Pas på din enhed

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed fungerer uden problemer.

 • Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud (hvis det er udtageligt) og lade enheden tørre.
 • Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser.
 • Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden eller batteriet.
 • Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den.
 • Enheden må ikke åbnes på anden måde, end det er angivet i brugervejledningen.
 • Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
 • Pas på, at du ikke kommer til at tabe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge den.
 • Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
 • Enheden må ikke males. Maling kan forhindre, at enheden fungerer korrekt.
 • Hvis din enhed har et udtageligt batteri, skal du fra tid til anden slukke enheden og taget batteriet ud for at opnå den optimale ydeevne.
 • Hold enheden væk fra magneter eller magnetfelter.
 • For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned.
 • Harddiske skal behandles forsigtigt. Stød, vibrationer, slag eller fald, anden forkert håndtering af enheden, ekstreme temperaturer, fugtighed og væsker kan forårsage funktionsfejl i harddisken og medføre, at data går tabt eller bliver beskadiget.
 • Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. For ikke at blive for varm kan enheden automatisk reducere hastigheden, lukke apps, afbryde opladning og om nødvendigt blive slukket. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.
Egenskaber

Artikel-id: 11731 – Seneste udgave 17. maj 2016 – Udgave 7

Feedback