Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Týmy předmětů mají jedinečná oprávnění a funkce pro učitele a studenty. Učitelé jako vlastníci týmu zadávají práci, sdílejí výukový obsah, zahajují schůzky a řídí, kdo může publikovat v týmu. Každý tým předmětu je také propojený se svým vlastním Onenotovým poznámkovým blokem předmětu. 

Poznámka: Nevidíte možnost připojit se k týmu nebo ho vytvořit? Správce IT může pro vás tato oprávnění zapnout.

Váš správce IT pro vás může vytvořit navrhované předměty na základě seznamu předmětů a seznamů studentů pomocí služby School Data Sync nebo jiné metody. Vyberte předem vytvořené předměty, do kterých se automaticky přidají studenti a nastaví se týmy předmětů.

Poznámka: Nedaří se vám najít navrhované předměty? Obraťte se na správce IT – vaše škola může používat jiný způsob nastavení týmů. Další informace o nastavení Teams správcem IT

Vytvoření týmu z navrhovaných předmětů 

 1. Na panelu aplikací vyberte možnost Týmy Tlačítko Týmy .

 2. Vyberte Navrhované předměty  Navrhované předměty

  Pokud používáte zobrazení mřížky, možnost Navrhované předměty se zobrazí vedle tlačítka Připojit se k týmu nebo vytvořit nový v pravém horním rohu Teams. Pokud používáte zobrazení seznamu, najdete tuto možnost v dolní části seznamu týmů.

  Vybrané navrhované předměty  

 3. V okně se zobrazí seznam navrhovaných předmětů. Zaškrtnutím příslušných políček vyberte předměty, které chcete použít.

  Poznámka: Při vytvoření předmětu se přidají studenti a tým se připraví k použití. Můžete ovšem zvolit, kdy si vaši studenti mohou zobrazit tým předmětu.

  Okno vytvoření týmů předmětů. Výběrem zaškrtávacích políček zvolte předměty.

 4. Vyberte Vytvořit. Až se zobrazí dlaždice týmu, klikněte na ni a otevřete ji.

 5. Vaši studenti se automaticky přidají do týmu, ale zatím se jim to nezobrazí. Tím získáte čas na to, abyste mohli všechno uspořádat, přidat obsah a připravit se, než je přijmete. Až budete mít vše připravené, vyberte nápis Aktivovat v horní části Teams, abyste je mohli přivítat v předmětu.

Vytvoření týmu ze skupiny

Pokud nemáte navrhované předměty, můžete využít možnost nastavit předměty pomocí skupin předem připravených správcem IT. Obraťte se na něj, pokud si nejste jistí, jak jsou vaše předměty nakonfigurované.

 1. Na panelu aplikací vyberte možnost Týmy  Tlačítko Týmy.

 2. Najeďte myší na dlaždici Připojit se k týmu nebo vytvořit nový a vyberte Vytvořit tým.

  Vytvořte tým ze skupiny.

 3. Vyberte jednu ze skupin vytvořenou vaší školou a vyberte Zvolit skupinu.

  Vytvoření nového týmu předmětu

 4. Vaši studenti se automaticky přidají do týmu, ale zatím se jim to nezobrazí. Tím získáte čas na to, abyste mohli všechno uspořádat, přidat obsah a připravit se, než je přijmete. Až budete mít vše připravené, vyberte nápis Aktivovat v horní části Teams, abyste je mohli přivítat v předmětu.

Vytvoření úplně nového týmu znamená, že budete přidávat studenty a další identifikační údaje sami. Obraťte se na správce IT, pokud se chcete seznámit s dalšími možnostmi nastavení předmětů.

 1. Na panelu aplikací vyberte možnost Týmy Tlačítko Týmy .

 2. Zvolte Připojit se k týmu nebo vytvořit nový > Vytvořit tým.

  Připojení se k týmu nebo jeho vytvoření

 3. Jako typ týmu vyberte Předmět.

  Volba typu týmu

 4. Zadejte název a volitelný popis týmu předmětu. Příklad: Mgr. Valentová, 3. semestr, učebna 301.

  Vytvoření nového týmu předmětu

 5. Vyberte Další.

 6. Pokud teď chcete přidat studenty do svého předmětu, postupujte podle pokynů k přidání studentů nebo spolupracujících učitelů jako členů týmu. Tímto způsobem je přidáte hned. Máte ovšem možnost tento krok pro tuto chvíli přeskočit a přidat studenty později.

Další informace

Přidání studentů do týmu předmětu

Přidání spolupracujících učitelů do týmu předmětu

Připojení k týmu pomocí odkazu nebo kódu

Další materiály pro vyučující

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×