Tastaturgenveje i Windows

Windows 10

Tastaturgenveje er taster eller tastekombinationer, der kan bruges til at udføre ting, som du ellers ville gøre med musen.

Kopiér, Sæt ind og andre generelle genvejstaster

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
Ctrl+XKlippe det markerede element
Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)
Kopiere det markerede element
Ctrl+V (eller Skift+Insert)
Indsætte det markerede element
Ctrl + ZFortryde en handling
Alt+TabSkifte mellem åbne apps
Alt+F4Lukke det aktive element eller afslutte den aktive app
Windows-tast +LLås din pc
Windows-tast +DVise og skjule skrivebordet
F2Omdøbe det markerede element
F3Søge efter en fil eller mappe i Stifinder
F4Vise adresselinjelisten i Stifinder
F5Opdatere det aktive vindue
F6Cirkulere gennem skærmelementerne i et vindue eller på skrivebordet
F10Aktivere menulinjen i den aktive app
Alt+F8Vise din adgangskode på logonskærmen
Alt+EscCirkulere gennem elementerne i den rækkefølge, de blev åbnet
Alt + understreget bogstavUdføre kommandoen for det pågældende bogstav
Alt + EnterSe det markerede elements egenskaber
Alt + MellemrumÅbne en genvejsmenu for det aktive vindue
Alt + Venstre pilGå tilbage
Alt + Højre pilGå fremad
Alt+Page UpFlytte en skærm op
Alt+Page DownFlytte en skærm ned
Ctrl+F4Lukke det aktive dokument (i apps, der er i fuldskærm, og hvor du kan have flere dokumenter åbne samtidigt)
Ctrl+AMarkere alle elementerne i et dokument eller vindue
Ctrl+D (eller Delete)Slette det markerede element og flytte det til Papirkurv
Ctrl+R (eller F5)Opdatere det aktive vindue
Ctrl+YAnnullere en fortrudt handling
Ctrl+Højre pilFlytte markøren til begyndelsen af det næste ord
Ctrl + Venstre pilFlytte markøren til begyndelsen af det foregående ord
Ctrl + Pil nedFlytte markøren til begyndelsen af det næste afsnit
Ctrl + Pil opFlytte markøren til begyndelsen af det foregående afsnit
Ctrl + Alt + tabulatorBrug piletasterne til at skifte mellem alle åbne apps
Ctrl+Alt+Skift+piletasterNår en gruppe eller et felt er i fokus i menuen Start, skal du flytte det i den retning, der er angivet
Ctrl+piletast (for at flytte til et element)+MellemrumMarkere flere individuelle elementer i et vindue eller på skrivebordet
Ctrl + Skift med en piletastMarkere en tekstblok
Ctrl+EscÅbne Start
Ctrl+Skift+EscÅbne Jobliste
Ctrl + SkiftSkifte tastaturlayout, når flere tastaturlayouts er tilgængelige
Ctrl + MellemrumSlå kinesisk IME (Input Method Editor) til eller fra
Skift+F10Vise genvejsmenuen for det markerede element
Skifte med en vilkårlig piletastMarkere mere end ét element i et vindue eller på skrivebordet eller markere tekst i et dokument
Skift+DeleteSlette det markerede element uden at flytte det til Papirkurv
Højre pilÅbne den næste menu til højre eller åbne en undermenu
Venstre pilÅbne den næste menu til venstre eller lukke en undermenu
EscStoppe eller forlade den aktuelle opgave


Tastaturgenveje med Windows-tasten

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Windows-tast Åbne eller lukke Start
Windows-tast +AÅbne Handlingscenter
Windows-tast+B
Indstille fokus i meddelelsesområdet
Windows-tast +Skift+CÅbne Cortana i lyttetilstand

Bemærk! Cortana er kun tilgængeligt i nogle lande/områder. Det er ikke alle Cortana-funktioner, der er tilgængelige alle steder. Hvis Cortana ikke er tilgængeligt, eller hvis det er slået fra, kan du stadig bruge Søg.
Windows-tast  + DVise og skjule skrivebordet
Windows-tast  + Alt + DVise og skjule dato og klokkeslæt på skrivebordet
Windows-tast  + EÅbne Stifinder
Windows-tast  + FÅbne Feedback Hub
Windows-tast +GÅbne Spillinje, mens et spil er åbent
Windows-tast +HÅbne amuletten Del
Windows-tast +IÅbne Indstillinger
Windows-tast +J Indstille fokus til et Windows-tip, når der vises et.

Hvis der vises et Windows-tip, indstilles fokus til det viste tip.  Tryk på tastaturgenvejene igen for at indstille fokus til det element på skærmen, som Windows-tippet er knyttet til.
Windows-tast +KÅbne den hurtige handling Opret forbindelse
Windows-tast +LLåse pc'en, eller skifte konti
Windows-tast +MMinimere alle vinduer
Windows-tast +OLåse enhedens retning
Windows-tast +PVælge en skærmtilstand for præsentationen
Windows-tast +RÅbne dialogboksen Kør
Windows-tast +SÅbne Søg
Windows-tast +TNavigere gennem apps på proceslinjen
Windows-tast +UÅbne Funktioner til øget tilgængelighed
Windows-tast +VNavigere gennem meddelelser
Windows-tast +Skift+VNavigere gennem meddelelser i omvendt rækkefølge
Windows-tast +XÅbne menuen Hurtiglink
Windows-tast +ZVise de tilgængelige kommandoer i en app i fuldskærmsvisning
Windows-tast +komma (,)Vise skrivebordet midlertidigt
Windows-tast +PauseVise dialogboksen Egenskaber for system
Windows-tast +Ctrl+FSøge efter pc'er (hvis du er på et netværk)
Windows-tast +Skift+MGendanne minimerede vinduer på skrivebordet
Windows-tast +talÅbne skrivebordet, og starte den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet. Skifte til den pågældende app, hvis den allerede kører.
Windows-tast +Skift+talÅbne skrivebordet og starte en ny forekomst af den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet
Windows-tast +Ctrl+talÅbne skrivebordet og skifte til det senest aktive vindue i den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet
Windows-tast +Alt+talÅbne skrivebordet og jumplisten til den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet
Windows-tast +Ctrl+Skift+talÅbne skrivebordet og som administrator åbne en ny forekomst af den app, der er placeret et givent sted på proceslinjen
Windows-tast +TabÅbne Opgavevisning
Windows-tast +Pil opMaksimere vinduet
Windows-tast +Pil nedFjerne den aktuelle app fra skærmen eller minimere skrivebordsvinduet
Windows-tast +Venstre pilMaksimere appen eller skrivebordsvinduet i venstre side af skærmen
Windows-tast +Højre pilMaksimere appen eller skrivebordsvinduet i højre side af skærmen
Windows-tast +HomeMinimere alle vinduer undtagen det aktive skrivebordsvindue (gendanner alle vinduer ved næste tryk)
Windows-tast +Skift+Pil opStrække skrivebordsvinduet til toppen og bunden af skærmen
Windows-tast +Skift+Pil nedGendanne/minimere de aktive skrivebordsvinduer lodret, men bevare bredden
Windows-tast +Skift+Venstre pil eller Højre pilFlytte en app eller et vindue på skrivebordet fra én skærm til en anden.
Windows-tast +MellemrumSkifte inputsprog og tastaturlayout
Windows-tast +Ctrl+MellemrumSkifte til det tidligere valgte input
Windows-tast +EnterÅbne Oplæser
Windows-tast +skråstreg (/)Starte IME-konvertering
Windows-tast +plustegn (+) eller minustegn (-)Zoome ind eller ud med Forstørrelsesglas
Windows-tast +EscAfslutte Forstørrelsesglas


Tastaturgenveje til Kommandoprompt

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)Kopiere den markerede tekst
Ctrl + V (eller Skift + Insert)Indsætte den markerede tekst
Ctrl + MAngive markeringstilstand
Alt + markeringstastStarte valg i blokeringstilstand
PiletasterFlytte markøren i den angivne retning
Page upFlytte markøren én side op
Page downFlytte markøren én side ned
Ctrl + Home (markeringstilstand)Flytte markøren til begyndelsen af bufferen
Ctrl + End (markeringstilstand)Flytte markøren til slutningen af bufferen
Ctrl + Pil opFlytte en linje op i oversigten output
Ctrl + Pil nedFlytte en linje ned i oversigten output
Ctrl + Home (navigationsoversigt)Hvis kommandolinjen er tom, kan du flytte billedet til toppen af bufferen. Ellers kan du slette alle tegn til venstre for markøren på kommandolinjen.
Ctrl + End (navigationsoversigt)Hvis kommandolinjen er tom, kan du flytte billedet til kommandolinjen. Ellers skal du slette alle tegn til højre for markøren på kommandolinjen.


Tastaturgenveje i dialogbokse

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
F4Se punkterne på den aktive liste
Ctrl+TabFlytte fremad gennem faner
Ctrl+Skift+TabFlytte tilbage gennem faner
Ctrl + tal (tallene 1–9) Flyt til nde tabulator
TabFlytte fremad gennem indstillinger
Skift+TabFlytte tilbage gennem indstillinger
Alt+understreget bogstavAktivere den kommando (eller vælge den indstilling), som bogstavet repræsenterer
MellemrumMarkere et afkrydsningsfelt eller fjerne markeringen i det, hvis den aktive indstilling er et afkrydsningsfelt
BackspaceÅbne en mappe på et højere niveau, hvis en mappe er markeret i dialogboksen Gem som eller Åbn
PiletasterVælge en knap, hvis den aktive indstilling er en gruppe alternativknapper


Tastaturgenveje i Stifinder

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Alt + DVælge adresselinjen
Ctrl+EVælge søgefeltet
Ctrl+BVælge søgefeltet
Ctrl+NÅbne et nyt vindue
Ctrl+WLukke det aktive vindue
Ctrl+rullehjul på musenTilpasse størrelse og visning af fil- og mappeikoner
Ctrl + Skift + EVise alle mapper over den valgte mappe
Ctrl + Skift + NOprette en ny mappe 
Num Lock + asterisk (*)Åbne alle undermapper i den valgte mappe
Num Lock + plustegn (+)Se indholdet af den valgte mappe
Num Lock + minustegn (-)Skjule den valgte mappes indhold
Alt+PVise indholdsruden
Alt+EnterÅbne dialogboksen Egenskaber for det valgte element
Alt + Højre pilÅbne den næste mappe
Alt + Pil opÅbne mappen, som mappen var i
Alt + Venstre pilÅbne den foregående mappe
BackspaceÅbne den foregående mappe
Højre pilSe den valgte mappes indhold, hvis det er skjult, eller vælge den første undermappe
Venstre pilSkjule den aktuelle mappes indhold, hvis det vises, eller vælge den mappe, som mappen var i
EndVise det nederste af det aktive vindue
HomeVise det øverste af det aktive vindue
F11Maksimere eller minimere det aktive vindue


Tastaturgenveje til virtuelle skriveborde

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Windows-tast +TabÅbne Opgavevisning
Windows-tast +Ctrl+DTilføje et virtuelt skrivebord
Windows-tast  + Ctrl + Højre pil Skifte mellem virtuelle skriveborde, du har oprettet til højre
Windows-tast  + Ctrl + Venstre pil Skifte mellem virtuelle skriveborde, du har oprettet til venstre
Windows-tast +Ctrl+F4Lukke det virtuelle skrivebord, du bruger


Tastaturgenveje til proceslinjen 

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Skift+klik på en knap på proceslinjenÅbne en app eller hurtigt åbne en ekstra forekomst af en app
Ctrl + Skift + klik på en knap på proceslinjenÅbne en app som administrator
Skift + højreklik på en knap på proceslinjenVise vinduesmenuen for app'en
Skift + højreklik på en grupperet knap på proceslinjenVise vinduesmenuen for gruppen
Ctrl + klik på en grupperet knap på proceslinjenNavigere gennem vinduerne i gruppen


Tastaturgenveje til Indstillinger

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Windows-tast +I Åbne indstillinger
BackspaceGå tilbage til startsiden til indstillinger
Skrive på en side med søgefeltetSøge i indstillinger

Flere tastaturgenveje


Windows 8.1 og Windows 8.1 RT

Mest populære tastaturgenveje

I nedenstående tabel vises almindelige tastaturgenveje til Windows 8.1 og Windows RT 8.1.

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)Kopiere det markerede element
Ctrl + XKlippe det markerede element
Ctrl + V (eller Skift + Insert)Indsætte det markerede element
Ctrl + ZFortryde en handling
Alt+TabSkifte mellem åbne apps
Alt+F4Lukke det aktive element eller afslutte den aktive app
Windows-tast  + L Låse pc'en eller skifte konti
Windows-tast  + D Vise og skjule skrivebordet


Nye tastaturgenveje

I nedenstående tabel vises nye tastaturgenveje, som du kan bruge i Windows.

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Windows-tast  + begynd at skrive Søge på din pc
Ctrl + plustegn (+) eller Ctrl + minustegn (-)Zoome ind eller ud på mange elementer, f.eks. apps, der er fastgjort til Startskærmen
Ctrl + rullehjulZoome ind eller ud på mange elementer, f.eks. apps, der er fastgjort til Startskærmen
Windows-tast‌  + C Åbne symbolerne

Åbne kommandoerne til appen i en app
Windows-tast  + F Åbn amuletten Søg for at søge efter filer
Windows-tast  + HÅbne amuletten Del
Windows-tast + I Åbne amuletten Indstillinger
Windows-tast  + KÅbne amuletten Enheder
Windows-tast  + O
Låse skærmretningen (stående eller liggende)
Windows-tast‌  + Q
Åbne amuletten Søg for at søge overalt eller i en åben app (hvis appen understøtter appsøgning)
Windows-tast + S
Åbne amuletten Søg for at søge i Windows og på internettet
Windows-tast  + W
Åbne amuletten Søg for at søge efter indstillinger
Windows-tast  + Z
Vise de tilgængelige kommandoer i app'en


Windows-tast‌  + Mellemrum
Skifte inputsprog og tastaturlayout
Windows-tast‌  + Ctrl + Mellemrum
Skifte til det tidligere valgte input
Windows-tast +Tab
Navigere gennem nyligt brugte apps (undtagen skrivebordsapps)
Windows-tast‌ +Ctrl+Tab
Navigere gennem nyligt brugte apps (undtagen skrivebordsapps)
Windows-tast‌ +Skift+Tab
Navigere gennem nyligt brugte apps (undtagen skrivebordsapps) i omvendt rækkefølge
Windows-tast  + Skift + punktum (.)
Fastgøre en app til venstre
Windows-tast‌  + punktum (.)
Navigere gennem åbne apps
Esc
Stoppe eller afslutte den aktuelle opgave


Generelle tastaturgenveje

Følgende tabel indeholder generelle tastaturgenveje i Windows.

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
F1
Vise Hjælp
F2
Omdøbe det markerede element
F3
Søge efter en fil eller en mappe
F4
Vis adresselinjelisten i Stifinder
F5
Opdatere det aktive vindue
F6
Cirkulere gennem skærmelementerne i et vindue eller på skrivebordet
F10
Aktivere menulinjen i den aktive app
Alt+F4
Lukke det aktive element eller afslutte den aktive app
Alt+Esc
Cirkulere gennem elementerne i den rækkefølge, de blev åbnet
Alt + understreget bogstav
Udføre kommandoen for det pågældende bogstav
Alt + Enter
Se det markerede elements egenskaber
Alt + Mellemrum
Åbne en genvejsmenu for det aktive vindue
Alt + Venstre pil
Tilbage
Alt + Højre pil
Fremad
Alt + Page Up
Flytte en skærm op
Alt + Page Down
Flytte en skærm ned
Alt+Tab
Skifte mellem åbne apps (undtagen skrivebords-apps)
Ctrl + F4
Lukke det aktive dokument (i apps, der er i fuldskærm, og hvor du kan have flere dokumenter åbne samtidigt)
Ctrl + A
Markere alle elementerne i et dokument eller vindue
Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)
Kopiere det markerede element
Ctrl + D (eller Delete)
Slette det markerede element og flytte det til Papirkurv
Ctrl+R (eller F5)
Opdatere det aktive vindue
Ctrl + V (eller Skift + Insert)
Indsætte det markerede element
Ctrl + X
Klippe det markerede element.
Ctrl + Y
Annullere en fortrudt handling
Ctrl + Z
Fortryde en handling.
Ctrl + plustegn (+) eller Ctrl + minustegn (-)
Zoome ind eller ud på mange elementer, f.eks. apps, der er fastgjort til Startskærmen
Ctrl + rullehjul på musen
Redigere størrelsen på skrivebordsikoner eller zoome ind eller ud på mange elementer, f.eks. apps, der er fastgjort til Startskærmen
Ctrl + Højre pil
Flytte markøren til begyndelsen af det næste ord
Ctrl + Venstre pil
Flytte markøren til begyndelsen af det foregående ord
Ctrl + Pil ned
Flytte markøren til begyndelsen af det næste afsnit
Ctrl + Pil op
Flytte markøren til begyndelsen af det foregående afsnit
Ctrl+Alt+Tab
Brug piletasterne til at skifte mellem alle åbne apps
Ctrl + piletast (for at flytte til et element) + Mellemrum
Markere flere individuelle elementer i et vindue eller på skrivebordet
Ctrl + Skift med en piletast
Markere en tekstblok
Ctrl+Esc
Åbne Start
Ctrl+Skift+Esc
Åbne Jobliste
Ctrl + Skift
Skifte tastaturlayout, når flere tastaturlayouts er tilgængelige
Ctrl + Mellemrum
Slå kinesisk IME (Input Method Editor) til eller fra
Skift+F10
Vise genvejsmenuen for det markerede element
Skifte med en vilkårlig piletast
Markere mere end ét element i et vindue eller på skrivebordet eller markere tekst i et dokument
Skift + Delete
Slette det markerede element uden at flytte det til Papirkurv
Højre pil
Åbne den næste menu til højre eller åbne en undermenu
Venstre pil
Åbne den næste menu til venstre eller lukke en undermenu
Esc
Stoppe eller forlade den aktuelle opgave


Tastaturgenveje med Windows-tasten

I følgende tabel vises tastaturgenveje, der bruger Windows-tasten .

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
Windows-tast + F1
Åbne Windows Hjælp og Support
Windows-tast
Vise eller skjule Startskærm
Windows-tast +B
Indstille fokus i meddelelsesområdet
Windows-tast‌  + C
Åbne amuletterne

Windows-tast  + D
Vise og skjule skrivebordet
Windows-tast  + E
Åbne Stifinder
Windows-tast  + F
Åbne amuletten Søg og søge efter filer
Windows-tast  + H
Åbne amuletten Del
Windows-tast  + I
Åbne amuletten Indstillinger
Windows-tast + K
Åbne amuletten Enheder
Windows-tast  + L
Låse pc'en eller skifte person
Windows-tast  + M
Minimere alle vinduer
Windows-tast  + O
Låse enhedens retning
Windows-tast  + P
Vælge en skærmtilstand for præsentationen
Windows-tast  + Q
Åbne amuletten Søg for at søge overalt eller i den åbne app (hvis appen understøtter appsøgning)
Windows-tast  + R
Åbne dialogboksen Kør
Windows-tast  + S
Åbne amuletten Søg for at søge i Windows og på internettet
Windows-tast  + T
Navigere gennem apps på proceslinjen
Windows-tast +U
Åbne Funktioner til øget tilgængelighed
Windows-tast  + V
Navigere gennem meddelelser
Windows-tast  + Skift + V
Navigere gennem meddelelser i omvendt rækkefølge
Windows-tast  + X
Åbne menuen Hurtiglink
Windows-tast  + Z
Vise andre tilgængelige kommandoer i en app

Windows-tast  + ,
Vise skrivebordet midlertidigt
Windows-tast  + Pause
Vise dialogboksen Egenskaber for system
Windows-tast +Ctrl+F
Søge efter pc'er (hvis du er på et netværk)
Windows-tast  + Skift + M
Gendanne minimerede vinduer på skrivebordet
Windows-tast  + tal Åbne skrivebordet, og starte den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet. Skifte til den pågældende app, hvis den allerede kører.
Windows-tast  + Skift + tal
Åbne skrivebordet og starte en ny forekomst af den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet
Windows-tast  + Ctrl + tal
Åbne skrivebordet og skifte til det senest aktive vindue i den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet
Windows-tast  + Alt + tal
Åbne skrivebordet og jumplisten til den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet
Windows-tast  + Ctrl + Skift + tal
Åbne skrivebordet og åbne en ny forekomst som administrator af den app, der er placeret et givent sted på proceslinjen
Windows-tast +Tab
Navigere gennem nyligt brugte apps (undtagen skrivebordsapps)
Windows-tast +Ctrl+Tab
Navigere gennem nyligt brugte apps (undtagen skrivebordsapps)
Windows-tast‌ +Skift+Tab
Navigere gennem nyligt brugte apps (undtagen skrivebordsapps) i omvendt rækkefølge
Windows-tast +Ctrl+B
Skifte til den app, der viste en meddelelse i meddelelsesområdet
Windows-tast  + Pil op
Maksimere vinduet
Windows-tast  + Pil ned
Fjerne den aktuelle app fra skærmen eller minimere skrivebordsvinduet
Windows-tast  + Venstre pil
Maksimere appen eller skrivebordsvinduet i venstre side af skærmen
Windows-tast  + Højre pil
Maksimere appen eller skrivebordsvinduet i højre side af skærmen
Windows-tast  + Home
Minimere alle vinduer undtagen det aktive skrivebordsvindue (gendanne alle vinduer ved næste tryk)
Windows-tast  + Skift + Pil op
Strække skrivebordsvinduet til toppen og bunden af skærmen
Windows-tast  + Skift + Pil ned
Gendanne/minimere de aktive skrivebordsvinduer lodret, men bevare bredden
Windows-tast  + Skift + Venstre pil eller Højre pil
Flytte en app eller et vindue på skrivebordet fra én skærm til en anden.
Windows-tast  + Mellemrum
Skifte inputsprog og tastaturlayout
Windows-tast  + Ctrl + Mellemrum
Skifte til det tidligere valgte input
Windows-tast  + Enter
Åbne Oplæser
Windows-tast  + Skift + punktum (.)
Navigere gennem åbne apps
Windows-tast  + punktum (.)
Navigere gennem åbne apps
Windows-tast  + /
Starte ny IME-konvertering
Windows-tast   + Alt + Enter
Åbne Windows Media Center
Windows-tast   + plustegn (+) eller minustegn (-)
Zoome ind eller ud med Forstørrelsesglas
 Windows-tast +Esc Afslutte Forstørrelsesglas


Tastaturgenveje i dialogbokse

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje, som du kan bruge i dialogbokse.

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
F1
Vise Hjælp
F4
Se punkterne på den aktive liste
Ctrl+Tab
Flytte fremad gennem faner
Ctrl+Skift+Tab
Flytte tilbage gennem faner
Ctrl + tal (tallene 1–9)
Flyt til nde tabulator
Tab (Fane)
Flytte fremad gennem indstillinger
Skift+Tab
Flytte tilbage gennem indstillinger
Alt + understreget bogstav
Aktivere den kommando (eller vælge den indstilling), som bogstavet repræsenterer
Mellemrum
Markere et afkrydsningsfelt eller fjerne markeringen i det, hvis den aktive indstilling er et afkrydsningsfelt
Backspace
Åbne en mappe på et højere niveau, hvis en mappe er markeret i dialogboksen Gem som eller Åbn
Piletaster
Vælge en knap, hvis den aktive indstilling er en gruppe alternativknapper


Tastaturgenveje i Stifinder

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
 Alt + DVælge adresselinjen
Ctrl + E
Vælge søgefeltet
Ctrl+B
Vælge søgefeltet
Ctrl + N
Åbne et nyt vindue
Ctrl + W
Lukke det aktuelle vindue
Ctrl + rullehjul på musen
Tilpasse størrelse og visning af fil- og mappeikoner
Ctrl + Skift + E
Vise alle mapper over den valgte mappe
Ctrl + Skift + N
Oprette en ny mappe
Num Lock + asterisk (*)
Åbne alle undermapper i den valgte mappe
Num Lock + plustegn (+)
Se indholdet af den valgte mappe
Num Lock + minustegn (-)
Skjule den valgte mappes indhold
Alt + P
Vise indholdsruden
Alt + Enter
Åbne dialogboksen Egenskaber for det valgte element
Alt + Højre pil
Åbne den næste mappe
Alt + Pil op
Åbne mappen, som mappen var i
Alt + Venstre pil
Åbne den foregående mappe
Backspace
Åbne den foregående mappe
Højre pil
Se den valgte mappes indhold, hvis det er skjult, eller vælge den første undermappe
Venstre pil
Skjule den aktuelle mappes indhold, hvis det vises, eller vælge den mappe, som mappen var i
End
Vise det nederste af det aktive vindue
Home
Vise det øverste af det aktive vindue
F11
Maksimere eller minimere det aktive vindue


Tastaturgenveje til proceslinjen

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje til at arbejde med elementer på proceslinjen på skrivebordet.

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
Skift + klik på en knap på proceslinjen
Åbne en app eller hurtigt åbne en ekstra forekomst af en app
Ctrl + Skift + klik på en knap på proceslinjen
Åbne en app som administrator
Skift + højreklik på en knap på proceslinjen
Vise vinduesmenuen for app'en
Skift + højreklik på en grupperet knap på proceslinjen
Vise vinduesmenuen for gruppen
Ctrl + klik på en grupperet knap på proceslinjen
Navigere gennem vinduerne i gruppen


Tastaturgenveje i Forbindelse til Fjernskrivebord på skrivebordet

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
Alt + Page Up
Flytte mellem apps fra venstre til højre
Alt + Page Down
Flytte mellem apps fra højre til venstre
Alt + Insert
Naviger gennem apps i den rækkefølge, de blev startet i.
Alt + Home
Vis Startskærm
Ctrl + Alt + Break
Skifte mellem et vindue og fuld skærm 
Ctrl + Alt + End
Vis dialogboksen Sikkerhed
Ctrl + Alt + Home
Aktivere forbindelsesbjælken i fuldskærmstilstand
Alt + Delete Vise systemmenuen
Ctrl + Alt + minustegn (-) på det numeriske tastatur
Anbring en kopi af det aktive vindue på klienten i udklipsholderen i Terminal Server (det giver den samme funktionalitet, som når du trykker på Alt+Print Screen på en lokal pc).
Ctrl + Alt + plustegn (+) på det numeriske tastatur
Anbringe en kopi af hele klientens vinduesområde i udklipsholderen i Terminal Server (det giver den samme funktionalitet, som når du trykker på Print Screen på en lokal pc)
Ctrl + Alt + Højre pil
Hop fra kontrolelementer i Fjernskrivebord til et kontrolelement i værts-app'en, f.eks. en knap eller en tekstboks, ved hjælp af tabulatortasten. Nyttigt, når kontrolelementerne i Fjernskrivebord er integrerede i en anden (værts-) app.
Ctrl + Alt + Venstre pil
Hop fra kontrolelementer i Fjernskrivebord til et kontrolelement i værts-app'en, f.eks. en knap eller en tekstboks, ved hjælp af tabulatortasten. Nyttigt, når kontrolelementerne i Fjernskrivebord er integrerede i en anden (værts-) app.


Tastaturgenveje til Windows Hjælp

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje, der kan bruges i Hjælp.

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
F3
Flytte markøren til søgefeltet
F10
Åbne menuen Indstillinger
Home
Gå til begyndelsen af et emne
End
Gå til slutningen af et emne
Alt + Venstre pil
Gå tilbage til det tidligere viste emne
Alt + Højre pil
Gå fremad til det næste (tidligere viste) emne
Alt + Home
Åbne startsiden for Hjælp og support 
Alt + A
Åbne siden med kundesupport
Alt + C
Se indholdsfortegnelsen 
Alt + N
Åbne menuen Forbindelsesindstillinger
Ctrl+B Søge i det aktuelle emne
Ctrl + P
Udskrive et emne


Genveje til ændring af rækkefølgen af apps

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje til at ændre rækkefølgen af moderne apps.


Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
Windows-tast  + . (punktum)
Skifte til tilstanden Omarranger og vælge apps og skillelinjer på tværs af skærme
Windows-tast  + Venstre pil
Flytte appskillelinjen til venstre
Windows-tast  + Højre pil
Flytte appskillelinjen til højre
Windows-tast  + Pil op
Maksimere app
Windows-tast  + Pil ned
Lukke app
Windows-tast +Esc
Afslutte tilstanden Omarranger

Flere tastaturgenveje


Windows 7

Generelle tastaturgenveje

Følgende tabel indeholder generelle tastaturgenveje.

Tryk på denne tast
 Hvis du vil gøre dette
F1
Vise Hjælp
Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)
Kopiere det markerede element
Ctrl + X
Klippe det markerede element
Ctrl + V (eller Skift + Insert)
Indsætte det markerede element
Ctrl + Z
Fortryde en handling
Ctrl + Y
Annullere en fortrudt handling
Delete (eller Ctrl + D)
Slette det markerede element og flytte det til Papirkurv
Skift + Delete
Slette det markerede element uden at flytte det til Papirkurv
F2
Omdøbe det markerede element
Ctrl + Højre pil
Flytte markøren til begyndelsen af det næste ord
Ctrl + Venstre pil
Flytte markøren til begyndelsen af det foregående ord
Ctrl + Pil ned
Flytte markøren til begyndelsen af det næste afsnit
Ctrl + Pil op
Flytte markøren til begyndelsen af det foregående afsnit
Ctrl + Skift med en piletast
Markere en tekstblok
Skifte med en vilkårlig piletast
Markere mere end ét element i et vindue eller på skrivebordet eller markere tekst i et dokument
Ctrl med en piletast + Mellemrum
Markere flere individuelle elementer i et vindue eller på skrivebordet
Ctrl + A
Markere alle elementerne i et dokument eller vindue
F3
Søge efter en fil eller en mappe
Alt + Enter
Se det markerede elements egenskaber
Alt + F4
Lukke det aktive element eller afslutte det aktive program
Alt + Mellemrum
Åbne en genvejsmenu for det aktive vindue
Ctrl + F4
Lukke det aktive dokument (i programmer, hvor du kan have flere dokumenter åbne samtidigt)
Alt+Tab
Skifte mellem åbne elementer
Ctrl+Alt+Tab
Brug piletasterne til at skifte mellem alle åbne elementer
Ctrl + Rullehjul på musen
Skift størrelse på ikoner på skrivebordet
Windows-tast 
Billede af Windows-tasten
+Tab
Cirkulere gennem programmer på proceslinjen ved hjælp af Aero Flip 3-D
Ctrl+Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+Tab
Bruge piletasterne til at cirkulere gennem programmer på proceslinjen ved hjælp af Aero Flip 3-D
Alt+Esc
Cirkulere gennem elementerne i den rækkefølge, de blev åbnet
F6
Cirkulere gennem skærmelementerne i et vindue eller på skrivebordet
F4
Vise adresselinjelisten i Windows Stifinder
Skift + F10
Vise genvejsmenuen for det markerede element
Ctrl+Esc
Åbne menuen Start
Alt + understreget bogstav
Åbne den tilsvarende menu
Alt + understreget bogstav
Udføre menukommandoen (eller anden understreget kommando)
F10
Aktivere menulinjen i det aktive program
Højre pil
Åbne den næste menu til højre eller åbne en undermenu
Venstre pil
Åbne den næste menu til venstre eller lukke en undermenu
F5 (eller Ctrl + R)
Opdatere det aktive vindue
Alt + Pil op
Få vist et niveau op i Windows Stifinder
Esc
Annullere den aktuelle opgave
Ctrl+Skift+Esc
Åbne Jobliste
Skifte, når du indsætter en cd
Forhindre, at cd'en afspilles automatisk
Venstre Alt + Skift
Skifte inputsprog, når flere indtastningssprog er aktiveret
Ctrl + Skift
Skifte tastaturlayout, når flere tastaturlayouts er aktiveret
Højre eller venstre Ctrl + Skift
Skift læseretning for tekst i sprog med højre-til-venstre læseretning.


Tastaturgenveje i dialogbokse

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje til brug i dialogbokse.

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
Ctrl+Tab
Flytte fremad gennem faner
Ctrl+Skift+Tab
Flytte tilbage gennem faner
Tab
Flytte fremad gennem indstillinger
Skift+Tab
Flytte tilbage gennem indstillinger
Alt + understreget bogstav
Aktivere den kommando (eller vælge den indstilling), som bogstavet repræsenterer
Enter
Erstatter klike med musen for mange valgte kommandoer
Mellemrum
Markere et afkrydsningsfelt eller fjerne markeringen i det, hvis den aktive indstilling er et afkrydsningsfelt
Piletaster
Vælge en knap, hvis den aktive indstilling er en gruppe alternativknapper
F1
Vise Hjælp
F4
Se punkterne på den aktive liste
Backspace
Åbne en mappe på et højere niveau, hvis en mappe er markeret i dialogboksen Gem som eller Åbn


Tastaturgenveje med Windows-tasten

I følgende tabel vises tastaturgenveje, der bruger Windows-tasten

Billede af Windows-tasten

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
Windows-tast
Billede af Windows-tasten

Åbne eller lukke menuen Start.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ Pause

Vise dialogboksen Egenskaber for system.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ D

Vise skrivebordet.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ M

Minimere alle vinduer.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ Skift + M

Gendanne minimerede vinduer på skrivebordet.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ E

Åbne Computer.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ F

Søge efter computere (hvis du er på et netværk).
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ L

Låse computeren eller skifte bruger.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ R

Åbne dialogboksen Kør.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ T

Navigere gennem programmer på proceslinjen.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ tal

Starte det program, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet. Skifte til det pågældende program, hvis det allerede kører.
Skift + Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ tal

Starte en ny forekomst af det skrivebordsprogram, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet.
Ctrl + Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ tal

Skifte til det senest aktive vindue i det program, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet.
Alt + Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ tal

Åbn jumplisten til det program, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+Tab

Cirkulere gennem programmer på proceslinjen ved hjælp af Aero Flip 3-D.
Ctrl+Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+Tab

Bruge piletasterne til at cirkulere gennem programmer på proceslinjen ved hjælp af Aero Flip 3-D.
Ctrl + Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ B

Skifte til det program, der viste en meddelelse i meddelelsesområdet.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ Mellemrum

Vise et eksempel på skrivebordet.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ Pil op

Maksimere vinduet.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ Venstre pil

Maksimer vinduet i venstre side af skærmen.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ Højre pil

Maksimere vinduet i højre side af skærmen.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ Pil ned

Minimere vinduet.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ Home

Minimere alle vinduer undtagen det aktive.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ Skift + Pil op

Strække vinduet til toppen og bunden af skærmen.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ Skift + Venstre pil eller Højre pil

Flytte et vindue fra én skærm til en anden.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ P

Vælge en skærmtilstand for præsentationen.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+G

Cirkulere gennem gadgets.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+U

Åbne Funktioner til øget tilgængelighed.
Windows-tast
Billede af Windows-tasten
+ X

Åbne Windows Mobilitetscenter.


Tastaturgenveje i Windows Explorer

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
Ctrl + N
Åbne et nyt vindue
Ctrl + W
Lukke det aktuelle vindue
Ctrl + Skift + N
Oprette en ny mappe
End
Vise det nederste af det aktive vindue
Home
Vise det øverste af det aktive vindue
F11
Maksimere eller minimere det aktive vindue
Ctrl + Punktum (.)
Rotere et billede med uret
Ctrl + Komma (,)
Rotere et billede mod uret
Num Lock + stjerne (*) på det numeriske tastatur
Åbne alle undermapper i den valgte mappe
Num Lock + plustegn (+) på det numeriske tastatur
Se indholdet af den valgte mappe
Num Lock + minustegn (-) på det numeriske tastatur
Skjule den valgte mappes indhold
Venstre pil
Skjule den valgte mappes indhold, hvis det er vist, eller vælge den overordnede mappe
Alt + Enter
Åbne dialogboksen Egenskaber for det valgte element
Alt + P
Vise indholdsruden
Alt + Venstre pil
Åbne den foregående mappe
Backspace
Åbne den foregående mappe
Højre pil
Se den valgte mappes indhold, hvis det er skjult, eller vælge den første undermappe
Alt + Højre pil
Åbne den næste mappe
Alt + Pil op
Åbne den overordnede mappe
Ctrl + Skift + E
Vise alle mapper over den valgte mappe
Ctrl + Rullehjul på musen
Tilpasse størrelse og visning af fil- og mappeikoner
Alt + D
Vælge adresselinjen
 Ctrl + E Vælge søgefeltet
 Ctrl+B Vælge søgefeltet


Tastaturgenveje til proceslinjen

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje til at arbejde med elementer på proceslinjen på skrivebordet.

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
Skift + klik på en knap på proceslinjen
Åbne et program eller hurtigt åbne en anden forekomst af et program
Ctrl + Skift + klik på en knap på proceslinjen
Åbne et program som administrator
Skift + højreklik på en knap på proceslinjen
Vise vinduesmenuen for programmet
Skift + højreklik på en grupperet knap på proceslinjen
Vise vinduesmenuen for gruppen
Ctrl + klik på en grupperet knap på proceslinjen
Navigere gennem vinduerne i gruppen


Tastaturgenveje i Forbindelse til Fjernskrivebord på skrivebordet

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i Forbindelse til Fjernskrivebord

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
Alt + Page Up
Flytte mellem apps fra venstre til højre
Alt + Page Down
Flytte mellem apps fra højre til venstre
Alt + Insert
Naviger gennem programmer i den rækkefølge, de blev startet i.
Alt + Home
Vise menuen Start.
Ctrl + Alt + Break
Skifte mellem et vindue og fuld skærm 
Ctrl + Alt + End
Vise dialogboksen Windows Sikkerhed
Alt + Delete
Vise systemmenuen.
Ctrl + Alt + minustegn (-) på det numeriske tastatur
Anbringe en kopi af det aktive vindue på klienten i udklipsholderen i Terminal Server (det giver den samme funktionalitet, som når du trykker på Alt+Print Screen på en lokal computer).
Ctrl + Alt + plustegn (+) på det numeriske tastatur
Anbringe en kopi af hele klientens vinduesområde i udklipsholderen i Terminal Server (det giver den samme funktionalitet, som når du trykker på PrtScn på en lokal computer).
Ctrl + Alt + Højre pil
Hoppe fra kontrolelementer i Fjernskrivebord til et kontrolelement i værtsprogrammet, f.eks. en knap eller en tekstboks, ved hjælp af tabulatortasten. Nyttigt, når kontrolelementerne i Fjernskrivebord er integrerede i et andet (værts-) program.
Ctrl + Alt + Venstre pil
Hoppe fra kontrolelementer i Fjernskrivebord til et kontrolelement i værtsprogrammet, f.eks. en knap eller en tekstboks, ved hjælp af tabulatortasten. Nyttigt, når kontrolelementerne i Fjernskrivebord er integrerede i et andet (værts-) program.Tastaturgenveje i Paint

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i Paint.

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
Ctrl + N
Oprette et nyt billede
Ctrl + O
Åbne et eksisterende billede
Ctrl + S
Gemme ændringer i et billede
F12
Gemme billedet som en ny fil
Ctrl + P
Udskrive et billede
Alt + F4
Lukke billedet og Paint-vinduet
Ctrl + Z
Fortryde en ændring
Ctrl + Y
Annullere en fortrudt ændring
Ctrl + A
Markere hele billedet
Ctrl + X
Klippe en markering
Ctrl + C
Kopiere en markering til Udklipsholder
Ctrl + V
Indsætte en markering fra Udklipsholder
Højre pil
Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel til højre
Venstre pil
Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel til venstre
Pil ned
Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel ned
Pil op
Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel op
Esc
Annullere en markering
Delete
Slette en markering
Ctrl+F
Anvende fed skrift på den markerede tekst
Ctrl + +
Øge bredden på en pensel, linje eller figur med én pixel
Ctrl + -
Reducere bredden på en pensel, linje eller figur med én pixel
Ctrl + U
Understrege den markerede tekst
Ctrl + E
Åbne dialogboksen Egenskaber
Ctrl + W
Åbne dialogboksen Tilpas størrelsen og Forskyd
Ctrl + Page Up
Zoome ind
Ctrl + Page Down
Zoome ud
F11
Se et billede i Fuld skærm
Ctrl + R
Vise eller skjule linealen
Ctrl + G
Vise eller skjule gitterlinjer
 F10 eller Alt Vise tastetip
 Skift + F10 Vise den aktuelle genvejsmenu
 F1 Åbne Paint Hjælp


Tastaturgenveje i WordPad

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i WordPad.

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
Ctrl + N
Oprette et nyt dokument
Ctrl + O
Åbne et eksisterende dokument
Ctrl + S
Gemme ændringer i et dokument
F12
Gemme dokumentet som en ny fil
Ctrl + P
Udskrive et dokument
Alt + F4
Lukke WordPad
Ctrl + Z
Fortryde en ændring
Ctrl + Y
Annullere en fortrudt ændring
Ctrl + A
Markere hele dokumentet
Ctrl + X
Klippe en markering
Ctrl + C
Kopiere en markering til Udklipsholder
Ctrl + V
Indsætte en markering fra Udklipsholder
Ctrl+F
Anvende fed skrift på den markerede tekst
Ctrl + I
Anvende kursiv skrift på den markerede tekst
Ctrl + U
Understrege den markerede tekst
Ctrl + =
Anvende sænket skrift på den markerede tekst
Ctrl + Skift + =
Anvende hævet skrift på den markerede tekst
Ctrl + L
Venstrejustere teksten
Ctrl + E
Centrere tekst
Ctrl + R
Højrejustere teksten
Ctrl + J
Justere tekst
Ctrl + 1
Angive enkelt linjeafstand
Ctrl + 2
Angive dobbelt linjeafstand
Ctrl + 5
Angive linjeafstanden til 1,5
Ctrl + Skift + >
Øge skriftstørrelsen
Ctrl + Skift + <
Formindske skriftstørrelsen
Ctrl + Skift + A
Ændre alle tegn til store bogstaver
Ctrl + Skift + L
Ændre punkttegn
Ctrl + D
Indsætte en Microsoft Paint-tegning
Ctrl+B
Søge efter tekst i et dokument
F3
Find den næste forekomst af teksten i dialogboksen Søg
Ctrl + H
Erstatte tekst i et dokument
 Ctrl + Venstre pil Flytte markøren ét ord til venstre
 Ctrl + Højre pil Flytte markøren ét ord til højre
 Ctrl + Pil op Flytte markøren en linje op
 Ctrl + Pil ned Flytte markøren en linje ned
 Ctrl + Home Gå til starten af dokumentet
 Ctrl + End Gå til slutningen af dokumentet
 Ctrl+Page Up Flytte en side op
 Ctrl + Page Down Flytte en side ned
 Ctrl + Delete Slette det næste ord
 F10 Vise tastetip
 Skift + F10 Vise den aktuelle genvejsmenu
 F1 Åbne WordPad Hjælp


Tastaturgenveje i Lommeregner

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i Lommeregner.

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
Alt + 1
Skifte til tilstanden Standard
Alt + 2
Skifte til tilstanden Videnskabelig
Alt + 3
Skifte til tilstanden Programmør
Alt + 4
Skifte til tilstanden Statistik
Ctrl + E
Åbne datoberegninger
Ctrl + H
Slå beregningsoversigten til eller fra
Ctrl + U
Åbne enhedskonvertering
Alt + C
Beregne eller løse datoberegninger og regneark
F1
Åbne Lommeregner Hjælp
Ctrl + Q
Trykke på knappen M-
Ctrl + P
Trykke på knappen M+
Ctrl + M
Trykke på knappen MS
Ctrl + R
Trykke på knappen MR
Ctrl + L
Trykke på knappen MC
%
Trykke på knappen %
F9
Trykke på knappen +/–
/
Trykke på knappen /
*
Trykke på knappen *
+
Trykke på knappen +
-
Trykke på knappen
R
Trykke på knappen 1/×
@
Trykke på kvadratrodsknappen
0–9
Trykke på talknapperne (0-9)
=
Trykke på knappen =
.
Trykke på , (komma)-knappen
Backspace
Trykke på Tilbage-knappen
Esc
Trykke på knappen C
Del
Trykke på knappen CE
Ctrl + Skift + D
Rydde beregningsoversigten
F2
Redigere beregningsoversigten
Pil op-tast
Navigere op i beregningsoversigten
Pil ned-tast
Navigere ned i beregningsoversigten
Esc
Annullere redigering af beregningsoversigten
Enter
Genberegne beregningsoversigten efter redigering
F3
Vælge Grader i tilstanden Videnskabelig
F4
Vælge Radianer i tilstanden Videnskabelig
F5
Vælge Nygrader i tilstanden Videnskabelig
I
Trykke på knappen Inv i tilstanden Videnskabelig
D
Tryk på knappen Mod i tilstanden Videnskabelig
Ctrl + S
Trykke på knappen sinh i tilstanden Videnskabelig
Ctrl + O
Trykke på knappen cosh i tilstanden Videnskabelig
Ctrl + T
Trykke på knappen tanh i tilstanden Videnskabelig
(
Trykke på knappen ( i tilstanden Videnskabelig
)
Trykke på knappen ) i tilstanden Videnskabelig
 N Trykke på knappen ln i tilstanden Videnskabelig
 ; Trykke på knappen Int i tilstanden Videnskabelig
 S Trykke på knappen sin i tilstanden Videnskabelig
 O Trykke på knappen cos i tilstanden Videnskabelig
 T Trykke på knappen tan i tilstanden Videnskabelig
 M Trykke på knappen dms i tilstanden Videnskabelig
 P Trykke på knappen pi i tilstanden Videnskabelig
 V Tryk på knappen F-E i tilstanden Videnskabelig
 X Trykke på knappen Exp i tilstanden Videnskabelig
 Q Trykke på knappen x^2 i tilstanden Videnskabelig
 Y Trykke på knappen x^y i tilstanden Videnskabelig
 # Trykke på knappen x^3 i tilstanden Videnskabelig
 L Trykke på knappen log i tilstanden Videnskabelig
 ! Trykke på knappen n! i tilstanden Videnskabelig
 Ctrl + Y Trykke på knappen y√x i tilstanden Videnskabelig
 Ctrl+F Trykke på knappen 3√x i tilstanden Videnskabelig
 Ctrl + G Trykke på knappen 10x i tilstanden Videnskabelig
 F5 Vælge Hex i tilstanden Programmør
 F6 Vælge Dec i tilstanden Programmør
 F7 Vælge Oct i tilstanden Programmør
 F8 Vælge Bin i tilstanden Programmør
 F12 Vælge Qword i tilstanden Programmør
 F2Vælge Dword i tilstanden Programmør 
 F3 Vælge Word i tilstanden Programmør
 F4 Vælge Byte i tilstanden Programmør
 K Trykke på knappen RoR i tilstanden Programmør
 J Trykke på knappen RoL i tilstanden Programmør
 < Trykke på knappen Lsh i tilstanden Programmør
 > Trykke på knappen Rsh i tilstanden Programmør
 % Trykke på knappen Mod i tilstanden Programmør
 (Trykke på knappen ( i tilstanden Programmør
 Trykke på knappen ) i tilstanden Programmør
 | Trykke på knappen Or i tilstanden Programmør
 ^ Trykke på knappen Xor i tilstanden Programmør
 ~ Trykke på knappen Not i tilstanden Programmør
 & Trykke på knappen And i tilstanden Programmør
 A–FTrykke på knapperne AF i tilstanden Programmør
 Mellemrum Slå bitværdien til/fra i tilstanden Programmør
 En Trykke på knappen Gennemsnit i tilstanden Statistik
 Ctrl + A Tryk på knappen Average Sq i tilstanden Statistik
 S  Trykke på knappen Sum i tilstanden Statistik
Ctrl+S  Trykke på knappen Sum Sq i tilstanden Statistik
 T  Trykke på knappen S.D. i tilstanden Statistik
 Ctrl+T  Trykke på knappen Inv S.D. i tilstanden Statistik
 D Trykke på knappen CAD i tilstanden Statistik


Tastaturgenveje i Windows Journal

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i Windows Journal.

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
Ctrl + N
Oprette en ny note
Ctrl + O
Åbne en note, som du har brugt for nylig
Ctrl + S
Gemme ændringer i en note
Ctrl + Skift + V
Flytte en note til en bestemt mappe
Ctrl + P
Udskrive en note
Alt + F4
Lukke noten og Journal-vinduet
Ctrl + Z
Fortryde en ændring
Ctrl + Y
Annullere en fortrudt ændring
Ctrl + A
Markere alle elementer på en side
Ctrl + X
Klippe en markering
Ctrl + C
Kopiere en markering til Udklipsholder
 Ctrl + V Indsætte en markering fra Udklipsholder
 Esc Annullere en markering
 Slet Slette en markering
 Ctrl+B Starte en grundlæggende søgning
 Ctrl + G Gå til en side
 F5 Opdatere søgeresultater
 F5 Opdatere notelisten
 F6 Skifte mellem en noteliste og en note
 Ctrl + Skift + C Vise en genvejsmenu til kolonneoverskrifter i en noteliste
F11  Vise en note i fuldskærmsvisning
 F1 Åbne Journal Hjælp.


Tastaturgenveje til Windows Hjælp

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje, der kan bruges i Hjælp.

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
Alt + C
Se indholdsfortegnelsen
Alt + N
Åbne menuen Forbindelsesindstillinger
F10
Åbne menuen Indstillinger
Alt + Venstre pil
Gå tilbage til det tidligere viste emne
Alt + Højre pil
Gå fremad til det næste (tidligere viste) emne
Alt + A
Åbne siden med kundesupport
Alt + Home
Åbne startsiden for Hjælp og support
Home
Gå til begyndelsen af et emne
End
Gå til slutningen af et emne
Ctrl+B
Søge i det aktuelle emne
Ctrl + P
Udskrive et emne
 F3 Flytte markøren til søgefeltet

Flere tastaturgenveje

Egenskaber

Artikel-id: 12445 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 8

Feedback