Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vytvoření vyhledávacího pole zlepšuje srozumitelnost dat, ale také pomáhá vyhnout se chybám při zadávání dat omezením hodnot, které lze zadat. Vyhledávací pole může uživatelsky přívětivým způsobem zobrazit hodnotu, která je vázána na jinou hodnotu v tabulce zdrojových dat. Chcete například zaevidovat zákazníka u objednávky v tabulce Objednávky. Všechny informace o zákaznících jsou však sledovány v tabulce Zákazníci. Můžete vytvořit vyhledávací pole, které zobrazuje informace o zákazníkovi v poli se seznamem. Když pak vyberete zákazníka v tomto seznamu, uloží se do záznamu objednávky odpovídající hodnota – například hodnota primárního klíče zákazníka.

Poznámka:    Access obsahuje různé typy polí se seznamem: pole se seznamem hodnot, které ukládá pouze jednu hodnotu, přičemž platné hodnoty jsou definované ve vlastnosti, a pole s více hodnotami, do kterého lze uložit až 100 hodnot oddělených čárkou (,) v jednom poli. Další informace najdete v tématech Vytvoření nebo odstranění pole se seznamem hodnot a Vytvoření nebo odstranění pole s více hodnotami.

V tomto článku

Co je vyhledávací pole?

Vyhledávací pole je pole v tabulce, jehož hodnota je načtena z jiné tabulky nebo dotazu. Kdykoli je to možné, měli byste k vytvoření vyhledávacího pole použít Průvodce vyhledáváním. Průvodce vyhledáváním zjednodušuje proces, automaticky vyplní odpovídající vlastnosti pole a vytvoří příslušné relace mezi tabulkami.

Vyhledávací sloupec

Začátek stránky

Vytvoření vyhledávacího pole v návrhovém zobrazení

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. V prvním prázdném řádku, který je k dispozici, klikněte na buňku Název pole a poté zadejte název pro vyhledávací pole.

 3. Klikněte na sloupec Datový typ tohoto řádku, klikněte na šipku a pak v rozevíracím seznamu vyberte položku Průvodce vyhledáváním.

  Poznámka:   V závislosti na volbách, které provedete v Průvodci vyhledáváním, můžou vzniknout tři typy seznamů: vyhledávací pole, pole se seznamem hodnot a pole s více hodnotami.

 4. V průvodci postupujte podle těchto pokynů:

  1. Na první obrazovce vyberte možnost Hodnoty pro vyhledávací pole získat z jiné tabulky a potom klikněte na Další.

  2. Na druhé obrazovce vyberte tabulku nebo dotaz obsahující hodnoty a potom klikněte na Další.

  3. Na třetí obrazovce vyberte jedno nebo více polí a potom klikněte na Další.

  4. Na čtvrté obrazovce vyberte pořadí řazení polí při zobrazení v seznamu a pak klikněte na Další.

  5. Na páté obrazovce upravte šířku sloupce tak, aby byly hodnoty lépe čitelné, a potom klikněte na Další.

  6. Na šesté obrazovce ponechte název pole nebo zadejte nový název, vyberte Povolit integritu dat, zvolte možnost Kaskádové odstranění nebo Zakázat odstranění a potom klikněte na Dokončit.

   Další informace o vynucování referenční integrity získáte v tématu Vytvoření, úprava a odstranění relace.

 5. Uložte změny.

Začátek stránky

Principy vázaných a zobrazovaných hodnot

Účelem vyhledávacího pole je nahradit zobrazení čísla, jako je ID, něčím smysluplnějším, například názvem. Například místo zobrazení identifikačního čísla kontaktu může Access zobrazit jméno kontaktu. Identifikační číslo kontaktu je vázaná hodnota. Je automaticky vyhledána ve zdrojové tabulce nebo dotazu a nahrazena jménem kontaktu. Jméno kontaktu je zobrazovaná hodnota.

Je důležité pochopit rozdíl mezi zobrazovanou hodnotou vyhledávacího pole a jeho vázanou hodnotou. Ve výchozím nastavení je zobrazovaná hodnota automaticky zobrazena v zobrazení Datový list. Vázaná hodnota je však to, co je uloženo, co použijete v kritériích dotazu a co Access použije ve výchozím nastavení ve spojení s jinými tabulkami.

V následujícím příkladu vyhledávacího pole Přiřazeno:

Hodnota vazby a zobrazená hodnota ve vyhledávacím sloupci

1   Jméno zaměstnance je zobrazovaná hodnota.

2    ID zaměstnance je vázaná hodnota, která je uložena ve vlastnosti Vázaný sloupec vyhledávacího pole.

Začátek stránky

Aktualizace vlastností vyhledávacího pole

Když k vytvoření vyhledávacího pole použijete Průvodce vyhledáváním, nastaví pro vás průvodce jeho vlastnosti. Pokud chcete změnit návrh pole s více hodnotami, nastavte vlastnosti jeho vyhledávání.

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Klikněte ve sloupci Název pole na název vyhledávacího pole.

 3. V podokně Vlastnosti pole klikněte na kartu Vyhledávání.

 4. Nastavte vlastnost Zobrazit ovládací prvek na Pole se seznamem, abyste viděli všechny dostupné změny vlastností, které odrážejí váš výběr. Další informace získáte v části Vlastnosti vyhledávacího pole.

Začátek stránky

Odstranění vyhledávacího pole

Důležité:    Když odstraníte vyhledávací pole, které obsahuje data, trvale příslušná data ztratíte – a odstranění nejde vrátit zpět. Z tohoto důvodu byste měli zálohovat databázi před odstraněním jakýchkoli polí tabulky nebo jiných komponent databáze. V odstranění vyhledávacího pole vám také může být zabráněno, protože je vynucena referenční integrita. Další informace získáte v tématu Vytvoření, úprava a odstranění relace.

Odstranění ze zobrazení datového listu

 1. Otevřete tabulku v zobrazení datového listu.

 2. Vyhledejte vyhledávací pole, klikněte pravým tlačítkem na řádek záhlaví a potom klikněte na Odstranit pole.

 3. Odstranění potvrďte kliknutím na Ano.

Odstranění z návrhového zobrazení

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Klikněte na volič řádku vedle vyhledávacího pole a pak stiskněte DELETE nebo klikněte pravým tlačítkem myši na volič řádku a potom klikněte na Odstranit řádky.

 3. Odstranění potvrďte kliknutím na Ano.

Začátek stránky

Vlastnosti vyhledávacího pole

Nastavit tuto vlastnost

Na

Zobrazit ovládací prvek

Nastavením této vlastnosti můžete určit, které vlastnosti se zobrazí:

 • Pole se seznamem zobrazí všechny dostupné vlastnosti.

 • Seznam zobrazí všechny dostupné vlastnosti s výjimkou vlastností Počet řádků seznamu, Šířka seznamu a Omezit na seznam.

 • Textové pole nezobrazí žádné vlastnosti. Pole bude jen pro čtení.

Typ zdroje řádků

Zvolte, jestli chcete vyplnit vyhledávací pole hodnotami z jiné tabulky nebo dotazu, nebo ze seznamu hodnot, které zadáte. Můžete také vyplnit seznam s názvy polí v tabulce nebo dotazu.

Zdroj řádků

Zadejte tabulku, dotaz nebo seznam hodnot obsahující hodnoty pro vyhledávací pole. Pokud je vlastnost Typ zdroje řádků nastavena na Tabulka nebo dotaz nebo Seznam polí, měla by tato vlastnost být nastavena na název tabulky nebo dotazu nebo na příkaz SQL, který představuje dotaz. Pokud je vlastnost Typ zdroje řádků nastavena na Seznam hodnot, měla by tato vlastnost obsahovat seznam hodnot oddělených středníky.

Vázaný sloupec

Zadejte sloupce ve zdroji řádků, který poskytuje hodnotu uloženou vyhledávacím polem. Tato hodnota může být v rozpětí od 1 do počtu sloupců ve zdroji řádků.

Sloupec, z něhož pochází hodnota pro uložení, nemusí být shodný se zobrazeným sloupcem.

Počet sloupců

Zadejte počet sloupců ve zdroji řádků, který může být zobrazen ve vyhledávacím poli. Pokud chcete vybrat sloupce, které mají být zobrazeny, zadejte šířku sloupce do vlastnostiŠířky sloupců.

Hlavičky sloupců

Zadejte, zda mají být zobrazena záhlaví sloupců.

Šířky sloupců

Zadejte šířku jednotlivých sloupců. Zobrazená hodnota ve vyhledávacím poli je sloupec nebo sloupce, jejichž vlastnost Šířky sloupců má nenulovou šířku.

Pokud nechcete některý sloupec (například sloupec ID) zobrazit, zadejte jako jeho šířku hodnotu 0.

Počet řádků seznamu

Zadejte počet řádků, které se zobrazí při zobrazení vyhledávacího pole.

Šířka seznamu

Zadejte šířku ovládacího prvku, který se zobrazí při zobrazení vyhledávacího pole.

Omezit na seznam

Zvolte, zda lze zadat hodnotu, která není uvedena v seznamu.

Povolit více hodnot

Zadejte, zda vyhledávací pole umožňuje vybrat více hodnot.

U této vlastnosti není možné změnit nastavení hodnoty z Ano na Ne.

Povolit úpravy seznamu hodnot

Zadejte, zda můžete upravovat položky ve vyhledávacím poli, který je založen na seznamu hodnot. Jestliže je tato vlastnost nastavena na hodnotu Ano a kliknete pravým tlačítkem myši na vyhledávací pole, které je založeno na seznamu hodnot s jedním sloupcem, zobrazí se možnost nabídky Upravit položky seznamu. Pokud má vyhledávací pole více než jeden sloupec, je tato vlastnost ignorována.

Formulář pro úpravu položek seznamu

Zadejte název stávajícího formuláře, který chcete použít k úpravám položek seznamu ve vyhledávacím poli, které je založeno na tabulce nebo dotazu.

Zobrazit pouze hodnoty zdroje řádku

Zobrazí pouze hodnoty, které se shodují se zdrojem aktuálního řádku, pokud je vlastnost Povolit více hodnot nastavena na hodnotu Ano.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×