Der opstod en fejl under åbning af Hjælp i Windows-baserede programmer: "Funktionen er ikke inkluderet" eller "Hjælp understøttes ikke"

Gælder for: Windows Server 2012 R2 DatacenterWindows Server 2012 R2 EssentialsWindows Server 2012 R2 Foundation

Windows Hjælp-programmet understøttes ikke i Windows 10, Windows Server 2012 eller nyere versioner af Windows Server. Windows Hjælp-programmet er kun tilgængeligt til Windows Vista, 7, 8 og 8.1.

Microsoft anbefaler på det kraftigste, at softwareudviklere ikke længere bruger Windows Hjælp-programmet. Softwareudviklere, der leverer programmer, som anvender .hlp-filer, opfordres til at konvertere Hjælp til et andet Hjælp-filformat, f.eks. CHM, HTML eller XML. Du kan finde flere oplysninger i MSDN-artiklen hvilken version af hjælp skal jeg bruge? Mens Microsoft udvikler fremtidige Hjælp-teknologier, opfordrer vi Hjælp-forfattere til at fortsætte med at bruge HTML Help 1.4. HTML Help 1.4 er inkluderet i Windows-versioner startende med Windows 7.

Symptomer


Når du forsøger at åbne Hjælp i Windows-baserede programmer, får du en af følgende fejlmeddelelser.

Hjælpen til dette program blev oprettet i det Windows Hjælp-format, som blev brugt i tidligere versioner af Windows, og det understøttes ikke i Windows Vista.

Hjælpen til dette program blev oprettet i Windows Hjælp-format, som kræver en funktion, der ikke er inkluderet i denne version af Windows. Du kan dog hente et program, der gør det muligt at få vist Hjælp, der er oprettet i Windows Hjælp-format.

Hjælpen til dette program blev oprettet i Windows Hjælp-format, som kræver en funktion, der ikke er inkluderet i denne version af Windows. Du kan finde flere oplysninger på webstedet Microsoft Hjælp og support.

Løsning


For at se 32-bit Hjælp-filer med filtypen .hlp i Windows skal du downloade og installere WinHlp32.exe fra Microsoft Download Center.Vigtige bemærkninger til download af dette program
 • Åbn linkene ved hjælp af Internet Explorer.
 • Hvis du får vist en meddelelse om, at validering er påkrævet, når du åbner downloadsiden, skal du klikke på Fortsæt og derefter følge vejledningen på skærmen.
 • Når du bliver bedt om at downloade filen, skal du vælge det filnavn, der indeholder "x64" til 64-bit versioner af Windows eller "x86" til 32-bit versioner af Windows. Brug følgende oplysninger om automatisk registrering til at foretage dit valg.
   
 • Windows Hjælp-programmet understøttes ikke i Windows Server 2012 eller nyere versioner af Windows Server.
Hvis du støder på problemer, når du installerer WinHlp32.exe eller bruger Hjælp, kan du gå til afsnittet "Flere oplysninger".

Flere oplysninger til avancerede brugere


Dette problem opstår, når Windows Hjælp bruger en tidligere version af Windows Hjælp-programmet (WinHlp32.exe) til at vise indhold.

Kendte problemer, der kan opstå, når du installerer WinHlp32.exe

Windows Update-fejl 80070422

Løs dette problem manuelt

Hvis fejlmeddelelsen Windows Update-fejl 80070422 vises, når du downloader opdateringen WinHlp32.exe, kan det være nødvendigt at ændre indstillingerne for tjenesten Windows Update og derefter genstarte tjenesten. Det gør du ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Start, og skriv Tjenester i tekstfeltet Start søgning eller Søg efter programmer og filer.
 2. Dobbeltklik på Tjenester på programlisten. Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller bekræfte.
 3. Højreklik på tjenesten Windows Update, og klik derefter på Egenskaber.
 4. På fanen Generelt skal du sørge for, at Automatisk er valgt ved siden af Starttype.
 5. Kontrollér, om tjenesten er startet, ved siden af Tjenestestatus. Hvis den ikke er startet, skal du klikke på Start. Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller bekræfte.
 6. Klik på OK.

Kendte problemer, der kan opstå, når du har installeret WinHlp32.exe

På følgende liste vises de kendte funktionsregressioner fra tidligere versioner af WinHlp32.exe. Følgende kendte problemer gælder kun for den version af WinHlp32.exe, som er beskrevet i denne artikel.

 • Makroer er deaktiveret

  Som standard er følgende makroer deaktiveret i Windows Hjælp:
  • ExecFile
  • RegisterRoutine
  • ShellExecute
  • ShortCut
  • Generate
  • Test
  • ExecProgram
  Alle andre makroer i .hlp-filer fungerer dog på samme måde som i tidligere versioner. Så hvis en .hlp-fil, der er afhængig af disse makroer, åbnes, når du har installeret Windows Hjælp til Windows Vista eller Windows 7, Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2, virker nogle af funktionerne i filen måske ikke korrekt. Hvis dette problem opstår, vises der muligvis følgende fejlmeddelelse:
  Der opstod et problem under kørsel af makroen. 1037.
  Hvis du skal bruge disse makroer, kan du slå dem til ved hjælp af gruppepolitikker eller i registreringsdatabasen, hvilket beskrives i afsnittet "Poster i registreringsdatabasen og gruppepolitikker for netværksadministratorer".
 • Der kan ikke opnås adgang til .hlp-filer, som er gemt på et intranet

  Du kan som standard ikke bruge WinHlp32.exe til at få adgang til .hlp-filer, som er gemt på et intranet. Hvis du forsøger at åbne en fjernfil, modtager du følgende fejlmeddelelse:
  Denne Hjælp-fil kan ikke åbnes. Prøv at åbne Hjælp-filen igen. Hvis du stadig modtager denne meddelelse, kan du kopiere Hjælp-filen til et andet drev og prøve igen.
  Hvis du skal have adgang til .hlp-filer, som er gemt på et intranet, kan du fjerne blokeringen af dem ved hjælp af gruppepolitikker eller i registreringsdatabasen, hvilket beskrives i afsnittet "Poster i registreringsdatabasen og gruppepolitikker for netværksadministratorer".
 • Ikke-interaktiv brugeradgang er blokeret

  Adgang til .hlp-filer er blokeret af ikke-interaktive brugere, f.eks. systemprocesser. Brugeren får ikke vist en fejlmeddelelse, når denne fejl opstår.
 • Træk og slip-funktionen er deaktiveret

  Understøttelse af træk og slip-funktionen i programmet er deaktiveret. Brugeren får ikke vist en fejlmeddelelse, når denne fejl opstår.
 • Afhængigheder af "Sådan anvendes Hjælp"-filer

  De Hjælp-filer, der hedder "Sådan anvendes Hjælp", er fjernet fra Windows Vista og Windows Server 2008. Følgende filer blev fjernet:
  • Windows.hlp
  • Winhlp32.hlp
  • Winhlp32.cnt
  • Winhelp.cnt
  • Nocntnt.cnt
  Bemærkninger
  • Disse filer er ikke inkluderet i Windows 7 og Windows Server 2008 R2.
  • De .hlp-filer, der er afhængige af disse filer, returnerer måske en fejlmeddelelse, når du forsøger at åbne dem.

Sådan løser du kompatibilitetsproblemer, der vedrører WinHlp32.exe

Du kan bruge WinHlp32.exe til at få vist 32-bit Hjælp-filer. Denne version indeholder indstillinger for gruppepolitik og undernøgler i registreringsdatabasen, som kan bruges til at løse problemer med kompatibilitet. Indstillingerne for gruppepolitik og undernøglerne i registreringsdatabasen kan f.eks. bruges til at løse problemer, der vedrører makroer i .hlp-filer, og til at få adgang til .hlp-filer, som er gemt på et intranet. Men hvis brugere får vist Hjælp-filer fra en ukendt kilde, er computeren mere sårbar, hvis de aktiverer disse politikker eller disse indstillinger. Du skal derfor være forsigtig, når du beslutter dig for, om du vil implementere de løsninger på kompatibilitetsrelaterede problemer, der beskrives i dette afsnit.

Brug følgende spørgsmål til at finde ud af, om du skal installere WinHlp32.exe, og hvilke politikændringer og ændringer i registreringsdatabasen du vil foretage.

 • Har du de programmer og den funktionalitet, der er berørt af at fjerne WinHlp32.exe?
  • Hvor mange programmer kræver WinHlp32.exe? Hvor mange programmer er berørt af funktionsændringerne? Hvor vigtige er disse programmer?
  • Hvor alvorlig er den fejlfunktion, der forårsages af ændringerne?
 • Hvad er dine sikkerhedskrav og sikkerhedsfunktioner?
  • Hvad er vigtigst: At du kan bruge WinHlp32.exe-funktionen, eller at du har den størst mulige sikkerhed?
  • Giver de eksterne sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. en lokal firewall eller firmafirewall, den nødvendige sikkerhed til, at du kan installere WinHlp32.exe og foretage de politikændringer og de ændringer i registreringsdatabasen, der beskrives i denne artikel?
 • Hvis du arbejder i en organisation, leverer din organisation så indhold i .hlp-format?
  • Kan du redigere programmet eller indholdet, så det ikke er nødvendigt at bruge funktionerne i WinHlp32.exe? Kan du f.eks. konvertere de hjælpetekster, der i øjeblikket er i .hlp-format, til et andet filformat, f.eks. .chm, .html eller .xml?
  • Gemmer din organisation .hlp-filer på et websted på et intranet? Kan du i stedet installere disse filer lokalt?

Sådan aktiverer du makroer på en enkelt computer, når du har installeret WinHlp32.exe

Når du har installeret det WinHelp32.exe-program, som beskrives i denne artikel, er visse makroer deaktiveret. For mere information om dette problem, se sektionen "Kendte problemer".

Denne artikel indeholder en trinvis beskrivelse af, hvordan du genaktiverer disse makroer ved at redigere en nøgle i registreringsdatabasen. Hvis din computer er i et administreret miljø, skal du ikke følge disse trin uden først at kontakte virksomhedens it-afdeling. It-afdelingen kan beslutte ikke at genaktivere makroerne eller at genaktivere dem ved hjælp af gruppepolitikker. It-afdelingen bør læse denne artikel i sin fulde længde, før der fortsættes.

Advarsel Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du kan løse problemer, der skyldes ændringer i denne version af Windows Hjælp. Microsoft giver dog ingen specifikke anbefalinger om, hvilke nøgler og værdier i registreringsdatabasen, der er bedst egnet til netop dit miljø. Hvis du arbejder i et administreret miljø, er det virksomhedens it-afdeling, som bedst kan vurdere fordele og ulemper ved disse løsninger. Den sikreste fremgangsmåde er at undlade at bruge løsningerne i registreringsdatabasen.

Bemærk Du skal være logget på computeren med en administratorkonto for at udføre trinnene i denne opgave. Når du bruger en administratorkonto, kan du foretage ændringer på computeren, som ikke kan foretages med nogen anden type brugerkonto.

Du skal kende adgangskoden for administratorkontoen på computeren for at kunne logge på som administrator. Hvis du udfører disse trin på din egen computer, er du sandsynligvis allerede logget på som administrator. Hvis du vil udføre disse trin på en computer på dit arbejde, skal du muligvis bede systemadministratoren om hjælp.

Aktivér makroer på en enkelt computer manuelt

Vigtigt!
Følg trinnene i dette afsnit nøje. Der kan opstå alvorlige problemer, hvis registreringsdatabasen ikke redigeres korrekt. Før du ændrer registreringsdatabasen, skal du sikkerhedskopiere den, så den kan gendannes, hvis der opstår problemer.


Sådan aktiveres makroer på en enkelt computer, når du har installeret WinHelp32.exe:
 1. Log på ved hjælp af en administratorkonto.
 2. Tryk på Windows-tast + R, skriv regedit og klik derefter på OK.
  Notice icon
    Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller klikke på Fortsæt.
 3. Find og vælg følgende undernøgle i registreringsdatabasen på 32-bit versioner af Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  Find og vælg følgende undernøgle i registreringsdatabasen på 64-bit versioner af Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Peg på Ny i menuen Rediger, og klik derefter på Nøgle.
 5. Skriv WinHelp, og tryk derefter på Enter.
 6. Klik på tasten WinHelp.
 7. Peg på Ny i menuen Rediger, og klik derefter på DWORD-værdi (32-bit).
 8. Skriv AllowProgrammaticMacros, og tryk derefter på Enter.
 9. Klik på Rediger i menuen Rediger.
 10. Skriv 1 i feltet Værdidata, klik på Hexadecimal i området Basis, og klik derefter på OK.
 11. Afslut Registreringseditor. 

Sådan fjerner du blokeringen af .hlp-filer, der er gemt på et intranet, på en enkelt computer, når du har installeret WinHlp32.exe

Når du har installeret filen WinHelp32.exe, som beskrives i denne artikel, blokeres .hlp-filer, der er gemt på et intranet. Du kan finde flere oplysninger om dette problem i sektionen "Kendte problemer".

Denne artikel indeholder en trinvis beskrivelse af, hvordan du fjerner blokeringen af disse .hlp-filer ved at redigere en nøgle i registreringsdatabasen. Hvis din computer er i et administreret miljø, skal du ikke følge disse trin uden først at kontakte virksomhedens it-afdeling. It-afdelingen kan beslutte ikke at genaktivere makroerne eller at genaktivere dem ved hjælp af gruppepolitikker.

Vigtigt I denne artikel beskrives det, hvordan du kan reducere sikkerhedsindstillingerne, eller hvordan du kan deaktivere sikkerhedsfunktioner på en computer. Du kan foretage disse ændringer for at løse et bestemt problem. Inden du foretager sådanne ændringer, skal du overveje de risici, der er forbundet med at implementere denne løsning i dit eget miljø. Hvis du implementerer denne løsning, skal du træffe relevante yderligere forholdsregler for at beskytte computeren.

Advarsel Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du kan løse problemer, der skyldes ændringer i denne version af Windows Hjælp. Microsoft giver dog ingen specifikke anbefalinger om, hvilke nøgler og værdier i registreringsdatabasen, der er bedst egnet til netop dit miljø. Hvis du arbejder i et administreret miljø, er det virksomhedens it-afdeling, som bedst kan vurdere fordele og ulemper ved disse løsninger. Den sikreste fremgangsmåde er at undlade at bruge løsningerne i registreringsdatabasen.

Bemærk Du skal være logget ind på computeren med en administratorkonto for at udføre trinnene i denne opgave. Når du bruger en administratorkonto, kan du foretage ændringer på computeren, som ikke kan foretages med nogen anden type brugerkonto.

Du skal kende adgangskoden for administratorkontoen på computeren for at kunne logge på som administrator. Hvis du vil udføre disse trin på din egen computer, er du sandsynligvis allerede logget på som administrator. Hvis du vil udføre disse trin på en computer på dit arbejde, skal du muligvis bede systemadministratoren om hjælp.

Fjern manuelt blokeringen af .hlp-filer, der er gemt på et intranet, på en enkelt computer

Vigtigt!
Følg trinnene i dette afsnit nøje. Der kan opstå alvorlige problemer, hvis registreringsdatabasen ikke redigeres korrekt. Før du ændrer registreringsdatabasen, skal du sikkerhedskopiere den, så den kan gendannes, hvis der opstår problemer.


Sådan fjernes blokeringen af .hlp-filer, når du har installeret WinHelp32.exe:
 1. Log på ved hjælp af en administratorkonto.
 2. Tryk på Windows-tast + R, skriv regedit og klik derefter på OK.
  Notice icon
   Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller klikke på Fortsæt.
 3. Find og vælg følgende undernøgle i registreringsdatabasen på 32-bit versioner af Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  Find og vælg følgende undernøgle i registreringsdatabasen på 64-bit versioner af Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Peg på Ny i menuen Rediger, og klik derefter på Nøgle.
 5. Skriv WinHelp, og tryk derefter på Enter.
 6. Klik på tasten WinHelp.
 7. Peg på Ny i menuen Rediger, og klik derefter på DWORD-værdi (32-bit).
 8. Skriv AllowIntranetAccess, og tryk derefter på Enter.
 9. Klik på Rediger i menuen Rediger.
 10. Skriv 1 i feltet Værdidata, klik på Hexadecimal i området Basis, og klik derefter på OK.
 11. Afslut Registreringseditor.

Poster i registreringsdatabasen og gruppepolitikker for netværksadministratorer

Advarsel Denne løsning kan gøre computere eller netværk mere sårbare over for angreb fra hackere eller skadelig software, f.eks. virus. Vi anbefaler ikke denne løsning, men vi giver disse oplysninger, så du selv kan vælge at implementere løsningen på eget ansvar. Brug af denne løsning sker på eget ansvar.

Advarsel Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du kan løse problemer, der skyldes ændringer i denne version af Windows Hjælp. Microsoft giver dog ingen specifikke anbefalinger om, hvilke nøgler og værdier i registreringsdatabasen, der er bedst til din virksomhed. Virksomhedens it-afdeling kan bedst vurdere fordele og ulemper ved disse løsninger. Den sikreste fremgangsmåde er at undlade at bruge løsningerne i registreringsdatabasen.

WinHlp32.exe indeholder indstillinger for gruppepolitik og poster i registreringsdatabasen, du kan bruge til at løse to kendte problemer i denne version af Windows Hjælp. Ved hjælp af følgende indstillinger for gruppepolitik og poster i registreringsdatabasen kan netværksadministratorer og de enkelte brugere aktivere makroer igen og fjerne blokeringen af .hlp-filer, der er gemt på et intranet. Der findes en indstilling for gruppepolitik til den lokale computer og en indstilling for gruppepolitik til den aktuelle bruger, som kan bruges som en løsning til de enkelte funktioner. Du kan også bruge en brugerindstilling i registreringsdatabasen til at håndtere til de enkelte funktioner.

Der gælder følgende prioritetsrækkefølge for de enkelte funktioner:

 • Gruppepolitik for den lokale computer
 • Gruppepolitik for den aktuelle bruger
 • Brugerindstilling i registreringsdatabasen
Hvis der ikke er angivet en politik for en funktion, og brugerindstillingen for registreringsdatabasen for funktionen ikke er angivet, virker funktionerne som beskrevet i sektionen "Kendte problemer".

Vigtigt I den følgende sektion finder du en fremgangsmåde til redigering af registreringsdatabasen. Der kan dog opstå alvorlige problemer, hvis registreringsdatabasen ikke redigeres korrekt. Derfor skal du sørge for at følge disse trin nøje. Som en ekstra sikkerhed skal du oprette en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du redigerer den. Det giver dig mulighed for at gendanne registreringsdatabasen, hvis der opstår problemer. Få flere oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer og gendanner registreringsdatabasen, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at se artiklen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Sådan sikkerhedskopieres og gendannes registreringsdatabasen i Windows
 • Sådan aktiveres makroer

  Netværksadministratorer kan bruge Tillad programmerbare makroer i WinHlp32.exe Gruppepolitikindstillingen til at aktivere eller deaktivere makroer i .hlp-filer. Administratorer kan bruge GPMC (Group Policy Management Console) til at administrere denne indstilling for gruppepolitik. Du kan finde flere oplysninger om gruppepolitik i afsnittet Henvisninger.

  Hvis hverken gruppepolitikken for den lokale computer eller gruppepolitikken for den aktuelle bruger er angivet for denne funktion, kan brugere redigere brugerindstillingen i registreringsdatabasen for denne funktion for at slå makroer til eller fra i .hlp-filer. Hvis brugere vil ændre denne indstilling, skal de først føje følgende nye undernøgle til registreringsdatabasen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Derefter skal brugere føje en DWORD-værdi, der kaldes AllowProgrammaticMacros, til denne undernøgle. Hvis værdien for AllowProgrammaticMacros er angivet til 1, slås makroerne til. Hvis værdien er angivet til 0, slås makroerne fra. Hvis denne værdi i registreringsdatabasen ikke findes, slås makroerne fra.
 • Sådan fjerner du blokeringen af .hlp-filer, der er gemt på et intranet

  Netværksadministratorer kan bruge Tillad WinHlp32.exe til at få adgang til .hlp-filer gemt på intranetsider Gruppepolitikindstillingen for at blokere .hlp-filer, der er gemt på intranettet. Administratorer kan bruge GPMC til at administrere denne indstilling for gruppepolitik. Du kan finde flere oplysninger om gruppepolitik i afsnittet Henvisninger.

  Hvis ingen af indstillingerne for gruppepolitik er angivet for denne funktion, kan brugere redigere brugerindstillingen i registreringsdatabasen for denne funktion for at blokere eller fjerne blokeringen af .hlp-filer, der er gemt på et intranet. Hvis brugere vil ændre denne indstilling, skal de først føje følgende nye undernøgle til registreringsdatabasen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Derefter skal brugere føje en DWORD-værdi, der kaldes AllowIntranetAccess, til denne undernøgle. Hvis værdien for AllowIntranetAccess er angivet til 1, er de .hlp-filer, der er lagret på intranetsteder, tilgængelige. Hvis værdien er angivet til 0, blokeres de .hlp-filer, der er lagret på intranetsteder. Hvis værdien i registreringsdatabasen ikke findes, er de .hlp-filer, der er lagret på intranetsteder, blokeret.

Leverandører af hjælpeindhold, som udgiver .hlp-filer

Fra og med Windows Vista er den ældre Hjælp-komponent (WinHlp32.exe) blevet erstattet med en ny Hjælp-komponent, som føjer mere funktionalitet til nyere versioner af Windows.

WinHlp32.exe-teknologien understøttes ikke i den aktuelle form i fremtidige versioner af Windows. Vi anbefaler derfor, at softwareudviklere ikke længere bruger Windows Hjælp-programmet. Softwareudviklere, der udgiver programmer, som anvender .hlp-filer, opfordres til at konvertere deres Hjælp-systemer til et andet Hjælp-filformat, f.eks. .chm, .html eller .xml. De skal også ændre opkaldene fra API'en WinHelp til den nye indholdskilde. Der findes flere værktøjer fra tredjepart, som softwareudviklere kan bruge til at konvertere Hjælp-indhold fra ét format til et andet.

Bemærk! Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2 indeholder stadig WinHelp.exe til 16-bit .hlp-filer. WinHelp.exe-programmet er en version af Windows Hjælp, der er beregnet til 16-bit .hlp-filer.
 

Referencer