Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Opdateringer til .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 eller .NET Framework 3.5 Service Pack 1 opdaterer muligvis ikke filer korrekt, selvom installationen fuldføres uden fejl

Symptomer
Når du installerer bestemte opdateringer til .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 eller .NET Framework 3.5 Service Pack 1, gennemføres opdateringen muligvis som den skal. Alligevel kan det ske, at filer ikke er blevet opdateret. Derfor tilbydes opdateringen muligvis igen på Windows Update.
Årsag
Denne situation kan opstå af mange forskellige årsager, herunder visse installationsproblemer, der er relateret til Dual Branch Servicing. Mellem januar 2009 og juli 2009 blev der udgivet flere hotfixes til .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 og .NET Framework 3.5 Service Pack 1 med fejl. Når du installerer hotfixes med denne fejl, og sikkerhedsopdateringen installeres bagefter, vil hotfixen forhindre, at datafiler i sikkerhedsopdateringen bliver opdateret korrekt. I visse tilfælde kan dette problem også manifestere sig i form af den fejl, der er beskrevet i følgende artikel i Microsoft Knowledge Base:
2262911 "Could not load type 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy'"-undtagelsesfejl efter installation af opdateringe 982167 eller 982168 (Artiklen er evt. på engelsk)
Microsoft har fjernet alle hotfixes, der indeholdt denne fejl, og erstattet dem med nye hotfixes uden fejl. Microsoft Knowledge Base-artiklerne om fejlbehæftede hotfixes er blevet opdateret og indeholder nu nye hotfixes uden fejl. Hvis du allerede har installeret en af de defekte hotfixes, der er nævnt her, skal du anvende den løsning, der er beskrevet i løsningsafsnittet i denne artikel, for at løse problemet. Hvis du ikke benytter løsningen, er der mulighed for, at filerne i dataene til en sikkerhedsopdatering ikke opdateres korrekt, hvilket muligvis efterlader computeren i en sårbar tilstand.

Liste over defekte hotfixes

946411Rettelse: Når du udskriver en XPS-fil på en computer med Windows XP Service Pack 2 eller Service Pack 3, udskrives tegnene i XPS-filen ikke korrekt
952883IX: Returtypen eller ud-argumentet for en ASMX-tjenestemetode, der inkluderer en egenskab med en intern setter, serialiseres ikke på en computer, der har .NET Framework installeret
958090Rettelse: Undtagelsen System.EnterpriseServices.TransactionProxyException kan ikke opsamles fra andre programdomæner, når den er udløst under gennemførelse af en transaktion
958252Rettelse: Når du anvender tilpasningsværktøjet Msdatasetgenerator i .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1), er skaleringsværdien og præcisionsværdien i den genererede kode til en tredjeparts-.NET-dataudbyder forskellige fra de værdier, du angav
960442Rettelse: Du får en undtagelsesfejlmeddelelse, når du anvender objektet BinaryFormatter til at serialisere og deserialisere en generisk type i en assembly i .NET Framework 2.0 Service Pack 2 eller i .NET Framework 3.5 Service Pack 1
960754Rettelse: Du får vist undtagelsen ObjectDisposedException, når du refererer til objektet Transaction.Current.TransactionInformation
961847Rettelse: Fejlmeddelelse, når du viser en side i designtilstand, efter du har genkompileret et .NET Framework 3.5 Service Pack 1-baseret projekt: "Fejl ved oprettelse af kontrolelement – "ControlInstanceName [tekst]" kunne ikke angives for egenskaben "PropertyName""
961864Rettelse: Webklienter kan have flere problemer, når du åbner et ASP.NET 2.0 AJAX-aktiveret websted
961870Rettelse: Der opstår en hukommelsesfejl, når du kører et program, der kræver, at CLR indlæser en assembly i blandet tilstand i .NET Framework 2.0 Service Pack 2
961881Rettelse: Der opstår en adgangsfejl, når du starter et program, der kører på CLR
961884Rettelse: Du oplever en meget nedsat ydelse for en indledende anmodning til et ASP.NET-websted, efter du har ændret mappen App_Code, mappen bin eller filen Global.asax
961885Rettelse: Du modtager en adgangsfejl, når du kører et CLR-program, der kalder metoden XslCompiledTransform.Transform
961901Rettelse: Den specifikke IME-tilstand, som du angiver for et redigeringsfelt, forsvinder muligvis, når du vender tilbage til redigeringsfeltet fra en .NET Framework 2.0 SP2-baseret Windows-formular Rettelse: Den specifikke IME-tilstand, som du angiver for et redigeringsfelt, forsvinder muligvis, når du vender tilbage til redigeringsfeltet fra en .NET Framework 2.0 SP2-baseret Windows-formular
961902Rettelse: Fejlmeddelelse, når du kompilerer et ASP.NET-projekt, der indeholder mange ressourcefiler i programmet: "En første mulighed for undtagelse af typen "System.ArgumentException" opstod i mscorlib.dll"
962351Rettelse: Pop op-menuerne vises ikke, når du bruger Internet Explorer 8.0-standardtilstanden til at få vist en ASP.NET-webside med dynamiske menuer. Artiklen er evt. på engelsk.
962890Rettelse: Fejlmeddelelse, når et .NET Framework 2.0-baseret program gentagne gange kalder funktionen XmlTextReader.Read: "Startkoden "Tilladelse" på linje 171 stemmer ikke overens med slutkoden for "PermissionRead""
963676Rettelse: CLR fejler med en alvorlig execution engine-fejl, og computeren går ned, når du kører et program ved hjælp af .NET Framework 2.0 Service Pack 2
967114Rettelse: Fejlmeddelelse, når du anvender metoden System.Data.DataTable.InsertRow eller en anden overload-metode i et .NET Framework 2.0-baseret program til at indsætte rækker i en tabel: "Aritmetisk handling medførte overløb"
967613Rettelse: Et program, der overvåger poster i hændelsesloggen, går ned, når det kalder metoden Dispose for klassen System.Diagnostics.Eventlog
967615Rettelse: Et .NET Framework 2.0 SP2-baseret program eller et .NET Framework 3.5 SP1-baseret program fjerner ikke sikre handle-objekter, der blev oprettet af objektet WindowsIdentity, korrekt
967812Der findes et hotfix, der opdaterer nogle egenskaber i klassen System.Globalization.RegionInfo for Slovakiet, Slovenien og Tyrkiet
968108Rettelse: Webklienter går ned, eller du oplever uventet funktionsmåde, når du opnår adgang til et ASP.NET 2.0 AJAX-aktiveret websted, der er installeret i en webfarm. Artiklen er evt. på engelsk.
968249Rettelse: Der genereres en forkert forekomststørrelse, når du anvender eksportfunktionen til typebiblioteker til at generere et typebibliotek fra et CLR-assembly i .NET Framework 2.0 Service Pack 2
968392Fejlmeddelelse og hyperlinkkontrolelement gengives ikke, hvis egenskaben ImageUrl er angivet i Visual Studio 2005 eller Visual Studio 2008, efter du har installeret .NET Framework 2.0 SP2 eller .NET Framework 3.5 SP1: "Objektreference ikke angivet til en forekomst af et objekt"
968432Rettelse: Undtagelsen System.InvalidOperationException forekommer, når du kører et webprogram, der er baseret på .NET Framework 2.0 SP2 eller på .NET Framework 3.5 SP1
968556Rettelse: Metoden XslCompiledTransform.Transform har ikke en overload-metode, der accepterer begge argumenterne XPathNavigator og XmlResolver som argumenter i .NET Framework 2.0
968760Et administreret program har et højt antal trådhandles og hændelses-handles i Microsoft .NET Framework 2.0
969364Rettelse: Kodeblokke, indlejret på en ASP.NET 2.0-webside, forsvinder, når du anvender værktøjet Generate Local Resource i Visual Web Developer til at generere en lokal ressourcefil
969612Beskrivelse af hotfixpakken til ASP.NET 2.0: April 2009
969722Rettelse: Ydelsestælleren "ASP.NET Apps v2.0.50727(__Total__)\Sessions Active" viser en urimelig høj værdi efter installation af Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
969836Rettelse: En arbejdstråd i et .NET Framework 2.0-baseret Windows Forms-program kan være blokeret, når det kalder metoden Control.Invoke, selv hvis GUI-tråden er ledig
970350Rettelse: Undtagelsesfejl, når objektet System.Drawing.FontConverter aktiverer egenskaben FontFamily.Families i .NET Framework 2.0 SP2 eller i .NET Framework 3.5 SP1: "Der er ikke mere hukommelse"
970510Rettelse: Undtagelsen TypeLoadException opstår, når du kører et .NET Framework 3.5 SP1-baseret program
970924Rettelse: Ydeevnen af programmer, der anvender metoden CreateType, reduceres i takt med, at du føjer flere typeobjekter til et dynamisk assemblymodul i .NET Framework 2.0 SP2. Artiklen er evt. på engelsk.
971030Rettelse: Der opstår en adgangsfejl, når du kører et .NET Framework 2.0-baseret program, der har et virtuelt kald til grænsefladen IList<T>, IEnumerable<T>, or ICollection<T> i en LCG-metode
971169Rettelse: Der vises en fejlmeddelelse, når kører et ASP.NET 2.0- baseret webprogram, hvis det globale ressourcefilnavn indeholder kulturnavnet "zh-Hant". Artiklen er evt. på engelsk.
971601Rettelse: Ydelsestællerne, der overvåger et program, svarer ikke, når programmet afsluttes og genstartes, og du får undtagelsen System.InvalidOperationException på en computer, der kører .NET Framework 2.0
971988Rettelse: CPU-forbruget øges betydeligt, når du kører et .NET Framework 2.0-baseret Multi-AppDomain-program, der anvender objekter, hvis slutelementer starter ThreadPool-metoder. Artiklen er evt. på engelsk.
971993Beskrivelse af det hotfix, der gør det muligt for ASP.NET-baserede webprogrammer at understøtte kravbaserede identiteter, når du bruger medlemskabsudbyder. Artiklen er evt. på engelsk.
972259Rettelse: Trådede i et .NET Framework 2.0 SP2-baseret program standser midlertidigt i meget lang tid, når samtidig spildopsamling er aktiveret. Artiklen er evt. på engelsk.
972848Rettelse: En minidump-filoprettelse er langsom, og størrelsen af filen er større end forventet, når de oplysninger, som filen indsamler, ikke er af typen MiniDumpWithFullMemory i .NET Framework 2.0. Artiklen er evt. på engelsk.
Flere oplysninger om dual branch servicing finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
960043 Dual Branch Servicing for .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 og .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Workaround
Du kan løse problemet ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Trin 1

Installer hotfix 975954. Du kan hente MSI-opdateringerne på følgende MSDN-webside:

Trin 2

Kør en reparation af produktet. Vi kan reparere produktet for dig automatisk, eller du kan selv reparere det.

Kør reparationen for mig

Hvis du vil reparere produktet automatisk, skal du klikke på knappen Løs det. Klik derefter på Kør i dialogboksen Filoverførsel, og følg trinnene i guiden Løs det.


Bemærk! Guiden findes kun på engelsk. Den automatiske rettelse fungerer dog også for alle andre sprogversioner af Windows.

Bemærk! Hvis du ikke arbejder på den computer, hvor problemet forekommer, kan du gemme den automatiske løsning på et flashdrev eller på en cd og derefter køre den på den computer, der har problemet.

Lad mig selv løse det

Hvis du selv vil reparere produktet, skal du skrive følgende relevante kommandolinjer fra kommandoprompten:
 • Hvis du kun har .NET Framework 2.0 Service Pack 2 installeret, skal du køre følgende kommando:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}
  Denne kommando reparerer .NET Framework 2.0 SP2-produktlagene.
 • Hvis du har .NET Framework 3,0 Service Pack 2 installeret, skal du køre følgende kommando:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}
  Disse kommandoer reparerer både produktlagene i .NET Framework 2.0 SP2 og .NET Framework 3.0 SP2.
 • Hvis du har .NET Framework 3,5 Service Pack 1 installeret, skal du køre følgende kommando:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}

  msiexec /f {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}
  Disse kommandoer reparerer produktlagene i .NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 og .NET Framework 3.5 SP1.
Når du reparerer produktlagene vha. disse kommandoer, vil alle funktioner i de relevante produktlag (.NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 og .NET Framework 3.0 SP1) undersøge installationstilstanden.

Løser det problem, der forårsages af en bad baseliner og lader opdateringen anvende data korrekt.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du kører en kommando med administratorrettigheder på følgende Microsoft-webside:Yderligere Information
Du kan finde flere oplysninger om de kommandolinjeparametre, der understøttes af Windows Installer, på følgende MSDN-websteder: Du kan finde flere oplysninger om Windows Installer på følgende MSDN-websted:
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.
Egenskaber

Artikel-id: 2431806 – Seneste udgave 05/15/2011 13:01:00 – Udgave 3.0

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

 • kbprb kbfix kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinstallation kbmsifixme kbfixme KB2431806
Feedback