Ændre TCP/IP-indstillinger

Gælder for: Windows 10Windows 8.1Windows 7

TCP/IP definerer, hvordan computeren kommunikerer med andre computere.

For at gøre det nemmere at administrere TCP/IP-indstillinger anbefaler vi at bruge DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP tildeler automatisk IP-adresser til computerne på netværket, hvis det understøttes af netværket. Hvis du bruger DHCP, behøver du ikke ændre TCP/IP-indstillingerne, hvis du flytter pc'en til en anden placering, og DHCP kræver ikke, at du manuelt konfigurerer TCP/IP-indstillinger, f.eks. DNS (Domain Name System) og WINS (Windows Internet Name Service).

Windows 10


Hvis du vil aktivere DHCP eller ændre andre TCP/IP-indstillinger

 1. Vælg Start , og vælg Indstillinger  > Netværk og internet .
 2. Gør et af følgende:
  • Hvis det er et Wi-Fi-netværk, skal du vælge Wi-Fi  > Administrer kendte netværk. Vælg det netværk, du vil ændre indstillingerne for, og vælg derefter Egenskaber.
  • Hvis det er et Ethernet-netværk, skal du vælge Ethernet og derefter vælge det Ethernet-netværk, du har forbindelse til. 
 3. Vælg Rediger under IP-tildeling.
 4. Gå til Rediger IP-indstillinger, vælg Automatisk (DHCP) eller Manuelt.
  • Når du vælger Automatisk (DHCP), angives indstillingerne for IP-adressen og DNS-serveradresse automatisk af din router eller et andet adgangspunkt (anbefales).
  • Når du vælger Manuelt, kan du manuelt angive dine indstillinger for IP-adressen og DNS-serveradressen.
 5. Når du er færdig, skal du vælge Gem.