Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Vytvoření organizačního diagramu automaticky z dat zaměstnanců

Organizační diagram je diagram zobrazující vztahy mezi zaměstnanci, pracovními pozicemi a skupinami.

Pokud máte všechny informace o zaměstnancích v dokumentu, třeba v excelovém sešitu, nebo v adresáři Exchange Serveru, Visio může vygenerovat diagram, který za vás obrazce a spojení přidá. Pokud nechcete graf generovat automaticky, můžete diagram nakreslit bez použití externího zdroje dat.

Průvodce organizačním diagramem spustíte tak, že vyberete Soubor > Nový , vyberete kategorii Organizační diagram a pak vyberete Vytvořit.

Ve Visiu 2016 vyberte Soubor > Nový > Obchodní > Organizační diagram a pak vyberte Vytvořit.

Organizační diagram

Automatické generování diagramu ze stávajícího zdroje dat

Když vyberete vytvoření grafu ze šablony, spustí se Průvodce organizačním diagramem . Na první stránce průvodce vyberte Informace již uložené v souboru nebo databázi a potom postupujte podle pokynů v průvodci.

Zdroje dat, které můžete použít

 • List Microsoft Excelu

 • Textový soubor

 • Adresář Microsoft Exchange Serveru

 • Zdroj dat kompatibilní se standardem ODBC

Požadované sloupce ve zdroji dat

Zdroj dat musí mít sloupec pro jméno zaměstnance, jedinečný identifikátor a nadřízeného této osoby. Je jedno, jaké mají sloupce ve zdroji dat názvy, protože v průvodci ručně určíte, které sloupce (nebo názvy polí) obsahují jméno zaměstnance a jméno nadřízeného.

 • Jméno zaměstnance:    Jména zaměstnanců v tomto poli se stejným způsobem zobrazí v obrazcích organizačního diagramu.

 • Jedinečný identifikátor:     Tuto funkci může plnit sloupec Jméno zaměstnance, pokud jsou všechna jména jedinečná. V opačném případě zahrňte sloupec s hodnotou, která jedinečným způsobem identifikuje každého zaměstnance.

 • Nadřízený zaměstnance:    Toto pole musí obsahovat jedinečný identifikátor příslušného vedoucího, to znamená jméno nebo číslo. U zaměstnance na vrcholu organizačního diagramu ponechejte toto pole prázdné.

Příklad textového souboru jako zdroje dat

Následující text obsahuje příklad textového souboru s oddělovači, který má pět sloupců a čtyři řádky, přičemž prvním řádkem je řádek záhlaví. Visio vygeneruje tento ukázkový textový soubor pro vás – spusťte Průvodce organizačním diagramem, vyberte Informace, které zadávám pomocí průvodce, a vyberte Další. Na další stránce vyberte Text s oddělovači, zadejte název souboru a vyberte Další. Visio otevře textový editor s tímto ukázkovým datem jako vodítkem.

Jméno,nadřízený,pozice,oddělení,telefon

Joe Sampleboss, generální ředitel, výkonný ředitel, x5555
Jane Samplemgr, Joe Sampleboss, Manažer vývoje, Vývoj produktů, x6666
John Samplepos,Jane Samplemgr,Vývojář softwaru,Vývoj produktů,x6667

Vytvoření organizačního diagramu z nového datového souboru

Pokud ještě nemáte svoje data v jiném programu a chcete je do něho převést, Visio otevře Excel nebo textový editor s přehledně formátovanými ukázkovými daty. Nahraďte ukázková data vlastními a dokončením průvodce vygenerujte organizační diagram.

 1. Průvodce organizačním diagramem spustíte tak, že vyberete Soubor > Nový , vyberete kategorii Organizační diagram a pak vyberete Vytvořit.

  Ve Visiu 2016 vyberte Soubor > Nový > Obchodní > Organizační diagram a pak vyberte Vytvořit.

 2. Na první stránce průvodce vyberte Informace, které zadávám pomocí průvodce, a pak vyberte Další.

 3. Vyberte Excel nebo Text s oddělovači, zadejte název nového souboru a pak vyberte Další.
  Pokud vyberete Excel, otevře se list Microsoft Excelu s ukázkovým textem. Pokud vyberete text s oddělovači, otevře se stránka Poznámkového bloku s ukázkovým textem.

 4. Jakmile se otevře list aplikace Excel nebo stránka Poznámkového bloku, použijte ukázkový text jako příklad požadovaného typu informací a informace přepište vlastními údaji. Sloupce se jménem zaměstnance a nadřízeného jsou povinné, ale jiné sloupce můžete přidávat nebo odstraňovat.

 5. Ukončete Excel nebo Poznámkový blok a pak ukončete průvodce.

Změna rozložení, změna obrazců a vkládání obrázků

V šablonách Organizačního diagramu se na pás karet přidá karta Organizační schéma. Pomocí nástrojů na této kartě můžete dělat rozsáhlejší změny vzhledu tohoto diagramu.

Skupiny Rozložení a Uspořádat mají nástroje pro změnu rozložení a hierarchie obrazců.

Pomocí galerie Obrazce si můžete vybrat styl obrazců v diagramu. Pomocí nástrojů ve skupině Obrázek vložíte do vybraného obrazce obrázek, odstraníte zástupný obrázek a změníte obrázek po jeho vložení do obrazce. Pokud jste pomocí průvodce nepřidali obrázky ke všem obrazcům, můžete je teď přidat. Na kartě Organizační diagram vyberte Vložit > Více obrázků. Všechny obrázky musí být v jedné složce s názvem souboru ve formátu "Jméno zaměstnance.FileType" – například Jonathan Foster.jpg (název se musí přesně shodovat s názvem ve zdroji dat).

Skupina Data organizace obsahuje řadu nástrojů pro import dat z externího zdroje pomocí průvodce, který exportuje data organizace do Excelu nebo textového souboru, a srovnání dat v diagramu s externím zdrojem dat.

Zobrazení týmů pomocí rámců týmu nebo tečkovaných čar

Jakmile vytvoříte organizační diagram, můžete změnit uspořádání informací tak, aby odrážely vztahy virtuálního týmu. Přesuňte související obrazce blízko sebe a pak přidejte spojnice s tečkovanými spojnicemi, které zobrazí sekundární struktury generování sestav. Nebo zvýrazněte virtuální tým s rámcem týmu. Přetáhněte obrazec Rámec týmu z okna Obrazce do výkresu a pak pomocí úchytů pro změnu velikosti na stranách zahrňte jednotlivce z virtuálního týmu.

Rámec týmu

Aktualizace organizačního diagramu, který používá externí zdroj dat

Pokud chcete promítnout změny ve struktuře organizace, obnovte data diagramu nebo organizační diagram aktualizujte ručně:

 • Vyberte Data > externí data > Aktualizovat vše.

Pokud se nová data neshodují s těmi, které tvořily původní diagram, bude nejspíš potřeba přesunout jednotlivé osoby ručně.

Pokud jste vytvořili nový diagram, Visio ho porovná s předchozí verzí a zobrazí provedené změny.

 1. Otevřete buď novou, nebo starou verzi organizačního diagramu.

 2. Vyberte Organizační diagram > Data organizace > Porovnat. V poli Porovnat data organizace najděte verzi, se kterou chcete diagram porovnat.

 3. V části Typ srovnání vyberte situaci v závislosti na otevřené verzi.

 4. V části Typ sestavy vyberte požadovanou možnost.

 5. Vyberte OK.

Pokud se i přes to nedaří organizační diagram aktualizovat podle vašich představ, možná ho bude potřeba přepracovat.

Chcete se dozvědět víc?

Vyhledání ukázkových diagramů organizačního diagramu ve Visiu

Viz také

Vytvoření organizačního diagramu ve webové aplikaci Visio

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×