Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Shrnutí

K získání a nastavení aktuální pozice kurzoru Windows Microsoft Windows DLL (dynamická knihovna) můžete nastavit volání rozhraní API (application programming interface). Aktuální pozici můžete získat pomocí funkce GetCursorPos v USER32.DLL.

Další informace

Microsoft Excel nemá integrovanou funkci pro získání nebo nastavení pozice kurzoru. Příkaz Declare v makru Microsoft Excel jazyk Visual Basic for Application však můžete použít k volání funkce Microsoft Windows pro přístup k aktuální pozici. Pozici kurzoru můžete nastavit také pomocí jiné funkce SetCursorPos. Funkci SetCursorPos můžete použít ve struktuře opakování k přesunutí kurzoru přes obrazovku.


Společnost Microsoft uvádí příklady jazyk Visual Basic for Application pouze pro ilustraci bez výslovné nebo předpokládané záruky, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky prodejnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel. Postupy Visual Basic v tomto článku jsou uvedené tak, jak jsou, a Společnost Microsoft nezaručuje, že je lze použít ve všech situacích. Pracovníci podpory Microsoftu sice můžou vysvětlit funkčnost určitého makra, ale tyto příklady neupraví tak, aby poskytovali přidané funkce, ani vám nepomůžou vytvářet makra, která budou splňovat vaše konkrétní potřeby. Pokud máte omezené možnosti programování, můžete se obrátit na jednoho z poskytovatelů řešení microsoftu. Poskytovatelé řešení nabízejí širokou škálu služeb založených na poplatek, včetně vytváření vlastních maker. Další informace o poskytovatelích řešení společnosti Microsoft získáte na adrese (800) 426-9400.

PŘÍKLADY

 1. Do nového modulu zadejte následující kód:

  ' Access the GetCursorPos function in user32.dll
  Declare Function GetCursorPos Lib "user32" _
  (lpPoint As POINTAPI) As Long
  ' Access the GetCursorPos function in user32.dll
  Declare Function SetCursorPos Lib "user32" _
  (ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long

  ' GetCursorPos requires a variable declared as a custom data type
  ' that will hold two integers, one for x value and one for y value
  Type POINTAPI
  X_Pos As Long
  Y_Pos As Long
  End Type

  ' Main routine to dimension variables, retrieve cursor position,
  ' and display coordinates
  Sub Get_Cursor_Pos()

  ' Dimension the variable that will hold the x and y cursor positions
  Dim Hold As POINTAPI

  ' Place the cursor positions in variable Hold
  GetCursorPos Hold

  ' Display the cursor position coordinates
  MsgBox "X Position is : " & Hold.X_Pos & Chr(10) & _
  "Y Position is : " & Hold.Y_Pos
  End Sub

  ' Routine to set cursor position
  Sub Set_Cursor_Pos()

  ' Looping routine that positions the cursor
  For x = 1 To 480 Step 20
  SetCursorPos x, x
  For y = 1 To 40000: Next
  Next x
  End Sub
 2. Klikněte kamkoli do textu Get_Cursor_Pos rutiny a stisknutím klávesy F5 spusťte Get_Cursor_Pos makro.

  Zobrazí se okno se zprávou se souřadnicemi aktuální pozice ukazatele myši.

 3. Klikněte kamkoli do textu rutiny Set_Cursor_Pos a stisknutím klávesy F5 spusťte Set_Cursor_Pos makro.

Kurzor se přes obrazovku posune diagonálně dolů.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×