Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Změnili jsme způsob, jakým klasifikujeme aktualizace zabezpečení související s bulletiny a informačními zpravodaji zabezpečení společnosti Microsoft. Tato změna pomůže správcům podnikových sítí zřetelně odlišit aktualizace, které mají důsledky z hlediska zabezpečení.

Tato změna umožňuje následující:

  • Můžeme přesněji klasifikovat aktualizace bulletin zabezpečení, jimž není přiřazeno hodnocení Závažnost MSRC. Příklad:MS13-038: Aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 9: 14. května 2013 nemá přiřazeno hodnocení závažnosti. Od nynějška bude hodnocení Závažnost MSRC nastaveno jako Nepřiřazená.

  • Můžeme správně klasifikovat aktualizace informačních zpravodajů zabezpečení, které nesouvisejí s chybou zabezpečení v kódu společnosti Microsoft, ale mají důsledky z hlediska zabezpečení.

U těchto typů potíží se zabezpečením mohou zákazníci očekávat, že hodnocení Závažnost MSRC bude nastaveno na hodnotu Nepřiřazená. Zákazníci by si také měli být vědomi skutečnosti, že nebudeme měnit klasifikaci bulletinů a informačních zpravodajů vydaných do května 2013.

Dříve byl obsah související se zabezpečením, který byl vydán společně s informačním zpravodajem zabezpečení, klasifikován jako aktualizace, která se netýká zabezpečení, a to obvykle použitím klasifikace Důležitá aktualizace. Od nynějška bude takovýto obsah klasifikován jako aktualizace zabezpečení a hodnocení Závažnost MSRC bude nastaveno na hodnotu Nepřiřazená. To může být zdrojem nejasností pro správce podnikových sítí, kteří vědí o informačním zpravodaji zabezpečení, ale v serverových konzolách služby WSUS (Microsoft Windows Server Update Services) se jim nezobrazí žádná aktualizace zabezpečení. Tato změna umožní správcům podnikových sítí rychleji zjistit, které aktualizace mají dopad na zabezpečení, a efektivněji přidružit obsah zabezpečení související s informačními bulletiny zabezpečení. 

Bulletiny zabezpečení společnosti Microsoft mohou být rovněž klasifikovány tímto způsobem. V průběhu zkoumání chyby zabezpečení můžeme například najít scénář, kdy se potvrdí, že využití chyby zabezpečení ovlivňuje jednu verzi určitého produktu, ale že tuto chybu zabezpečení nelze zneužít u jiného produktu s podobným kódem. V takové situaci pravděpodobně budeme aktivní a vyřešíme tyto potíže komplexně pro oba produkty. U takovýchto potíží (potíží, kdy v rámci strategie důkladné ochrany vydáme aktualizaci) můžeme ke klasifikaci balíčků rovněž použít pro hodnocení Závažnost MSRC hodnotu Nepřiřazená.

Souhrn

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×