Sådan foretages der fejlfinding af netværksproblemer i Internet Explorer

Gælder for: Internet Explorer 9

Introduktion


I artiklen beskrives, hvordan du kan foretage fejlfinding af netværksproblemer i Internet Explorer.


Løsning


Metode 1: Teste andre gode websteder

Start Internet Explorer, og skriv en af følgende adresser på adresselinjen øverst i browservinduet:Hvis du ikke oplever problemer med internetforbindelsen, når du skriver en af disse adresser på adresselinjen, anbefaler vi, at du kontakter ejeren af det websted, hvor problemet opstår. Webstedet er måske midlertidigt offline, eller der kan være andre problemer.

Men hvis du fortsat oplever problemer med netværksforbindelsen, når du skriver en af disse adresser på adresselinjen, er der muligvis tale om en konflikt med et andet program, der er installeret på systemet. I dette tilfælde skal du gå til metode 2.

Metode 2: Kontrollere netværksforbindelsen

Kontroller, at de kabler, der forbinder computeren til internettet eller dit lokale hjemmenetværk er tilsluttet korrekt. Kontroller derudover, at de netværksenheder, computeren bruger, er tændte og fungerer, som de skal. Følg derefter disse trin for at kontrollere netværksforbindelsen, alt efter hvad der passer til din situation.
Trin 1: Kontrollere forbindelsen til det eksterne DSL-modem, kabelmodemmet eller opkaldsmodemmet

Hvis du bruger et eksternt modem, skal du kontrollere følgende:
 1. Kontroller, at det kabel, der tilslutter modemmet til kontakten i væggen, sidder korrekt. Kablet skal højst sandsynligt sættes i et telefonstik eller en stikkontakt.
 2. Kontroller, at det kabel, der slutter computeren til modemmet, at isat korrekt i begge ender, og at stikket i begge ender af kablet er klikket på plads, hvis det er et netværkskabel. Et netværkskabel ligner et telefonkabel, men det er måske tykkere, og stikket i begge ender er større.
 3. Hvis det kabel, der slutter det eksterne modem til computeren, er et USB-kabel, skal du udføre visse ekstra kontroller. Et USB-kabel har forskellige stik i hver ende af kablet. Den ene ende er flad og rektangulær, og den anden ende har et firkantet stik med vinkler på to af hjørnerne. Benyt følgende fremgangsmåde for at kontrollere en USB-forbindelse:
  1. Hvis modemmet er sluttet til computeren ved at hjælp af en USB-hub, kan du prøve at springe USB-hubben over. Du kan springe USB-hubben over ved at sætte kablet fra enheden direkte i en af USB-portene på computeren.
  2. Hvis modemmet er sat i en af portene foran på den stationære computer, kan du prøve at sætte USB-kablet i en af portene bagest på computeren i stedet. USB-portene er ikke stærke nok foran på visse computere. Det kan medføre problemer med forbindelsen til modemmet.
Trin 2: Kontrollere interne modemforbindelser
Hvis det modem, der bruges til at oprette forbindelse til internettet, er inden i computeren, skal der kun komme ét kabel ud af modemmet. Kontroller, at det kabel, der tilslutter modemmet til kontakten i væggen, sidder korrekt i begge ender. Kablet skal højst sandsynligt sættes i et telefonstik eller en stikkontakt.
Trin 3: Kontrollere forbindelsen på hjemmenetværket
Hvis computeren har forbindelse til internettet via et hjemmenetværk, anbefales det, at du kontrollerer elementerne på følgende liste, afhængigt af din situation.

Metode 4: Andre forbindelsesproblemer eller netværksrelaterede problemer

En mulig årsag til problemer med netværksforbindelsen er, at der er problemer med det netværk eller den internetforbindelse, du bruger til at skifte til online. Du kan teste, om det er tilfældet, ved hjælp af følgende fejlfindingstrin:
Trin 1. Genstart modemmet eller routeren
Det kan ske, at de IP-indstillinger eller den netværkskonfiguration, du modtager fra internetudbyderen, er forkert eller skal opdateres. Der kan undertiden være problemer med forbindelsen mellem modemmet og internetudbyderen. Hvis du vil opdatere indstillingerne for modemmet eller routeren, skal du genstarte enheden. Hvis du genstarter enheden, oprettes der også en ny forbindelse til internetudbyderen. Brug en af følgende metoder til at genstarte modemmet, afhængigt af den type modem du har.

Eksternt modem

Benyt følgende fremgangsmåde for at genstarte et eksternt modem:
 1. Fjern det kabel, der slutter computeren til routeren eller modemmet. Det kan enten være et USB-kabel eller et netværkskabel.
 2. Sluk modemmet. Hvis der ikke findes en tænd/sluk-knap på modemmet, skal du afbryde strømforsyningen fra bagsiden af modemmet eller trække stikket ud af væggen.
 3. Når du har ventet flere minutter, skal du tænde modemmet, sætte kablet fra computeren eller routeren i modemmet igen og derefter genstarte computeren.
 4. Test forbindelsen igen for at se, om du kan åbne internettet.
Hvis du stadig har netværksproblemer, skal du gå til trin 2.

Internt modem

Hvis du vil genstarte et internt modem, skal du genstarte computeren. Hvis du stadig har netværksproblemer, når du har genstartet computeren, skal du gå til trin 2.
Trin 2. Kontrollere firewallen eller routerindstillingerne
Hvis du opretter forbindelse til internettet ved hjælp af en router, kan der være problemer med konfigurationsindstillingerne, og de skal opdateres. Du kan finde ud af, om et netværksproblem skyldes en forkert konfiguration eller et problem med routeren, ved at springe routeren over og slutte computeren direkte til modemmet.

Advarsel! Hvis du slutter computeren direkte til internettet, kan den være sårbar over for angreb. Hvis du vil beskytte computeren mod angreb, skal du sikre dig, at der er installeret en firewall, og at firewallen er aktiveret på computeren. Du kan lære mere om Windows Firewall, der leveres sammen med Windows Vista, ved at læse afsnittet Windows Firewall.

Windows Firewall

Windows Vista indeholder en firewall, der kaldes Windows Firewall. Windows Firewall er som standard aktiveret. Du skal dog stadig kontrollere, at Windows Firewall er aktiveret, før du opretter forbindelse til internettet fra computeren. Du kan kontrollere, om Windows Firewall er aktiveret, ved at følge disse trin:
 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.
 2. Skriv sikkerhed i søgeboksen øverst til højre i Kontrolpanel.
 3. Klik på ikonet eller linket til Sikkerhedscenter i de søgeresultater, der vises. I det vindue, der vises, kan du se fire paneler, der hedder Firewall, Automatisk opdatering, Beskyttelse mod skadelig software og Andre sikkerhedsindstillinger.
 4. Klik på højre pileknap på panelet Firewall for at udvide bjælken. På det udvidede panel vises en af følgende tre indstillinger:
  1. Hvis panelet Firewall er grønt, betyder det, at firewallen er aktiveret.
  2. Hvis panelet Firewall er rødt, kan du måske se meddelelsen Windows Firewall er slået fra. Du kan slå Windows Firewall til og dermed gøre panelet Firewall i sikkerhedscenteret grønt ved at klikke på Slå til nu.
  3. Hvis panelet Firewall er rødt, og der i meddelelsen beskrives et problem med et firewallprogram fra tredjepart, anbefales det, at du afbryder forbindelsen mellem computeren og netværket og derefter kontakter leverandøren af det pågældende firewallprogram for at få flere oplysninger om, hvordan firewallprogrammet fra tredjepart slås til.
Du kan finde flere oplysninger om Windows Firewall i Windows Vista ved at gå til webstedet Windows Help and How-to: Når du har sluttet computeren direkte til modemmet, skal du teste Internet Explorer. Hvis du nu har adgang til de websteder, du ikke havde adgang til før, skal du kontakte producenten af routeren for at få hjælp til at konfigurere enheden. Hvis du stadig ikke har adgang til websteder, skal du gå til trin 3.
Trin 3. Kontrollere hardwarekompatibiliteten
Hvis et modem eller et netværkskort skal fungere korrekt i Windows Vista, skal det være kompatibelt med Windows Vista. Derudover skal det indeholde de enhedsdrivere, Windows Vista kan bruge til at kommunikere med enheden. Du kan finde ud af, om det modem eller netværkskort, du bruger, er kompatibelt med Windows Vista, ved at undersøge, hvilken model af netværkskort du har på computeren. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på Start, skriv enhedshåndtering i boksen Start søgning, og tryk derefter på ENTER.
 2. Klik på posten for Enhedshåndtering, der vises i søgeresultaterne.
 3. Udvid posten for den type enhed, du søger efter. Udvid f.eks. Netværkskort.

  Bemærk! Den specifikke enhed, som du skal søge efter, vil afhænge af den måde, hvorpå du opretter forbindelse fra denne computer til internettet. Hvis du f.eks. opretter forbindelse til internettet ved hjælp af en trådløs netværksforbindelse, skal du søge efter oplysninger om et trådløst netværkskort, og du skal udvide Netværkskort.
 4. Bemærk de poster, der vises under Netværkskort.
 5. Start Internet Explorer på en anden computer.
 6. Skriv følgende adresse, og tryk derefter på ENTER:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Søg efter det netværkskort, du skrev ned i trin 4. Oplysninger, der findes på dette websted, fortæller dig, om netværkskortet er kompatibelt med Windows Vista.
Hvis du ikke kan se, hvilken type modem eller netværkskort du har på computeren, eller hvis enheden viser, at der er problemer, anbefales det, at du kontakter den OEM-producent eller hardwareleverandør, du har købt dette netværkskort fra.

Oplysninger om hardwareproducenten finder du ved at besøge følgende websted:Hvis den enhed, du søger efter, enten er et internt DSL-modem eller et internt kabelmodem, anbefales det, at du kontakter den internetudbyder, du har købt modemmet fra. Af problemer, der kan opstå, kan nævnes:
 • Modemmet eller netværkskortet mangler i Enhedshåndtering.
 • Modemmet eller netværkskortet vises som Ukendt enhed eller med et generisk navn, f.eks. Ethernet-netværkskort eller PCI-controller til simpel kommunikation.
 • Modemmet eller netværkskortet er markeret med enten et rødt kryds (X) eller et gult udråbstegn (!).
Hvis du stadig har problemer med netværksforbindelsen, når du har kontrolleret, at modemmet eller netværkskortet er kompatibelt med Windows Vista, og at de nyeste enhedsdrivere for enheden er installeret, skal du gå til trin 4.
Trin 4. Oprette et systemgendannelsespunkt, før du nulstiller Winsock-protokollen
Vigtigt! Inden du udfører de trin, der er beskrevet i afsnittet "Nulstil Winsock-protokollen", anbefaler vi, at du bruger systemgendannelsesværktøjet i Windows Vista til at oprette et gendannelsespunkt på computeren. Det giver dig mulighed for at rulle computeren tilbage til det tidspunkt, før ændringerne blev foretaget, i tilfælde af at disse ændringer medfører nye problemer.

Oprette et systemgendannelsespunkt

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette et systemgendannelsespunkt ved hjælp af Systemgendannelse:
 1. Klik på Start, højreklik på Computer, og klik derefter på Egenskaber.
 2. Klik på linket Systembeskyttelse i opgaveruden. Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller klikke på Fortsæt.
 3. Klik på Opret nederst til højre i dialogboksen Systemegenskaber.
 4. Angiv et beskrivende navn i dialogboksen Systembeskyttelse. Skriv f.eks. Computer før netværksændringer, og klik derefter på Opret.
 5. Så snart gendannelsespunktet er oprettet, vises følgende meddelelse:
  Gendannelsespunktet blev oprettet.
 6. Klik på OK to gange.
Nulstil Winsock-protokollen


En anden mulig årsag til netværksproblemer er en forkert konfiguration eller beskadigelse af Winsock-protokollen på computeren. Denne protokol bruges af Windows til at kommunikere med andre computere og til at få adgang til ressourcer på internettet, f.eks. e-mail og websteder. Hvis der er problemer med Winsock, kan Windows Vista ikke længere få adgang til internettet.

Advarsel! Programmer, der opnår adgang til eller overvåger internettet, f.eks. antivirusprogrammer, firewallprogrammer og proxyklienter, kan blive uheldigt påvirket, når du nulstiller konfigurationen af Winsock-protokollen. Hvis du har et program, der ikke længere fungerer korrekt, efter at du har fuldført disse trin, kan det være nødvendigt at fjerne og derefter geninstallere programmet for at gendanne funktionen, eller det kan være nødvendigt at reparere programmet ved hjælp af programmets installationsprogram.

Når gendannelsespunktet er oprettet, skal du nulstille konfigurationen af Winsock-protokollen til standardindstillingerne.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at gøre dette:
 1. Klik på Start, og skriv derefter cmd i Start søgning.
 2. Højreklik på posten cmd, der vises i søgeresultaterne, og klik derefter på Kør som administrator. Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller klikke på Fortsæt.
 3. Skriv følgende ud for kommandoprompten, og tryk derefter på ENTER:
  netsh winsock reset
  Derefter vises der følgende meddelelse:
  Winsock-kataloget blev nulstillet. Du skal genstarte computeren for at fuldføre nulstillingen.
 4. Genstart computeren.
Bemærk! Hvis du modtager fejlmeddelelsen "Adgang nægtet" i stedet for den meddelelse, der er nævnt i trin 3, blev kommandoprompten ikke kørt med administratorrettigheder. I dette tilfælde skal du lukke vinduet Kommandoprompt og gentage trin 1-3. Kontroller, at trin 2 udføres korrekt.


Fik du løst problemet?


Test Internet Explorer igen for at se, om der stadig er problemer med netværksforbindelsen. Hvis du stadig har problemer med netværksforbindelsen, skal du kontrollere indholdet af Hosts-filen.

Kontrollere indholdet af filen Hosts
Filen Værter bruges af TCP/IP til at gøre det muligt at knytte en bestemt internetadresse sammen med en IP-adresse. Denne fil har mange gyldige anvendelsesområder, men visse skadelige programmer, f.eks. skadelig software og spyware, kan bruge filen til mere tvivlsomme formål. Formålet med de poster, som skadelige programmer indsætter i filen Værter, er at forhindre dig i at få adgang til visse websteder. Du kan f.eks. ikke få adgang til et websted, hvor du kan opdatere antivirussignaturerne, eller hvor du har adgang til opdateringer. Det kan medføre, at computeren bliver sårbar. Derudover har du ikke adgang til de værktøjer, du bruger til at løse problemet.

Bemærk! I nogle tilfælde kan gyldige poster tilføjes af systemadministratorer, eller du kan selv have tilføjet disse poster. Hvis du omdøber en Værter-fil, fungerer tilknytningerne i den pågældende fil ikke længere. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte systemadministratoren eller netværksadministratoren.

Du kan finde ud af, om de netværksproblemer, du oplever, skyldes poster i filen Hosts, ved at finde og derefter omdøbe denne fil, så de poster, den indeholder, ikke længere bruges.

Følg nedenstående trin, hvis du selv vil nulstille Værter-filen til standardindstillingerne:
 1. Klik på Start, skriv drivere i feltet Start søgning, og tryk derefter på ENTER.
 2. Klik på posten for drivere, der vises i søgeresultatet. Ikonet ud for drivere er en mappe.
 3. Der vises et vindue med Windows > system32 > drivere på adresselinjen øverst. Dobbeltklik på mappen etc.
 4. Find og højreklik på filen værter, og klik derefter på Omdøb.
 5. Skriv oldhosts, og tryk derefter på ENTER. Klik på Fortsæt, hvis følgende fejlmeddelelse vises:
  Du skal bekræfte denne handling.
  Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller klikke på Fortsæt.
 6. Genstart computeren, så ændringerne kan træde i kraft.
 7. Test Internet Explorer.
Kontrollér, at konfigurationen af Winsock-protokollen og HOSTS-filen er nulstillet. Hvis den er, er du færdig med dette afsnit. Hvis Winsock-protokollen eller HOSTS-filen ikke er nulstillet, kan du kontakte supportafdelingen.