Nogle apps skal vide, hvornår du er på en bestemt placering, for at kunne fungere korrekt. Hvis du f.eks. har bedt en app om at minde dig om at købe brød, når du er i supermarkedet, skal appen vide, hvornår du er i butikken. Når en app skal kunne vise dig et kort over, hvor du skal hen, eller vise en liste over butikker eller restauranter i nærheden, vil mange apps og tjenester anmode om placeringsoplysninger fra din enhed. Det er netop det, Windows 10-placeringstjenesten gør: fortæller dine apps og tjenester, hvor du er, eller hvor du har været, så du kan få oplysninger, der er mere relevante for dig.

Når vi indsamler data, vil vi sikre, at det er det rigtige valg for dig. Derfor giver vi dig oplysninger om placeringstjenesten og de indstillinger, der er beskrevet her. Hvis du vil vide mere om placering og beskyttelse af dine personlige oplysninger, skal du se placeringsafsnittene i Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Sådan fungerer placeringsindstillingerne

Enhedens placeringsindstilling sætter visse Windows-funktioner, f.eks. automatisk indstilling af tidszone eller Find min enhed, i stand til at fungere korrekt. Når indstillinger for enhedens placering er aktiveret, bruger Microsofts placeringstjeneste en kombination af GPS (Global Positioning Service), nærliggende trådløse adgangspunkter, telemaster og din IP-adresse til at bestemme din enheds placering. Afhængig af enhedens funktioner kan dens placering bestemmes med varierende grader af nøjagtighed og i visse tilfælde meget præcist.

Hvis du har aktiveret enhedens placeringsindstilling, sender den afidentificerede placeringsoplysninger (herunder oplysninger om trådløse adgangspunkter, telemaster og den præcise GPS-placering, hvis den findes) til Microsoft efter at have fjernet alle personligt identificerbare oplysninger på enheden. Disse afidentificerede placeringsoplysninger bruges til at forbedre Microsofts placeringstjenester og deles i nogle tilfælde med vores partnere inden for placeringstjenester, i øjeblikket HERE, for at forbedre deres placeringstjenester.

Du kan desuden tillade apps at bruge din enheds placering og placeringsoversigt til at levere placeringsafhængige tjenester, der er lige så præcise, som enheden understøtter. Hvis du giver en bestemt app adgang til enhedens placering på siden med indstillinger, vil denne app have adgang til nøjagtige oplysninger om enhedens placering. Ellers har de placeringsoplysninger, der gives til appen, en mindre nøjagtighed. Når din placering bruges af en placeringsafhængig app eller Windows-tjeneste eller -funktion, bliver dine placeringsoplysninger og seneste placeringsoversigt gemt på enheden og sendt til Microsoft.

Hvis du er logget på med din Microsoft-konto, og din placeringsoversigt er aktiveret, gemmes oplysninger om din sidste kendte fungerende placering også i skyen, hvor de er tilgængelige for andre apps og tjenester på alle dine enheder via din Microsoft-konto. Hvis du er logget på med din Microsoft-konto, og enheden ikke kan selv kan finde din aktuelle placering (f.eks. når du befinder dig i en bygning eller en kælder), kan apps eller tjenester bruge din sidste kendte placering fra din placeringsoversigt, som er gemt i skyen, hvis den er tilgængelig.

Der er nogle undtagelser til, hvordan din enheds placering kan fastsættes, som ikke administreres direkte af dine placeringsindstillinger.

Skrivebordsapps er en specifik type app, der ikke beder om separat tilladelse til at finde oplysninger om din enheds placering, og de vises ikke i listen, der giver dig mulighed for at vælge apps, der må bruge din placering. Hvad er skrivebordsapps? De downloades normalt fra internettet eller installeres med nogle typer medier (f.eks. en cd, dvd eller USB-lagerenhed). De startes ved at bruge en. EXE- eller. DLL-fil, og de kører typisk på din enhed i stedet for webbaserede apps (der kører i skyen).

Selv hvis du har slået indstillingen for placeringstjenesten fra, kan nogle tredjepartsapps og -tjenester bruge andre teknologier (f.eks. Bluetooth, Wi-Fi, mobilmodem osv.) til at bestemme enhedens placering med forskellige grader af præcision. Microsoft kræver, at udviklere af tredjepartssoftware, som udvikler apps til Microsoft Store eller udvikler apps med Microsoft-værktøjer, overholder Windows-placeringsindstillingerne, medmindre du har angivet et juridisk påkrævet samtykke til at lade tredjepartsudvikleren bestemme din placering. Men for at reducere risikoen yderligere for at en app eller en tjeneste kan bestemme din placering, når Windows-enhedens placeringsindstillinger er slået fra, bør du kun installere apps og tjenester fra pålidelige kilder. For mere omfattende beskyttelse af din placering kan du overveje at deaktivere radiobaserede komponenter i din enhed, f.eks. Wi-Fi, Bluetooth, mobilmodem og GPS-komponenter, som kan bruges af en app til at bestemme din præcise placering. Men hvis du gør det, påvirkes også andre oplevelser, f.eks. samtale (herunder nødopkald), beskeder, internetforbindelser og tilslutning til eksterne enheder som hovedtelefoner. Læs politikkerne om beskyttelse af personlige oplysninger for de apps og tjenester, du har installeret, for at få mere at vide om, hvordan de bruger enhedens placering.

For at gøre det nemmere at få hjælp i nødsituationer forsøger Windows at bestemme og dele din nøjagtige placering, uanset dine placeringsindstillinger, når du foretager et nødopkald. Derudover vil mobiloperatøren have adgang til enhedens placering, hvis enheden har et SIM-kort eller bruger en mobiltjeneste.

Placeringsoversigt

Nogle Windows-apps og -tjenester, der bruger placeringsoplysninger, bruger også din placeringsoversigt. Når placeringsindstillingen er slået til, gemmer apps og tjenester de oplysninger om din placering, som de slår op. Oplysningerne gemmes i 24 timer i Windows 10, hvorefter de slettes igen. Apps, der har adgang til disse oplysninger, vil være mærket Benytter placeringsoversigt på siden med placeringsindstillinger.

Standardplacering

Du kan angive en standardplacering for din enhed, som Windows, apps og tjenester derefter kan bruge, når der ikke kan findes en mere præcis placering ved hjælp af GPS eller andre metoder.

Geohegn

Nogle apps bruger geohegn, som kan slå bestemte tjenester til eller fra, eller som kan vise dig oplysninger, når du er inden for et defineret område (eller "hegn"). En app kan kun bruge geohegn, hvis placering er blevet slået til for den pågældende app. Hvis nogen af dine Windows-apps bruger geofencing, vises En eller flere af dine apps bruger geohegn på siden med placeringsindstillinger.

Cortana

Cortana fungerer bedst, når hun har adgang til din enheds placering og placeringsoversigt, som hun bruger til at hjælpe dig. Du kan for eksempel give dig advarsler om trafikproblemer, før du tager afsted, eller hun kan sende dig påmindelser, baseret på din placering, for eksempel "Du er i tæt på supermarkedet og skal købe mælk". Cortana indsamler dine placeringsoplysninger med jævne mellemrum, selvom du ikke bruger Cortana, for eksempel når du opretter forbindelse til Wi-Fi eller slår Bluetooth fra. Når Cortana er slået til, har appen Søg også adgang til oplysninger om din enheds placering, og oplysningerne sendes automatisk til Bing, når Cortana foreslår websøgeord og resultater for Bing, der bruges som beskrevet i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis Cortana ikke skal have adgang til enhedens placering, skal du følge denne fremgangsmåde:

 1. Gå til Start  > Indstillinger > Cortana.

 2. Vælg Tilladelser eller Tilladelser og oversigt.

 3. Vælg Styr de oplysninger, Cortana kan få adgang til fra denne enhed.

 4. Angiv indstillingen Placering til Slået fra.

Microsoft Edge

Når placering er slået til for Microsoft Edge, har du stadig kontrol over, hvilke websteder der har adgang til enhedens placering. Microsoft Edge vil bede om din tilladelse, første gang du besøger et websted, der anmoder om oplysninger om din placering. Du kan slå placeringstilladelse fra for et websted i Microsoft Edge-indstillingerne.

Sådan opbygger vi databasen til placeringstjenester

Microsoft registrerer placeringen af mobilmaster og Wi-Fi-adgangspunkter for at kunne tilbyde placeringstjenester. Databasen kan indeholde MAC-adresserne på din trådløse router eller andre Wi-Fi-netværksenheder. Vi knytter ikke MAC-adresserne til dig personligt eller til de enheder, der er tilsluttet netværket.

Hvis du vil forhindre Microsoft i at bruge MAC-adresserne på dine Wi-Fi-adgangspunkter i vores database til placeringstjenester, skal du vælge Fravælg placeringstjenester.

Sådan giver vi dig besked: placeringsikonet

Når en eller flere apps bruger enhedens placering via Windows-placeringstjenesten, vises placeringsikonet i meddelelsesområdet på proceslinjen (på Windows 10-pc'er) eller på statuslinjen øverst på skærmen (på Windows 10 Mobile-enheder). Ikonet vises ikke for geohegn.

Sådan kan du vise eller skjule placeringsikonet:

På Windows 10-pc'er:

 1. Gå til Start , og vælg Indstillinger .

 2. Vælg System > Meddelelser og handlinger > Tilføj eller fjern hurtige handlinger.

 3. Slå Placering til eller fra.

På Windows 10 Mobile:

 1. Gå til Indstillinger .

 2. Vælg Beskyttelse af personlige oplysninger > Placering.

 3. Slå Vis placeringsikon til eller fra.

Hvis du bruger en enhed, der er tildelt til dig på din arbejdsplads, eller hvis du bruger en personlig enhed på arbejdspladsen, kan du muligvis ikke ændre placeringsindstillingerne. Hvis det er tilfældet, vises indstillingen Nogle indstillinger administreres af din organisation øverst på siden med placeringsindstillinger.

Sådan styrer du placeringsindstillingerne

Windows-placeringsindstillinger giver dig kontrol over, om Windows-funktioner kan få adgang til din enheds placering, og hvilke Windows-apps der kan bruge enhedens placering og historikoplysninger over placeringen. Hvis du vil kontrollere placeringsindstillingerne for, skal du gå til Indstillinger > Beskyttelse af personlige oplysninger > Placering.

Hvis du vil rydde placeringsoversigten, skal du enten genstarte enheden eller gå til Indstillinger > Beskyttelse af personlige oplysninger > Placering og vælge Ryd under Placeringsoversigt. Når du rydder placeringsoversigten, rydder du kun oversigten på enheden. De apps, der anvendte oversigten, før den blev ryddet, kan have gemt den andre steder. Du kan finde flere oplysninger i politikkerne til beskyttelse af personlige oplysninger for appen.

Hvis du vil rydde den placeringsoversigt, der er blevet gemt i skyen og knyttet til din Microsoft-konto, skal du gå til account.microsoft.com og sørge for, at du er logget på din konto. Vælg Ryd placeringsoversigt, og vælg derefter Ryd.

Sådan slår du Windows-placeringsindstillinger til eller fra:

På din pc:

 1. Gå til Indstillinger > Beskyttelse af personlige oplysninger > Placering.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du er administrator på enheden og vil styre placeringen for hele enheden, skal du vælge Skift. I meddelelsen Placering af denne enhed skal du skifte indstillingen til Slået til eller Slået fra.

  • Hvis du vil styre placeringen for netop din brugerkonto, skal du skifte indstillingen Tillad apps at få adgang til din placering til Slået til eller Slået fra. Hvis Placering af denne enhed er slået fra vises på siden med indstillinger, kan du ikke slå indstillingen Tillad apps at få adgang til din placering til for en individuel brugerkonto. Bemærk, at i tidligere versioner af Windows hed denne indstilling Placeringstjeneste.

På din mobilenhed:

 1. Gå til Indstillinger > Beskyttelse af personlige oplysninger > Placering.

 2. Vælg Placering for at slå det til eller fra.

Sådan vælger du, om en enkelt app kan få adgang til din nøjagtige placering:

 1. Gå til Indstillinger > Beskyttelse af personlige oplysninger > Placering.

 2. Slå hver app til eller fra, hvor den vises under Vælg, hvilke apps der skal have adgang til din nøjagtige placering. På en enhed kan hver person gøre det samme for deres egne konti. Hvis Tillad apps at få adgang til din placering er slået fra for din brugerkonto, kan til/fra-knapperne ikke aktiveres, før Tillad apps at få adgang til din placering er slået til.

Sådan ændrer du den standardplacering for din pc, som Windows, apps og tjenester kan bruge, når en mere præcis placering ikke kan registreres:

 1. Gå til Indstillinger > Beskyttelse af personlige oplysninger > Placering.

 2. Under Standardplacering skal du vælge Angiv standard.

 3. Appen Windows Kort åbnes. Følg instruktionerne for at ændre standardplaceringen.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×