Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Beskrivelse af opdateringen til Microsoft Office 2008 til Mac 12.1.3

INTRODUKTION
Microsoft har udgivet sikkerhedsbulletin MS08-057, som indeholder alle relevante oplysninger vedrørende sikkerhedsopdateringerne til Microsoft Office 2008 til Mac. Du kan finde sikkerhedsbulletinen i sin fulde længde på følgende Microsoft-websted:
Opdateringsoplysninger
Opdateringen til Office 2008 til Mac 12.1.3 indeholder adskillige ændringer, som forbedrer sikkerheden, stabiliteten, pålideligheden og ydeevnen. Med denne opdatering fjernes desuden sikkerhedsrisici, som en hacker kan udnytte til at overskrive indholdet af en computers hukommelse ved hjælp af skadelig programkode.

Forbedringer, der er med i opdateringen

Opdateringen til Office 2008 til Mac 12.1.3 indeholder følgende forbedringer:

Forbedringer til Microsoft Office 2008 til Mac-programmerne

 • Sikkerheden er forbedret.Med denne opdatering fjernes sikkerhedsrisici i Office 2008 til Mac-programmer, som en hacker kan udnytte til at overskrive indholdet af computerens hukommelse med skadelig programkode. Du kan finde flere oplysninger i den sikkerhedsbulletin, der er angivet tidligere i dokumentet.
 • Stabiliteten er forbedret.Med denne opdatering løses et problem, hvor Office 2008 til Mac-programmer lukkes uventet, når du åbner eller bruger Office 2008 til Mac-programmer.
 • Ydeevnen i forbindelse med diagrammer er forbedret. Med denne opdatering løses følgende problemer med ydeevnen i diagrammer:
  • Ydeevnen er forbedret i diagrammer, der har flere datapunkter.
  • Ydeevnen et forbedret, når der genereres linje- og punktdiagrammer. Nye linje- og punktdiagrammer bruger som standard en mere simpel formatering.
 • Pålideligheden er forbedret i forbindelse med visning og layout af diagrammer og billeder. Med denne opdatering løses følgende problemer i diagrammer og billeder:
  • Linjer udskrives i 1-punkts tykkelse, selv når linjen er smallere end 1 punkt.
  • Det er vanskeligt at tilpasse størrelsen på en linje og samtidig holde den helt lige.
  • Linjeskift og bindestreger flytter sig i Microsoft PowerPoint 2008 til Mac, når du har installeret opdateringer til Office 2008 til Mac.
  • PowerPoint 2008 til Mac lukkes uventet, når du prøver at sætte farve på et billede, der er indlejret i en figur, flere gange.
  • I ruden Rækkefølge i dialogboksen Formater dataserie vises en tom streng for en ikke-navngivet serie i et diagram. Med denne opdatering ændres det, så en ikke-navngivet serie i et diagram får navnet "<serie x>." I dette navn er x en pladsholder til seriens nummer.
  • Datatendenser omfatter celler med værdien "#I/T" under beregningen.
  • Akseetiketterne afkortes i nogle diagrammer.
 • Pålideligheden er forbedret, når du åbner et dokument, der indeholder et pdf-billede. Med denne opdatering løses et problem med Office-dokumenter, der indeholder pdf-billeder. Dette problem opstår, når billeder mistes eller flyttes, i forbindelse med at dokumentet åbnes i en Windows-baseret version af Office.
 • Stabiliteten er forbedret for dokumenter, der indeholder pdf-billeder. Med denne opdatering løses et problem, hvor Office 2008 til Mac-programmer lukkes uventet, når du gemmer et dokument, som indeholder et pdf-billede.

Forbedringer til Microsoft Word 2008 til Mac

 • Kompatibiliteten med EndNote er forbedret. Med denne opdatering løses et problem, hvor du starter Word med EndNote X1 installeret, og værktøjsknapperne på standardværktøjslinjen ikke er tilgængelige.
 • Pålideligheden er forbedret i forbindelse med Autokorrektur. Med denne opdatering løses et problem, hvor du ændrer sproget til tysk og derefter skriver tekst i Word, og følgende fejlmeddelelse vises:
  Denne kommando er ikke tilgængelig i denne version af Microsoft Word.
 • Pålideligheden er forbedret i forbindelse med visning af SmartArt, diagrammer og billeder. Med denne opdatering løses et problem, hvor SmartArt, diagrammer og billeder bliver utydelige, når du gør højre margen bredere.
 • Pålideligheden er forbedret i forbindelse med tabeltegning. Med denne opdatering løses et problem, hvor almindelig tekst vises som fed, efter at du har tilføjet eller slettet nogle linjer.
 • Stabiliteten er forbedret for dokumenter, der indeholder indbygget grafik. Med denne opdatering løses et problem, hvor indbygget grafik gemmes med forkert justering i HTML-format.

Forbedringer til Microsoft PowerPoint 2008 til Mac

 • PowerPoint ændrer ikke længere dato- og klokkeslætsstemplet på en gemt fil. Med denne opdatering løses et problem, hvor PowerPoint ændrer dato- og klokkeslætsstemplet på en gemt fil til det tidspunkt, hvor filen blev åbnet. Denne ændring gælder for binære .ppt-filer, ikke for .pptx-metrofiler.
 • Stabiliteten er forbedret, når du åbner PowerPoint-præsentationer i Mac OS X 10.5 (Leopard). Med denne opdatering løses et problem, hvor PowerPoint 2008 lukkes uventet, når Mac OS X v10.5-brugere åbner en præsentation.
 • Billeder, der sættes ind i PowerPoint fra andre programmer, vises nu korrekt. Med denne opdatering løses et problem, hvor et billede, der kopieres eller trækkes fra en webbrowser eller et andet ikke-Microsoft-program til PowerPoint, vises som en webadresse, i stedet for at selve billedet vises.

Forbedringer til Microsoft Excel 2008 til Mac

 • Pålideligheden er forbedret i beregninger. Med denne opdatering løses følgende problemer i forbindelse med beregninger:
  • Med denne opdatering løses et problem, hvor formlen SUM.HVISER returnerer fejlen #VÆRDI, når den refererer til store celleområder.
  • Med denne opdatering løses et problem, hvor beregningen af formlen INTERN.RENTE ikke giver samme resultatet som i Excel til Windows. Resultatet varierer også mellem .xslx-filer og .xls-filer.
 • Stabiliteten er forbedret i forbindelse med pivottabeller. Med denne opdatering løses følgende problemer:
  • Med denne opdatering løses et problem, hvor en pivottabel automatisk sorteres i Excel-projektmapper, og derefter lukkes Excel uventet.
  • Med denne opdatering løses et problem, hvor du markerer en celle uden for en pivottabels område i dialogboksen Sorter, og derefter lukkes Excel uventet.
 • Stabiliteten er forbedret, når du gemmer dokumenter. Med denne opdatering løses følgende problemer, i forbindelse med at du gemmer dokumenter:
  • Med denne opdatering løses et problem, hvor Excel ikke kan åbne en gemt fil. Filen kan blive beskadiget, hvis der slettes en række, der indeholder en matrixformel. Følgende meddelelse vises, når du åbner den beskadigede fil:
   Filen kan ikke åbnes. Filen kan være beskadiget eller ændret i forhold til sit oprindelige format.
  • Med denne opdatering løses et problem, hvor følgende advarsel vises, når du gemmer en Excel-projektmappe:
   Der er ikke tilstrækkelig hukommelse.
  • Med denne opdatering løses et problem, hvor en .xslx-fil, der gemmes fra en anden .xslx-fil, ikke kan åbnes.
 • Ydeevnen er forbedret, når du opretter diagrammer. Med denne opdatering forbedres ydeevnen, når du opretter diagrammer ud fra store datasæt.

Forbedringer til Microsoft Entourage 2008 til Mac

 • Kalenderbegivenheder kopieres ikke i Outlook Web Access eller Outlook 2007. Med denne opdatering løses et problem, hvor kalenderbegivenheder kopieres i Outlook Web Access eller Microsoft Office Outlook 2007. Dette problem opstår, når en deltager accepterer en ændret og opdateret mødeindkaldelse i Entourage 2008 til Mac. Med denne programrettelse løses problemet kun for nyoprettede møder eller møder, der indkaldes til efter opdateringen. Du skal tømme din cache, så programmet tvinges til at gensynkronisere cachen, hvis du også vil løse problemet for ældre begivenheder.
 • Tidszoneoplysningerne er opdateret. Med denne opdatering sikres opdaterede tidszoneoplysninger.
 • Pålideligheden er forbedret, når du prøver at oprette en sikker forbindelse til din postkasse på en computer, der kører Exchange Server 2007. Med denne opdatering løses et problem, der opstår, når du forsøger at oprette en sikker forbindelse til din postkasse på en computer, der kører Microsoft Exchange Server 2007, efter at du har opgraderet til opdateringen til Office 2008 til Mac 12.1.2. Der vises følgende advarselsmeddelelse:
  Der kan ikke oprettes en sikker forbindelse til postkasse_servernavn, fordi servernavnet eller IP-adressen ikke svarer til navnet eller IP-adressen på serverens certifikat. Hvis du fortsætter, krypteres de oplysninger, du får vist og sender, men de er ikke sikre.
 • Teksten i brevhovedet vises korrekt. Med denne opdatering løses et problem, hvor du modtager meddelelser på japansk i Entourage 2008 til Mac, og teksten i brevhovedet vises med ugyldige tegn i Apple Mail.
 • Installationsassistenten til Entourage-kontoopsætning er forbedret, så den kan håndtere SSL og Autodiscover af offentlige mapper. Med denne opdatering løses følgende problemer i forbindelse med installationsassistenten til Entourage-kontoopsætning:
  • Med denne opdatering løses et problem, hvor installationsassistenten til kontoopsætning udfylder feltet Offentlig server med det interne, fulde domænenavn (FQDN) på serveren til offentlige mapper i stedet for den offentlige URL-adresse til Outlook Web Access. Du kan bruge URL-adressen til Outlook Web Access som navnet på den offentlige server for at gøre det nemmere at gøre de offentlige mapper tilgængelige via internettet.
  • Med denne opdatering løses et problem, hvor installationsassistenten til kontoopsætning deaktiverer SSL (Secure Socket Layer) for LDAP-serveren under den automatiske kontoopsætning. SSL aktiveres kun for Exchange-serveren og serveren til offentlige mapper og ikke for LDAP-serveren. Det kræves derfor, at du manuelt redigerer kontoindstillingerne og vælger denne indstilling for LDAP-serveren.

Forudsætninger

Før du installerer opdateringen til Office 2008 til Mac 12.1.3, skal du kontrollere, at computeren kører Mac OS X 10.4.9 (Tiger) eller en nyere version af Mac OS X-operativsystemet.Du kan kontrollere, at computeren overholder disse krav, ved at klikke på Om denne Mac i Apple-menuen. Desuden skal du installere opdateringen til Office 2008 til Mac 12.1.0 på computeren, før du installerer opdateringen til Office 2008 til Mac 12.1.3. Du kan kontrollere, at opdateringen til Office 2008 til Mac 12.1.0 er installeret ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på Programmer i menuen Gå til.
 2. Åbn mappen Microsoft Office 2008, og åbn derefter et Office-program (f.eks. Word).
 3. Klik på Om Word i Word-menuen.
 4. Kontroller versionsnummeret ud for Seneste installerede opdatering i dialogboksen Om Word.

Sådan anskaffes opdateringen

Følgende fil kan hentes fra Microsoft Download Center:
HentHent opdateringspakken til Microsoft Office 2008 til Mac 12.1.3 nu.Udgivelsesdato: 14. oktober 2008

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du henter Microsoft-supportfiler, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes Microsoft-supportfiler på onlinetjenester
Microsoft har scannet denne fil for virus. Microsoft har anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, filen blev lagt ud. Filen er gemt på servere med forbedret sikkerhed, hvilket medvirker til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.

Opdaterede filer

Du kan få vist en komplet liste med de filer, som tilføjes eller ændres med denne opdatering, ved at klikke på installationsprogrammet med opdateringen og derefter på Vis filer i menuen Filer.

Bemærk! Opdateringen til Microsoft Office 2008 til Mac 12.1.3 kan også hentes via Microsoft Automatiske opdateringer. Automatiske opdateringer er et program, der automatisk sørger for, at Microsoft-programmer er opdateret. Hvis du vil bruge Automatiske opdateringer, skal du starte et Microsoft Office-program. Klik derefter på Søg efter opdateringer i menuen Hjælp.

Du kan finde flere oplysninger om ressourcer til Office 2008 til Mac på følgende Microsoft-websted:
Egenskaber

Artikel-id: 958267 – Seneste udgave 11/07/2008 09:18:43 – Udgave 2.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbexpertisebeginner kbqfe kbbug KB958267
Feedback
tml>