Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Platí pro

Objekt Form

Pomocí vlastnosti TimerInterval (Interval časovače) můžete v milisekundách nastavit interval mezi událostmi časovače ve formuláři. Typ Long pro čtení/zápis.

výraz.TimerInterval

Výraz Povinný argument. Výraz, který vrátí jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Hodnota vlastnosti TimerInterval (Interval časovače) je dlouhé celé číslo od 0 do 2 147 483 647.

Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí seznamu vlastností formuláře, pomocí makra nebo pomocí kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Poznámka: Když používáte jazyk VBA, vlastnost TimerInterval (Interval časovače) můžete nastavit v události formuláře Load (Načíst).

Když chcete spustit kód jazyka VBA v intervalech zadaných ve vlastnosti TimerInterval (Interval časovače), vložte tento kód do procedury události Timer (Časovač) daného formuláře. Když se například chcete opakovaně dotazovat na záznamy každých 30 vteřin,vložte kód pro opakované dotazování na záznamy do procedury události Timer (Časovač) daného formuláře a pak nastavte vlastnost TimerInterval (Interval časovače) na hodnotu 30000.

Příklad

Následující příklad ukazuje, jak ve formuláři vytvořit blikající tlačítko pomocí zobrazování a skrývání ikony na tomto tlačítku. Procedura události Load (Načítání) nastaví vlastnost TimerInterval (Interval časovače) daného formuláře na hodnotu 1 000, takže zobrazování ikony se zapne jednou za vteřinu.

Sub Form_Load()
Me.TimerInterval = 1000
End Sub
Sub Form_Timer()
Static intShowPicture As Integer
If intShowPicture Then
' Show icon.
Me!btnPicture.Picture = "C:\Icons\Flash.ico"
Else
' Don't show icon.
Me!btnPicture.Picture = ""
End If
intShowPicture = Not intShowPicture
End Sub

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×