Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Platí pro

Objekt Form

Pomocí vlastnosti AllowEdits (Povolit úpravy) můžete specifikovat, jestli uživatel, který právě používá Formulář, může upravit uložené záznamy. Typ Boolean pro čtení/zápis.

výraz.AllowEdits

Výraz Povinný argument. Výraz, který vrátí jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Nastavení

Vlastnost AllowEdits (Povolit úpravy) používá následující nastavení.

Nastavení

Visual Basic

Popis

Ano

True

(Výchozí) Uživatel může upravit uložené záznamy.

Ne

False

Uživatel nemůže upravit uložené záznamy.


Pokud chcete nastavit vlastnost AllowEdits (Povolit úpravy), použijte Seznam vlastností, Makro nebo kód jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Poznámky

Pomocí vlastnosti AllowEdits (Povolit úpravy) můžete zabránit tomu, aby formulář zobrazil změny ve stávajících datech. Pokud chcete zabránit změnám dat v konkrétním ovládacím prvku, použijte vlastnost Enabled (Zpřístupnit) nebo Locked (Uzamknout).

Pokud chcete zabránit změnám stávajících záznamů (nastavit formulář jen pro čtení), nastavte vlastnosti AllowAdditions (Povolit přidávání), AllowDeletions (Povolit odstranění) a AllowEdits (Povolit úpravy) na hodnotu Ne. Záznamy můžete také nastavit jen pro čtení tak, že vlastnost RecordsetType (Typ sady záznamů) nastavíte na hodnotu Snapshot (Snímek).

Změna hodnoty pole programově způsobí, že aktuální záznam bude možné upravovat bez ohledu na nastavení vlastnosti AllowEdits . Pokud chcete uživateli zabránit v provádění změn záznamu (AllowEdits is No), který potřebujete upravit programově, uložte záznam po jakýchkoli programových změnách. Nastavení vlastnosti AllowEdits bude po uložení všech neuložených změn aktuálního záznamu znovu respektováno.

Poznámka: Pokud je nastavený argument Režim dat v akci OpenForm (Otevřít formulář), Microsoft Office Access 2007 přepíše několik nastavení vlastností formuláře. Pokud je argument Režim dat v akci OpenForm (Otevřít formulář) nastavený na Edit (Úpravy), Access otevře formulář s tímto nastavením vlastností:

  • AllowEdits – Ano

  • AllowDeletions – Ano

  • AllowAdditions – Ano

  • DataEntry – Ne

Pokud chcete zabránit tomu, aby akce OpenForm (Otevřít formulář) přepisovala tato stávající nastavení vlastností, vynechejte nastavení argumentu Režim dat, aby Access používal nastavení vlastností definovaná formulářem.

Příklad

V následujícím příkladu se zkontroluje vlastnost ControlType u všech ovládacích prvků ve formuláři. U všech ovládacích prvků popisku a textového pole tato procedura přepne vlastnost SpecialEffect (Zvláštní efekty). Pokud je u ovládacích prvků popisku vlastnost SpecialEffect (Zvláštní efekty) nastavená na hodnotu Stínovaný a u ovládacích prvků textového pole je vlastnost SpecialEffect nastavená na hodnotu Normální a vlastnosti AllowAdditions (Povolit přidávání), AllowDeletions (Povolit odstranění) a AllowEdits (Povolit úpravy) jsou všechny nastavené na hodnotu Ano, přepne se proměnná intCanEdit tak, aby se povolily úpravy podkladových dat.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×