Sådan hentes Microsoft-supportfiler på onlinetjenester

Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA119591
Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med udgået indhold i Knowledge Base
Denne artikel beskriver produkter, som Microsoft ikke længere yder support til. Artiklen foreligger 'i forhåndenværende stand' og opdateres ikke længere.
Sammenfatning
Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du kan få Microsoft-drivere, -programrettelser og andre Microsoft-supportfiler ved at hente dem på Microsoft Download Center, som findes på følgende Microsoft-websted: Microsoft Download Center tilbyder:
 • Et samlet udgangspunkt for alle de filer, der kan hentes gratis.
 • Mulighed for at søge på hele Microsoft.com's websted for filer, der kan hentes gratis.
 • Mindre tid på at finde disse filer.
Denne artikel indeholder oplysninger om følgende emner:

Generelle instruktioner om at hente gratis filer

 • Windows-filer (.exe)
 • Arkivfiler (.zip)
 • MS-DOS-filer (.exe)
 • Macintosh-baserede filer (.hqx, .bin eller .sea)
Yderligere Information

Generelle instruktioner om at hente gratis filer

De filer, Microsoft anbringer på onlinetjenester, er normalt komprimerede, selvudpakkende filer.

BEMÆRK: Små filer kan måske ikke komprimeres. Disse filer vises med deres oprindelige filtypenavn og er ikke selvudpakkende.

Windows-filer (.exe)

Filer, der er beregnet til Windows, har filtypenavnet .exe. Disse filer er komprimerede, selvudpakkende filer. Hvis du vil hente og pakke disse .exe-filer, skal du følge disse trin:

 1. Find den fil, du vil hente.
 2. Hvis du henter filer til en diskette, skal du bruge en tom formateret diskette. Hvis du henter filer til harddisken, skal du oprette en ny mappe, hvor du midlertidigt kan placere filen og pakke den ud.

  ADVARSEL: Du må ikke hente filer direkte til Windows-mappen. Hvis du gør det, kan du risikere at overskrive filer, der er nødvendige for, at computeren fungerer korrekt.
 3. Følg den henteprocedure, der bruges af Internetudbyderen, for at hente den fil, du identificerede under trin 1. Hent den til en diskette eller til en ny mappe.
 4. Find filen i den mappe, den blev hentet til, og dobbeltklik på den for at starte installationen.
Bemærk, at nogle .exe-filer komprimeres ved hjælp af filkomprimeringsværktøjet PKWare. Hvis du vil hente og pakke disse .exe-filer, skal du følge disse trin:

 1. Find den fil, du vil hente.
 2. Hvis du henter filer til en diskette, skal du bruge en tom formateret diskette. Hvis du henter filer til harddisken, skal du oprette en ny mappe, hvor du midlertidigt kan placere filen og pakke den ud.

  ADVARSEL: Du må ikke hente filer direkte til Windows-mappen. Hvis du gør det, kan du risikere at overskrive filer, der er nødvendige for, at computeren fungerer korrekt.
 3. Følg den henteprocedure, der bruges af Internetudbyderen, for at hente den fil, du identificerede under trin 1. Hent den til en diskette eller til en ny mappe.
 4. Du kan pakke indholdet af den selvudpakkende .exe-fil ud, efter at du har hentet den, ved at klikke på Start, klikke på Kør og derefter skrive følgende kommando i boksen Kør:
  <sti\filnavn> -d
  hvor <sti\filnavn> er mappens placering og navnet på den hentede fil.

  Hvis du f.eks. har hentet Sample.exe til mappen C:\Download, skal du skrive følgende kommando i boksen Kør:
  C:\Download\Sample.exe -d
  BEMÆRK: Selvom du kan dobbeltklikke på en selvudpakkende .exe-fil for at pakke indholdet ud, sikrer dette trin, at en rekursivt komprimeret fil bevarer sin filstruktur.
Hvis du har problemer med at pakke hentede filer ud, kan du prøve at hente dem igen.

Arkivfiler (.zip)

Filer, der er beregnet til arkivering af flere filer, har filtypenavnet .zip. Disse filer er komprimeret. Hvis du vil pakke disse filer ud, skal du have et zip-værktøj. Nico Mak Computing, Inc. har udviklet et zip-værktøj til Windows kaldet WinZip.

Yderligere oplysninger om WinZip finder du på følgende websted tilhørende Nico Mak Computing, Inc.: Hvis du vil hente og pakke disse .zip-filer ud, skal du følge disse trin:
 1. Find den fil, du vil hente, ved at bruge en af metoderne i afsnittet "Specifikke instruktioner om online informationstjenester" i denne artikel.
 2. Hvis du henter filer til en diskette, skal du bruge en tom formateret diskette. Hvis du henter filer til harddisken, skal du oprette en ny mappe, hvor du midlertidigt kan placere filen og pakke den ud.

  ADVARSEL: Du må ikke hente filer direkte til Windows-mappen. Hvis du gør det, kan du risikere at overskrive filer, der er nødvendige for, at computeren fungerer korrekt.
 3. Følg den henteprocedure, der bruges af Internetudbyderen, for at hente den fil, du identificerede under trin 1. Hent den til en diskette eller til en ny mappe.
 4. Find filen i den mappe, den blev hentet til, og dobbeltklik på den for at åbne filen i WinZip. Pak filerne ud af WinZip, og anbring dem i en mappe på harddisken.
De tredjepartsprodukter, der omtales i denne artikel, er produceret af leverandører, der er uafhængige af Microsoft. Vi påtager os intet ansvar, hverken stiltiende eller på anden måde, hvad angår disse produkters ydeevne eller pålidelighed.

MS-DOS-filer (.exe)

Disse .exe-filer komprimeres med filkomprimeringsværktøjet PKWare. Hvis du vil hente og pakke disse .exe-filer ud, skal du følge disse trin:
 1. Find den fil, du vil hente.
 2. Hvis du henter filer til en diskette, skal du bruge en tom formateret diskette. Hvis du henter filer til harddisken, skal du oprette en ny mappe, hvor du midlertidigt kan placere filen og pakke den ud.

  ADVARSEL: Du må ikke hente filer direkte til Windows-mappen. Hvis du gør det, kan du risikere at overskrive filer, der er nødvendige for, at computeren fungerer korrekt.
 3. Følg den henteprocedure, der bruges af Internetudbyderen, for at hente den fil, du identificerede under trin 1. Hent den til en diskette eller til en ny mappe.
 4. Du kan pakke indholdet af den selvudpakkende .exe-fil, efter at du har hentet den, ved at klikke på Start, klikke på Kør og derefter skrive følgende kommando i boksen Kør
  <sti\filnavn> -d
  , hvor <sti\filnavn> er mappens placering og navnet på den hentede fil.

  Hvis du f.eks. har hentet Sample.exe til mappen C:\Download, skal du skrive følgende kommando i boksen Kør:
  C:\Download\Sample.exe -d
  BEMÆRK: Selvom du kan dobbeltklikke på en selvudpakkende .exe-fil for at pakke indholdet ud, sikrer dette trin, at en rekursivt komprimeret fil bevarer sin filstruktur.
Hvis du har problemer med at pakke hentede filer ud, kan du prøve at hente dem igen.

Macintosh-baserede filer (.hqx, .bin eller .sea)

Hvis en fil er Macintosh-baseret, har den filtypenavnet .hqx eller .bin. En .hqx-fil er en BinHex 4.0-tekstformateret fil, og en .bin-fil er en MacBinary-formateret fil.

Når du henter .hqx- eller.bin-filen, skal du afkode den med Stuffit Expander (eller et andet værktøj, der kan tyde BinHex- og MacBinary-formater, f.eks. BinHex 4.0 ellerr CompactPro). Ved afkodning konverteres .hqx- eller .bin-filen til en installationsfil. Dobbeltklik på installationsfilen for at installere indholdet.

.hqx- eller .bin-filen kan også afkodes til en binært formateret, komprimeret .sea-fil. Hvis du vil pakke indholdet af denne fil ud, skal du dobbeltklikke på ikonet <filnavn>.sea.

Hvis du bruger Microsoft Internet Explorer 4.0 eller nyere til Macintosh, afkodes .hqx- og .bin-filer automatisk, når du henter dem. Du kan sikre dig, at denne indstilling er aktiveret, ved at følge disse trin i Internet Explorer 4.0 eller nyere:
 1. Klik på Indstillinger i menuen Rediger.
 2. Klik på Indstillinger for hentning under Modtager filer.
 3. Marker afkrydsningsfelterne Afkod automatisk MacBinary-filer og Afkod automatisk BinHex-filer under Indstillinger for Download Manager, og klik på OK.Bemærk venligst: Dette er en oversættelse af en engelsksproget artikel. Det er muligt, at efterfølgende ændringer eller tilføjelser til den originale engelske artikel ikke er indarbejdet i oversættelsen. Informationerne i artiklen er baseret på den engelsksprogede udgave af produktet. Ved oversættelsen er det ikke blevet afprøvet, om informationerne er korrekte i forhold til andre sprogudgaver af produktet. Microsoft stiller informationerne til rådighed uden ansvar for, at de er korrekte eller egnede til et særligt formål og uden noget ansvar for, at oversættelsen er fuldstændig eller korrekt.


Bemærk venligst: Dette er en oversættelse af en engelsksproget artikel. Det er muligt, at efterfølgende ændringer eller tilføjelser til den originale engelske artikel ikke er indarbejdet i oversættelsen. Informationerne i artiklen er baseret på den engelsksprogede udgave af produktet. Ved oversættelsen er det ikke blevet afprøvet, om informationerne er korrekte i forhold til andre sprogudgaver af produktet. Microsoft stiller informationerne til rådighed uden ansvar for, at de er korrekte eller egnede til et særligt formål og uden noget ansvar for, at oversættelsen er fuldstændig eller korrekt.
wdl windows driver library softlib data how to get policy download
Egenskaber

Artikel-id: 119591 – Seneste udgave 07/18/2007 11:34:20 – Udgave 1.1

 • kbhowto KB119591
Feedback