Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Vytvoření základního vývojového diagramu ve Visiu

Vývojové diagramy jsou diagramy, které znázorňují jednotlivé kroky procesu. Základní vývojové diagramy se snadno kreslí a jsou snadno pochopitelné, protože obrazce jsou jednoduché a názorné.

Poznámka: Základní vývojový diagram se dá vytvořit také automaticky pomocí diagramu Vizualizéru dat v aplikaci Visio. Další informace najdete v tématu Vytvoření diagramu ve Vizualizéru dat.

Šablona základního vývojového diagramu v aplikaci Visio obsahuje obrazce, které umožňují zobrazit mnoho typů procesů. Je užitečná hlavně k zobrazení základních obchodních procesů, jako je například proces vývoje návrhu, který je na následujícím obrázku.

Příklad vývojového diagramu znázorňujícího proces návrhu

Vytvoření vývojového diagramu

 1. Spusťte Visio.

 2. Klikněte na kategorii Vývojový diagram.

 3. Poklikejte na položku Základní vývojový diagram.

 4. Při každém kroku dokumentovaného procesu přetáhněte na výkres obrazec vývojového diagramu.

 5. Spojte obrazce vývojového diagramu podržením ukazatele myši nad prvním obrazcem a kliknutím na malou šipku, která odkazuje na obrazec, ke kterému chcete obrazec připojit. Pokud není druhý obrazec přímo naproti prvnímu obrazci, klikněte a podržte malou šipku, přetáhněte ji na druhý obrazec a pusťte spojnici uprostřed druhého obrazce.

 6. Chcete-li přidat text k obrazci nebo spojnici, vyberte obrazec a pak text zadejte. Po zadání textu klikněte na prázdné místo na stránce.

 7. Pokud chcete změnit směr šipky spojnice, vyberte příslušnou spojnici a potom na kartě Obrazec ve skupině Styly obrazců klikněte na položku Řádek, přejděte na položku Šipky a vyberte požadovaný směr šipky a styl.

Oprava zarovnání a mezer

 1. Stisknutím kláves CTRL+A vyberte všechny objekty na stránce výkresu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Uspořádat na Umístění a potom klikněte na Automatické zarovnání a mezery.

Pokud není výsledkem příkazu to, co potřebujete, zrušte ho stisknutím kombinace kláves CTRL+Z a vyzkoušejte jinou možnost pod tlačítkem Zarovnání a Pozice.

Příklad vývojového diagramu znázorňujícího proces návrhu

Význam obrazců ve vývojovém diagramu

Při otevření šablony Základní vývojový diagram se otevře také vzorník Obrazce základních vývojových diagramů. Každý obrazec ve vzorníku představuje jiný typ kroku v procesu. Neexistuje však žádný standardní či univerzální význam obrazců – jakýkoli obrazec může mít libovolný význam, na kterém se shodnou lidé, kteří budou vývojové diagramy vytvářet a interpretovat. Většina vývojových diagramů používá pouze tři nebo čtyři obrazce, pokud neexistuje jasný obchodní účel pro použití více obrazců.

Obrazce Visia mají názvy, které naznačují jejich nejčastější použití. Tady jsou některé často používané obrazce:

 • Začátek/konec:    Tento obrazec slouží ke znázornění prvního a posledního kroku v procesu.

  Obrazec Ukončení

 • Proces:    Tento obrazec představuje typický krok v procesu. Jedná se o nejčastěji používaný obrazec v téměř každém procesu.

  Obrazec Proces

 • Rozhodnutí    Tento obrazec označuje bod, kde výsledek rozhodnutí určuje další krok. Obvykle bývají pouze dva výsledky rozhodnutí – ano a ne.

  Obrazec Rozhodnutí

 • Podproces:    Tento obrazec slouží k označení sady kroků, které dohromady tvoří podproces definovaný na jiném místě, často na jiné stránce stejného dokumentu. Toto je užitečné, pokud je diagram velmi dlouhý a složitý.

  Obrazec Předdefinovaný proces

 • Dokument    Tento obrazec představuje krok, jehož výsledkem je dokument.

  Obrazec Dokument

 • Data    Tento obrazec označuje, že do procesu vstupují informace zvenčí, nebo že z něj vystupují. Tento obrazec lze také použít ke znázornění materiálů a někdy je nazýván také Vstup/výstup.

  Obrazec Data

 • Odkaz na stránce    Tento malý kroužek označuje, že další (nebo předchozí) krok se nachází na jiném místě výkresu. Tento obrazec je užitečný zejména u rozsáhlých vývojových diagramů, kde by bylo jinak třeba používat dlouhé spojnice, jejichž sledování může být obtížné.

  Obrazec Odkaz na stránce

 • Odkaz na jinou stránku    Při umístění tohoto obrazce ve výkresu se otevře dialogové okno, ve kterém můžete vytvořit hypertextové odkazy mezi dvěma stránkami ve vývojovém diagramu nebo mezi obrazcem podprocesu a samostatnou stránkou vývojového diagramu, která znázorňuje kroky v daném podprocesu.

  Obrazec Odkaz na jinou stránku

Podívejte se také na

Video: Vytvoření vývojového diagramu

Podívejte se na online ukázkové šablony a diagramy Visia 

Vytváření diagramů Visia pomocí dotykové obrazovky

Vytvoření nového vývojového diagramu

 1. Spusťte Visio pro web​​​​​.

 2. V galerii na domovské stránce přejděte dolů na kategorii Základní vývojový diagram.

  Možnosti základního vývojového diagramu na domovské stránce Visia

 3. Vyberte možnost z tohoto řádku a potom klikněte na příslušné tlačítko Vytvořit

  Když vyberete první možnost, budete mít k dispozici vzorník se standardními obrazci a prázdné plátno, se kterým můžete začít. Další možnosti na řádku nabízejí vzorník a také předpřipravený diagram s několika obrazci, které už jsou přidané na plátno. 

Návrh vývojového diagramu

 1. Při každém kroku dokumentovaného procesu přetáhněte na výkres obrazec vývojového diagramu.

 2. Spojte obrazce vývojového diagramu podržením ukazatele myši nad prvním obrazcem a kliknutím na malou šipku, která odkazuje na obrazec, ke kterému chcete obrazec připojit. Pokud není druhý obrazec přímo naproti prvnímu obrazci, klikněte a podržte malou šipku, přetáhněte ji na druhý obrazec a pusťte spojnici uprostřed druhého obrazce.

 3. Pokud chcete přidat text k obrazci nebo spojnici, vyberte obrazec a pak text zadejte. Po zadání textu stiskněte klávesu Esc.

 4. Pokud chcete změnit směr šipky spojnice, vyberte příslušnou spojnici a potom na kartě Obrazec vyberte šipku dolů vedle možnosti Obrys obrazce.

  Zobrazí se galerie Obrys obrazce.

 5. Nastavte ukazatel myši na Šipky a potom vyberte požadovaný styl a směr šipky. 

  Visio pro web nabízí několik možností pro směr a styl šipek.

Podívejte se také na

Přidání spojnic mezi obrazce

Úpravy spojnic, šipek a bodů

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×