Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Du kan ikke få vist eller ændre skrivebeskyttelses- eller systemattributter for en mappe i Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista eller i Windows 7

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Support til Windows Server 2003 ophørte den 14. juli 2015

Microsoft afsluttede support til Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Du kan finde en Microsoft Windows 2000-, Microsoft Windows NT 4.0-, Microsoft Windows Millennium Edition-, Windows 98- og Windows 95-version af denne artikel under 256614. Artiklen er evt. på engelsk.
OVERSIGT
I denne artikel gives trinvis vejledning i, hvordan du anvender kommandoen Attrib til at løse problemet, så du kan få vist eller ændre skrivebeskyttelses- eller systemattributter for en mappe i Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista og i Windows 7.
Symptomer på problemet
Du kan komme ud for følgende symptomer:
 • Du kan ikke få vist eller ændre skrivebeskyttelses- eller systemattributter for en mappe ved hjælp af dialogboksen Egenskaber for mappen. Du kan f.eks. opleve følgende symptomer:
  • Når du får vist fanen Generelt i dialogboksen Egenskaber for en mappe, er afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet ikke tilgængeligt, og der er ikke vist et afkrydsningsfelt, hvor du kan ændre systemattributten.
  • Du klikker for at fjerne markeringen i eller markere afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet under fanen Generelt i dialogboksen Egenskaber for en mappe. Når du klikker på OK eller Anvend, vises følgende meddelelse:
   Bekræft attributændringer
   Du har valgt at foretage følgende attributændringer:
   fjern skrivebeskyttelsen
   Skal disse ændringer kun gælde for denne mappe, eller skal de også gælde for alle undermapper og filer?
   Hvis du klikker på Ændringerne skal kun gælde for denne mappe, ændres skrivebeskyttelsesattributten for alle filerne i mappen. Skrivebeskyttelsesattributten ændres dog ikke for mappen, de tilhørende undermapper eller filerne i disse undermappernes undermapper. Hvis du klikker på Ændringerne skal gælde for denne mappe, undermapper og filer, ændres skrivebeskyttelsesattributten for alle filerne i mappen og alle filerne i undermapperne. Skrivebeskyttelsesattributten ændres dog ikke for mappen eller de tilhørende undermapper.
 • I nogle programmer vises fejlmeddelelser, når du forsøger at gemme filer til en mappe med skrivebeskyttelses- eller systemattributten. Som følge heraf kan disse programmer muligvis ikke gemme filer til mappen.
Årsag
I modsætning til skrivebeskyttelsesattributten for en fil ignoreres skrivebeskyttelsesattributten for en mappe normalt af Windows, Windows-komponenter og -tilbehør samt andre programmer. Du kan f.eks. slette, omdøbe og ændre en mappe med skrivebeskyttelsesattributten ved hjælp af Windows Stifinder. Skrivebeskyttelses- og systemattributterne bruges kun af Windows Stifinder til at afgøre, om mappen er en specialmappe, f.eks. en systemmappe, hvis visning tilpasses af Windows (f.eks. Dokumenter, Foretrukne, Skrifttyper eller Downloaded Program Files), eller en mappe, som du har tilpasset ved hjælp af fanen Tilpas i dialogboksen Egenskaber for mappen. Derfor kan du i Windows Stifinder ikke få vist eller ændre mappers skrivebeskyttelses- eller systemattributter. Når skrivebeskyttelsesattributten er angivet for en mappe, forespørger Stifinder den pågældende mappes Desktop.ini-fil, om det er nødvendigt at angive nogle specielle mappeindstillinger. Hvis et stort antal mapper er angivet til Skrivebeskyttet for et netværksshare, kan det medføre, at Stifinder tager længere tid end forventet om at gengive det pågældende shares indhold, mens det venter på hentningen af Desktop.ini-filerne. Jo langsommere netværksforbindelse til sharet, jo længere tid kan denne proces tage, og der kan faktisk opstå timeout for Stifinder, mens der ventes på dataene, og det kan medføre, at der ingenting vises, eller at Stifinder hænger.

Bemærk! I nogle af de tidligere versioner af Windows kan du ændre skrivebeskyttelsesattributten for mapper ved hjælp af dialogboksen Egenskaber for mappen, men i ingen versioner af Windows kan du ændre systemattributten ved hjælp af Windows Stifinder.
Trin til at løse problemet
Du kan løse dette problem ved at bruge kommandoen Attrib på en kommandoprompt (Cmd.exe) til at få vist eller fjerne mappers skrivebeskyttelses- eller systemattributter.

Sådan kan du får vist eller fjerne skrivebeskyttelses- eller systemattributter for mapper i Windows Server 2003 eller i Windows XP

 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv cmd, og tryk derefter på Enter.
 2. Skriv attrib /? ved kommandoprompten for at få vist syntaksen for kommandoen Attrib.
Advarsel! Hvis du fjerner skrivebeskyttelses- eller systemattributten fra en mappe, kan den virke som en almindelig mappe, og visse tilpasninger kan gå tabt. For eksempel tilpasser Windows mappen Skrifttyper og sørger for en speciel mappevisning, der giver dig mulighed for at skjule variationer, f.eks. fed og kursiv. Du har også mulighed for at ændre mappens visningsindstillinger på måder, der kun gælder for skrifttyper. Hvis du fjerner skrivebeskyttelses- og systemattributterne for mappen Skrifttyper, er disse brugertilpassede visningsindstillinger ikke tilgængelige. Hvis du fjerner skrivebeskyttelsesattributten, kan mappeikonet og andre tilpasninger gå tabt for de mapper, som du har tilpasset ved hjælp af fanen Tilpas i dialogboksen Egenskaber for mappen.

Hvis et program ikke kan gemme filer til en mappe, f.eks. Dokumenter, skal du ændre skrivebeskyttelsesattributten til System ved hjælp af kommandoen Attrib ved en kommandoprompt.

Anvend følgende kommando til at fjerne skrivebseskyttelsesattributten og angive systemattributten:
attrib -r +s drive:\<path>\<foldername>
Hvis du vil fjerne skrivebeskyttelsesattributten og angive systemattributten fra mappen C:\Test, skal du bruge følgende kommando:
attrib -r -s c:\test
Bemærk, at visse programmer ikke fungerer korrekt sammen med de mapper, som systemattributten og skrivebeskyttelsesattributten er angivet for. Anvend derfor følgende kommando til at fjerne disse attributter:
attrib -r -s c:\test

Sådan kan du får vist eller fjerne skrivebeskyttelses- eller systemattributter for mapper i Windows Vista eller Windows 7

 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv cmd, og tryk derefter på Enter.
 2. Skriv attrib /? ved kommandoprompten for at få vist syntaksen for kommandoen Attrib.
Anvend følgende kommando til at fjerne skrivebseskyttelsesattributten og angive systemattributten:
attrib -r +s drive:\<path>\<foldername>
Hvis du vil fjerne skrivebeskyttelsesattributten og angive systemattributten for mappen C:\Test, skal du bruge følgende kommando:
attrib -r -s c:\test
Bemærk, at visse programmer ikke fungerer korrekt sammen med de mapper, som systemattributten og skrivebeskyttelsesattributten er angivet for. Anvend derfor følgende kommando til at fjerne disse attributter:
attrib -r +s drive:\<path>\<foldername>
Hvis du vil fjerne skrivebeskyttelsesattributten og systemattributten for mappen C:\Test, skal du bruge følgende kommando:
attrib -r -s c:\test
Hvis kommandoen Kør ikke vises i menuen Start, skal du gøre følgende:
Klik på Start, klik på Alle programmer, klik på Tilbehør, og klik derefter på Kør.
Status
Denne funktionsmåde er tilsigtet.
Yderligere Information
I Windows gemmes fil- og mappeattributter i filsystemet sammen med fil- og mappenavnet, filtypenavnet, dato- og tidsstempler samt andre oplysninger. Afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet for mapper er ikke tilgængeligt, da det ikke gælder for mappen. Du kan bruge afkrydsningsfeltet til at angive skrivebeskyttelsesattributten for filerne i mappen. Men du kan ikke bruge Windows Stifinder til at afgøre, om skrivebeskyttelses- og systemattributterne er angivet for en mappe. Du skal bruge kommandoen Attrib fra en kommandoprompt for at afgøre, hvilke attributter der er angivet for en mappe, eller for at ændre disse attributter.
Referencer
Flere oplysninger om systemattributter finder du ved at klikke på følgende artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
308419 Sådan indstilles, vises, ændres eller fjernes særlige tilladelser til filer og mapper i Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.
277867 Tilladelser til Windows NTFS er påkrævet, når du kører Word på en NTFS-partition, som har installeret Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 eller Windows Vista. Artiklen er evt. på engelsk.
Hvis det ikke er muligt at løse problemet med den forrige artikel, eller hvis du oplever problemer, som er forskellige fra de problemer, der beskrives i denne artikel, kan du finde flere oplysninger i Microsoft Knowledge Base. Du kan søge i Microsoft Knowledge Base på følgende Microsoft-websted:Skriv derefter teksten i den fejlmeddelelse, der vises, eller indtast en beskrivelse af problemet i feltet Søg i Support (KB).
Egenskaber

Artikel-id: 326549 – Seneste udgave 09/24/2011 21:39:00 – Udgave 8.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N

 • kbresolve kbenv kbprb KB326549
Feedback