Začínáme s Pokrokem ve čtení v aplikaci Teams (NÁHLED)

Microsoft 365 vám umožní pracovat odkudkoli a z libovolného zařízení

Upgradujte na Microsoft 365, ať můžete kdekoli používat nejnovější funkce a vylepšení.

Upgradovat hned

Podporujte a sledujte plynulost čtení ve své třídě díky Pokroku ve čtení. Studenti se natočí na kameru, jak čtou, a záznam vám potom pošlou. Když jim práci opravíte a pošlete zpátky, budou se data automaticky shromažďovat a organizovat v Přehledech, takže můžete trávit víc času se studenty a míň času analyzováním dat. 

Poznámka: Pokrok ve čtení se v současné době testuje a na podzim roku 2021 bude k dispozici všem vyučujícím. 

Vytvoření úkolu v Pokroku ve čtení

Podporujte nezávislé procvičování čtení díky úkolům, které můžete zadávat přes Pokrok ve čtení v aplikaci Teams. 

 1. V požadované třídě přejděte na kanál Obecné a potom vyberte Úkoly.

 2. Vyberte Vytvořit>Úkol.

 3. Zadejte název tohoto úkolu, to je povinné.

  Tip: Pokrok ve čtení aktuálně podporuje jenom wordové dokumenty v angličtině. Naučte se otevírat soubory PDF ve Wordu a ukládat je jako wordové dokumenty.

 4. Vyberte Přidat zdroje. Potom z možností vlevo vyberte Pokrok ve čtení.

 5. Vyberte Nahrát dokument a pak ze svých souborů vyberte wordový dokument, který se převede na část textu v Pokroku ve čtení. Vyberte Otevřít.

Karty, které vyplňují horní část stránky třídních týmů, jsou následující: Obecné, Příspěvky, Soubory, Třídní poznámkový blok, Úkoly, Známky, Poznatky a znaménko plus. Je vybraná karta Úkoly. Snímek obrazovky se stránkou vytvoření nového úkolu v třídních týmech. Zobrazuje vstupní oblasti pro název, pokyny, body, zadat komu a datum a čas nejpozdějšího odevzdání. Kurzor ukazuje, kde najdete tlačítko „přidání zdrojů“.

6.  (Volitelné) Pokud chcete umožnit obsáhlejší třízení dat na základě kontroly práce vašich studentů, vyplňte doplňková pole.

 • Čtenářská úroveň: Určujte čtenářskou úroveň způsobem, který je pro vaši třídu nejvhodnější. Všechny čtenářské úrovně, které zadáte, bude možné dohledat v Přehledech.

 • Žánr: Vyberte Beletrie nebo Populárně naučná literatura

 • Počet pokusů: VyberteNeomezený počet a dejte studentům spoustu příležitostí k procvičování, nebo můžete nastavit omezení na libovolný počet pokusů.

 • Citlivost na výslovnost: Určete, jak přísná má být funkce Automatického rozpoznávání při poslechu a vyhodnocování chyb. Zvolte Nižší citlivost a povolte větší variabilitu ve výslovnosti, nebo vyberte Vyšší citlivost , která zvýší požadavky na přesnost čtenářského výkonu. Toto nastavení je možné upravit, až budete kontrolovat práci studentů. 

  Poznámka: Vyhodnocování chyb je založené na výslovnosti „Obecné americké angličtiny“. Zatím jsme na začátku a pracujeme na tom, aby byly zahrnuté další anglické akcenty a dialekty. Podle svého uvážení označte chyby ručně, když rozpoznávání řeči neodpovídá potřebám studenta.

 • Vyžadovat video: Vyberte možnost Ne a umožněte studentům odeslat jenom zvukový záznam.

7.  Vyberte Připojit.

Studenti dostanou upozornění na nový úkol a zároveň se úkol zobrazí v seznamu úkolů.​​​​​

snímek obrazovky s podoknem vytváření pokroku ve čtení

Kontrola a vracení opravené práce studentům v Pokroku ve čtení

Během kontroly a vracení úkolů studentům v Pokroku ve čtení můžete shromažďovat cenná data. 

 1. V požadované třídě přejděte na kanálObecnéa potom v horní části stránky vyberte kartuÚkoly.

 2. V části Zadané vyberte úkoly, které chcete zkontrolovat.

 3. Úkoly jsou rozdělené na K odevzdánía Odevzdané.

 4. V Odevzdanýchvyberte studenta, který už svůj zadaný úkol odevzdal. Na panelu známkování se vám otevře jeho záznam a text, který měl přiřazený.

 5. Stiskněte Přehrát na záznamu svého studenta a poslechněte si, jak čte vybraný text.

 6. Chyby studentů označíte a zařadíte do kategorií tak, že slovo, které přečetli špatně, vyberete. V rozevírací nabídce zvolíte typ chyby. Pokrok ve čtení bude shromažďovat a uspořádávat chyby do tabulek v kartách Přesnost a Počet správných slov za minutu, které najdete v horní části panelu opravování.

 7. Zadejte zpětnou vazbu a body za úkol a pak vyberte Poslat zpátky.

 8. Pokud chcete rychleji přejít na dalšího studenta, můžete použít šipky vedle jména studentů.

Snímek obrazovky s učitelovým podoknem známkování, kde vidíme: Čtení části textu zaměřeného na zeměpis, odevzdat nejpozději 15. ledna 2021 do 0:59, zobrazují se dvě karty, k odevzdání (13) a odevzdané (0). Je vybrané zobrazení karty „k odevzdání“ a vidíme dva sloupce, jména a stav. V prvním sloupci jsou vypsaná jména studentů a ve sloupci stav se zobrazují možnosti „Odevzdané“, „Odevzdané o dva měsíce pozdě“ a „Zobrazené“. Snímek obrazovky s učitelovým podoknem známkování. V levém horním rohu se na úvodním snímku videa usmívá studentka afroamerického původu. Kurzor najíždí na tlačítko Přehrát úvodního snímku videa. Vpravo vidíme karty, na kterých se zobrazují Správná slova za minutu a Přesnost. Je vidět část vybraného textu, ale ještě není oznámkovaný. Přepínač Automatického rozpoznávání je nastavený na Vypnuté. Snímek obrazovky s rozevírací nabídkou chyb, která se rozbalí, když vyberete chybně přečtené slovo. Kategorie v rozevírací nabídce jsou následující: Nesprávná výslovnost, Vynechání, Vložení, Označit jako správné, Přejít na slovo

Používání funkce Automatického rozpoznání, abyste ušetřili čas.

Využijte odhadnutí chyb studentů a ušetřete si čas. Automatické rozpoznání posuzuje nahrávky studentů a vyučujícím nabídne případy pravděpodobně chybné výslovnosti a další chyby při čtení. Pedagogové mohou chyby vždy upravit tak, aby odrážely výkon studentů.

 1. Nastavte přepínač Automatického rozpoznávání naZapnuto. Odhadnuté chyby se označí a zařadí do kategorií jak v zadané části textu tak na kartách přehledu.

 2. Stiskněte Přehrát na záznamu svého studenta a poslechněte si, jak čte vybraný text.

 3. Vyberte slovo, které chcete upravit. Podle potřeby můžete měnit kategorie chyb, označovat další chyby nebo vybrat možnostOznačit jako správné. Shromážděné údaje se při úpravách budou znovu třídit do tabulek.

 4. Pokud si chcete poslechnout chybu, kterou student udělal, zvolte libovolné slovo ve vybraném textu a z rozevírací nabídky vyberte Přeskočit na slovo

 5. Díky rozevírací nabídce Citlivosti na výslovnost můžete nastavit, jak přísné má býtAutomatické rozpoznávání při poslechu a odhadu chyb. 

Snímek obrazovky s podoknem známkování v Pokroku ve čtení. Video studenta je v levém horním rohu a vpravo jsou zobrazené údaje pro kategorie slova za minutu a přesnost. Automatické rozpoznání je zapnuté a v zadané části textu jsou označené chyby ve výslovnosti a vynechání.

Další informace

Zobrazení dat o Pokroku ve čtení v Přehledech (PREVIEW)

Příručka pro vyučující o Přehledech v Microsoft Teams

Získat Teams pro vzdělávání

Splnit úkol v Pokroku ve čtení

Máte úkol v Pokroku ve čtení, které se má splnit? Abyste tento úkol splnili, budete se nahrávat, jak nahlas čtete. Vypadá úplně stejně jako ostatní úkoly a zobrazí se v kanálu týmu vaší třídyObecné na kartě Zadání úkolů

 1. Vyberte Zobrazit úkol.

 2. Vyberte dokument v části Moje práce, tím se vám otevře Pokrok ve čtení. 

  Poznámka: Když budete poprvé chtít splnit úkol v Pokroku ve čtení, budete muset vybrat možnost Povolit , aby aplikace mohla přistupovat k záznamům kamery a zvuku.

 3. Jste připravení číst nahlas? Stiskněte Připravení? Začínáme! a začněte.

 4. Můžete zvolit Asistivní čtečku  Ikona pro Asistivní čtečku a vybrat nastavení, které vám pomůže číst co nejlépe.

 5. Až budete se čtením hotoví, vyberte Mám hotovo.

 6. Pokud chcete, můžete si nahrávku, kterou jste udělali, zkontrolovat. StisknětePřehrát a nahrávku si zkontrolujte. 

 7. Pokud vám vyučující povolil více pokusů, můžete zvolit možnost Zkusit to znovu a vytvořit novou nahrávku. 

 8. Vyberte Použít tuto nahrávkua připojte svou nahrávku k úkolu. 

 9. Nezapomeňte kliknout na Odevzdat, aby se vaše nahrávka poslala vyučujícímu.

A teď už můžete slavit, zase jste potrénovali mozkové závity!

snímek obrazovky s prostředím studentů. Vidíme text „Čtení části textu zaměřeného na zeměpis, odevzdat nejpozději 15. ledna 2021 do 0:59, zadání: prosím přečtěte nahlas tuto část textu a odevzdejte, moje práce, tlačítko s nápisem Zeměpis.“

na obrazovce vidíme „Náhled vašeho videa", kde se na úvodním snímku videa usmívá studentka afroamerického původu s bílou střapatou čelenkou ve vlasech. Pod ní vidíme tlačítka „Zkusit znovu“ a „Použít tento záznam“

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×