Opgradering til Windows 10: Oplysninger om fremgangsmåde ved planlægning og beskeder

Gælder for: Windows 10

Den gratis opgradering til Windows 10 via appen Hent Windows 10 (GWX) sluttede 29. juli 2016.Klik her for at få flere oplysninger om Windows 10-opgraderingen.

Resten af denne artikel indeholder historiske oplysninger om meddelelser fra appen Hent Windows 10 (GWX) inden ophøret af tilbuddet om gratis opgradering til Windows 10.

Summary

Windows 10 er det bedste og mest sikre Windows nogensinde – og lige nu er det nemt at få din gratis opgradering. Hvis du er Windows 7 SP1- eller Windows 8.1-kunde, skal du sørge for at foretage opgraderingen, før tilbuddet om gratis opgradering udløber d. 29. juli 2016. Du kan finde ofte stillede spørgsmål om den gratis opgradering her.

I og med kampagnen for den gratis opgradering nærmer sig sin slutning, introducerer vi et par nye oplevelser, der skal sikre, at kunderne ved, at tilbuddet snart slutter, og forstår, hvad de kan gøre for at opgradere. Nedenfor vises flere oplysninger om nogle af disse oplevelser samt instruktioner i, hvordan du kan kontrollere din opgraderingsstatus, ændre din planlagte opgradering eller dine meddelelsesindstillinger. Bemærk, at i takt med at vi introducerer disse nye oplevelser, vil nogle kunder muligvis stadig se vores tidligere beskeder og opgraderingsskærmbilleder i et kort stykke tid.


 • Hvis du får en meddelelse i fuldskærmstilstand, når du låser Windows op, skal du klikke her.
 • Hvis du får en meddelelse fra appen Hent Windows 10, skal du klikke her.
  • Hvis du har en ældre version af appen Hent Windows 10 installeret, får du måske en anden meddelelse. Klik her for at se de meddelelser, der sendes af tidligere versioner af appen Hent Windows 10 .
 • Hvis du vil se, hvordan du slår meddelelser fra, skal du klikke her.

Meddelelser fra appen Hent Windows 10

Da vi nærmer os ophøret af tilbuddet om gratis opgradering, og du ikke allerede har planlagt din opgradering, modtager du måske en meddelelse fra appen Hent Windows 10 med beskeden "Opgrader til Windows 10 nu!" • Vælg Opgrader nu for at starte opgraderingen til Windows 10.
 • Vælg Afvis gratis tilbud for at bevare din aktuelle version af Windows. Når du har bekræftet, at du vil afvise det gratis tilbud, angives din enhed til ikke længere at modtage meddelelser om tilbuddet om Windows 10-opgraderingen, der ophører den 29. juli.
Bemærk! Hvis du klikker på det røde (X), lukkes skærmbilledet, og du behøver ikke foretage dig yderligere. Denne meddelelse er beregnet til at blive vist med få dages mellemrum, indtil du vælger en af ovenstående muligheder.


Ændring af din planlagte opgradering

Hvis du før20. juli 2016 har en planlagt opgradering, og du gerne vil ændre dette tidspunkt, eller hvis du vil annullere din planlagte opgradering, skal du følge disse trin:
 1. Åbn appen Hent Windows 10 (GWX) ved at klikke på Windows-ikonet nederst på skærmen:
 2. Vælg Ny planlægning for at ændre eller annullere din planlagte opgradering.
 3. Vælg et tidspunkt for din nye planlægning af opgraderingen, og vælg derefter Bekræft.
 4. Hvis du vil annullere opgraderingen, skal du vælge Annuller planlagt opgradering. Bekræft det derefter på det næste skærmbillede.

Når du planlægger din opgradering, modtager du en påmindelse, 15 minutter før opgraderingen går i gang. Når påmindelsen vises, kan du klikke på Jeg har brug for mere tid for at omlægge eller annullere opgraderingen.
Fra og med 20. juli 2016kan du ikke længere planlægge eller omlægge Windows-opgraderingen. (Du kan stadig annullere eller opgradere nu.) Hvis din opgradering allerede var planlagt, kan du, når du åbner appen Hent Windows 10, se det planlagte tidspunkt og muligheden for enten Annuller planlagt opgradering eller Opgrader nu.15 minutter før opgraderingen starter, får du vist en påmindelsesskærm, men du kan ikke længere udsætte installationen.Du kan annullere din opgradering ved at klikke på Annuller planlagt opgradering på påmindelsesskærmen, eller når du starter appen Hent Windows 10.Meddelelser, når du låser op for Windows

Hvis du har Windows 7 SP1 eller Windows 8.1 får du måske en fuldskærmsmeddelelse, når du låser op for Windows, om, at tilbuddet om den gratis opgradering snart slutter. Klik her for at se KB 3173040 med flere oplysninger om denne meddelelse.
Hvis du kører en forældet version af Windows 7 eller Windows 8, får du måske i stedet en meddelelse i fuldskærmstilstand med mulighed for at blive opdateret. Klik her for at se KB 3163589 med flere oplysninger.
Deaktivering af meddelelser

Hvis du ikke længere ønsker at modtage pop op-meddelelser om det gratis opgraderingstilbud, kan du slå meddelelser fra og skjule GWX-appen. Hvis du ikke vil opgradere, skal du også kontrollere, at du har annulleret en eventuel planlagt opgradering, ved at følge vejledningen ovenfor, før du udfører følgende trin for at slå beskeder fra. (Bemærk! Hvis din opgradering allerede er planlagt, vises den påmindelse, der opstår, 15 minutter før opgraderingen starter, også selvom meddelelser er slået fra).
 1. Højreklik (eller tryk og hold nede) på proceslinjen, og vælg derefter Egenskaber.
 2. På fanen Proceslinje skal du gå ned til Meddelelsesområde og vælge Tilpas...
 3. I vinduet Ikoner i meddelelsesområdet skal du vælge Skjul ikon og meddelelser for ikonet GWX.Husk på, at du altid kan genstarte GWX-appen ved at klikke på Windows-ikonet i meddelelsesområdet for at se din opgraderingsstatus og foretage ændringer.