozložení stránky ve výkresu Visio.

 1. Klikněte na Soubor > Uložit jako.

 2. V části Uložit jako vyberte Stáhnout jako PDF.

  Výkres se okamžitě uloží do standardní složky Stažené soubory. Otevřete Průzkumník souborů (nebo Finder, pokud používáte Mac) a v levém podokně vyberte Stažené soubory.

Uložení diagramu jako souboru obrázku

 1. Klikněte na Soubor > Uložit jako.

 2. V části Uložit jako vyberte Stáhnout jako obrázek.

 3. V části Oblast diagramu vyberte, kterou stránku nebo stránky chcete uložit. (Každá stránka se uloží jako samostatný soubor obrázku.)

  Možnosti Stáhnout jako obrázek

 4. Vyberte Rozlišení. (Čím vyšší je rozlišení, tím lepší je kvalita obrázku.)

 5. V části Formát vyberte buď PNG , nebo JPEG.

 6. Pokud ukládáte jako formát PNG, máte možnost vybrat průhledné pozadí. (Pokud nevyberete průhledné pozadí, bude barva pozadí obrázku stejná jako barva diagramu, ať už bílá nebo jiná.)

 7. Zvolte Stáhnout.

Soubor obrázku nebo soubory se okamžitě uloží do složky Stažené soubory ve vašem počítači. Pokud jste v kroku 3 vybrali více než jednu stránku, soubory obrázků se uloží do komprimovaného souboru .zip. Pokud chcete získat přístup k obrázkům v souboru .zip, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte Extrahovat vše

Zástupce pro "Stáhnout jako PNG"

Pokud upravujete výkres Visio, je možnost Stáhnout jako obrázek dostupná v místní nabídce, pokud máte vybraný jeden nebo více obrazců. Tato možnost okamžitě stáhne obrázek PNG vybraných obrazců. Obrázek nebude mít průhledné pozadí a rozlišení obrázku je 144 pixelů na paleci (nastavení Střední ). 

Klikněte pravým tlačítkem myši na výběr a pak zvolte Stáhnout jako obrázek.

Vyhledání možností Stáhnout v režimu zobrazení

Při prohlíženíVisio výkresu jsou v nabídce Zobrazit další příkazy v horní části okna k dispozici také možnost Stáhnout jako obrázek a Stáhnout ve formátu PDF

Tyto možnosti jsou zástupci, kteří soubor okamžitě stáhnou:

 • Možnost Stáhnout jako obrázek uloží aktuální stránku ve středním rozlišení (144 pixelů na paleč) a bez průhledného pozadí.

 • Soubor Stáhnout ve formátu PDF uloží soubor obsahující každou stránku aktuálního souboru výkresu.

V režimu zobrazení jsou možnosti Stáhnout dostupné v horní části okna nabídky se třemi tečky.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×