Hjemmegruppe fra start til slut

Windows 10

Hvad er en hjemmegruppe?

En hjemmegruppe er en gruppe pc'er på et hjemmenetværk, der kan dele filer og printere. Brug af en hjemmegruppe gør det lettere at dele. Du kan dele billeder, musik, videoer, dokumenter og printere med andre personer i hjemmegruppen.

Du kan beskytte hjemmegruppen med en adgangskode, som du altid kan ændre. Andre personer kan ikke ændre de filer, du deler, medmindre du giver dem tilladelse til at gøre det.

Når du har oprettet eller tilmeldt dig en hjemmegruppe, kan du vælge de biblioteker (f.eks. Billeder eller Dokumenter), du vil dele. Du kan forhindre, at bestemte filer eller mapper deles, og du kan dele yderligere biblioteker senere.

Hjemmegruppe er tilgængelig i Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 og Windows 7. Du kan deltage i en hjemmegruppe på en pc, der kører Windows RT 8.1, men du kan ikke oprette en hjemmegruppe eller dele indhold med hjemmegruppen. I Windows 7 Starter og Windows 7 Home Basic kan du deltage i en hjemmegruppe, men du kan ikke oprette en.

Oprette en hjemmegruppe

 1. Åbn Hjemmegruppe ved at skrive hjemmegruppe i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Hjemmegruppe.
 2. Vælg Opret en hjemmegruppe > Næste.
 3. Vælg de biblioteker og enheder, du vil dele med hjemmegruppen, og vælg derefter Næste.
 4. En adgangskode, vises – udskriv den, eller skriv den ned. Du skal bruge adgangskoden til at føje andre pc'er til hjemmegruppen.
 5. Vælg Udfør.

Når du har oprettet en hjemmegruppe, kan de andre pc'er, der kører Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 eller Windows 7 på dit netværk, deltage i den.

Føje dine andre pc'er til hjemmegruppen

Når en bruger på netværket opretter en hjemmegruppe, er næste trin at deltage i den. Du skal bruge adgangskoden til hjemmegruppen, og den kan du få fra et medlem af hjemmegruppen. Alle brugerkonti med undtagelse af gæstekontoen vil tilhøre hjemmegruppen. Hver person styrer adgangen til sine egne biblioteker.

Hvis du vil deltage i en hjemmegruppe, skal du følge disse trin på den pc, du vil føje til hjemmegruppen:

 1. Åbn Hjemmegruppe ved at skrive hjemmegruppe i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Hjemmegruppe.
 2. Vælg Deltag nu > næste.
 3. Vælg de biblioteker og enheder, du vil dele med hjemmegruppen, og vælg derefter Næste.
 4. Skriv adgangskoden til hjemmegruppen i feltet, og vælg derefter næste.
 5. Vælg Udfør.

Søge efter hjemmegruppefiler

Pc'er, der tilhører din hjemmegruppe, vises i Stifinder.

Sådan får du adgang til delte biblioteker på andre hjemmegruppe-pc'er

 1. Åbn Stifinder ved at skrive stifinder i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Stifinder.
 2. Under Hjemmegruppe skal du vælge kontonavnet på den person, hvis biblioteker, du ønsker at få adgang til.
 3. På fillisten skal du dobbelttrykke eller dobbeltklikke på det bibliotek, du vil have adgang til, og derefter dobbelttrykke eller dobbeltklikke på den ønskede fil eller mappe.

Del biblioteker og enheder, eller hold op med at dele dem.

Når du har opretter eller tilmelder dig en hjemmegruppe, kan du vælge de biblioteker og enheder, du vil dele med andre personer i hjemmegruppen. Biblioteker deles som udgangspunkt med adgangen Læsning, hvilket betyder, at andre personer kan se eller lytte til det, der er i biblioteket, men de kan ikke ændre filerne i det. Du kan til enhver tid justere adgangsniveauet, og du kan undtage specifikke filer og mapper fra deling.

Kun de personer, der tilhører hjemmegruppen, kan se de delte biblioteker og enheder. Du kan også vælge at dele biblioteker, enheder eller individuelle filer og mapper med specifikke personer i hjemmegruppen eller med alle.

Sådan deles enheder og hele biblioteker.

 1. Åbn Hjemmegruppe ved at skrive hjemmegruppe i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Hjemmegruppe.
 2. Vælg Rediger, hvad du deler med hjemmegruppen.
 3. Vælg de biblioteker og enheder, du vil dele med hjemmegruppen, og vælg derefter Næste > Udfør.

Sådan deles enkelte filer eller mapper

 1. Åbn Stifinder ved at skrive stifinder i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Stifinder.
 2. Vælg elementet, og vælg derefter fanen Del.
 3. Vælg en indstilling i gruppen Del med. Der findes forskellige indstillinger under Del med, afhængigt af om din pc har forbindelse til et netværk, og hvilken form for netværk der er tale om.
  • Hvis du vil dele elementer med en bestemt person, skal du vælge denne persons konto.
  • Hvis du vil dele med alle medlemmer af din hjemmegruppe, skal du vælge en af indstillingerne i Hjemmegruppe. Vælg biblioteker, der skal deles med alle medlemmer af hjemmegruppen ved at åbne Hjemmegruppe.
  • Hvis du vil forhindre, at en fil eller en mappe deles med nogen, skal du vælge fanen Del og derefter vælge Stop deling.
  • For at ændre adgangsniveauet for en fil eller mappe skal du vælge fanen Del og derefter vælge enten Hjemmegruppe (vis) eller Hjemmegruppe (vis og rediger).
  • Hvis du har brug for at dele en placering, f.eks. et drev eller en systemmappe, skal du vælge indstillingen Avanceret deling.

Dele en printer

Printere, der er tilsluttet med et USB-kabel, kan deles med en hjemmegruppe. Når printeren er delt, kan du få adgang til den via dialogboksen Udskriv på samme måde som til en printer, der er sluttet direkte til din pc.

Sådan deles eller stoppes deling af din printer med hjemmegruppen

 1. Åbn Hjemmegruppe ved at skrive hjemmegruppe i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Hjemmegruppe.
 2. Vælg Rediger, hvad du deler med hjemmegruppen.
 3. Ud for Printere og enheder skal du vælge Delt eller Ikke delt (indstillingen er som standard angivet til Delt).
 4. Vælg Næste > Udfør.

Sådan udskrives til en hjemmegruppeprinter

Åbn menuen Udskriv i den app, du vil udskrive fra (f.eks. Microsoft Word), vælg hjemmegruppeprinteren, og vælg derefter Udskriv.

Skifte indstillinger for hjemmegruppe, hvis det er nødvendigt

Du kan når som helst, efter at du har konfigureret din hjemmegruppe, ændre indstillingerne ved at følge disse trin:

 1. Åbn Hjemmegruppe ved at skrive hjemmegruppe i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Hjemmegruppe.
 2. Vælg den ønskede indstilling.

Du kan ændre disse indstillinger:

Indstilling Beskrivelse
Rediger, hvad du deler med hjemmegruppen Vælg de biblioteker, printere og enheder, du vil dele med din hjemmegruppe.
Tillad alle enheder på dette netværk, f.eks. tv'er og spilkonsoller, at afspille mit delte indhold

Brug denne indstilling til at dele indhold med alle enheder på netværket. Du kan f.eks. dele billeder med en digital billedramme eller musik med en medieafspiller på netværket.


Få vist eller udskriv adgangskoden til hjemmegruppen Få vist adgangskoden for hjemmegruppen. Oplys denne adgangskode, hvis en anden bruger vil deltage i hjemmegruppen.
Skift adgangskoden Skift adgangskoden til din hjemmegruppe. Alle andre pc'er i hjemmegruppen skal skrive den nye adgangskode, som du opretter, ind.
Forlade hjemmegruppen Forlade hjemmegruppen. Du kan slette en hjemmegruppe, men hvis alle forlader hjemmegruppen, forsvinder den. Du kan derefter starte en ny hjemmegruppe.
Rediger avancerede delingsindstillinger Reduger indstillinger for netværksregistrering, fil- og printerdeling, hjemmegruppeforbindelse samt avancerede sikkerhedsindstillinger.
Start fejlfindingsværktøjet Hjemmegruppe Fejlfinding af hjemmegruppeproblemer.

Windows 8.1, og Windows RT 8.1

Hvad er en hjemmegruppe?

En hjemmegruppe er en gruppe pc'er på et hjemmenetværk, der kan dele filer og printere. Brug af en hjemmegruppe gør det lettere at dele. Du kan dele billeder, musik, videoer, dokumenter og printere med andre personer i hjemmegruppen.

Du kan beskytte hjemmegruppen med en adgangskode, som du altid kan ændre. Andre personer kan ikke ændre de filer, du deler, medmindre du giver dem tilladelse til at gøre det.

Når du har oprettet eller tilmeldt dig en hjemmegruppe, kan du vælge de biblioteker (f.eks. Billeder eller Dokumenter), du vil dele. Du kan forhindre, at bestemte filer eller mapper deles, og du kan dele yderligere biblioteker senere.

Hjemmegruppe er tilgængelig i Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 og Windows 7. Du kan deltage i en hjemmegruppe på en pc, der kører Windows RT 8.1, men du kan ikke oprette en hjemmegruppe eller dele indhold med hjemmegruppen. I Windows 7 Starter og Windows 7 Home Basic kan du deltage i en hjemmegruppe, men du kan ikke oprette en.

Oprette en hjemmegruppe

Når du konfigurerer en pc med Windows 8.1 eller Windows RT 8.1, oprettes en hjemmegruppe automatisk. Hvis der allerede findes en hjemmegruppe på dit hjemmenetværk, kan du deltage i den.

Sådan oprettes en hjemmegruppe

 1. Åbn Hjemmegruppe ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Indstillinger (hvis du bruger en mus, skal du pege på nederst højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og klikke på Indstil). Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, tryk eller klik på Netværk, og tryk eller klik derefter på Hjemmegruppe.
 2. Tryk eller klik på Opret.
 3. Vælg de biblioteker og enheder, du vil dele med hjemmegruppen.

Når du har oprettet en hjemmegruppe, kan de andre pc'er, der kører Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 eller Windows 7 på netværket deltage i den.

Føje dine andre pc'er til hjemmegruppen

Når en bruger på netværket opretter en hjemmegruppe, er næste trin at deltage i den. Du skal bruge adgangskoden til hjemmegruppen, og den kan du få fra et medlem af hjemmegruppen. Alle brugerkonti med undtagelse af gæstekontoen vil tilhøre hjemmegruppen. Hver person styrer adgangen til sine egne biblioteker.

Hvis du vil deltage i en hjemmegruppe, skal du følge disse trin på den pc, du vil føje til hjemmegruppen:

 1. Åbn Hjemmegruppe ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Indstillinger (hvis du bruger en mus, skal du pege på nederst højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og klikke på Indstil). Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, tryk eller klik på Netværk, og tryk eller klik derefter på Hjemmegruppe.
 2. Angiv adgangskoden til hjemmegruppen, og tryk eller klik derefter på Deltag.

 3. Vælg de biblioteker og enheder, du vil dele med hjemmegruppen.
 4. Tryk eller klik på kontrolelementet under Medieenheder, hvis du vil give enheder på netværket som f.eks. fjernsyn og spilkonsoller tilladelse til at afspille dit delte indhold.

Søge efter hjemmegruppefiler

Pc'er, der tilhører din hjemmegruppe, vises i Stifinder.

Sådan får du adgang til delte biblioteker på andre hjemmegruppe-pc'er

 1. Åbn Stifinder ved at stryge ind fra højre kant af skærmbilledet og trykke på Søg (eller, hvis du bruger mus, pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Søg). Skriv Stifinder i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Stifinder.
 2. Under Hjemmegruppe skal du trykke eller klikke på kontonavnet på den person, hvis biblioteker, du ønsker at få adgang til.
 3. På fillisten skal du dobbelttrykke eller dobbeltklikke på det bibliotek, du vil have adgang til, og derefter dobbelttrykke eller dobbeltklikke på den ønskede fil eller mappe.

Del biblioteker og enheder, eller hold op med at dele dem.

Når du har opretter eller tilmelder dig en hjemmegruppe, kan du vælge de biblioteker og enheder, du vil dele med andre personer i hjemmegruppen. Biblioteker deles som udgangspunkt med adgangen Læsning, hvilket betyder, at andre personer kan se eller lytte til det, der er i biblioteket, men de kan ikke ændre filerne i det. Du kan til enhver tid justere adgangsniveauet, og du kan undtage specifikke filer og mapper fra deling.

Kun de personer, der tilhører hjemmegruppen, kan se de delte biblioteker og enheder. Du kan også vælge at dele biblioteker, enheder eller individuelle filer og mapper med specifikke personer i hjemmegruppen eller med alle.

Sådan deles enheder og hele biblioteker.

 1. Åbn Hjemmegruppe ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Indstillinger (hvis du bruger en mus, skal du pege på nederst højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og klikke på Indstil). Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, tryk eller klik på Netværk, og tryk eller klik derefter på Hjemmegruppe.
 2. Vælg de biblioteker og enheder, du vil dele med hjemmegruppen.

Sådan deles enkelte filer eller mapper

 1. Åbn Stifinder ved at stryge ind fra højre kant af skærmbilledet og trykke på Søg (eller, hvis du bruger mus, pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Søg). Skriv Stifinder i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Stifinder.
 2. Vælg elementet, og tryk eller klik derefter på fanen Del.
 3. Vælg en indstilling i gruppen Del med. Der findes forskellige indstillinger under Del med, afhængigt af om din pc har forbindelse til et netværk, og hvilken form for netværk der er tale om.
  • Hvis du vil dele elementer med en bestemt person, skal du vælge denne persons konto.
  • Hvis du vil dele med alle medlemmer af din hjemmegruppe, skal du vælge en af indstillingerne i Hjemmegruppe. Du kan vælge biblioteker, som du kan dele med alle medlemmer af din hjemmegruppe, ved at stryge ind fra højre kant af skærmbilledet, trykke på Indstil og derefter trykke på Skift pc-indstillinger. Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift pc-indstillinger. Tryk eller klik derefter på Hjemmegruppe.
  • Hvis du vil forhindre, at en fil eller en mappe deles med nogen, skal du trykke eller klikke på fanen Del og derefter trykke eller klikke på Stop deling.
  • For at ændre adgangsniveauet for en fil eller mappe skal du trykke eller klikke på fanen Del og derefter vælge enten Hjemmegruppe (vis) eller Hjemmegruppe (vis og rediger).
  • Hvis du har brug for at dele en placering, f.eks. et drev eller en systemmappe, skal du bruge indstillingen Avanceret deling.

Dele en printer

Printere, der er tilsluttet med et USB-kabel, kan deles med en hjemmegruppe. Når printeren er delt, kan du få adgang til den via dialogboksen Udskriv på samme måde som til en printer, der er sluttet direkte til din pc.

Sådan deles din printer med hjemmegruppen

 1. Åbn Hjemmegruppe ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Indstillinger (hvis du bruger en mus, skal du pege på nederst højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og klikke på Indstil). Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, tryk eller klik på Netværk, og tryk eller klik derefter på Hjemmegruppe.
 2. Tryk eller klik på kontrolelementet for at dele Printere og enheder.

Sådan udskrives til en hjemmegruppeprinter

Åbn menuen Udskriv i den app, du vil udskrive fra, vælg hjemmegruppeprinteren, og tryk eller klik derefter på Udskriv.

Skifte indstillinger for hjemmegruppe, hvis det er nødvendigt

Du kan når som helst, efter at du har konfigureret din hjemmegruppe, ændre indstillingerne ved at følge disse trin:

 1. Åbn Hjemmegruppe ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Indstillinger (hvis du bruger en mus, skal du pege på nederst højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og klikke på Indstil). Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, tryk eller klik på Netværk, og tryk eller klik derefter på Hjemmegruppe.
 2. Vælg den ønskede indstilling.

Du kan ændre disse indstillinger:

Indstilling Beskrivelse
Dele biblioteker og enheder Vælg de biblioteker, printere og enheder, du vil dele med din hjemmegruppe.
Dele medier

Brug denne indstilling til at dele medier med alle enheder på netværket. Du kan f.eks. dele billeder med en digital billedramme eller musik med en medieafspiller på netværket.


Få vist adgangskoden for hjemmegruppen Få vist adgangskoden for hjemmegruppen. Oplys denne adgangskode, hvis en anden bruger vil deltage i hjemmegruppen.
Forlade hjemmegruppen Forlade hjemmegruppen. Du kan slette en hjemmegruppe, men hvis alle forlader hjemmegruppen, forsvinder den. Du kan derefter starte en ny hjemmegruppe.

Skifte adgangskoden til hjemmegruppen

For at ændre adgangskoden til din hjemmegruppe skal du følge disse trin:

 1. Stryg ind fra skærmens højre kant, og tryk derefter på Søg.
  Hvis du bruger mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg.
 2. Skriv hjemmegruppe i søgefeltet, og klik derefter på Indstillinger.
 3. I listen over resultater skal du trykke eller klikke på Skift adgangskode for hjemmegruppe.
 4. Tryk eller klik på Skift adgangskoden, og følg derefter vejledningen. Du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller bekræfte dit valg.

Windows 7

Hvad er en hjemmegruppe?

En hjemmegruppe er en gruppe pc'er på et hjemmenetværk, der kan dele filer og printere. Brug af en hjemmegruppe gør det lettere at dele. Du kan dele billeder, musik, videoer, dokumenter og printere med andre personer i hjemmegruppen.

Du kan beskytte hjemmegruppen med en adgangskode, som du altid kan ændre. Andre personer kan ikke ændre de filer, du deler, medmindre du giver dem tilladelse til at gøre det.

Når du har oprettet eller tilmeldt dig en hjemmegruppe, kan du vælge de biblioteker (f.eks. Billeder eller Dokumenter), du vil dele. Du kan forhindre, at bestemte filer eller mapper deles, og du kan dele yderligere biblioteker senere.

Hjemmegruppe er tilgængelig i Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 og Windows 7. Du kan deltage i en hjemmegruppe på en pc, der kører Windows RT 8.1, men du kan ikke oprette en hjemmegruppe eller dele indhold med hjemmegruppen. I Windows 7 Starter og Windows 7 Home Basic kan du deltage i en hjemmegruppe, men du kan ikke oprette en.

Oprette en hjemmegruppe

Når du konfigurerer en pc med Windows 7, oprettes der automatisk en hjemmegruppe. Hvis der allerede findes en hjemmegruppe på dit hjemmenetværk, kan du deltage i den.

 1. Åbn Hjemmegruppe ved at klikke på knappen Start, klikke på Kontrolpanel, skrive hjemmegruppe i søgefeltet og derefter klikke på Hjemmegruppe.
 2. Klik på Opret en hjemmegruppe på siden Del med andre hjemmecomputere, der kører Windows 7, og følg derefter instruktionerne.

Når du har oprettet en hjemmegruppe, kan de andre pc'er, der kører Windows 7 på dit netværk, deltage i den.

Føje dine andre pc'er til hjemmegruppen

Når en bruger på netværket opretter en hjemmegruppe, er næste trin at deltage i den. Du skal bruge adgangskoden til hjemmegruppen, og den kan du få fra den person, som oprettede hjemmegruppen.

Hvis du vil deltage i en hjemmegruppe, skal du følge disse trin på den pc, du vil føje til hjemmegruppen:

 1. Åbn Hjemmegruppe ved at klikke på knappen Start, klikke på Kontrolpanel, skrive hjemmegruppe i søgefeltet og derefter klikke på Hjemmegruppe.
 2. Klik på Deltag nu, og følg derefter vejledningen på skærmen.

Adgang til hjemmegruppefiler

Pc'er, der tilhører din hjemmegruppe, vises i Windows Stifinder.

Sådan får du adgang til filer eller mapper på andre pc'er i hjemmegruppen

 1. Klik på knappen Start, og klik derefter på dit brugernavn.
 2. Klik på kontonavnet på den person, hvis filer du ønsker at få adgang til, i navigationsruden (venstre rude) under Hjemmegruppe.
 3. Dobbeltklik på det bibliotek på fillisten, du vil have adgang til, og dobbeltklik derefter på den ønskede fil eller mappe.

Administrer, hvilke filer eller mapper der deles med din hjemmegruppe

Da du oprettede eller tilmeldte dig en hjemmegruppe, valgte du de biblioteker, du ville dele med andre personer i hjemmegruppen. Biblioteker deles som udgangspunkt med adgangen Læsning, hvilket betyder, at du kan se eller lytte til det, der er i biblioteket, men du kan ikke foretage ændringer af filerne i det. Du kan justere adgangsniveauet senere, og du kan undtage specifikke filer og mapper fra deling.

Sådan forhindres et bibliotek i at blive delt

 1. Åbn Hjemmegruppe ved at klikke på knappen Start, klikke på Kontrolpanel, skrive hjemmegruppe i søgefeltet og derefter klikke på Hjemmegruppe.
 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for hvert bibliotek, du ikke vil dele, og klik derefter på Gem ændringer.

Sådan forhindres specifikke filer og mapper i at blive delt

 1. Klik på knappen Start, og klik derefter på dit brugernavn.
 2. Gå til den fil eller mappe, du vil udelukke fra deling, og markér den derefter.
 3. Gør et af følgende:
  • Hvis du vil forhindre, at filen eller mappen deles med alle, skal du klikke på Del med og derefter klikke på Ingen på værktøjslinjen.
  • Hvis du vil dele filen eller mappen med nogle personer, men ikke med andre, skal du klikke på Del med, klikke på Bestemte personer, markere hver person, du vil dele med, og derefter klikke på Tilføj på værktøjslinjen. Klik på Del, når du er færdig.
  • Hvis du vil ændre adgangsniveauet for en fil eller mappe, skal du klikke på Del med og derefter vælge enten Hjemmegruppe (læseadgang) eller Hjemmegruppe (læse- og skriveadgang) på værktøjslinjen.

Dele printere

Printere, der er tilsluttet med et USB-kabel, kan deles med en hjemmegruppe. Når printeren er delt, kan du få adgang til den via dialogboksen Udskriv på samme måde som til en printer, der er sluttet direkte til din pc.

Sådan deles din printer med hjemmegruppen

 1. Åbn Hjemmegruppe ved at klikke på knappen Start, klikke på Kontrolpanel, skrive hjemmegruppe i søgefeltet og derefter klikke på Hjemmegruppe.
 2. Klik på Installer printer.
 3. Markér afkrydsningsfeltet Printere, og klik derefter på Gem ændringer.

Sådan oprettes der automatisk forbindelse til en hjemmegruppeprinter

Klik på meddelelsen Windows fandt en hjemmegruppeprinter, som vises.

Sådan oprettes der manuelt forbindelse til en hjemmegruppeprinter

 1. Klik på knappen Start på den pc, den fysisk er tilsluttet, klik på Kontrolpanel, skriv hjemmegruppe i søgefeltet, og klik derefter på Hjemmegruppe.
 2. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Printere er markeret.
 3. Gå til den pc, du vil udskrive fra.
 4. Åbn Hjemmegruppe ved at klikke på knappen Start, klikke på Kontrolpanel, skrive hjemmegruppe i søgefeltet og derefter klikke på Hjemmegruppe.
 5. Klik på Installer printer.
 6. Hvis du ikke allerede har installeret en printer, skal du klikke på Installer driver i den dialogboks, der vises.

Skifte indstillinger for hjemmegruppe, hvis det er nødvendigt

Du kan når som helst, efter at du har konfigureret din hjemmegruppe, ændre indstillingerne ved at følge disse trin:

 1. Åbn Hjemmegruppe ved at klikke på knappen Start, klikke på Kontrolpanel, skrive hjemmegruppe i søgefeltet og derefter klikke på Hjemmegruppe.
 2. Vælg de ønskede indstillinger, og klik derefter på Gem ændringer.

Der er følgende indstillinger på siden med indstillinger for hjemmegruppe:

Indstilling Beskrivelse
Del biblioteker og printere Vælg de biblioteker og printere og enheder, du vil dele fuldt med din hjemmegruppe. 
Del medier med enheder

Brug denne indstilling til at dele medier med alle enheder på netværket. Du kan f.eks. dele billeder med en digital billedramme eller musik med en medieafspiller på netværket.


Få vist eller udskriv adgangskoden til hjemmegruppen Få vist eller udskriv adgangskoden for hjemmegruppen.
Skift adgangskoden Skift adgangskoden for hjemmegruppen.
Forlad hjemmegruppen Forlad hjemmegruppen.
Rediger avancerede delingsindstillinger Rediger indstillingerne for netværksregistrering, fildeling, deling af offentlig mappe, adgangskodebeskyttet deling, hjemmegruppeforbindelser og fildelingsforbindelser.
Start fejlfindingsværktøjet Hjemmegruppe Fejlfinding af hjemmegruppeproblemer.
Egenskaber

Artikel-id: 17145 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 2

Feedback