Brug af Klippeværktøj til at hente skærmbilleder

Gælder for: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Sommetider er det nemmest at tage en kopi af noget ved at tage et øjebliksbillede af skærmen. Det er det, Klippeværktøj bruges til. Brug det til at gemme og dele nyhedsartikler, filmanmeldelser eller opskrifter.

Tag et billede af hele eller dele af din pc-skærm, tilføj noter, gem udklippet, eller send det som mail fra vinduet Klippeværktøj. Du kan hente følgende typer klip:

 • Frihåndsklip. Tegn en frihåndsfigur rundt om et objekt.
 • Rektangulært klip. Træk markøren rundt om et objekt, så det danner et rektangel.
 • Vinduesklip. Vælg et vindue, f.eks en browser eller en dialogboks, du vil hente.
 • Fuldskærmsklip. Hent hele skærmbilledet.

Når du har hentet et klip, kopieres det automatisk til vinduet Klippeværktøj. Herfra kan du anmærke, gemme eller dele klippet. De følgende procedurer viser, hvordan du bruger Klippeværktøj.

Åbne Klippeværktøj

I Windows 10Vælg knappen Start , skriv klippeværktøj i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Klippeværktøj på listen over resultater.
I Windows 8.1/Windows RT 8.1Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, tryk på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg), skriv klippeværktøj i søgefeltet, og vælg derefter Klippeværktøj på listen over resultater.
I Windows 7Vælg knappen Start , skriv klippeværktøj i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Klippeværktøj på listen over resultater.

Hente et klip

I klippeværktøjet skal du vælge Tilstand (i ældre versioner skal du vælge pilen ud for knappen Ny), vælge den type klip, du vil have, og derefter vælge det område af skærmen, som du vil hente.

Indstillinger for tilstand af Klippeværktøj

Hente et klip af en menu

 1. Når du har åbnet klippeværktøjet, skal du åbne den menu, du vil have et billede af. (I Windows 7 skal du trykke på tasten Esc, før du åbner menuen).
 2. Tryk på tasterne Ctrl + PrtScn. Hermed tages hele skærmen, herunder menuen Åbn.
 3. Vælg Tilstand (i ældre versioner skal du vælge pilen ud for knappen Ny), vælge den type klip, du vil have, og derefter vælge det ønskede område af skærmbilledet.
 

Anmærke et klip

Når du har hentet et klip, kan du skrive eller tegne på eller omkring det ved at vælge knapperne Pen eller Overstregningstusch. Vælg Viskelæder for at fjerne de linjer, du har tegnet.

Gemme et klip

 1. Når du har hentet et klip, skal du vælge knappen Gem klip
 2. I feltet Gem som skal du angive filnavn, placering og type og derefter vælge Gem.
 

Fjerne URL-adressen

Når du henter et klip fra et browservindue og gemmer det som en HTML-fil, vises URL-adressen under klippet. Sådan forhindrer du, at URL-adressen bliver vist:

 1. Vælg knappen Indstillinger i klippeværktøjet.
 2. Fjern markeringen i feltet Medtag URL-adresser under klip (kun HTML) i feltet Indstillinger for klippeværktøj, og vælg derefter OK.
 

Dele et klip

Når du har hentet et klip, skal du vælge pilen ud for knappen Send klip og derefter vælge en indstilling på listen.

Tastaturgenveje til brug i Klippeværktøj

 
 Tryk på disse taster For at udføre dette
 Alt+M Vælg en klippetilstand
 Alt+N Oprette et nyt klip i samme tilstand som det sidste
 Skift+Piletaster Flytte markøren for at vælge et rektangulært klipområde
 Alt+D Forsinke hentning med 1-5 sekunder
 Ctrl+C Kopiere klippet til Udklipsholder
 Ctrl +  Gemme klippet