أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

MS05-001: Svaghed i HTML Hjælp kan tillade kørsel af programkode

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Support til Windows Server 2003 ophørte den 14. juli 2015

Microsoft afsluttede support til Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Microsoft har udgivet sikkerhedsbulletin MS05-001, som indeholder alle relevante oplysninger vedrørende sikkerhedsopdateringen. Artiklen indeholder oplysninger om filmanifest- og installationsindstillinger. Du kan finde sikkerhedsbulletinen i hele sin længde på følgende Microsoft-websted:

Kendte problemer

  • Inden du installerer sikkerhedsopdatering 890175 (MS05-001), skal du på nogle operativsystemer installere den vigtige opdatering 811630. Når den vigtige opdatering 811630 installeres på disse operativsystemer, kan det forårsage reduceret funktionalitet i HTML Hjælp, hvis sikkerhedsopdatering 890175 senere afinstalleres.

    Bemærk! Den reducerede HTML Hjælp-funktionalitet viser sig kun, hvis sikkerhedsopdatering 890175 afinstalleres. Yderligere oplysninger om dette problem finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
    892641 HTML Hjælp-filer fungerer ikke korrekt, efter du har afinstalleret sikkerhedsopdatering 890175 (MS05-001)
  • Bestemte typer webbaserede programmer fungerer muligvis ikke korrekt, efter du har installeret sikkerhedsopdatering 890175. Yderligere oplysninger om dette problem finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
    892675 Du kan ikke få adgang til HTML Hjælp-funktion på visse websteder efter at have installeret sikkerhedsopdatering MS05-001
opdatering sikkerhedsrettelse sikkerhedsopdatering sikkerhed fejl sikkerhedsfejl sikkerhedsrisiko ondsindet hacker udnytte registreringsdatabase ikke-godkendt buffer overløb bufferoverløb særligt udformet omfang specialudformet fjernkørsel af programkode RCE Svaghed mellem domæner WinNT TSE Win2003 WinXP Win2000
خصائص

رقم الموضوع: 890175 - آخر مراجعة: 04/07/2006 05:39:00 - المراجعة: 2.1

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 - 2. udgave, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

  • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix kbwinxppresp3fix kbhotfixserver KB890175
تعليقات