Možnosti obnovení ve Windows 10

Microsoft 365 vám umožní pracovat odkudkoli a z libovolného zařízení

Upgradujte na Microsoft 365, ať můžete kdekoli používat nejnovější funkce a vylepšení.

Upgradovat hned

Pokud máte problémy s počítačem, pomůže vám následující tabulka s rozhodnutím, jakou možnost obnovení použít.  

Problém

Přečtěte si tuto část.

Váš počítač nefunguje správně a nedávno jste si nainstalovali nějakou aktualizaci.

Odebrání nainstalované aktualizace Windows

Váš počítač nefunguje správně a už uplynula nějaká doba, co jste si nainstalovali nějakou aplikaci, ovladač nebo aktualizaci.

Obnovení počítače do továrního nastavení

Váš počítač nejde spustit, nevytvořili jste jednotku pro obnovení a nepodařilo se ho obnovit do továrního nastavení.

Přeinstalace Windows 10 pomocí instalačního média

Váš počítač nejde spustit a nevytvořili jste jednotku pro obnovení.

K obnovení počítače použijte instalační médium.

Váš počítač nejde spustit a vytvořili jste si jednotku pro obnovení.

Použijte jednotku pro obnovení k obnovení počítače.

Chcete přeinstalovat předchozí operační systém.

Obnovení předchozí verze Windows

Váš počítač nefunguje správně a nedávno jste si nainstalovali nějakou aplikaci.

Obnovení počítače z bodu obnovení systému


Klikněte na jednu z možností obnovení dole a podle pokynů zkuste všechno znova fungovat.

Pokud jste nedávno nainstalovali nějakou aktualizaci systému Windows, pokuste se problém vyřešit odinstalací této aktualizace.

 1. Vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení  > Aktualizace & zabezpečení> Windows Update     >Zobrazte historii aktualizací>odinstalovat  aktualizace.
  Zobrazení nastavení historie aktualizací

 2. Pravým tlačítkem klikněte na aktualizaci, kterou chcete odebrat, a pak vyberte Odinstalovat.

Důležité informace: Pokud jste zařízení zašifrovali, budete k obnovení počítače do továrního nastavení potřebovat klíč nástroje BitLocker. Pokud klíč nástroje BitLocker neznáte, podívejte se na článek Jak najít obnovovací klíč nástroje BitLocker.

Při obnovení továrního nastavení se přeinstaluje systém Windows 10, ale můžete se rozhodnout, jestli chcete soubory zachovat nebo je odebrat, a pak znovu nainstalovat Windows.  Počítač můžete obnovit do továrního nastavení z aplikace Nastavení, z přihlašovací obrazovky nebo pomocí jednotky pro obnovení nebo instalačního média.

Obnovení počítače do továrního nastavení z aplikace Nastavení

 1. Vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení > Update & Security > Recovery (Aktualizovat > obnovení).
  Otevření nastavení obnovení

 2. V části Obnovit počítač do továrního nastavení vyberte Spustit a pak zvolte některou z možností a nastavení uvedených v tabulce níže.

Možnost

Funkce

Zachovat moje soubory > Změnit nastavení > Předinstalované aplikace Zapnuto

 • Přeinstaluje Windows 10 a zachová vaše osobní soubory.

 • Odebere aplikace a ovladače, které jste nainstalovali.

 • Odebere změny, které jste udělali v nastavení.

 • Pokud byl počítač dodaný včetně Windows 10, obnoví všechny aplikace, které nainstaloval výrobce počítače.

Zachovat moje soubory > Změnit nastavení > Předinstalované aplikace Vypnuto

 • Přeinstaluje Windows 10 a zachová vaše osobní soubory.

 • Odebere aplikace a ovladače, které jste nainstalovali.

 • Odebere změny, které jste udělali v nastavení.

 • Odebere všechny aplikace nainstalované výrobcem počítače.

Odebrat všechno

 • Přeinstaluje Windows 10 a odebere všechny vaše osobní soubory.

 • Odebere aplikace a ovladače, které jste nainstalovali.

 • Odebere změny, které jste udělali v nastavení.

 • Odebere všechny aplikace nainstalované výrobcem počítače. (Pokud byl počítač dodaný včetně Windows 10, aplikace od výrobce počítače se znovu nainstalují.)

Poznámka: Odebrání všeho> co potřebujete změnit nastavení, máte dvě možnosti.

Nastavení smazání dat na Zapnuto odebere soubory a vyčistí jednotku. Pokud máte v úmyslu počítač darovat, recyklovat nebo prodat, použijte tuto možnost. Může to sice trvat jednu nebo dvě hodiny, ale znesnadníte tak jiným lidem obnovení souborů, které jste odebrali.

Nastavení smazání dat na Vypnuto pouze odebere soubory. To trvá méně času, ale je to méně bezpečné.

Obnovení počítače do továrního nastavení z přihlašovací obrazovky

Pokud nemůžete otevřít Nastavení, můžete obnovit počítač do továrního nastavení z přihlašovací obrazovky. Tady je postup:

 1. Stisknutím klávesy s logem Windows + L se přesuňte na přihlašovací obrazovku. Potom restartujte počítač stisknutím klávesy Shift a kliknutím na tlačítko napájení > Restartovat v pravém dolním rohu obrazovky.

 2. Počítač se restartuje do prostředí Windows Recovery Environment (WinRE).

 3. Na obrazovce Zvolte možnost vyberte Odstranit potíže > Obnovit počítač do továrního nastavení a potom zvolte jednu z možností z předchozí tabulky.

  Obrazovka Zvolte možnost v prostředí Windows Recovery Environment

Připojte vytvořené instalační médium ke svému počítači a přeinstalujte Windows 10. 

 1. Otevřete Průzkumníka souborů a vyberte jednotku s instalačním médium.

 2. V kořenovém adresáři jednotky poklikejte na soubor setup.exe a pak vyberte Ano, když se zobrazí dotaz, jestli chcete aplikaci povolit provádět změny na vašem zařízení.

 3. Vyberte Změnit, co se má zachovat.

 4. Vyberte jednu z následujících možností a pak vyberte Další:

  • Zachovat osobní soubory a aplikace – tato možnost zachová vaše osobní data, aplikace a nastavení.

  • Zachovat jenom osobní soubory – tato možnost zachová vaše osobní data a nastavení, ale všechny vaše aplikace budou odebrány.

  • Nezachovávat nic – tato možnost odebere všechna osobní data, nastavení a aplikace.

  Upozornění: Přeinstalaci systému Windows 10 nelze vrátit zpět. Pokud zvolíte možnost Nezachovávat nic, nezapomeňte si nejprve zálohovat soubory. 

 5. Postup dokončete výběrem možnosti Nainstalovat, která spustí přeinstalaci Windows 10 na vašem počítači.

Během přeinstalace se počítač několikrát restartuje.

Důležité informace: Pokud jste zařízení zašifrovali, budete potřebovat klíč nástroje BitLocker k obnovení nebo obnovení počítače do továrního nastavení. Pokud svůj klíč nástroje BitLocker nevíte, podívejte se na stránku Najít můj obnovovací klíč nástroje BitLocker.

Pokud váš počítač nejde spustit a nevytvořili jste si jednotku pro obnovení, stáhněte si instalační médium a použijte ho k obnovení počítače z bodu obnovení systému nebo obnovte počítač do továrního nastavení.

 1. Na pracovním počítači přejděte na web pro stažení softwaru microsoftu.

 2. Stáhněte si nástroj pro vytvoření média pro Windows 10 a spusťte ho.

 3. Vyberte Vytvořit instalační média pro jiný počítač.

 4. Zvolte jazyk, edici a architekturu (64bitovou nebo 32bitovou).

 5. Pomocí pokynů vytvořte instalační médium a vyberte Dokončit.

 6. Připojte vytvořené instalační médium k nefunkčnímu počítači a zapněte ho.

 7. Na úvodní instalační obrazovce zadejte jazyk a další předvolby a pak vyberte Další. Pokud se instalační obrazovka nezobrazí, možná nemáte počítač nastavený na spouštění z jednotky. Na webu výrobce počítače najděte, jak u počítače změnit pořadí spouštění, a zkuste to znovu.

 8. Vyberte Opravit tento počítač.

 9. Na obrazovce Zvolte možnost vyberte Odstranit potíže. Odtud můžete:

  • Obnovit počítač z bodu obnovení systému výběrem Rozšířené možnosti > Obnovení systému. Tím odeberete nedávno nainstalované aplikace, ovladače a aktualizace, které můžou být příčinou potíží s počítačem. Obnovení počítače z bodu obnovení neovlivní vaše osobní soubory.

Důležité informace: Pokud jste zařízení zašifrovali, budete potřebovat klíč nástroje BitLocker k obnovení nebo obnovení počítače do továrního nastavení. Pokud svůj klíč nástroje BitLocker nevíte, podívejte se na stránku Najít můj obnovovací klíč nástroje BitLocker.

Pokud se počítač nespustí, můžete jednotku pro obnovení použít k obnovení z bodu obnovení systému nebo k obnovení počítače. Informace o vytvoření jednotky pro obnovení na fungujícím počítači najdete v článku Vytvoření jednotky pro obnovení.

Poznámka: Pokud používáte zařízení Surface, najdete v článku Vytvoření a použití jednotky pro obnovení na USB flash disku pro zařízení Surface informace, jak stáhnout a vytvořit bitovou kopii pro obnovení na USB flash disku pro vaše konkrétní zařízení Surface.

Obnovení zařízení pomocí jednotky pro obnovení: 

 1. Připojte jednotku pro obnovení a zapněte počítač.

 2. Stisknutím klávesy s logem Windows + L se přesuňte na přihlašovací obrazovku. Potom restartujte počítač stisknutím klávesy Shift a kliknutím na tlačítko napájení> Restartovat v pravém dolním rohu obrazovky.

 3. Počítač se restartuje do prostředí Windows Recovery Environment (WinRE).

 4. Na obrazovce Zvolit možnost vyberte Poradce připotížích a pak vyberte jednu z následujících dvou možností. (Pokud obrazovku Zvolte možnost nevidíte, nejspíš nemáte počítač nastavený na spouštění z jednotky. Informace o změně pořadí spouštění počítače najdete na webu jeho výrobce.)

Obrazovka Zvolte možnost v prostředí Windows Recovery Environment

 • Pokud chcete obnovit počítač z bodu obnovení systému, vyberte Upřesnit možnosti > Obnovení systému. Tato možnost neovlivní vaše osobní soubory, ale odebere nedávno nainstalované aplikace, ovladače a aktualizace, které můžou způsobovat problémy s počítačem.

 • Pokud chcete Windows 10 přeinstalovat, vyberte Upřesnit možnostiObnovit z jednotky. Tím odeberete své osobní soubory, aplikace a ovladače, které jste si nainstalovali, a také změny, které jste udělali v nastavení.

Po upgradu na Windows 10 po omezenou dobu se budete moct vrátit k předchozí verzi Windows tak, že vyberete tlačítko Start, pak vyberete Nastavení > Aktualizace & Zabezpečení > Obnovení a pak v části Přejít zpět na předchozí verzi Windows 10. Přitom se zachovají vaše osobní soubory, ale odeberou se aplikace a ovladače nainstalované po upgradu, stejně jako všechny změny, které jste udělali v nastavení. Ve většině případů budete mít na návrat k předchozí verzi 10 dní. 
Otevření nastavení obnovení

Abyste se mohli vrátit k předchozí verzi, budete muset:

 • Ponechat po upgradu všechno ve složkách windows.old a $windows.~bt.

 • Odebrat všechny uživatelské účty, které jste přidali po upgradu.

 • Znát heslo, kterým jste se přihlašovali k Windows 7 nebo Windows 8.1 (pokud jste nějaké používali).

 • Mít USB flash disk, který jste použili k upgradu na Windows 10 (pokud jste ho použili).

Poznámka: Pokud se vrátíte k Windows 8.1, nemusí už fungovat některé aplikace, které byly součástí Windows, například Pošta a Lidé. Tyto aplikace opravíte opětovnou instalací z obchodu Microsoft Store.

Poznámka: Možnost vrátit se k předchozí verzi Windows v Nastavení je k dispozici pouze po omezenou dobu po upgradu.

Informace pro členy programu Windows Insider

Pokud jste insider a aktuální build Preview vám nefunguje, vyberte tlačítko Start a potom vyberte Nastavení > Aktualizace & zabezpečení > obnovení. V části Vrátit se k předchozí verzi Windows 10 vyberte Spustit. Tato možnost neodebere vaše osobní soubory, ale odebere nedávno nainstalované aplikace a ovladače a vrátí nastavení zpátky na výchozí hodnoty.

Při návratu ke staršímu buildu nebudete vyloučeni z programu Insider. Až bude dostupný další build Preview, nainstaluje se na váš počítač.

Tato možnost vrátí váš počítač zpátky do určitého okamžiku v čase, který se označuje jako bod obnovení systému. Body obnovení se vytvářejí při instalaci nové aplikace nebo ovladače nebo při ručním vytvoření bodu obnovení. Obnovení neovlivní vaše osobní soubory, ale odeberou se při něm aplikace, ovladače a aktualizace nainstalované po vytvoření bodu obnovení.

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu napište Ovládací panelya potom ho vyberte ze seznamu výsledků.

 2. Do vyhledávacího pole Ovládacích panelů zadejte obnovení.

 3. Vyberte Obnovení > Spustit nástroj Obnovení systému.

 4. V okně Obnovení systémových souborů a nastavení vyberte Další.

 5. V seznamu výsledků vyberte bod obnovení, který chcete použít, a pak vyberte Vyhledat ovlivněné programy.

  Poznámky: 

  • Pokud se nezobrazí bod obnovení, který chcete použít, zobrazte více bodů obnovení zaškrtnutím políčka Zobrazit další body obnovení.

  • Pokud nevidíte žádné body obnovení, není pravděpodobně zapnutá ochrana systému. Tady je postup, jak to zkontrolovat:

   1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte ovládací panelyastejnou položku pak vyberte v seznamu výsledků.

   2. Do vyhledávacího pole Ovládacích panelů zadejte obnovení.

   3. Vyberte Obnovení > Konfigurovat obnovení systému > Konfigurovat a podívejte se, jestli je vybraná možnost Zapnout ochranu systému.

    • Pokud možnost Zapnout ochranu systému vybraná není, není ochrana systému zapnutá a neexistují žádné body obnovení. V tomto scénáři nebudete moct obnovit počítač pomocí bodu obnovení systému a budete muset použít jednu z dalších možností obnovení uvedených na této stránce.

    • Pokud možnost Zapnout ochranu systému vybraná je, pokračujte krokem 6.

 6. Zobrazí se seznam položek, které budou odstraněny, pokud odeberete tento bod obnovení. Pokud s odstraněním souhlasíte, vyberte Zavřít> Další > Dokončit.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×