Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Filtyper, der understøttes af Windows Media Player

I følgende tabel vises de multimediefiltyper, der understøttes af de forskellige versioner af Windows Media Player (Sådan finder du ud af, hvilken version af Windows Media Player du bruger . Artiklen er evt. på engelsk).

Bemærk! Yderligere filformater understøttes måske, hvis du installerer nye codecs i Windows. Du kan finde flere oplysninger under Codecs: ofte stillede spørgsmål.
FiltypenavnWindows Media Player 12Windows Media Player 11Windows Media Player 10Windows Media Player 9 SeriesWindows Media Player til Windows XPWindows Media Player 7
Windows Media-formater (.asf, .wma, .wmv, .wm)
Windows Media-metafiler (.asx, .wax, .wvx, .wmx)
Windows Media-metafiler (.wpl)
-
-
Microsoft Digital Video Recording (*.dvr-ms)
-
-
-
-
Windows Media Download-pakke (.wmd)
Audio Video Interleave (*.avi)
MPEG-formater (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .m3u)
Musical Instrument Digital Interface (*.mid, *.midi og *.rmi)
Audio Interchange File Format ( *.aif, *.aifc, *.aiff)
Sun Microsystems og NeXT (*.au, *.snd )
Windows-lyd (*.wav)
CD Audio Track (*.cda)
Indeo Video Technology (*.ivf)
-
Windows Media Player-temaer (*.wmz, *.wms)
QuickTime Movie-fil (.mov)
-
-
-
-
-
MP4-lydfil (.m4a)
-
-
-
-
-
MP4-videofil (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)
-
-
-
-
-
Windows-lydfil (.aac, .adt, .adts)
-
-
-
-
-
MPEG-2 TS-videofil (.m2ts)
-
-
-
-
-
Detaljerede oplysninger om understøttede filtyper

Windows Media-formater (.asf, .wma, .wmv, .wm)

Advanced Systems Format (.asf)
Advanced Systems Format (ASF) er det foretrukne Windows Media-filformat. Hvis de nødvendige codecs er installeret på computeren, kan du med Windows Media Player afspille lyd- og/eller videoindhold, der er komprimeret vha. en lang række codecs, og som er gemt i en .asf-fil. Desuden kan du streame lyd- og videoindhold med Windows Media Services, eller du kan pakke det pågældende indhold med Windows Media Rights Manager.

ASF er et udvidet filformat, som rummer synkroniserede multimediedata. Det understøtter levering af data via en lang række netværk og protokoller. Det egner sig også til lokal afspilning. ASF understøtter avancerede multimediefunktioner, herunder udvidede medietyper, overførsel af komponenter, skalerbare medietyper, forfatterangivet prioritering af streaming, understøttelse af flere sprog samt omfattende bibliografiske funktioner, der omfatter dokument- og indholdsstyring.

ASF-filer med lydindhold, der er komprimeret med WMA-codec (Windows Media Audio), bruger typisk filtypenavnet .wma. Ligeledes bruger ASF-filer med lydindhold og/eller videoindhold, der er komprimeret med WMA-codec (Windows Media Audio) eller WMV-codec (Windows Media Video), typisk filtypenavnet .wmv. Endelig bruges det generiske filtypenavn .asf til indhold, der er komprimeret med andre codecs. Du kan finde flere oplysninger om ASF på følgende Microsoft-websted:
Windows Media Audio (.wma)
Windows Media Audio-filer (.wma) er Advanced Systems Format-filer (.asf), som inkluderer lyd, der er komprimeret ved hjælp af WMA-codec'et (Windows Media Audio). Ved at anvende adskilte filtypenavne kan brugere installere flere afspillere på deres computer og knytte bestemte afspillere til filtypenavnet .wma med henblik på afspilning fra rene lydkilder.
Windows Media-video (.wmv, .wm)
Windows Media-videofiler (.wmv) er Advanced Systems Format-filer (.asf), som indeholder lyd, video eller begge dele komprimeret ved hjælp af WMA- (Windows Media Audio) og WMV-kodekser (Windows Media Video). Ved at anvende adskilte filtypenavne kan du installere flere afspillere på din computer og knytte bestemte afspillere til filtypenavnet .wmv med henblik på afspilning fra lyd og videokilder.

Windows Media-metafiler (.asx, .wax, .wvx, .wmx, .wpl)

Advanced Stream Redirector (.asx)
Advanced Stream Redirector-filer (.asx), også kaldet Windows Media-metafiler, er tekst filer, der indeholder oplysninger om en filstream og dens præsentation. ASX-filer opfylder flere funktioner end blot at definere afspilningslister, der skal levere oplysninger til Windows Media Player om, hvordan bestemte medieemner fra afspilningslisten skal præsenteres.

Windows Media-metafiler er baseret på XML-syntaks og kan kodes i enten ANSI- eller UNICODE-format (UTF-8). De er opbygget af forskellige elementer med tilknyttede koder og attributter. Hvert element i en Windows Media-metafil definerer en bestemt indstilling eller handling i Windows Media Player.

ASX-filer kan pege på alle de mediefiltyper, som genkendes og understøttes af Windows Media Player.

Du kan finde flere oplysninger om Windows Media-metafiler på følgende Microsoft-websted:
Windows Media Audio Redirector (.wax)
Windows Media Audio Redirector-filer (.wax) er Windows Media-metafiler, der henviser til Windows Media Audio-filer (.wma).
Windows Media Video Redirector (.wvx)
Windows Media Video Redirector-filer (.wvx) er Windows Media-metafiler, der henviser til Windows Media-videofiler (.wmv)
Windows Media Redirector (.wmx)
Versioner af Windows Media Player, der understøtter denne filtype: Windows Media Redirector-filer (.wmx) er Windows Media-metafiler, der henviser til Windows Media-lydfiler (.wma), Windows Media-videofiler (.wmv) eller begge.
Windows Media Player-afspilningsliste (.wpl)
Windows Media Player-afspilningslistefiler (.wpl) er afspilningslister på klientsiden, der er skrevet i et beskyttet format. Microsoft har lanceret dette filformat i Windows Media Player 9 Series. Med filformatet .wpl kan der oprettes dynamiske afspilningslister, hvilket .asx- og .m3u-filformaterne ikke kan. I Windows Media Player 9 Series bliver .wpl-filformatet brugt af den automatiske funktion til afspilningslisten. .wpl-formatet er det standardfilformat, der bruges til de afspilningslister, du gemmer i Windows Media Player 9 Series.

Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)

Microsoft lancerede filformatet *.dvr-ms til lagring af optaget tv-indhold i Microsoft Windows XP Media Center Edition. I lighed med *.asf-filer muliggør forbedringer af *.dvr-ms-filerne central PVR-funktionalitet (Personal Video Recorder), herunder tidsskift, realtidspause, plus samtidig ind- og afspilning. Video, som er indeholdt i en *.dvr-ms-fil, er kodet som en MPEG-2-videostream, og den lyd, der er indeholdt i *.dvr-ms-filen, er kodet som MPEG-1 Layer II-lydstream.

Hvis du vil afspille ubeskyttede *.dvr-ms-filer på Windows XP-baserede computere, skal du have følgende software- og hardwarekomponenter:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) eller nyere.
 • Den opdatering, der beskrives i følgende artikel i Microsoft Knowledge Base, skal være installeret på computeren: Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  810243 DirectShow-understøttelse til afspilning af filer, der er indspillet med Windows XP Media Center Edition. Artiklen er evt. på engelsk.
 • En Windows XP-kompatibel dvd-dekoder.
Du kan finde flere oplysninger om *.dvr-ms-filer på følgende Microsoft-websted:

Windows Media Download-pakke (*.wmd)

WMD-pakker (Windows Media Download) kombinerer temarammerne og afspilningslisterne i Windows Media Player med multimedieindholdet i en enkelt fil med filtypenavnet .wmd, der kan downloades gratis. En .wmd-pakke kan indeholde et helt album med musikvideoer, der også rummer reklamer i form af grafiske varemærker og links til en online-musikforhandlers websted.

Hvis du vil hente en .wmd-pakke fra et websted, skal du klikke på linket til pakken. Når pakken er hentet ned på computeren, pakker Windows Media Player automatisk filerne i pakken ud, tilføjer pakkens afspilningslister, føjer indholdet til mediebiblioteket, viser rammetemaet i ruden Afspilning i Windows Media Player (i fuld tilstand) og afspiller derefter det første nummer på afspilningslisten. Du kan finde flere oplysninger om .wmd-filer på følgende Microsoft-websted:

Audio Visual Interleave (.avi)

AVI (Audio Video Interleave) er en særlig slags RIFF-filformat (Resource Interchange File Format). AVI defineres af Microsoft. Filformatet .avi er det mest almindelige format til lyd- og videodata på en computer.

Lyd- eller videoindhold, der er komprimeret med mange forskellige codecs, kan gemmes i en .avi-fil og afspilles med Windows Media Player, hvis de relevante codecs er installeret på computeren. Blandt de video-codecs, der ofte bruges i .avi-filer, kan nævnes: Blandt de lyd-codecs, der ofte bruges i .avi-filer, kan nævnes:
 • MP3-codec
 • MS ADPCM (Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
 • Ukomprimeret PCM-codec (Pulse Code Modulation)

MPEG-formater (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .mpv2, .m3u)

Moving Picture Experts Group udvikler MPEG-standarder. Det er et sæt standarder for komprimering af video og lyd, der er i stadig udvikling.
MPEG-1 (.mpeg, .mpg, .m1v)
Denne standard tillader kodning af progressiv video ved en overførselshastighed på ca. 1,5 mio. bps. Dette filformat er specielt beregnet til brug sammen med Video-cd- og CD-I-medier. De mest almindelige implementeringer af MPEG-1-standarden giver en videoopløsning på 352 x 240 ved 30 b/sek. Når du bruger denne standard, får du video i en smule dårligere kvalitet end de videoer, der typisk er optaget med en videooptager.

Filer med filtypenavnet .m1v er ofte elementære MPEG-1-streams, der kun indeholder videooplysninger. Filer med filtypenavnet .mpg eller .mpeg er ofte MPEG-1-systemstreams, der indeholder MPEG-1-kodet video og MPEG-1 Layer II (MP2)-kodet lyd.

Filtypenavnene .mpg og .mpeg bruges dog ikke udelukkende af MPEG-1-systemstreams. MPEG-2-programstreams benytter også ofte filtypenavnene .mpg og .mpeg, men de indeholder MPEG-2-kodet video. Eftersom Microsoft Windows-operativsystemer kun indeholder en MPEG-1-videodekoder, kan Windows Media Player ikke afspille MPEG-2-programstreams, uden at der installeres en ekstra MPEG-2-videodekoder (også kaldet en dvd-dekoderpakke). Du kan finde flere oplysninger om køb af dvd-dekoderpakker på følgende Microsoft-websted:
MPEG Audio Layer III (.mp3)
Denne standard er udviklet på basis af de tidligste MPEG-produkter. Det er en lydkomprimeringsteknologi, der er en del af specifikationerne for MPEG-1 og MPEG-2. I 1991 blev MP3 udviklet i Fraunhofer-instituttet i Tyskland. MP3 anvender perceptuel kodning af lyd til at komprimere lyd af cd-kvalitet til stort set samme kvalitet.
MPEG Audio Layer II (.mp2, .mpa)
MPEG Audio Layer II er en standard for lydkodning, der oprindeligt er udviklet som en del af MPEG-1-specifikationen og senere er opdateret til MPEG-2-specifikationen.
M3U (.m3u)
En .m3u-fil er en metafilafspilningsliste, der henviser til .mp3-filer og indeholder ekstra metadata til numrene på afspilningslisten.

Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) er en standardprotokol til udveksling af musikdata mellem musikinstrumenter, synthesizere og computere. Denne standard definerer codecs for et musikindslag, der omfatter en nodes begyndelse, tonehøjde, længde, lydstyrke og musikalske attributter, som f.eks. vibrato. Den definerer også codecs for de forskellige justeringer vha. knapper, indstillingsskalaer og pedaler, som bruges på synthesizere.

Audio Interchange File Format ( .aif, .aifc, .aiff)

Apple Computer har udviklet AIFF-lydformatet (Audio Interchange File Format). Du kan bruge dette format til at gemme lydeksempler af høj kvalitet og oplysninger om musikinstrumenter.

Sun Microsystems og NeXT (.au, .snd)

.au-filer (Unix Audio) er UNIX-generede lydfiler.

En *.snd-fil (Sound) er et lydfilformat, hvor data kan udveksles, og som bruges i Sun-, NeXt- og Silicon Graphics-computere. Filen indeholder typisk ubearbejdede lyddata efterfulgt af en tekstidentifikator.

Windows-lyd (.wav)

Windows bruger WAV-filformatet (Wave Form Audio) til at gemme lyd som bølgeformat. Ét minuts PCM-kodet (Pulse Code Modulation) lyd kan optage så lidt lagerplads som 644 KB eller så meget som 27 MB. Størrelsen af lagerpladsen afhænger af samplingshyppigheden, lydtypen (mono eller stereo) og antal bit, der bruges til eksemplet.

Ligesom AVI- og ASF-formatet er WAV blot en filbeholder. Lydindhold, der er komprimeret med mange forskellige codecs og er gemt i en .wav-fil, kan afspilles med Windows Media Player, hvis de relevante codecs er installeret på computeren. De mest almindelige lydcodecs, der benyttes i .wav-filer, omfatter Microsoft ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) og ukomprimeret PCM (Pulse Code Modulation).

CD Audio Track (.cda)

CD Audio-spor (*.cda) er lydfiler, der er gemt på cd-medier. Du kan kun afspille .cda-filer fra en cd-rom. Derfor indeholder denne artikel ikke en eksempelfil, som du kan afspille. Hvis du vil teste en .cda-fil, skal du enten prøve at afspille en anden .cda-fil fra dit cd-drev eller prøve at afspille en .cda-fil fra en anden cd-rom. .cda-filerne er repræsentationer af cd-lydspor og indeholder ikke de faktiske PCM-oplysninger. Hvis du kopierer en .cda-fil fra cd-rom'en til harddisken, kan du ikke afspille filen.

Indeo Video Technology (.ivf)

IVF-filer (Indeo Video Files) er videofiler, der er kodet vha. Indeo-codec fra Ligos Corporation. Indeo-standarder kan skifte hyppigt. Hvis du vil sikre dig, at du kan afspille filer, der er kodet med denne codec, skal du kontrollere, at du har den nyeste Indeo-pakke. Kontakt Ligos Corporation for at få bekræftet, at du har den nyeste Indeo-pakke. Det kan du gøre på følgende Ligos-websted: Hvis du vil afspille en .ivf-fil, skal du hente filen til harddisken, før du afspiller den. Det kan du gøre ved at følge disse trin:
 1. Højreklik på hyperlinket til .ivf-filen, og klik derefter på Gem destination som.
 2. Angiv en placering på harddisken, hvor du vil gemme filen.
 3. Dobbeltklik på den fil, du har gemt på harddisken, for at afspille filen.
Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
281919 Uspecificeret fejl ved afspilning af en .ivf-fil (Indeo Video Format). Artiklen er evt. på engelsk.

Windows Media Player-temaer (.wmz, .wms)

En Windows Media Player-temadefinitionsfil (.wms) er et XML-tekstdokument, der definerer de elementer, som findes i et tema, deres indbyrdes forhold og deres funktionalitet. En scriptforfatter opretter temadefinitionsfilen (.wms) og alle de tilknyttede JScript-filer (.js), som indarbejder grafikelementer og tilføjer funktionalitet til temaet.

En .wmz-fil er et komprimeret zip-arkiv, der indeholder en Windows Media Player-temadefinitionsfil og tilknyttede Jscript-filer plus de supplerende grafikfiler.

QuickTime Movie-fil (.mov)

Apple Computer har udviklet QuickTime-filformatet for at kunne oprette, redigere, udgive og vise multimediefiler. QuickTime-formatet kan indeholde video, animationer, grafik, 3D og VR-indhold (virtual reality). Kun QuickTime-filer i version 2.0 eller tidligere kan afspilles i Windows Media Player. Nyere versioner af QuickTime kræver den beskyttede afspiller, Apple QuickTime Player. Du kan finde flere oplysninger på følgende Apple-websted:

MP4-lydfil (.m4a)

.m4a (kun lyd) er ofte komprimeret ved hjælp af AAC-kode (lossy), men kan også være i Apple Lossless-format.

MP4-videofil (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)

MPEG-4 er en ISO-specifikation (International Standards Organization), der dækker mange aspekter af multimediepræsentation, herunder komprimering, redigering og levering. Selvom videokomprimering og filbeholderdefinitioner er to adskilte og uafhængige enheder i specifikationen af MPEG-4, tror mange mennesker fejlagtigt, at disse to funktioner dækker over hinanden . Du kan nøjes med at implementere dele af MPEG-4-specifikationen, og stadig være i overensstemmelse med standarden.

Ifølge definitionen i MPEG-4-specifikationen rummer MPEG-4-filformatet MPEG-4-kodet videoindhold og AAC-kodet (Advanced Audio Coding) lydindhold. Typisk bruges filformatet .mp4. Windows Media Player understøtter ikke afspilning af .mp4-filformatet. Hvis du installerer DirectShow-kompatible MPEG-4-dekoderpakker, kan du afspille .mp4-mediefiler i Windows Media Player. DirectShow-kompatible MPEG-4-dekoderpakker indeholder Ligos-afspilleren LSX-MPEG Player og EnvivioTV.

Du kan finde flere oplysninger om Ligos LSX-MPEG Player på følgende Ligos-websted:Du kan finde flere oplysninger om EnvivioTV på følgende Envivio-websted:Microsoft har valgt at implementere videokomprimeringsdelen af MPEG-4-standarden. Microsoft har aktuelt produceret følgende MPEG-4-baserede video-codecs:
 • Microsoft MPEG-4 v1
 • Microsoft MPEG-4 v2
 • Microsoft MPEG-4 v3
 • ISO MPEG-4 v1
MPEG-4-videoindhold kan kodes og gemmes i en .asf-filbeholder, hvis du bruger Windows Media Tools og Windows Media Encoder. Derefter kan du afspille disse filer i Windows Media Player. Du kan finde flere oplysninger om understøttelse af Microsoft og MPEG-4 på følgende Microsoft-websted:.m4v-filformatet er et videofilformat, der er udviklet af Apple, og som ligger meget tæt på MP4-formatet. Forskellene er den Apples valgfrie DRM-kopibeskyttelse og behandlingen af AC3-lyd (Dolby Digital), som ikke er standardiseret for MP4-beholderen.

.mp4v-fil er en MPEG-4-videofil.

.3gp (3GPP-filformat) er et multimediebeholderformat, der er defineret af Third Generation Partnership Project (3GPP) til 3G UMTS-multimedietjenester. Det anvendes på 3G-mobiltelefoner, men kan også afspilles på nogle 2G- og 4G-telefoner.

.3g2 (3GPP2-filformat) er et multimediebeholderformat, der er defineret af 3GPP2 til 3G CDMA2000-multimedietjenester. Det ligner 3GP-filformatet meget, men indeholder desuden nogle udvidelser og begrænsninger i forhold til 3GP.

.3gp2-filtypen forbindes typisk med '3GPP2' .

Windows-lydfil (.aac, .adt, .adts)

Advanced Audio Coding (.aac) er et standardiseret skema for tabskomprimering og kodning i forbindelse med digitallyd. Med AAC, der er udviklet til at efterfølge MP3-formatet, opnår du en bedre lydkvalitet end med MP3 ved samme bithastigheder.

Audio Data Transport Stream (.adts) bruges hvis de data, der skal streames i en MPEG-2-transportstream, består af en række billeder, der hver har en header efterfulgt af AAC-lyddata.

MPEG-2 TS-videofil (.m2ts)

.m2ts er et filtypenavn, der bruges til filformatet for Blu-ray Disc Audio-Video (BDAV) MPEG-2 Transport Stream (M2TS)-beholdere. Det bruges til multiplexinglyd, -video og andre streams. Det er baseret på MPEG-2-transportstreambeholderen. Dette containerformat er almindeligt anvendt til HD-video på Blu-ray-disk og AVCHD.
Yderligere Information
Oplysninger om ansvarsfraskrivelse fra tredjepart

De tredjepartsprodukter, der omtales i denne artikel, er produceret af firmaer, som er uafhængige af Microsoft. Microsoft giver ingen garanti, hverken underforstået eller på anden måde, om disse produkters ydeevne eller pålidelighed.
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.
Egenskaber

Artikel-id: 316992 – Seneste udgave 03/08/2014 16:18:00 – Udgave 4.0

Windows Media Player 12, Microsoft Windows Media Player 11, Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 7.0

 • kbinfo kbcip KB316992
Feedback
>