Hvordan kan jeg nulstille Hosts-filen til standardindstillingerne?

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Support til Windows Server 2003 ophørte den 14. juli 2015

Microsoft afsluttede support til Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Oversigt
I denne artikel får du hjælp til at nulstille Hosts-filen til standardindstillingerne.

Windows 8.1 eller Windows 8

Følg nedenstående trin for at nulstille Hosts-filen til standardindstillingerne:
 1. Åbn Notesblok. Det kan du gøre ved at stryge indad fra højre side af skærmen, trykke på Søg, skrive Notesblok og derefter trykke på ikonet Notesblok. Eller hvis du bruger en mus, skal du pege på det øverste højre hjørne på skærmen, flytte musemarkøren nedad, klikke på Søg, skrive Notesblok og derefter klikke på Notesblok.
 2. Kopiér følgende tekst, og indsæt derefter teksten i filen:
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.## This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.## This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each# entry should be kept on an individual line. The IP address should# be placed in the first column followed by the corresponding host name.# The IP address and the host name should be separated by at least one# space.## Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.## For example:##   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host# localhost name resolution is handle within DNS itself.#    127.0.0.1    localhost#    ::1       localhost
 3. Tryk eller klik på Gem som i menuen Filer, skriv "hosts" i feltet Filnavn (som vist i følgende illustration), og gem derefter filen på skrivebordet.
  Skærmbilledet til dette trin
 4. Luk Notesblok.
 5. Åbn mappen %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Stryg indad fra højre side af skærmen, tryk på Søg, skriv kør, og tryk derefter på ikonet Kør. Eller hvis du bruger en mus, skal du pege på det øverste højre hjørne på skærmen, flytte musemarkøren nedad, klikke på Søg, skrive kør og derefter klikke på Kør.
  2. Skriv %WinDir%\System32\Drivers\Etc i feltet Åbn, og tryk eller klik derefter på OK.
 6. Vælg Hosts-filen, tryk eller klik på Omdøb, og omdøb derefter filen til "Hosts.old".
 7. Kopiér eller flyt den Hosts-fil, du oprettede i trin 3, til mappen %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode, skal du trykke eller klikke på Fortsæt.

Windows 7 og tidligere versioner af Windows

 
Nem rettelse 50267

Følg nedenstående trin, hvis du selv vil nulstille Hosts-filen til standardindstillingerne:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv Notesblok, og klik derefter på OK.
 2. Kopiér følgende tekst til filen:
  Til Windows 7
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.## This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.## This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each# entry should be kept on an individual line. The IP address should# be placed in the first column followed by the corresponding host name.# The IP address and the host name should be separated by at least one# space.## Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.## For example:##   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host# localhost name resolution is handle within DNS itself.#    127.0.0.1    localhost#    ::1       localhost
  Til Windows Vista eller til Windows Server 2008
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.## This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.## This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each# entry should be kept on an individual line. The IP address should# be placed in the first column followed by the corresponding host name.# The IP address and the host name should be separated by at least one# space.## Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.## For example:##   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host127.0.0.1    localhost::1       localhost
  Til Windows XP eller Windows Server 2003
  # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.## This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.## This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each# entry should be kept on an individual line. The IP address should# be placed in the first column followed by the corresponding host name.# The IP address and the host name should be separated by at least one# space.## Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.## For example:##   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host127.0.0.1    localhost
 3. Klik på Gem som i menuen Filer, skriv "hosts" i feltet Filnavn, og gem derefter filen på skrivebordet.Skærmbilledet til dette trin
 4. Klik på Start, klik på Kør, skriv %WinDir%\System32\Drivers\Etc, og klik derefter på OK.
 5. Vælg Hosts-filen, og omdøb den til "Hosts.old".
 6. Kopiér eller flyt den Hosts-fil, du oprettede i trin 3, til mappen %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode, skal du klikke på Fortsæt.

Hvad er Hosts-filen

Hosts-filen er en computerfil, der bruges af operativsystemet til at knytte værtsnavne til IP-adresser. Hosts-filen er et af flere systemelementer, der hjælper med at håndtere netværksnoder på et computernetværk. Det er et fælles element i et operativsystems implementering af IP-adressen, og det har til formål at oversætte brugervenlige værtsnavne til numeriske protokoladresser, der kaldes IP-adresser, som identificerer og finder en vært på et IP-netværk.

Hosts-filen indeholder linjer med tekst, der består af en IP-adresse i første tekstfelt efterfulgt af et eller flere værtsnavne. De enkelte felter er adskilt med et mellemrum (tabulatorer foretrækkes ofte af historiske årsager, men almindelige mellemrum bruges også). Der kan medtages kommentarlinjer, og de vises med et nummertegn (#) i første position på sådanne linjer. Helt tomme linjer i filen ignoreres.
reset hosts
Egenskaber

Artikel-id: 972034 – Seneste udgave 12/05/2016 14:55:00 – Udgave 9.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise

 • kbsurveynew KB972034
Feedback