Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Platí pro

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Label

Objekt Rectangle

Objekt CheckBox

Objekt ListBox

Objekt Section

Objekt ComboBox

Objekt ObjectFrame

Kolekce TabControl

Objekt CommandButton

Objekt OptionButton

Objekt TextBox

Objekt Form

Objekt OptionGroup

Objekt ToggleButton

Objekt Image

Objekt Page

Nastaví nebo vrátí hodnotu pole Při kliknutí v okně Vlastnosti některého z objektů v seznamu Platí pro. Typ String (Řetězec) pro čtení/zápis.

výraz.OnClick

Výraz Povinný argument. Výraz, který vrátí jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Tato vlastnost umožňuje programově změnit akci, kterou má Microsoft Office Access 2007 provést, když je aktivovaná určitá událost. Můžete třeba chtít mezi voláními události změnit parametry výrazu nebo přepnout z obslužné procedury události na výraz nebo makro v závislosti na okolnostech, při kterých byla událost aktivována.

K události Click dojde, když uživatel stiskne a uvolní levé tlačítko myši nad objektem.

Hodnota OnClick bude jedna z následujících v závislosti na tom, co vyberete v dialogovém okně Zvolit tvůrce (otevřete ho tak, že v okně Vlastnosti objektu kliknete vedle pole Při kliknutí na tlačítko Vytvořit):

  • Pokud zvolíte Tvůrce výrazů, hodnota bude "=výraz", kde výraz je výraz z okna Tvůrce výrazů.

  • Pokud zvolíte Tvůrce maker, je hodnota název makra.

  • Pokud zvolíte Tvůrce kódu, hodnota bude "[Event Procedure]" (Obslužná procedura události).

Pokud je pole Při kliknutí prázdné, je hodnota vlastnosti prázdný řetězec.

Příklad

Následující příklad přidruží událost Click obslužné proceduře události OK_Click pro tlačítko s názvem OK ve formuláři Order Entry, pokud momentálně žádné přidružení neexistuje.

With Forms("Order Entry").Controls("OK")
If .OnClick = "" Then
.OnClick = "[Event Procedure]"
End If
End With

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×