Mobilindstillinger i Windows 10

Nogle Windows 10-pc'er har et SIM-kort, der giver dig mulighed for at oprette forbindelse til et mobilnetværk, så du kan gå online de steder, hvor du har et mobilsignal. Selvom din pc ikke har et SIM-kort, kan du stadig oprette forbindelse til et mobilnetværk på andre måder, f.eks ved at tilslutte og bruge en ekstern mobilnetværksenhed (også kaldet et mobilmodem eller en enhed til mobilt bredbånd). I begge tilfælde skal du have en dataplan fra en mobiloperatør for at kunne oprette forbindelse.

Opret forbindelse til et mobildatanetværk for første gang

 1. Vælg ikonet Netværk (
  Wi-Fi-ikon
  eller
  Ethernet-ikon
  ) nederst til højre på proceslinjen, og vælg derefter Mobilnetværk  på listen > Opret forbindelse.

  I mange tilfælde vil navnet på din mobiloperatør bliver vist ud for ikonet Mobilnetværk .

 2. Hvis du bliver bedt om det, skal du skrive dit brugernavn og din adgangskode samt navnet på adgangspunktet (APN).

  Hvis det er nødvendigt, kan du se de oplysninger, der muligvis fulgte med pc'en, SIM-kortet eller mobilenheden, for at få flere oplysninger om, hvilke indstillinger du skal bruge.

I de fleste tilfælde skal du ikke ændre indstillingerne for dit mobilnetværk, hvis mobildataforbindelsen fungerer tilfredsstillende. Men hvis du har problemer med forbindelsen til mobilnetværket, kan det muligvis hjælpe at ændre en eller flere indstillinger. De indstillinger, der vises, varierer afhængigt af pc-model og mobiloperatør.

 Indstilling Gør følgende
Opret forbindelse automatisk

Bestemmer, om din PC automatisk opretter forbindelse til mobildatanetværket, når det er tilgængeligt. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du vil oprette forbindelse manuelt, hver gang du vil bruge din mobildataforbindelse.

Du angiver denne indstilling ved at vælge knappen Start og derefter vælge Indstillinger  > Netværk og internet > Mobilnetværk > navnet på mobildataforbindelsen > Opret forbindelse automatisk. Indstillingen er tilgængelig, når du ikke har forbindelse til mobildatanetværket, og den anvendes, når du vælger Opret forbindelse.

Tillad roaming

Bestemmer, om din mobildataforbindelse skal være aktiveret, når pc'en er uden for rækkevidden af din mobiloperatørs netværk. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, kan det forhindre gebyrer for dataroaming.

Hvis du tillader roaming, kan du bruge mobildata, når pc'en er i et roamingområde. Afhængigt af dit dataabonnement skal du muligvis betale ekstra for data, du bruger under roaming.

Du angiver denne indstilling ved at vælge knappen Start og derefter vælge Indstillinger  > Netværk og internet > Mobilnetværk > navnet på mobildataforbindelsen > Tillad roaming. Indstillingen er tilgængelig, når du ikke har forbindelse til mobildatanetværket, og den anvendes, når du vælger Opret forbindelse.

Netværksvalg

Vises under roaming, og bestemmer, hvilken mobilnetværksforbindelse der bruges. Standardindstillingen er Automatisk.

Hvis du forsøger at oprette forbindelse til et mobilnetværk og ser en meddelelse om, at det valgte netværk ikke er tilgængeligt, kan du vælge Søg efter netværk og derefter vælge et andet mobilnetværk.

Du angiver denne indstilling ved at vælge knappen Start og derefter vælge Indstillinger  > Netværk og internet > Mobilnetværk > navnet på mobildataforbindelsen > Avancerede indstillinger.

Aktivt netværk

Viser navnet på det mobilnetværk, du bruger.

Du angiver denne indstilling ved at vælge knappen Start og derefter vælge Indstillinger  > Netværk og internet > Mobilnetværk > navnet på mobildataforbindelsen > Avancerede indstillinger.

Opdater indstillinger

Henter de nyeste mobilnetværksindstillinger fra mobiloperatøren. Når du har de nyeste indstillinger, kan det hjælpe med til, at din mobildataforbindelse fungerer korrekt.

Du angiver denne indstilling ved at vælge knappen Start  og derefter vælge Indstillinger  > Netværk og internet > Mobilnetværk > navnet på mobildataforbindelsen > Avancerede indstillinger > Opdater indstillinger.

Tilføj et internet-APN

Navnet på internetadgangspunktet (APN) er den adresse, din pc bruger til at oprette forbindelse til internettet, når du bruger din mobildataforbindelse. Som regel angives internet-APN'et automatisk.

Hvis mobildataforbindelsen ikke virker, kan du prøve at angive et nyt internet-APN baseret på din placering og mobiloperatør. Hvis du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk på din pc eller har en telefon ved hånden, kan du prøve at søge online for at finde indstillingerne for internet-APN for din mobiloperatør.

Hvis du vil tilføje et internet-APN, skal du skrive en adresse i feltet APN. De andre indstillinger er valgfrie og afhænger af mobiloperatøren.

 1. Vælg knappen Start , og vælg derefter Indstillinger  > Netværk og internet > Mobilnetværk > navnet på mobilforbindelsen > Avancerede indstillinger > Tilføj et internet-APN.
 2. Udfør en eller flere af følgende handlinger:
  • Skriv navnet på APN-profilen i feltet Profilnavn.
  • Skriv adressen på det APN, der skal bruges, i feltet APN.
  • Skriv brugernavnet for mobilkontoen i feltet Brugernavn.
  • Skriv adgangskoden for mobilkontoen i feltet Adgangskode.
  • Vælg Typen af logonoplysninger, og vælg derefter den godkendelsesmetode, der bruges.
  • Vælg IP-type, og vælg derefter typen af IP-adresse.
 3. Markér afkrydsningsfeltet Anvend denne profil, hvis APN-profilen skal bruges, så snart du har gemt den.
 4. Vælg Gem > OK.
 5. Gå tilbage for at gennemse listen over dine APN-profiler, vælg Tilbage, og se under Internet-APN.
Egenskaber

Der vises oplysninger om dit SIM-kort og mobildataforbindelsen. Vælg Kopiér for at kopiere de oplysninger, der skal sættes ind i en mail eller et andet sted. Dette kan være nyttigt, hvis du har forbindelsesproblemer og har brug at sende oplysninger til din mobiloperatør eller en supportperson.

Du angiver denne indstilling ved at vælge knappen Start og derefter vælge Indstillinger  > Netværk og internet > Mobilnetværk > navnet på mobildataforbindelsen > Avancerede indstillinger.

Brug SIM-pinkode

Angiver, om du vil bruge en pinkode til SIM-kortet i din pc for at forhindre andre i at bruge mobildataforbindelsen, når de ikke er godkendt. Efter du har konfigureret SIM-pinkoden, bliver du bedt om at angive SIM-pinkoden, når du forsøger at oprette forbindelse.

Skriv din SIM-pinkode, når du bliver bedt om det. Hvis det er første gang, du bruger den, skal du skrive standard-SIM-pinkoden. Hvis du ikke kender standardpinkoden til dit SIM-kort, skal du gå til din mobiloperatørs websted for at se, om de viser den der. Du skal genstarte din pc, for at din mobildataforbindelse låses med en SIM-pinkode.

Hvis du allerede har angivet en pinkode til SIM-kortet, skal du skrive din SIM-pinkode, når du bliver bedt om det, og derefter vælge OK.

Du kan finde denne indstilling for SIM-pinkode ved at vælge knappen Start og derefter vælge Indstillinger  > Netværk og internet > Mobilnetværk > navnet på mobilforbindelsen > Avancerede indstillinger > Brug SIM-pinkode under afsnittet Sikkerhed.

Fjern SIM-pinkode

Dette vises, når du bruger en SIM-pinkode. Hvis du bruger en SIM-pinkode og beslutter, at du ikke længere vil bruge en pinkode, skal du markere Fjern SIM-pinkode, skrive din nuværende SIM-pinkode og derefter vælge OK.

Du kan finde denne indstilling for SIM-pinkoden ved at vælge knappen Start og derefter vælge Indstillinger > Netværk og internet > Mobilnetværk > navnet på mobilforbindelsen > Avancerede indstillinger > Fjern SIM-pinkode under afsnittet Sikkerhed.

Skift SIM-pinkode

Denne indstilling vises, hvis du bruger en SIM-pinkode. Hvis du bruger en SIM-pinkode og vil ændre den, skal du vælge Skift SIM-pinkode, skrive din nuværende SIM-pinkode i feltet Nuværende SIM-pinkode, skrive en ny SIM-pinkode i feltet Ny SIM-pinkode, skrive den samme nye SIM-pinkode i feltet Bekræft ny SIM-pinkode og derefter vælge OK.

Du kan finde denne indstilling ved at vælge knappen Start og derefter vælge Indstillinger  > Netværk og internet > Mobilnetværk > navnet på mobilforbindelsen > Avancerede indstillinger > Skift SIM-pinkode under afsnittet Sikkerhed.

Lås SIM-pinkode op

Denne indstilling vises, hvis du bruger en SIM-pinkode, og der er angivet en forkert pinkode tre gange. Når dette sker, blokeres SIM-kortet, og det kan ikke bruges, før du fjerner blokeringen af det. Hvis du vil fjerne blokeringen, skal du først kontakte mobiloperatøren for få nøglen til fjernelse af PIN-blokering (PUK-koden). Vælg derefter Lås SIM-pinkode op, og skriv PUK-koden. Hvis der angives en forkert PUK-kode for mange gange, blokeres SIM-kortet permanent, og du skal anmode om et nyt SIM-kort fra mobiloperatøren.

Hvis dit SIM-kort er blokeret, og du vil finde denne indstilling, skal du vælge knappen Start og derefter vælge Indstillinger  > Netværk og internet > Mobilnetværk > navnet på mobilforbindelsen > Avancerede indstillinger > Lås PIN-pinkode op under afsnittet Sikkerhed.




Egenskaber

Artikel-id: 10739 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 4

Feedback