Min Lumia-telefon fungerer eller reagerer ikke som forventet

Prøv disse løsninger, hvis f.eks. din telefon genstartes vilkårligt, fryser eller ikke kan tændes, hvis en app går ned, hvis du har lydproblemer, eller hvis skærmen er sort:

1. Oplad telefonen


Oplad telefonen i mindst 20 minutter.

2. Genstart din telefon


Tryk samtidigt på tasterne Tænd/Sluk og Lydstyrke ned, og hold dem nede i 10-15 sekunder. Slip tasterne, så genstartes telefonen. Herefter skal du muligvis indstille dato/klokkeslæt igen på telefonen.
Keys to press to perform soft reset

Hvis problemet fortsætter, skal du nulstille og gendanne telefonens indstillinger som angivet nedenfor.

3. Nulstil telefonenInden du fortsætter med nulstillingen, skal du sikre dig, at batteriniveauet er over 50 %.
Du kan tjekke, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet, ved at gå til Indstillinger > System > Strømsparetilstand (Lumia med Windows Phone 8: Indstillinger > strømsparetilstand). Hvis du ikke kan tjekke batteriniveauet, eller hvis det er for lavt, skal du oplade telefonen i mindst 20 minutter.

Nulstil telefonen med telefonindstillingerne.
Vælg Indstillinger > System > Om > Nulstil din telefon (Lumia med Windows Phone 8: Indstillinger > Om > Nulstil din telefon).

Hvis du ikke kan få adgang til telefonindstillingerne, kan du også følge nedenstående trin:

  1. Fjern opladeren. Tryk samtidigt på tasterne Tænd/sluk og Lydstyrke ned, og hold dem nede. Slip tasterne, når telefonen vibrerer. Tryk derefter straks på lydstyrke ned-knappen, og hold den nede, indtil der vises et udråbstegn (!) på skærmen. Slip lydstyrke ned-tasten.
    Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

  2. Tryk på lydstyrketasterne og tænd/sluk-tasten i følgende rækkefølge: lydstyrke op, lydstyrke ned, tænd/sluk og lydstyrke ned.

    Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

    Lumia 950 XL-brugere: Kombinationen af fysiske taster er lidt anderledes end på andre Lumia-modeller.

  3. Vent, indtil telefonen er nulstillet. Under nulstillingen vises der et roterende tandhjul på skærmen i op til 5 minutter. Derefter bliver skærmen sort i cirka 30 sekunder, og telefonen genstartes.
  4. Gennemgå den første opsætning af telefonen. Tjek, at dato og klokkeslæt er indstillet korrekt. Vælg Indstillinger > Klokkeslæt og sprog > Dato og klokkeslæt (Lumia med Windows Phone 8: Indstillinger > dato + klokkeslæt).

Egenskaber

Artikel-id: 13389 – Seneste udgave 17. maj 2016 – Udgave 6

Feedback