Regler for anvendelse af digitale varer ("Regler")

Gælder for: Windows 10

Medmindre andet er angivet, er ord, der er skrevet med store bogstaver, defineret i Microsoft-serviceaftalen ("MSA") eller i Microsoft-vilkårene for salg (sammen med Microsoft-serviceaftalen betegnet som "Vilkår"). Disse regler omfatter dem i første afsnit nedenfor, som gælder for flere digitale varer ("Generelle regler"), og dem i tabellen nedenfor, som er specifikke for den relevante digitale vare (eller relevante tjeneste, der leverer den digitale vare) ("Yderligere tjenestespecifikke regler"). Medmindre andet udtrykkeligt er angivet under Yderligere tjenestespecifikke regler, gælder de generelle regler for alle digitale varer. Vi kan til enhver tid ændre disse regler.

Generelle regler

Alle digitale varer gives i licens, men sælges ikke. Din ret til at få adgang til eller bruge digitale varer kræver, at du overholder (a) alle licensbetingelser, licensbegrænsninger, regelsæt og betalingsbetingelser i vilkårene, (b) din fulde betaling for den relevante digitale vare (c) disse regler og (d) eventuelle yderligere vilkår, der er angivet, når du erhverver din licens. Digitale varer kan kun anvendes, sådan som det udtrykkeligt er tilladt i vilkårene eller disse regler. Enhver anden brug er forbudt (medmindre du har kontaktet ophavsrettens ejer og fået en forudgående skriftlig tilladelse til det modsatte). Disse vilkår og disse regler gælder, selvom prisen eller den forfaldne betaling for en digital vare er nul. Hvis disse regler er i konflikt med vilkårene (eller andre vilkår), regulerer disse regler, hvad du kan gøre med digitale varer, dog med én undtagelse – hvis websiden eller en anden side i Store eller en relevant tjeneste til en bestemt digital vare angiver et andet antal enheder eller på anden måde angiver bestemte rettigheder eller begrænsninger, der varierer fra disse regler, så vil den pågældende webside eller anden side have forrang i forhold til de erklæringer, der udtrykkeligt er i konflikt med hinanden, men det gælder kun for netop den digitale vare.

Digitale varer gives kun i licens til personlig, ikke-kommerciel brug (hvilket udelukker brug i reklameøjemed). Microsoft kan når som helst stoppe distribution af enhver digital vare eller tilføje eller reducere mulighederne med enhver digital vare. Du kan miste adgang til eller mulighederne i digitale varer eller få karakteren af din adgang ændret (f.eks. miste familieadgang, hvis relevant), hvis (a) du overtræder vilkårene eller disse regler, (b) du bruger eller forsøger at bruge digitale varer på en måde, der ikke stemmer overens med vilkårene, disse regler eller den begrænsede licens, der er tildelt til dig, (c) du omgår eller prøver at omgå eventuelle tekniske foranstaltninger, der er designet til at begrænse adgangen eller gennemtvinge licensbegrænsninger, (d), du ikke betaler en tilbagevendende abonnementspris, (e) du ikke sikrer en aktuel betalingsmetode for din konto, (f) du ændrer dit land eller område, (g) du ikke vedligeholder en aktuel mailadresse, der er knyttet til kontoen, (h) du ikke logger på en given tjeneste tilstrækkeligt ofte til at opdatere elektroniske licenser for dine digitale varer, som beskrevet i Yderligere tjenestespecifikke regler nedenfor, (i) vi annullerer eller afslutter den pågældende tjeneste eller ikke længere understøtter den pågældende enhed, eller (j) vi mister vores rettigheder til at fortsætte med at distribuere den digitale vare til dig eller til at distribuere den til dig på samme måde. Medmindre det er tilladt herunder, må du ikke overføre eller videresælge eventuelle licenser til digitale varer. Hvis du sælger enheder, der indeholder digitale varer, får køberen ingen rettighed til at bruge de digitale varer. Vi kan bruge teknologier til at kontrollere, om du overholder disse regler.

For visse tjenester skal du registrere de enheder, som du anvender digitale varer på, og du skal bruge den pågældende enhed for at komme på tjenesten og bevare adgang. Registrerede enheder kan omfatte pc'er, bærbare computere, tablets, Xbox-konsoller og visse bærbare eller mobile enheder, i det omfang enheden er kompatibel med den angivne digitale vare. Licenser for visse digitale varer (f.eks. Groove Musik-indhold) kan fornys, hvis du logger på tjenesten igen og på det pågældende tidspunkt ikke har overskredet enhedens begrænsninger. Du skal måske have forbindelse til en pc for at opdatere licenser til andre digitale varer. Et sådant tab kan være midlertidigt eller permanent, alt efter hvad Microsoft fastlægger. Hvis du registrerer for mange enheder, kan Microsoft vælge automatisk at annullere registreringen af en enhed for at gøre plads til en ny. Microsoft kan begrænse, hvor ofte du manuelt kan registrere og annullere registrering af en given enhed for at undgå forsøg på at overstige enhedsbegrænsninger. I henhold til ovenstående kan du administrere dine registrerede enheder på indstillingssiden til din Microsoft-konto eller en bestemt tjeneste. Det er ikke alle enheder, der har de samme funktioner, og det er ikke sikkert, at alle digitale varer eller tjenester (eller bestemte funktioner i disse) er tilgængelige på en given enhed. Den enkelte tjeneste kan omfatte en liste over kompatible enhedstyper, men elektroniske enheder er under en konstant udvikling, og du er eneansvarlig for at kontrollere, om en given enhed er kompatibel med den digitale vare, du vil købe, før du køber den. Hvis tjenesten omfatter muligheden for at streame en digital vare, skal du være logget på tjenesten fra den registrerede enhed, som du vil streame på, og ud over begrænsninger i vilkårene kræver din mulighed for at downloade og streame, at du har adgang til internettet med en tilstrækkelig båndbredde, som du selv skal skaffe og for egen regning. Visse digitale varer er muligvis kun givet i licens for det område, der er knyttet til din Microsoft-konto. Du kan muligvis ikke downloade eller streame (hvis relevant) disse digitale varer, når du er uden for dette område.

Visse digitale varer kan kun downloades eller streames, alt efter hvad der relevant, til enheder, der er knyttet til din Microsoft-konto, og underlagt de grænser, der er angivet i tabellen nedenfor. Alle reglerne i denne tabel gælder ud over ovenstående generelle regler.

Yderligere tjenestespecifikke regler og beskrivelser

 

Maks. antal enheder/brugere
(medmindre Store-siden eller en anden webside for købet eller lejen af eller abonnementet på de digitale varer angiver et andet antal)
Annullering af registrering
(hvor ofte du kan registrere og annullere registrering af enheder)
Nødvendig adgang
(hvor ofte du skal have adgang til tjenesten fra en given enhed for at bevare eller opdatere dine licensfiler på den pågældende enhed)
Overførsel/kopiering/andet
Groove Music Pass 10 registrerede enheder Højst én gang hver 30. dag pr. enhed Mindst én gang hver 30. dag Et abonnement på Groove Music Pass-tjenesten giver dig på abonnementsbasis til et fast månedligt gebyr ret til at streame eller downloade så mange sange, som du ønsker, fra tjenesten i dit område. På Microsoft.com/groove kan du se en aktuel liste over Groove-kompatible enheder. Du kan ikke brænde cd'er fra Groove Music Pass-sange. Ud over de ovennævnte regler kan vi også bringe dit abonnement til ophør eller suspendere det, hvis vi finder ud af, at du: (a) streamer musik til mere end én enhed ad gangen (b), brænder eller eksporterer musik (det måtte være til en cd eller på anden måde) eller (c) bruger musik som ringetone på mobiltelefon.
MP3-musik

 Rimeligt antal enheder

Ikke tilgængelig 

Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Digitale Xbox One-spil 1 Xbox One-hjemmekonsol og 1 roamingbruger Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Hvert spil, du downloader fra Store, har en enhedsbaseret licens og en brugerbaseret licens. Du kan angive én konsol som "hjemmekonsollen", og enhedens licens knyttes automatisk til den, selvom du køber den fra en anden konsol. Brugerlicensen er knyttet til din Microsoft-konto. En konsol kan være hjemmekonsollen for flere personer. Du kan ændre din hjemmekonsol op til 5 gange om året. Når du gør dette, flyttes alle enhedens licenser automatisk til den nye hjemmekonsol og kan kun bruges på den. Alle kan bruge dit spil (eller andet indhold, der er givet i licens på denne enhed) på hjemmekonsollen i henhold til din enhedslicens. På andre konsoller kan du bruge alle spil, som du har en brugerlicens til, ved at logge på med din Microsoft-konto, så længe du ikke er samtidig logget på din hjemmekonsol. Disse regler omtales som "reglerne for brug af hjemmekonsol". Nogle "spiltilføjelsesprogrammer" og andet tilgængeligt indhold, der kan downloades, kan begrænses til din personlige brug.

Xbox 360-spil

1 Xbox 360-konsol Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Du (og alle andre) kan bruge et spil eller andet indhold på den første Xbox 360-konsol, du har downloadet det til. Du kan overføre dette spil eller andet indhold til en anden Xbox 360-konsol ved hjælp af et hukommelseskort eller andet lager, men du kan kun spille det på den pågældende konsol, mens konsollen er logget på din Microsoft-konto.
Xbox Play Anywhere-spil 1 Xbox One-hjemmekonsol, 1 angivet Windows 10-pc og et ubegrænset antal Windows 10 pc'er og Xbox One-konsoller, når du er logget på (og ikke samtidig er logget på hjemmekonsollen eller en angivet pc) Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Xbox Play Anywhere-programmet gælder kun for bestemte autoriserede digitale spil, herunder dem med ikonet Xbox Play Anywhere på www.xbox.com eller i Store (se www.xboxplayanywhere.com for at få en fuld liste). Xbox Play Anywhere-spil kan købes i Store eller via en digital kode hos autoriserede forhandlere. Inden du downloader et Xbox Play Anywhere-spil til din pc, skal du kontrollere spiludgiverens minimumsystemkrav for at sikre, at din pc er kompatibel. Uanset hvor mange enheder spillet er installeret på, kan du kun være logget ind i spillet fra én enhed ad gangen. Ovenstående regler for brug for Xbox One-hjemmekonsollen gælder også for Xbox Play Anywhere-spil.
Games with Gold 1 Xbox One-hjemmekonsol og 1 roamingbruger Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Oplysninger om brug vedrørende Games with Gold-spil som en del af et Xbox Live Gold-medlemskab.
Xbox Game Pass 1 Xbox One-hjemmekonsol og 1 roamingbruger Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Brugsregler for spil som en del af et Xbox Game Pass-abonnement
Videotjeneste Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Selv hvis du køber video i HD, kan den viste skærmopløsning afhænge af indhold, hardware og internetbåndbredde. Du må kun være logget på videotjenesten via én Xbox-konsol ad gangen.
Video med begrænsede rettigheder Download op til 5 pc'er, 2 Xbox-konsoller og 3 kompatible mobilregistrerede enheder Højst én gang hver 30. dag pr. enhed Mindst én gang hver 90. dag Du skal være logget på videotjenesten for at streame video med begrænsede rettigheder, og du kan kun streame til registrerede enheder. Du kan kun streame én video med begrænsede rettigheder til én sådan enhed ad gangen, og du kan kun streame op til tre videoer med begrænsede rettigheder samtidigt. Du kan downloade video med begrænsede rettigheder til Xbox-konsoller, der har downloadfunktion. Du kan se videoen på den første sådanne konsol uden at logge på videotjenesten, men du skal være logget på videotjenesten på den anden konsol for at se videoen der. Du må ikke kopiere eller flytte indholdet fra den anden konsol. I nogle lande kan vi tilbyde sæsonkort, som omfatter tilgængelige og fremtidige afsnit af en tv-seriesæson. Du kan ikke kopiere eller flytte en video med begrænsede rettigheder fra den placering, hvor den oprindeligt er gemt.
Video efter behov Download kun til én enhed Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Du skal begynde at se VOD-videoen (video on demand – video efter behov), inden for 14 dage fra du bestilte den, og du skal være færdig med at se den inden for 24 timer (medmindre en anden periode blev angivet på købstidspunktet). Når denne periode er udløbet, kan du ikke se VOD-videoen uden at købe en ny licens. VOD-video, der er downloadet til en enhed, kan ses kun på den pågældende enhed og kan ikke downloades eller streames til en anden enhed. Hvis VOD-videoen ikke er downloadet, kan den streames til enhver kompatibel enhed, men ikke til mere end én enhed ad gangen. Du kan ikke kopiere eller flytte en VOD-video fra placering, hvor den oprindeligt blev gemt.
Bøger Download på op til 6 registrerede Windows 10-enheder Højst to gange (to gange pr. enhed eller en gang på to enheder) pr. 30 dage Ikke tilgængelig Tilgængeligheden af visse funktioner i tjenesten (f.eks. at kopiere og indsætte i eller udskrive uddrag samt længden af uddrag) kan variere efter bog, afhængig af udgiverens indstillinger. Tilgængelige funktioner er anført i Store. I nogle tilfælde kan du muligvis ikke downloade en bog, du tidligere har købt, igen. Vi kan efter eget valg tilbyde en erstatning eller opdatering under sådanne omstændigheder. Du må ikke brænde dele af en bog eller hele bogen til en disk.
Apps 10 Windows 10-enheder Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Til trods for de generelle regler herover kan apps, der leveres gratis, downloades gratis til enheder, der ikke er registreret med din Microsoft-konto.