Vytváření absolutních a relativních hypertextových odkazů v dokumentech aplikací Word 2007 a Word 2003

ÚVOD

Tento článek popisuje, jak vytvářet absolutní a relativní hypertextové odkazy v aplikacích Microsoft Office Word 2007 a Microsoft Office Word 2003.

Další informace

Aplikace Word automaticky vytváří hypertextový odkaz, když do dokumentu napíšete adresu existující webové stránky, například www.microsoft.com. K tomuto chování dochází pouze tehdy, pokud jste nevypnuli funkci automatické formátování hypertextových odkazů. Můžete také vytvářet vlastní hypertextové odkazy na dokumenty v počítači nebo na síťové sdílené položky. Tyto hypertextové odkazy mohou být absolutní. Mohou být také relativní vzhledem k dokumentu aplikace Word, se kterým pracujete.

Ve výchozím nastavení je možnost Aktualizovat odkazy při uložení v okně Webové možnosti zapnutá. Proto, když v dokumentu aplikace Word vytvoříte hypertextový odkaz, převede aplikace Word tento hypertextový odkaz na relativní hypertextový odkaz.

Definice a příklady

 • Hypertextový odkaz
  Hypertextový odkaz je barevný a podtržený text nebo barevný a podtržený grafický objekt. Klepnutím na tento hypertextový odkaz se otevře jedna z následujících položek:

  • soubor,

  • určité místo v souboru,

  • webová stránka v Internetu,

  • webová stránka v intranetu,

  • server protokolu Gopher, Telnet nebo FTP (File Transfer Protocol).

  Kromě toho můžete klepnutím na hypertextový odkaz zobrazit diskuzní skupiny.

 • Absolutní hypertextový odkaz
  Absolutní hypertextový odkaz je hypertextový odkaz, který obsahuje úplnou adresu cílového souboru nebo webu. Následující adresa představuje příklad úplné adresy v absolutním hypertextovém odkazu:

  http://www.microsoft.com/support

 • Základ hypertextového odkazu
  Základ hypertextového odkazu je cesta, která je sdílená souborem obsahujícím hypertextový odkaz a cílovým souborem.

 • Relativní hypertextový odkaz
  Relativní hypertextový odkaz je hypertextový odkaz obsahující adresu, která je relativní k adrese cílového souboru. Adresa cílového souboru je také známa jako základ hypertextového odkazu.  Například dokument má následující základ hypertextového odkazu:

  C:\Documents and Settings\Uživatelské_jméno\DokumentyDokument, který má název Prodej.doc, je umístěný v následující cestě k souboru:

  C:\Documents and Settings\Uživatelské_jméno\Dokumenty\Duben\Prodej.docRelativní hypertextový odkaz k tomuto dokumentu obsahuje pouze relativní adresu k dokumentu Prodej.doc. Z tohoto důvodu relativní hypertextový odkaz obsahuje následující adresu:

  Duben\Prodej.doc

Použití absolutních hypertextových odkazů místo relativních

Chcete-li používat absolutní hypertextové odkazy, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Použití absolutních hypertextových odkazů ve všech dokumentech aplikace Word. Použijte některou z následujících metod:

  Metoda 1: Word 2007

  1. Klepněte na Tlačítko Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.

  2. Klepněte na tlačítko Upřesnit.

  3. Ve skupinovém rámečku Obecné klepněte na tlačítko Webové možnosti.

  4. Klepněte na kartu Soubory.

  5. Zrušte zaškrtnutí políčka Aktualizovat odkazy při uložení.

  6. Dvakrát klepněte na tlačítko OK.

  Metoda 2: Word 2003

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

  2. Klepněte na kartu Obecné.

  3. Klepněte na tlačítko Webové možnosti.

  4. Klepněte na kartu Soubory.

  5. Zrušte zaškrtnutí políčka Aktualizovat odkazy při uložení.

  6. Dvakrát klepněte na tlačítko OK.

 • Použití absolutních hypertextových odkazů v jednom dokumentu. Použijte některou z následujících metod:

  Metoda 1: Word 2007

  1. Otevřete dokument, ve kterém chcete použít absolutní hypertextový odkaz.

  2. Klepněte na Tlačítko Office, přejděte na položku Připravit a poté klepněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Klepněte na tlačítko Vlastnosti dokumentu a potom na příkaz Upřesnit vlastnosti.

  4. Klepněte na kartu Souhrnné informace.

  5. Do pole Základ hyp. odkazu zadejte x a klepněte na tlačítko OK.

  Metoda 2: Word 2003

  1. Otevřete dokument, ve kterém chcete použít absolutní hypertextový odkaz.

  2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Klepněte na kartu Souhrnné informace.

  4. Do pole Základ hyp. odkazu zadejte x a klepněte na tlačítko OK.

Změna hypertextových odkazů

Chcete-li hypertextové odkazy v dokumentu změnit, postupujte takto:

 1. Otevřete dokument.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na hypertextový odkaz, který chcete změnit, a potom klepněte na příkaz Upravit hypertextový odkaz.

 3. V seznamu Oblast hledání klepněte na dokument, který má tento hypertextový odkaz otevírat. Můžete také do pole Adresa zadat adresu URL nebo cíl.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Nastavení základu hypertextového odkazu

Chcete-li nastavit základ hypertextového odkazu pro všechny hypertextové odkazy nebo pro všechny adresy URL v dokumentu, použijte jednu z následujících metod podle toho, o jakou verzi aplikace Word se jedná.

Metoda 1: Word 2007

 1. Otevřete dokument, ve kterém chcete nastavit základ hypertextového odkazu.

 2. Klepněte na Tlačítko Office, přejděte na položku Připravit a poté klepněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Klepněte na tlačítko Vlastnosti dokumentu a potom na příkaz Upřesnit vlastnosti.

 4. Klepněte na kartu Souhrnné informace.

 5. Do pole Základ hyp. odkazu zadejte cestu, kterou chcete používat pro všechny hypertextové odkazy, které vytvoříte v tomto dokumentu.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Metoda 2: Word 2003

 1. Otevřete dokument, pro který chcete nastavit základ hypertextového odkazu.

 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vlastnosti a pak klepněte na kartu Souhrnné informace.

 3. Do pole Základ hyp. odkazu zadejte cestu, kterou chcete používat pro všechny hypertextové odkazy, které vytvoříte v tomto dokumentu.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Poznámka: Pokud chcete přepsat základ hypertextového odkazu, zadejte do pole Adresa v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz úplnou adresu hypertextového odkazu.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×