Vilkår og betingelser for Microsoft-gavekort

Denne Aftale mellem dig og Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor du bor, en af dets associerede virksomheder) ("vi," "os", "vores" eller "Microsoft") beskriver din mulighed for at indløse gavekort og for at købe hos autoriserede forhandlere, der ejes af os (kaldet "Deltagende butikker" under et), herunder, men ikke begrænset til, Windows Store, Windows Mobile Store og Xbox Store med din Microsoft-konto. Kontosaldi udstedes og administreres af Microsoft Corporation, som er hjemhørende i Washington, og/eller dets associerede virksomheder.

Denne Aftale indeholder vigtige vilkår for vores relation. Den omfatter også vores Microsoft-serviceaftale, som indeholder betingelserne for din Microsoft-konto og (kun for indbyggere i USA) en bindende voldgiftsklausul og en bestemmelse om, at der gives afkald på kollektive søgsmål, som påvirker dine rettigheder i forbindelse med at løse eventuelle tvister med Microsoft.

1. Omfanget af aftalen, accept af vilkår

1.1 Hvilke tjenester er omfattet af denne Aftale? Denne Aftale regulerer brugen af din Microsoft-konto med hensyn til berettigede køb fra Microsoft eller godkendte tredjeparter ("Varer") via kompatible enheder i deltagende forretninger. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan vi tilføje, stoppe, fjerne eller afbryde tilgængelighed, funktioner, specifikationer og priser vedrørende din kontosaldo eller de varer, der er tilgængelige i de deltagende butikker, midlertidigt eller permanent og når som helst og uden ansvar, som beskrevet i denne Aftale.

1.2 hvordan accepterer jeg denne Aftale? Du accepterer denne Aftale, når du køber et gavekort eller en kode, indløser et Microsoft-gavekort eller en -kode til din Microsoft-konto, eller når du bruger penge på din Microsoft-konto til at købe i Microsoft-butikkerne.

1.3 Kan Microsoft ændre denne Aftale, efter at jeg har accepteret den? Vi kan tilføje, ændre eller fjerne dele af denne Aftale fra tid til anden. Hvis vi ændrer væsentlige vilkår, der påvirker dine rettigheder negativt, som de er præsenteret i denne Aftale, giver vi dig besked, enten via din Microsoft-konto, i en mail eller via anden rimelig elektronisk formidling.

2. Microsoft-konti

2.1 Skal jeg have en Microsoft-konto? Ja. Hvis du vil foretage køb i Deltagende butikker, skal du have en aktiv Microsoft-konto hos os. Du kan indløse gavekort på din Microsoft-konto, få vist din aktuelle saldo og eventuelle udløbsdatoer, der er knyttet til kampagnesaldi på din konto, købe et gavekort og gennemse din købsoversigt for gavekort eller opdatere dine personlige oplysninger.

2.2. Hvordan føjer jeg penge til saldoen på min Microsoft-konto? Du kan føje penge til din Microsoft-konto ved at indløse et Microsoft-gavekort eller en kode. Når gavekortet eller koden er indløst, føjes den fulde værdi af kortet eller koden til din saldo. Yderligere vejledning til indløsning følger med kortet eller koden. Yderligere vilkår og betingelser kan også følge med kortet eller koden. Med undtagelse af som krævet i henhold til gældende lovgivning kan koder ikke indløses eller byttes for kontanter og kan ikke genopfyldes. Hvis du bor i et EU-land, hvor den lokale lovgivning giver en "fortrydelsesperiode", kan du returnere ikke-indløste og få dem refunderet fuldt ud inden for 14 dage efter købet af gavekortet eller koden. Når gavekortet eller koden er indløst, accepterer du dog, at du ikke kan opnå refusion. Hvis du køber et gavekort af en anden forhandler end Microsoft, gælder den handlendes politikker for returnering. Microsoft er ikke ansvarlig, hvis din gavekode tabes, stjæles, mistes eller bruges uden din tilladelse.

2.3 er der nogen udløbsdatoer eller gebyrer? Saldi, der ikke er fra kampagner, udløber ikke. Enhver kampagnesaldo på din konto er underlagt udløb som beskrevet i vilkårene for kampagnen. Der er ingen gebyrer knyttet til at beholde en saldo på din konto, uanset om den er erhvervet på grundlad af en kampagne eller ej.

2.4 hvordan foretager jeg køb i Deltagende butikker? Du kan kun bruge din saldo til at købe Varer i Deltagende butikker. En kampagnesaldo, der ikke er udløbet, vil blive fratrukket (det beløb, der er tættest på at udløbe, bruges først) din Microsoft-konto før nogen andre beløb. Hvis du ikke har nok penge på din Microsoft-konto til at fuldføre en transaktion, skal du bruge en anden form for betaling, der er registreret med din Microsoft-konto, til at dække det resterende beløb, debitere beløbet på hele betalingsmåden i stedet for din saldo eller tilføje ekstra værdi til din Microsoft-konto.

Du må ikke bruge kontosaldoen til visse abonnementer eller køb i apps eller til at få udbetalt kontanter eller gavekort og tilgodebeviser, medmindre dette er et lovkrav. Hver af de deltagende butikker kan have yderligere købsrestriktioner eller -begrænsninger. Microsoft tilbagebetaler ikke pengene for køb af Varer i de deltagende butikker, medmindre dette er et lovkrav. Hvis vi accepterer en returnering, bliver købsbeløbet indsat på din Microsoft-konto.

2.5 Gælder der nogen begrænsninger for brugen af penge på min Microsoft-konto i Deltagende butikker? Der gælder følgende begrænsninger og krav:

  • Der kan være visse krav til hardware eller software, herunder internetadgang (der kan påløbe ekstra gebyrer for internetadgang), som påvirker din mulighed for at indløse et Microsoft-gavekort til din Microsoft-konto.

  • Den pålydende værdi i visse valutaer kan kun indsættes på en Microsoft-konto, der er registreret i en jurisdiktion, hvor valutaen er en officiel valuta, og den kan derefter kun bruges i deltagende butikker inden for den jurisdiktion. Din saldo kan ikke omveksles til en anden valuta.

  • Din saldo kan ikke overføres.

  • Din mulighed for at indløse et gavekort eller få refunderet en betaling til din Microsoft-konto og bruge disse penge til at købe hos deltagende butikker eller til at købe og sende et gavekort kan være underlagt yderligere begrænsninger af din kontosaldo, hvilket Microsoft kan beslutte løbende og efter eget skøn. Du kan få mere at vide om disse yderligere oplysninger om disse restriktioner for kontosaldoen under Begrænsninger for penge på din Microsoft-konto.

Vi kan desuden vælge yderligere at begrænse din adgang til eller brug af din Microsoft-kontosaldo eller kræve, at du bruger en anden betalingsmåde til at betale for at forhindre svindel eller uautoriseret brug.

3. Suspension, opsigelse, konfiskation

Hvis du overtræder vilkårene i denne Aftale, kan vi træffe de foranstaltninger, som vi finder passende, herunder suspension eller fjernelse af din adgang til din kontosaldo, til at købe eller indløse gavekort, til at købe Varer eller få adgang til din Microsoft-konto. Under en suspension mister du ikke pengene på din konto. Undtaget er dog eventuelle beløb, du har modtaget gennem en kampagne, og som udløber i løbet af suspensionen. Vi indbetaler ikke penge på din Microsoft-konto for de kampagnemæssige beløb, som udløber i løbet af suspensionen, uanset årsagen til denne.

Hvis vi lukker din Microsoft-konto, tilbagebetaler vi en eventuel resterende saldo, så vidt dette er påkrævet under lovgivningen. Vi tilbagebetaler ikke kampagnebaserede beløb eller andre beløb, der er ikke er blevet indløst til din Microsoft-konto. Disse refusioner er underlagt de betingelser, som Microsoft gør gældende.

Hvis der skal tilbagebetales et beløb, forbeholder vi os ret til at tilbageholde enhver saldo på din konto til dækningen af eventuelle tab, som vi bliver udsat for. Hvis du frivilligt lukker din Microsoft-konto, refunderer vi en eventuel saldo på din konto, når det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Dette gælder dog ikke for en eventuel kampagnesaldo. Dette er underlagt de betingelser, som Microsoft løbende kan gøre gældende, medmindre vi i god tro mistænker svindel eller misbrug af din Microsoft-konto. Hvis det er tilfældet, vil du ikke modtage en refusion.

4. Meddelelser til parter

Denne Aftale leveres i elektronisk format. Vi kan elektronisk levere oplysninger om denne Aftale, din kontosaldo og andre oplysninger, som er påkrævet ifølge lovgivningen. Vi kan levere oplysninger til dig via den mailadresse, du har angivet på din Microsoft-konto eller på visse Microsoft-websteder. De meddelelser, der er sendt til dig via mail, skal anses for leveret og modtaget, når mailen sendes. Hvis du ikke giver dit samtykke til at modtage oplysninger elektronisk, skal du stoppe med at bruge din kontosaldo.

5. Kundeservice

Hvis du har spørgsmål eller tvister vedrørende køb af gavekort, adgang til og brug af din kontosaldo, problemer med Varer, du har købt via din kontosaldo, eller hvis du vil anmelde uautoriseret brug af din kontosaldo, skal du kontakte Microsoft Kundesupport.

Egenskaber

Artikel-id: 10562 – Seneste udgave 23. aug. 2016 – Udgave 3

Feedback