Sådan udføres en ren start i Windows

Sammenfatning
Der udføres en ren start for at starte Windows ved hjælp af et minimalt sæt drivere og startprogrammer. Derved reduceres antallet af konflikter, der opstår, når du installerer et program eller en opdatering, eller når du kører et program i Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista. Du kan også foretage fejlfinding eller se, hvilken konflikt der er skyld i problemet, ved at udføre en ren start.
Hvorfor opstår der softwarekonflikter?
Når du starter Windows ved hjælp af en normal start, starter flere programmer og tjenester automatisk og kører derefter i baggrunden. Disse programmer omfatter grundlæggende systemprocesser, antivirussoftware, systemværktøjer og anden software, der er installeret tidligere. Disse programmer og tjenester kan resultere i softwarekonflikter.

Bemærk! Hvis du bruger Windows XP, skal du gå til Sådan udføres en ren start i Windows XP.
Sådan udføres en ren start
Bemærk!
 • Du skal logge på computeren som administrator for at kunne udføre en ren start.
 • Din computer kan midlertidigt miste funktionalitet, når du udfører en ren start. Når du starter computeren på normal vis, vender funktionaliteten tilbage. Men du modtager måske den oprindelige fejlmeddelelse eller oplever den oprindelige funktionsmåde, hvis problemet stadig er der.
 • Hvis computeren er en del af et netværk, kan politikindstillingerne for netværket forhindre dig i at udføre disse trin. Det anbefales, at du ikke bruger systemkonfigurationsprogrammet til at ændre de avancerede startindstillinger på computeren, medmindre en Microsoft-supporttekniker anmoder dig om at gøre det. Hvis du gør det, kan det gøre computeren uanvendelig.
Udfør følgende trin for at foretage en ren start:
Windows 8.1 og Windows 8
 1. Stryg fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg. Hvis du bruger en mus, skal du pege på det nederste højre hjørne på skærmen og derefter klikke på Søg.
 2. Skriv msconfig i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på msconfig. Et skærmbillede af dette trin.
 3. På fanen Tjenester i dialogboksen Systemkonfiguration skal du trykke eller klikke for at markere afkrydsningsfeltet Skjul alle Microsoft-tjenester og derefter trykke eller klikke på Deaktiver alle.
  Et skærmbillede til dette trin.
 4. På fanen Start i dialogboksen Systemkonfiguration skal du trykke eller klikke på Åbn Jobliste. Et skærmbillede til dette trin.
 5. I Jobliste skal du på fanen Start for hvert startelement vælge elementet og derefter klikke på Deaktiver. Et skærmbillede til dette trin.
 6. Luk Jobliste.
 7. På fanen Start i dialogboksen Systemkonfiguration skal du trykke eller klikke på OK og derefter genstarte computeren. Et skærmbillede til dette trin.
Windows 7 og Windows Vista
 1. Log på computeren ved hjælp af en konto med administratorrettigheder.
 2. Klik på Start, skriv msconfig.exe i feltet Start søgning, og tryk derefter på Enter for at starte programmet til konfiguration af systemet.
  Bemærk! Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller bekræfte.
  Et skærmbillede til dette trin.
 3. Klik på Valgfri start under fanen Generelt, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indlæs startelementer. Afkrydningsfeltet Brug oprindelig Boot.ini-fil er ikke tilgængeligt.
  Et skærmbillede til dette trin.
 4. Under fanen Tjenester skal du markere afkrydsningsfeltet Skjul alle Microsoft-tjenester og derefter klikke på Deaktiver alle.Et skærmbillede til dette trin.
  Bemærk! Når du udfører dette trin, kan Microsoft-tjenesterne stadig køre. Disse tjenester omfatter Netværk, Plug and Play, Hændelseslog, Fejlrapportering og andre tjenester. Hvis du deaktiverer disse tjenester, sletter du muligvis alle gendannelsespunkterne permanent. Det skal du undlade at gøre, hvis du vil bruge funktionen Systemgendannelse sammen med eksisterende gendannelsespunkter.
 5. Klik på OK, og klik derefter på Genstart.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du udfører en ren start i Windows 7 og Windows Vista, i videoen: Sådan udføres en ren start i Windows. Videoen er på engelsk.
Hvad er næste trin, når jeg har et miljø med ren start?
Når computeren er genstartet, har du et miljø med ren start. Gør derefter et af følgende, afhængigt af dit behov:
 • Hvis du ikke kunne installere eller fjerne et program eller en opdatering, før du udførte den rene start, kan du prøve at installere eller fjerne programmet eller opdateringen igen.

  Bemærk! Hvis du modtager fejlmeddelelsen "Der kunne ikke opnås adgang til tjenesten Windows Installer" under installation eller fjernelse, skal du gå til Sådan startes Windows Installer-tjenesten, når systemtjenesterne ikke er indlæst og derefter installere eller fjerne programmet eller opdateringen igen.
  • Hvis det lykkes at installere eller fjerne programmet eller opdateringen, har du løst problemet. Gå til Sådan nulstilles computeren til at starte som normalt for at nulstille din computer til normal start.
  • Hvis det stadig ikke lykkes at installere eller fjerne programmet eller opdateringen, betyder det, at problemet ikke skyldes et program eller en tjeneste. Du kan eventuelt gå til Microsoft Support for at få mere specifik support.
 • Hvis du ikke kunne køre et program, før du udførte den rene start, kan du prøve at køre programmet igen.
Sådan nulstilles computeren til at starte som normalt efter fejlfinding ved hjælp af en ren start
Når du er færdig med fejlfindingen, skal du gøre følgende for at nulstille computeren, så den starter normalt:
Windows 8.1 og Windows 8
 1. Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg. Hvis du bruger en mus, skal du pege på det nederste højre hjørne på skærmen og derefter klikke på Søg.
 2. Skriv msconfig i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på msconfig.
 3. Tryk eller klik på indstillingen Normal start på fanen Generelt.
 4. Tryk eller klik på fanen Tjenester, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for Skjul alle Microsoft-tjenester, og tryk eller klik derefter på Aktivér alle.
 5. Tryk eller klik på fanen Start, og tryk eller klik derefter på Åbn Jobliste.
 6. Aktivér alle startprogrammer på Jobliste, og tryk eller klik derefter på OK.
 7. Når du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren, skal du trykke eller klikke på Genstart.
Windows 7 og Windows Vista
 1. Klik på Start, skriv msconfig.exe i feltet Start søgning, og tryk derefter på Enter.
  Bemærk! Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller klikke på Fortsæt.
 2. Klik på fanen Generelt, klik på Normal start, og klik derefter på OK.
 3. Når du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren, skal du klikke på Genstart.
Yderligere Information
Sådan afgøres det ved hjælp af en ren start, hvad der er årsag til problemet
Windows 8.1 og Windows 8
 1. Log på computeren ved hjælp af en konto med administratorrettigheder.
 2. Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg. Hvis du bruger en mus, skal du pege på det nederste højre hjørne på skærmen og derefter klikke på Søg.
 3. Skriv msconfig i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på msconfig.
 4. Tryk eller klik på fanen Tjenester, og tryk eller klik derefter for at markere afkrydsningsfeltet Skjul alle Microsoft-tjenester.
 5. Tryk eller klik for at markere den øverste halvdel af afkrydsningsfelterne på listen Tjeneste.
 6. Tryk eller klik på OK, og tryk eller klik derefter på Genstart.
 7. Når computeren er genstartet, skal du kontrollere, om problemet stadig forekommer.
  • Hvis problemet stadig forekommer, skal du gentage trin 1-6, men du skal fjerne markeringen i den nederste halvdel af de afkrydsningsfelter, du oprindeligt markerede på listen Tjeneste.
  • Hvis problemet ikke længere forekommer, skal du gentage trin 1-6 og kun markere den øverste halvdel af de umarkerede afkrydsningsfelter på listen Tjeneste. Gentag disse trin, indtil alle afkrydsningsfelterne er markerede.
  • Hvis problemet stadig opstår, når det kun er én tjeneste, der er markeret på listen Tjeneste, betyder det, at den markerede tjeneste er årsag til problemet, og du skal derfor gå til trin 11. Hvis det ikke er en tjeneste, der er årsag til problemet, skal du gå til trin 8.
 8. Gentag trin 1 og 3 i dette afsnit.
 9. Tryk eller klik på fanen Start, og tryk eller klik derefter for at markere den øverste halvdel af afkrydsningsfelterne på listen Startelement.
 10. Klik på OK, og klik derefter på Genstart.
  • Hvis problemet stadig forekommer, skal du gentage trin 8 og 9, men du skal fjerne markeringen i den nederste halvdel af de afkrydsningsfelter, du oprindeligt markerede på listen Startelement.
  • Hvis problemet ikke længere forekommer, skal du gentage trin 8 og 9 og kun markere den øverste halvdel af de umarkerede afkrydsningsfelter på listen Startelementer. Gentag disse trin, indtil alle afkrydsningsfelterne er markerede.
  • Hvis du stadig har problemet, når du kun har markeret ét startelement på listen Startelement, betyder det, at det valgte startelement er skyld i problemet, og du skal gå til trin 11. Hvis det ikke er et startelement, der er årsag til problemet, skyldes problemet sandsynligvis en Microsoft-tjeneste. Du kan finde ud af, hvilken Microsoft-tjeneste der er årsag til problemet, ved at gentage trin 1-7 uden at markere afkrydsningsfeltet Skjul alle Microsoft-tjenester under de enkelte trin.
 11. Når du har fundet det startelement eller den tjeneste, som forårsager problemet, skal du kontakte programproducenten for at afgøre, om problemet kan løses. Du kan også køre systemkonfigurationsprogrammet og derefter trykke eller klikke for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for det problembehæftede element.
Windows 7 og Windows Vista
 1. Log på computeren ved hjælp af en konto med administratorrettigheder.
 2. Klik på Start, skriv msconfig.exe i feltet Start søgning, og tryk derefter på Enter for at starte programmet til konfiguration af systemet.
  Bemærk! Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller bekræfte.
  Et skærmbillede til dette trin.
 3. Klik på fanen Tjenester, og markér derefter afkrydsningsfeltet Skjul alle Microsoft-tjenester.
 4. Markér den øverste halvdel af afkrydsningsfelterne på listen Tjeneste.
 5. Klik på OK, og klik derefter på Genstart.
 6. Når computeren er genstartet, skal du kontrollere, om problemet stadig forekommer.
  • Hvis problemet stadig forekommer, skal du gentage trin 1-5, men du skal fjerne markeringen i den nederste halvdel af de afkrydsningsfelter, du oprindeligt markerede på listen Tjeneste.
  • Hvis problemet ikke længere forekommer, skal du gentage trin 1-5 og kun markere den øverste halvdel af de umarkerede afkrydsningsfelter på listen Tjeneste. Gentag disse trin, indtil alle afkrydsningsfelterne er markerede.
  • Hvis problemet stadig opstår, når det kun er halvdelen af tjenesterne, der er markeret på listen Tjeneste, betyder det, at den markerede tjeneste er årsag til problemet. Gå til trin 10. Hvis det ikke er en tjeneste, der forårsager problemet, skal du gå til trin 7.
 7. Udfør en ren start ved at gentage trin 1 og 2.
 8. Klik på fanen Start, og markér derefter den øverste halvdel af afkrydsningsfelterne på listen Startelement. Et skærmbillede til dette trin.
 9. Klik på OK, og klik derefter på Genstart.
  • Hvis problemet stadig forekommer, skal du gentage trin 7 og 8, men du skal fjerne markeringen i den nederste halvdel af de afkrydsningsfelter, du oprindeligt markerede på listen Startelement.
  • Hvis problemet ikke længere forekommer, skal du gentage trin 7 og 8 og kun markere den øverste halvdel af de umarkerede afkrydsningsfelter på listen Startelementer. Gentag disse trin, indtil alle afkrydsningsfelterne er markerede.
  • Hvis problemet stadig forekommer, når der kun er markeret ét startelement på listen Startelement, betyder det, at det markerede startelement er årsag til problemet. Gå til trin 10. Hvis det ikke er et startelement, der er årsag til problemet, skyldes problemet sandsynligvis en Microsoft-tjeneste. Du kan finde ud af, hvilken Microsoft-tjeneste der er årsag til problemet, ved at gentage trin 1-6 uden at markere afkrydsningsfeltet Skjul alle Microsoft-tjenester under de enkelte trin.
 10. Når du har fundet det startelement eller den tjeneste, som forårsager problemet, skal du kontakte programproducenten for at afgøre, om problemet kan løses. Du kan også køre systemkonfigurationsprogrammet og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for det element, der er årsag til problemet.
Sådan startes tjenesten Windows Installer, når systemtjenester ikke er indlæst
Hvis du kører et installationsprogram uden at starte Windows Installer-tjenesten, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:

Der kunne ikke opnås adgang til tjenesten Windows Installer. Kontakt din supportafdeling for at få hjælp.

Windows Installer-tjenesten starter ikke, hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Indlæs systemtjenester i systemkonfigurationsprogrammet. Hvis du vil bruge tjenesten Windows Installer, når systemtjenester ikke er indlæst, skal du starte tjenesten manuelt. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde.
Windows 8.1 og Windows 8
 1. Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg. Hvis du bruger en mus, skal du pege på det nederste højre hjørne på skærmen og derefter klikke på Søg.
 2. Skriv computer i søgefeltet, højreklik, eller stryg nedad på Computer, og tryk eller klik derefter på Administrer.
 3. Højreklik eller stryg nedad på Computer, og tryk eller klik på Administrer.
 4. Tryk eller klik på Tjenester og programmer i konsoltræet, og tryk eller klik derefter på Tjenester.
 5. Højreklik eller stryg nedad på Windows Installer i detaljeruden, og tryk eller klik derefter på Start.
Windows 7 og Windows Vista
 1. Klik på Start, højreklik på Computer, og klik derefter på Administrer.
  Bemærk! Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller bekræfte.
 2. Klik på Tjenester og programmer i konsoltræet, og klik derefter på Tjenester.
 3. Højreklik på Windows Installer i detaljeruden, og klik derefter på Start.
Video: Sådan udføres en ren start i Windows. Videoen er på engelsk.
Egenskaber

Artikel-id: 929135 – Seneste udgave 01/31/2014 15:06:00 – Udgave 15.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbquadranttechsupp kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbcip kbvideocontent kbconsumer kbprodselector KB929135
Feedback