Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

"Adgang nægtet" og andre fejl ved adgang til eller arbejde med filer og mapper i Windows

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Sammenfatning
Når du forsøger at få adgang til eller arbejder med filer og mapper, kan du få vist "Adgang nægtet" eller andre fejl. Følgende problemer kan opstå, når du arbejder med filer eller mapper i Windows.

Problem 1: Du får vist fejlmeddelelsen "Adgang nægtet".

Problem 2: Du kan ikke få adgang til, redigere, gemme eller slette filer og mapper.

Problem 3: Du kan måske ikke åbne en mappe, når du har installeret en ny version af Windows.

Problem 4: Du arbejder måske med filer og mapper.

Problemer med at arbejde med filer og mapper i Windows kan skyldes problemer med tilladelser, beskadigede brugerkonti eller endda beskadigede filer. Problemerne opstår ofte efter en opgradering til en anden version af Windows, når der er oprettet forbindelse til andre computere via et netværk, eller når der er sluttet en ekstern harddisk til computeren.
Løsning
Du kan løse problemet ved at gennemse de afsnit, der bedst beskriver din situation, og benytte den fremgangsmåde, som er beskrevet i det pågældende afsnit.

Bemærk! Du får ikke altid vist fejlmeddelelsen "Adgang nægtet" for denne type problemer. Hvis problemet ikke blev løst med fremgangsmåden for din bestemte situation, kan du prøve fremgangsmåderne for andre situationer.

Vælg din version af Windows for at få de korrekte instruktioner.
Fejlmeddelelsen "Adgang nægtet" kan skyldes en eller flere af følgende årsager:
 • Ejerskabet af mappen er muligvis blevet ændret.
 • Du har ikke de korrekte tilladelser.
 • Filen kan være krypteret.

Du kan prøve følgende tre ting, som kan hjælpe med at løse problemer med fejlmeddelelsen "Adgang nægtet":

1. Du har muligvis ikke ejerskab af en fil eller mappe.

Hvis du for nylig har opgraderet til Windows 8 fra en tidligere version af Windows, kan nogle af dine kontooplysninger være blevet ændret, og du har måske ikke længere ejerskab af nogle af dine filer eller mapper. Du kan måske løse problemet ved at overtage ejerskab af filen eller mappen. Sådan overtager du ejerskabet af en fil:
 1. Tryk længe på den mappe, du vil overtage ejerskab af, og tryk derefter på Egenskaber.
  Hvis du bruger en mus, skal du højreklikke på mappen og derefter klikke på Egenskaber.
 2. Tryk eller klik på fanen Sikkerhed, tryk eller klik på Avanceret, og tryk eller klik derefter på Skift.
 3. Tryk eller klik på Rediger. Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller bekræfte.
 4. Skriv navnet på den person, du vil give ejerskabet til, og klik på Kontrollér navne.
 5. Kontoen for den person, du giver ejerskab til, vises i feltet. Klik på OK.
 6. Hvis denne person skal være ejer af filerne og undermapperne i denne mappe, skal du markere afkrydsningsfeltet Erstat ejer af underbeholder og objekter.
 7. Klik på OK.

2. Du har muligvis ikke de korrekte tilladelser.

Problemer med at få adgang til filer eller mapper kan være relateret til tilladelser. Tilladelser er regler, som er tilknyttet filer og mapper, og som afgør, om du kan få adgang til eller foretage ændringer af filerne og mapperne. Sådan kontrollerer du tilladelserne for filen eller mappen:
 1. Tryk længe eller højreklik på filen eller mappen, og vælg derefter Egenskaber.
 2. Tryk eller klik på fanen Sikkerhed.
 3. Tryk eller klik på dit navn for at se, hvilke tilladelser du har, under Gruppe- eller brugernavne.

Du skal have læsetilladelse for at åbne en fil. Sådan gør du, når du vil ændre tilladelserne for en fil eller mappe:

Vigtigt! Du skal måske være logget på som administrator for at ændre tilladelserne for filer og mapper:

 1. Tryk længe eller højreklik på filen eller mappen, og tryk eller klik derefter på Egenskaber.
 2. Tryk eller klik på fanen Sikkerhed.
 3. Tryk eller klik på dit navn for at se, hvilke tilladelser du har, under Gruppe- eller brugernavne.
 4. Tryk eller klik på Rediger. Markér afkrydsningsfelterne for de tilladelser, du har brug for, og klik derefter på OK.

3. Filen eller mappen kan være krypteret.

Kryptering af filer er en måde at beskytte dem på mod uønsket adgang. Du kan ikke åbne en krypteret fil uden det certifikat, der blev brugt til at kryptere den med. Sådan gør du, hvis du vil se, om filen eller mappen er krypteret:
 1. Tryk længe eller højreklik på filen, og tryk eller klik derefter på Egenskaber.
 2. Tryk eller klik på fanen Generelt, og tryk eller klik derefter på Avanceret.

Hvis afkrydsningsfeltet Kryptér indhold for at sikre data er markeret, skal du bruge det certifikat, der blev brugt til at kryptere filen med, for at åbne den.

Du kan få certifikatet fra den person, der oprettede eller krypterede filen eller mappen, eller du kan bede personen om af fjerne krypteringen.


Fejlmeddelelsen "Adgang nægtet" kan skyldes en eller flere af følgende årsager:
 • Ejerskabet af mappen er muligvis blevet ændret.
 • Du har ikke de korrekte tilladelser.
 • Filen kan være krypteret.

Du kan prøve følgende tre ting, som kan hjælpe med at løse problemer med fejlmeddelelsen "Adgang nægtet":

1. Du har muligvis ikke ejerskab af en fil eller mappe.

Hvis du for nylig har opgraderet til Windows 7 fra en tidligere version af Windows, kan nogle af dine kontooplysninger være blevet ændret, og du har måske ikke længere ejerskab af nogle af dine filer eller mapper. Du kan måske løse problemet ved at overtage ejerskab af filen eller mappen. Sådan overtager du ejerskabet af en fil:
 1. Højreklik på den mappe, du vil overtage ejerskabet af, og klik derefter på Egenskaber.
 2. Klik på fanen Sikkerhed, klik på Avanceret, og klik derefter på fanen Ejer.
 3. Klik på Rediger. Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller bekræfte.
 4. Klik på navnet på den person, du vil give ejerskabet til.
 5. Hvis denne person skal være ejer af filerne og undermapperne i denne mappe, skal du markere afkrydsningsfeltet Erstat ejer af underbeholder og objekter.
 6. Klik på OK.

2. Du har muligvis ikke de korrekte tilladelser.

Problemer med at få adgang til filer eller mapper kan være relateret til tilladelser. Tilladelser er regler, som er tilknyttet filer og mapper, og som afgør, om du kan få adgang til eller foretage ændringer af filerne og mapperne. Sådan kontrollerer du tilladelserne for filen eller mappen:
 1. Højreklik på filen eller mappen, og klik derefter på Egenskaber.
 2. Klik på fanen Sikkerhed.
 3. Klik på dit navn for at se, hvilke tilladelser du har, under Gruppe- eller brugernavne.

Du skal have læsetilladelse for at åbne en fil. Sådan gør du, når du vil ændre tilladelserne for en fil eller mappe:

Vigtigt! Du skal måske være logget på som administrator for at ændre tilladelserne for filer og mapper:

 1. Højreklik på filen eller mappen, og klik derefter på Egenskaber.
 2. Klik på fanen Sikkerhed.
 3. Klik på dit navn for at se, hvilke tilladelser du har, under Gruppe- eller brugernavne.
 4. Klik på Rediger, og markér derefter afkrydsningsfelterne for de tilladelser, du har brug for. Klik på OK.

Du kan finde flere oplysninger om tilladelser under Hvad er tilladelser?

3. Filen eller mappen kan være krypteret.

Kryptering af filer er en måde at beskytte dem på mod uønsket adgang. Du kan ikke åbne en krypteret fil uden det certifikat, der blev brugt til at kryptere den med. Sådan gør du, hvis du vil se, om filen eller mappen er krypteret:
 1. Højreklik på filen, og klik derefter på Egenskaber.
 2. Klik på fanen Generelt, og klik derefter på Avanceret.

Hvis afkrydsningsfeltet Kryptér indhold for at sikre data er markeret, skal du bruge det certifikat, der blev brugt til at kryptere filen med, for at åbne den.

Du kan få certifikatet fra den person, der oprettede eller krypterede filen eller mappen, eller du kan bede personen om af fjerne krypteringen.

Du kan finde flere oplysninger under Importere eller eksportere certifikater og private nøgler
Vælg din version af Windows for at få de korrekte instruktioner.
Problemer med at få adgang til, redigere, gemmer eller slette filer eller mapper kan skyldes en eller flere af følgende årsager:
 • Ejerskabet af mappen er muligvis blevet ændret.
 • Du har ikke de korrekte tilladelser.
 • Filen kan være krypteret.
 • Filen kan være beskadiget.
 • Brugerprofilen kan være beskadiget.

Du kan prøve følgende for at forsøge at løse problemet:

1. Overtag ejerskab af en mappe.

Hvis du for nylig har opgraderet til Windows 8 fra en tidligere version af Windows, kan nogle af dine kontooplysninger være blevet ændret, og du har måske ikke længere ejerskab af dine filer eller mapper. Du kan måske løse problemet ved at overtage ejerskab af mappen. Sådan overtager du ejerskabet af en mappe:
 1. Tryk længe på den mappe, du vil overtage ejerskabet af, og tryk derefter på Egenskaber.
  Hvis du bruger en mus, skal du højreklikke på mappen og derefter klikke på Egenskaber.
 2. Tryk eller klik på fanen Sikkerhed, tryk eller klik på Avanceret, og tryk eller klik derefter på Skift.
 3. Skriv navnet på den person, du vil give ejerskabet til, og klik på Kontrollér navne.
 4. Det brugernavn, du giver ejerskabet til, vises. Klik på OK.
 5. Hvis denne person skal være ejer af filerne og undermapperne i denne mappe, skal du markere afkrydsningsfeltet Erstat ejer af underbeholder og objekter.
 6. Klik på OK.

2. Du har muligvis ikke de korrekte tilladelser.

Problemer med at få adgang til filer kan være relateret til tilladelser. Tilladelser er regler, som er tilknyttet filer og mapper, og som afgør, om du kan få adgang til eller foretage ændringer af filerne og mapperne. Sådan kontrollerer du tilladelserne for filen eller mappen:

 1. Tryk længe eller højreklik på filen eller mappen, og tryk eller klik derefter på Egenskaber.
 2. Tryk eller klik på fanen Sikkerhed.
 3. Tryk eller klik på dit navn for at se, hvilke tilladelser du har, under Gruppe- eller brugernavne.
Du skal have læsetilladelse for at åbne en fil. Sådan gør du, når du vil ændre tilladelserne for en fil eller mappe:

Vigtigt! Du skal måske være logget på som administrator for at ændre tilladelserne for filer og mapper:

 1. Tryk længe eller højreklik på filen eller mappen, og tryk eller klik derefter på Egenskaber.
 2. Tryk eller klik på fanen Sikkerhed.
 3. Tryk eller klik på dit navn for at se, hvilke tilladelser du har, under Gruppe- eller brugernavne.
 4. Tryk på eller klik på Rediger, og markér derefter afkrydsningsfelterne for de tilladelser, du har brug for. Tryk eller klik på OK.

Du kan finde flere oplysninger om tilladelser under Hvad er tilladelser?

3. Filen kan være krypteret.

Kryptering af filer er en måde at beskytte dem på mod uønsket adgang. Du kan ikke åbne en krypteret fil uden det certifikat, der blev brugt til at kryptere den med. Sådan ser du, om filen er krypteret:
 1. Tryk længe eller højreklik på filen, og tryk eller klik derefter på Egenskaber.
 2. Tryk eller klik på fanen Generelt, og tryk eller klik derefter på Avanceret.

Hvis afkrydsningsfeltet Kryptér indhold for at sikre data er markeret, skal du bruge det certifikat, der blev brugt til at kryptere filen med, for at åbne den.

Du kan få certifikatet fra den person, der oprettede filen.

4. Filen kan være beskadiget.
Filer kan blive beskadiget af flere årsager. Den mest almindelig årsag er, hvis du har en fil åben, og computeren så fryser eller mister strøm af en eller anden grund. De fleste beskadigede filer kan ikke repareres, og du skal enten slette filen, eller forsøge at gendanne en ældre version af filen, så du kan erstatte den beskadigede version, hvis du tidligere har sikkerhedskopieret computerens harddisk.

Du kan finde flere oplysninger om almindelige spørgsmål vedrørende beskadigede filer, og hvordan de repareres, under Beskadigede filer: ofte stillede spørgsmål

5. Din lokale brugerprofil er muligvis beskadiget.
Ind imellem kan Windows ikke læse den lokale brugerprofil korrekt, hvilket kan medføre problemer med at få adgang til filer og mapper. Du skal måske oprette en ny lokal brugerprofil. Hvis du vil oprette en ny lokal brugerprofil, skal du først oprette en ny lokal brugerkonto. Når kontoen er oprettet, er profilen også oprettet. Sådan opretter du en ny lokal brugerkonto:

 1. Stryg fra højre side af skærmen, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift computerindstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på det øverste højre hjørne på skærmen, flytte musemarkøren ned, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift computerindstillinger.
 2. Tryk eller klik på Brugere i navigationsruden.
 3. Tryk eller klik på Tilføj en bruger, og tryk eller klik på Kan de logge på med en Microsoft-konto?
 4. Tryk eller klik på Lokal konto.
 5. Angiv navnet på din nye konto.
 6. Hvis du vil bruge en adgangskode, skal du angive og bekræfte den adgangskode, du vil bruge. Hvis du vælger ikke at bruge en adgangskode, skal du klikke eller trykke på Næste uden at angive en adgangskode.
 7. Klik eller tryk på Udfør.


Problemer med at få adgang til, redigere, gemmer eller slette filer eller mapper kan skyldes en eller flere af følgende årsager:
 • Ejerskabet af mappen er muligvis blevet ændret.
 • Du har ikke de korrekte tilladelser.
 • Filen kan være krypteret.
 • Filen kan være beskadiget.
 • Brugerprofilen kan være beskadiget.

Du kan prøve følgende for at forsøge at løse problemet:

1. Overtag ejerskab af en mappe.

Hvis du for nylig har opgraderet til Windows 7 fra en tidligere version af Windows, kan nogle af dine kontooplysninger være blevet ændret, og du har måske ikke længere ejerskab af dine filer eller mapper. Du kan måske løse problemet ved at overtage ejerskab af mappen. Sådan overtager du ejerskabet af en mappe:
 1. Højreklik på den mappe, du vil overtage ejerskabet af, og klik derefter på Egenskaber.
 2. Klik på fanen Sikkerhed, klik på Avanceret, og klik derefter på fanen Ejer.
 3. Klik på Rediger. Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller bekræfte.
 4. Klik på navnet på den person, du vil give ejerskabet til.
 5. Hvis denne person skal være ejer af filerne og undermapperne i denne mappe, skal du markere afkrydsningsfeltet Erstat ejer af underbeholder og objekter.
 6. Klik på OK.

2. Du har muligvis ikke de korrekte tilladelser.

Problemer med at få adgang til filer kan være relateret til tilladelser. Tilladelser er regler, som er tilknyttet filer og mapper, og som afgør, om du kan få adgang til eller foretage ændringer af filerne og mapperne. Sådan kontrollerer du tilladelserne for filen eller mappen:

 1. Højreklik på filen eller mappen, og klik derefter på Egenskaber.
 2. Klik på fanen Sikkerhed.
 3. Klik på dit navn for at se, hvilke tilladelser du har, under Gruppe- eller brugernavne.
Du skal have læsetilladelse for at åbne en fil. Sådan gør du, når du vil ændre tilladelserne for en fil eller mappe:

Vigtigt! Du skal måske være logget på som administrator for at ændre tilladelserne for filer og mapper:

 1. Højreklik på filen eller mappen, og klik derefter på Egenskaber.
 2. Klik på fanen Sikkerhed.
 3. Klik på dit navn for at se, hvilke tilladelser du har, under Gruppe- eller brugernavne.
 4. Klik på Rediger, og markér derefter afkrydsningsfelterne for de tilladelser, du har brug for. Klik derefter på OK.

Du kan finde flere oplysninger om tilladelser under Hvad er tilladelser?

3. Filen kan være krypteret.

Kryptering af filer er en måde at beskytte dem på mod uønsket adgang. Du kan ikke åbne en krypteret fil uden det certifikat, der blev brugt til at kryptere den med. Sådan ser du, om filen er krypteret:
 1. Højreklik på filen, og klik derefter på Egenskaber.
 2. Klik på fanen Generelt, og klik derefter på Avanceret.

Hvis afkrydsningsfeltet Kryptér indhold for at sikre data er markeret, skal du bruge det certifikat, der blev brugt til at kryptere filen med, for at åbne den.

Du kan få certifikatet fra den person, der oprettede filen. Du kan finde flere oplysninger under Importere eller eksportere certifikater og private nøgler

4. Filen kan være beskadiget.
Filer kan blive beskadiget af flere årsager. Den mest almindelig årsag er, hvis du har en fil åben, og computeren så fryser eller mister strøm af en eller anden grund. De fleste beskadigede filer kan ikke repareres, og du skal enten slette filen, eller forsøge at gendanne en ældre version af filen, så du kan erstatte den beskadigede version, hvis du tidligere har sikkerhedskopieret computerens harddisk.

Du kan finde flere oplysninger om almindelige spørgsmål vedrørende beskadigede filer, og hvordan de repareres, under Beskadigede filer: ofte stillede spørgsmål

5. Din brugerprofil er muligvis beskadiget.
Ind imellem kan Windows ikke læse brugerprofilen korrekt, hvilket kan medføre problemer med at få adgang til filer og mapper. Du skal måske oprette en ny brugerprofil. Hvis du vil oprette en ny brugerprofil, skal du først oprette en ny brugerkonto. Når kontoen er oprettet, er profilen også oprettet. Du kan finde flere oplysninger om at oprette brugerprofiler under Reparere en beskadiget brugerprofil. Når den nye brugerprofil er blevet oprettet, kan du kopiere dine brugerfiler over og få adgang til dem.
Vælg din version af Windows for at få de korrekte instruktioner.
Problemer med at få adgang til filer og mapper efter en opgradering til en ny version af Windows kan skyldes en eller flere af følgende årsager:
 • Ejerskabet af mappen er muligvis blevet ændret.
 • Filerne gemmes i en mappe med navnet Windows.old fra det tidligere system.

Du kan prøve følgende to ting for at forsøge at løse problemet:

1. Du har muligvis ikke ejerskab af en mappe.

Hvis du for nylig har opgraderet til Windows 8 fra en tidligere version af Windows, kan nogle af dine kontooplysninger være blevet ændret, og du har måske ikke længere ejerskab af dine filer eller mapper. Du kan måske løse problemet ved at overtage ejerskab af mappen. Sådan overtager du ejerskabet af en mappe

 1. Tryk længe på den mappe, du vil overtage ejerskab af, og tryk derefter på Egenskaber.
  Hvis du bruger en mus, skal du højreklikke på mappen og derefter klikke på Egenskaber.
 2. Tryk eller klik på fanen Sikkerhed, tryk eller klik på Avanceret, og tryk eller klik derefter på Skift.
 3. Tryk eller klik på Rediger. Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller bekræfte.
 4. Skriv navnet på den person, du vil give ejerskabet til, og klik på Kontrollér navne.
 5. Kontoen for den person, du giver ejerskab til, vises i feltet. Klik på OK.
 6. Hvis denne person skal være ejer af filerne og undermapperne i denne mappe, skal du markere afkrydsningsfeltet Erstat ejer af underbeholder og objekter.
 7. Klik på OK.


2. Du skal gendanne filer fra mappen Windows.old.

Hvis du for nylig har opgraderet din computer til Windows 8 fra en tidligere version af Windows og ikke omformaterede harddisken, kan du muligvis stadig få adgang til dine gamle filer fra mappen Windows.old.

Løs det for mig

Du kan løse problemet automatisk ved at klikke på knappen eller linket Fix it. Klik på Kør i dialogboksen Filoverførsel, og følg trinnene i guiden Fix it.


Gendan personlige filer
Microsoft Fix it 50582

Sådan henter du filerne manuelt:
 1. Tryk på mappeikonet fra klassisk skrivebord, og vælg derefter Computer, eller tryk på Windows + E på tastaturet.
 2. Dobbelttryk eller dobbeltklik på det drev, hvor Windows er installeret (normalt C:- drevet).
 3. Dobbelttryk eller dobbeltklik på mappen Windows.old.
 4. Dobbelttryk eller dobbeltklik på mappen Brugere.
 5. Dobbelttryk eller dobbeltklik på dit brugernavn.
 6. Åbn de mapper, der indeholder de filer, du vil hente.
  Dobbelttryk eller dobbeltklik for eksempel på Dokumenter for at hente filer i mappen Dokumenter.
 7. Kopiér og indsæt de filer, du vil have fra hver mappe til en mappe i Windows 8.
  Hvis du for eksempel vil hente alt fra mappen Dokumenter, skal du kopiere alle filer og mapper og derefter indsætte dem i dokumentbiblioteket i Windows 8.
 8. Gentag trin 5-7 for hver brugerkonto på computeren.

Du kan finde flere oplysninger om gendannelse af filer fra en tidligere version under Gendanne mistede eller slettede filer

Problemer med at få adgang til filer og mapper efter en opgradering til en ny version af Windows kan skyldes en eller flere af følgende årsager:
 • Ejerskabet af mappen er muligvis blevet ændret.
 • Filerne gemmes i en mappe med navnet Windows.old fra det tidligere system.

Du kan prøve følgende to ting for at forsøge at løse problemet:

1. Du har muligvis ikke ejerskab af en mappe.

Hvis du for nylig har opgraderet til Windows 7 fra en tidligere version af Windows, kan nogle af dine kontooplysninger være blevet ændret, og du har måske ikke længere ejerskab af dine filer eller mapper. Du kan måske løse problemet ved at overtage ejerskab af mappen. Sådan overtager du ejerskabet af en mappe
 1. Højreklik på den mappe, du vil overtage ejerskabet af, og klik derefter på Egenskaber.
 2. Klik på fanen Sikkerhed, klik på Avanceret, og klik derefter på fanen Ejer.
 3. Klik på Rediger. Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller bekræfte.
 4. Klik på navnet på den person, du vil give ejerskabet til.
 5. Hvis denne person skal være ejer af filerne og undermapperne i denne mappe, skal du markere afkrydsningsfeltet Erstat ejer af underbeholder og objekter.
 6. Klik på OK.

2. Du skal gendanne filer fra mappen Windows.old.

Hvis du for nylig har opgraderet din computer til Windows 7 fra en tidligere version af Windows og ikke omformaterede harddisken, kan du muligvis stadig få adgang til dine gamle filer fra mappen Windows.old.


Løs det for mig

Klik på knappen eller linket Fix it for at løse problemet automatisk. Klik på Kør i dialogboksen Filoverførsel, og følg trinnene i guiden Fix it.


Gendan personlige filer
Microsoft Fix it 50582
Sådan henter du filerne manuelt:
 1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Computer.
 2. Dobbeltklik på det drev, hvor Windows er installeret (normalt C:- drevet).
 3. Dobbeltklik på mappen Windows.old.
 4. Dobbeltklik på mappen Brugere.
 5. Dobbeltklik på dit brugernavn.
 6. Åbn de mapper, der indeholder de filer, du vil hente.
  Hvis du for eksempel vil hente filer i mappen Dokumenter, skal du dobbeltklikke på Dokumenter.
 7. Kopiér og indsæt de filer, du vil have fra hver mappe til en mappe i Windows 7.
  Hvis du for eksempel vil hente alt fra mappen Dokumenter, skal du kopiere alle filer og mapper og derefter indsætte dem i dokumentbiblioteket i Windows 7.
 8. Gentag trin 5-7 for hver brugerkonto på computeren.

Du kan finde flere oplysninger om gendannelse af filer fra en tidligere version under Gendanne mistede eller slettede filer

Du kan få mere at vide om, hvordan du finder, organiserer og bruger filer og mapper på computeren under Arbejde med filer og mapper

Du kan finde svar på almindelige spørgsmål om anvendelse af tilladelser på en fil eller mappe under Hvad du bør vide, før du anvender tilladelser på en fil eller mappe
Yderligere Information
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.
Egenskaber

Artikel-id: 2623670 – Seneste udgave 04/12/2013 18:15:00 – Udgave 2.0

Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Starter, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

 • KB2623670
Feedback
">tml>