Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Základní informace o obrazcích: Změna velikosti, formátování, přesunutí a přidání textu do obrazců

Typy obrazců

Jednorozměrný (1D)

Jednorozměrný obrazec se chová jako čára.

Dvojrozměrný (2D)

Dvojrozměrný obrazec se chová jako obdélník.

Výběr jednoho obrazce nebo více obrazců

Všechny obrazce na stránce můžete vybrat stisknutím ctrl+A. Pokud chcete na stránce vybrat míň obrazců, použijte některý z následujících postupů.

Výběr jednoho obrazce

 1. Klikněte na požadovaný obrazec.

 2. U vybraného obrazce jsou zobrazeny úchyty.

Výběr více obrazců přetažením oblasti

 1. Klikněte na stránku a zatáhněte.

  Zobrazí se oblast výběru.

 2. Přetáhněte oblast výběru tak, aby obklopovala všechny obrazce, které chcete vybrat.

  Okolo vybraných obrazců se zobrazí dočasný obdélník s úchyty výběru.

Výběr více obrazců kliknutím na každý z nich

 • Podržte klávesu Ctrl a klikněte na každý obrazec, který chcete vybrat.

  Okolo vybraných obrazců se zobrazí dočasný obdélník s úchyty výběru.

Přesunutí obrazce

Přesunutí obrazce přetažením

 • Klikněte na obrazec, podržte stisknuté tlačítko myši a přetáhněte ho na nové místo.

Přesunutí obrazce šipkovými klávesami

 1. Kliknutím vyberte obrazec, který chcete přesunout.

 2. Stisknutím jedné nebo několika šipkových kláves přesuňte obrazec směrem, který odpovídá šipkovým klávesám.

  Pokud při stisknutí šipkové klávesy podržíte stisknutou klávesu Shift, posouvá se obrazec o jeden pixel.

Přidání textu k obrazci

Přidání textu k obrazcům

 1. Vyberte obrazec.

 2. Začněte psát.

  Když začnete psát, když je vybraný obrazec, Visio přepne na úpravy textu a přiblíží obrazec (pokud zobrazení ještě nebylo zvětšené).

 3. Přidávání textu zastavíte stisknutím klávesy Esc nebo kliknutím mimo obrazec.

  Visio obnoví původní zobrazení, pokud se při psaní automaticky přiblíží.

Úprava textu u obrazce

Úprava textu obrazce

 1. Poklikejte na obrazec, který chcete upravit.

  Visio přepne na úpravy textu a přiblíží obrazec (pokud zobrazení ještě nebylo zvětšené).

 2. Přidávání textu zastavíte stisknutím klávesy Esc nebo kliknutím mimo obrazec.

  Visio obnoví původní zobrazení, pokud se při psaní automaticky přiblíží.

Změna formátování textu na obrazci

 1. Poklikejte na obrazec s textem, který chcete formátovat.

 2. K formátování textu použijte nástroje na kartě Domů ve skupinách Písmo a Odstavec.

  Můžete taky stisknout klávesu F11, která otevře dialogové okno Text, kde můžete nastavit nejrůznější typy formátování textu.

Změna velikosti obrazce

Změna rozměrů obrazce přetažením

 1. Vyberte obrazec, jehož velikost chcete změnit.

 2. Klikněte na jeden z úchytů pro výběr, které se zobrazí po stranách a v rozích, a přetáhněte ho.

  Pokud chcete zachovat proporce obrazce, přetáhněte rohový úchyt nebo při jeho přetažení podržte stisknutou klávesu Shift. Visio zobrazí šířku a výšku vybraného obrazce, zobrazí se na stavovém řádku v dolní části okna.

Změna rozměrů obrazce zadáním měr

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazit na položku Podokna úloh a potom na položku Velikost a umístění.

 2. Vyberte obrazec, jehož velikost chcete změnit.

 3. Zadejte šířku a výšku obrazce.

  Nové hodnoty začnou platit, jakmile stisknete Enter nebo kliknete na jinou hodnotu.

Formátování obrazce

Formátování obrazce

 • Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Formát obrazce.

Otočení obrazce

Otočení obrazce přetažením

 1. Vyberte obrazec, který chcete otočit.

 2. Podržte ukazatel myši nad úchytem pro otáčení, až se změní na kolečko (Ukazatel nástroje Otočení).

 3. Přetáhněte úchyt, abyste nastavili požadované otočení.

Otočení obrazce zadáním hodnoty

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazit na položku Podokna úloh a potom na položku Velikost a umístění.

 2. Do pole Úhel zadejte požadovaný úhel a stiskněte Enter.

Kopírování obrazce

Kromě standardních podporovaných klávesových zkratek pro vyjmutí a vložení (Ctrl+C a Ctrl+V) můžete duplicitní obrazec vytvořit i tak, že ho přetáhnete na nové místo. Použijte následující postup.

Kopírování obrazce na výkresu nebo v diagramu přetažením

 1. Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a přetáhněte obrazec, který chcete duplikovat.

  Visio vytvoří pod ukazatelem myši kopii vybraného obrazce.

 2. Uvolněte tlačítko myši a vložte duplicitní obrazec.

Zobrazení příkazů pro konkrétní obrazec

Zobrazení příkazů konkrétního obrazce

 • Pravým tlačítkem klikněte na obrazec, který chcete zkontrolovat.

  Visio zobrazí místní nabídku, která obsahuje příkazy specifické pro obrazec, některé z nich můžou být jedinečné pro vybraný typ obrazce.

Některé obrazce mají speciální ovládací úchyty označené Ovládací úchyt – žlutý kosočtverec, které můžete použít ke změně obrazce. Každý ovládací úchyt má jedinečnou funkci odpovídající typu obrazce, na kterém se zobrazuje. Vyberte obrazec a přetáhněte ovládací úchyt.

Zobrazení funkce speciálního ovládacího úchytu

 1. Vyberte obrazec, který chcete zkontrolovat.

 2. Podržte ukazatel myši nad speciálním ovládacím úchytem (Ovládací úchyt – žlutý kosočtverec).

  Po chvíli Visio zobrazí text popisující funkci úchytu. Úchyt taky můžete přetáhnout, abyste viděli, jak se chová.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×