Ændre tekstjustering, indrykning og afstand i PowerPoint

Hvis du vil gøre teksten på dine slides nemmere at læse, kan du ændre afstanden mellem tekstlinjer og mellem afsnit i PowerPoint præsentation. Du kan også justere justeringen og indrykningen af tekstlinjer.

Linjeafstand (enkelt linjeafstand, dobbelt linjeafstand og så videre) og lodret justering (øverst, nederst eller midt) er tilgængelige fra menuknapperne på fanen Hjem på båndet i gruppen Afsnit:

Med menuindstillingerne Linjeafstand på båndet kan du vælge enkelt linjeafstand, dobbelt linjeafstand eller andre lodrette indstillinger for linjeafstand.

Figur 1: Linjeafstand

I menuen Juster tekst på båndet kan du beslutte, om teksten skal justeres lodret øverst eller nederst i beholderen eller centreret lodret i midten.

Figur 2: Lodret justering

Der findes mere detaljerede afstandsindstillinger i dialogboksen Afsnit:

 1. Markér den tekst, du vil ændre, på sliden.

 2. Klik Startside, og klik dialogboksstarteren i gruppen Afsnit.

  Billede af PowerPoint-båndet

  Dialogboksen Afsnit vises:

  Dialogboksen Afsnit i PowerPoint

Her er de tilgængelige indstillinger i dialogboksen:

Justering

 • Hvis du vil ændre den vandrette placering af tekst, skal du vælge Venstre, Centreret,Højre,Lige margenereller Fordelt i feltet Justering.Justerer tekst tilføjer afstand mellem ord, så tekstlinjerne rører både venstre og højre margen, med undtagelse af den sidste linje i afsnittet, som bruger normal ordafstand. Fordelet svarer til Lige margener,men selv den sidste linje berører både venstre og højre margen med mellemrum tilføjet mellem ord og bogstaver efter behov.

Indrykning

 • Hvis du vil tilføje indrykning eller ændre indrykningsmængden før tekst, skal du markere eller skrive et tal i tekstfeltet Før. Du kan bruge indstillingerne Speciel til kun at indrykke den første linje eller til at tilføje hængende indrykning.

  Indrykning måles i tommer, og den kan være et helt tal eller et decimaltal, f.eks. 1,2 tommer.

Afstand

 • Hvis du vil ændre afstanden over eller under et afsnit, skal du skrive eller klikke på pilene ud for Før eller Efter. Dette tal kan være et helt tal eller et decimaltal, f.eks 6,5.

 • Hvis du vil ændre afstanden over og i et afsnit, skal du bruge indstillingerne for linjeafstand: Enkelt, 1,5linjer eller Dobbelt. Eller vælg Præcis, og tilføj derefter en punktværdi (mellem 0 og 1584) i feltet At. (Jo større punktværdien er, desto bredere er afstanden). Eller vælg Flere, og føj en værdi til feltet Snr. (Brug et vilkårligt tal, der er mindre end eller lig med 9,99: En værdi på 1 vil være lig med enkelt linjeafstand, mens en værdi på 3 svarer til tredobbelt afstand).

Bemærk!: Hvis du bliver ved med at tilføje streger, indtil du løber tør for plads i en pladsholder, justerer Tilpas automatisk linjeafstanden og skriftstørrelsen, så der er plads til alle listeelementer i pladsholderen. Når dette sker, vises kontrolelementet Kontrolelement for Indstillinger for Autotilpas indstillinger. Hvis du vil deaktivere Tilpas automatisk, skal du klikke på Indstillinger forAutotilpasning og derefter klikke på Stop tilpasning af tekst til denne pladsholder.

Du kan finde andre måder at arbejde med indrykning og afstand på under:

Linjeafstand (enkelt linjeafstand, dobbelt linjeafstand og så videre) og lodret justering (øverst, nederst eller midt) er tilgængelige fra menuknapperne på fanen Hjem på båndet i gruppen Afsnit:

Med menuindstillingerne Linjeafstand på båndet kan du vælge enkelt linjeafstand, dobbelt linjeafstand eller andre lodrette indstillinger for linjeafstand.

Figur 1: Linjeafstand

I menuen Juster tekst på båndet kan du beslutte, om teksten skal justeres lodret øverst eller nederst i beholderen eller centreret lodret i midten.

Figur 2: Lodret justering

Der findes mere detaljerede afstandsindstillinger i dialogboksen Afsnit:

 1. Markér den tekst, du vil ændre, på sliden.

 2. Klik Startside, og klik dialogboksstarteren i gruppen Afsnit.

  Billede af PowerPoint-båndet

  Dialogboksen Afsnit vises:

  Dialogboksen Afsnit i PowerPoint

Her er de tilgængelige indstillinger i dialogboksen:

Justering

 • Hvis du vil ændre den vandrette placering af tekst, skal du vælge Venstre, Centreret,Højre,Lige margenereller Fordelt i feltet Justering.Justerer tekst tilføjer afstand mellem ord, så tekstlinjerne rører både venstre og højre margen, med undtagelse af den sidste linje i afsnittet, som bruger normal ordafstand. Fordelet svarer til Lige margener,men selv den sidste linje berører både venstre og højre margen med mellemrum tilføjet mellem ord og bogstaver efter behov.

Indrykning

 • Hvis du vil tilføje indrykning eller ændre indrykningsmængden før tekst, skal du markere eller skrive et tal i tekstfeltet Før. Du kan bruge indstillingerne Speciel til kun at indrykke den første linje eller til at tilføje hængende indrykning.

  Indrykning måles i tommer, og den kan være et helt tal eller et decimaltal, f.eks. 1,2 tommer.

Afstand

 • Hvis du vil ændre afstanden over eller under et afsnit, skal du skrive eller klikke på pilene ud for Før eller Efter. Dette tal kan være et helt tal eller et decimaltal, f.eks 6,5.

 • Hvis du vil ændre afstanden over og i et afsnit, skal du bruge indstillingerne for linjeafstand: Enkelt, 1,5linjer eller Dobbelt. Eller vælg Præcis, og tilføj derefter en punktværdi (mellem 0 og 1584) i feltet At. (Jo større punktværdien er, desto bredere er afstanden). Eller vælg Flere, og føj en værdi til feltet Snr. (Brug et vilkårligt tal, der er mindre end eller lig med 9,99: En værdi på 1 vil være lig med enkelt linjeafstand, mens en værdi på 3 svarer til tredobbelt afstand).

Bemærk!: Hvis du bliver ved med at tilføje streger, indtil du løber tør for plads i en pladsholder, justerer Tilpas automatisk linjeafstanden og skriftstørrelsen, så der er plads til alle listeelementer i pladsholderen. Når dette sker, vises kontrolelementet Kontrolelement for Indstillinger for Autotilpas indstillinger. Hvis du vil deaktivere Tilpas automatisk, skal du klikke på Indstillinger forAutotilpasning og derefter klikke på Stop tilpasning af tekst til denne pladsholder.

Du kan finde andre måder at arbejde med indrykning og afstand på under:

Linjeafstand (enkelt linjeafstand, dobbelt linjeafstand og så videre) og lodret justering (øverst, nederst eller midt) er tilgængelige fra menuknapperne på fanen Hjem på båndet i gruppen Afsnit:

Med menuindstillingerne Linjeafstand på båndet kan du vælge enkelt linjeafstand, dobbelt linjeafstand eller andre lodrette indstillinger for linjeafstand.

Figur 1: Linjeafstand

I menuen Juster tekst på båndet kan du beslutte, om teksten skal justeres lodret øverst eller nederst i beholderen eller centreret lodret i midten.

Figur 2: Lodret justering

Der findes mere detaljerede afstandsindstillinger i dialogboksen Afsnit:

 1. Markér den tekst, du vil ændre, på sliden.

 2. Klik Startside, og klik dialogboksstarteren i gruppen Afsnit.

  Klik på starterknappen i nederste højre hjørne i gruppen Afsnit for at åbne dialogboksen Afsnit

  Dialogboksen Afsnit vises:

  Dialogboksen Afsnit indeholder indstillinger for vandret justering, indrykning i venstre margen og linjeafstand.

Her er de tilgængelige indstillinger i dialogboksen:

Justering

 • Hvis du vil ændre den vandrette placering af tekst, skal du vælge Venstre, Centreret,Højre ellerLige margener i feltet Justering.Justerer tekst tilføjer afstand mellem ord, så tekstlinjerne rører både venstre og højre margen, med undtagelse af den sidste linje i afsnittet, som bruger normal ordafstand.

Indrykning

 • Hvis du vil tilføje indrykning eller ændre indrykningsmængden før tekst, skal du markere eller skrive et tal i tekstfeltet Før. Du kan bruge indstillingerne Speciel til kun at indrykke den første linje eller til at tilføje hængende indrykning.

  Indrykning måles i tommer, og den kan være et helt tal eller et decimaltal, f.eks. 1,2 tommer.

Afstand

 • Hvis du vil ændre afstanden over eller under et afsnit, skal du skrive eller klikke på pilene ud for Før eller Efter. Dette tal kan være et helt tal eller et decimaltal, f.eks 6,5.

 • Hvis du vil ændre afstanden over og i et afsnit, skal du bruge indstillingerne for linjeafstand: Enkelt, 1,5linjer eller Dobbelt. Eller vælg Flere, og føj en værdi til feltet Snr. (Brug et tal, der er mindre end eller lig med 9,99: En værdi på 1,25 vil være lig med 25 % mere end enkelt linjeafstand, mens en værdi på 3 svarer til tredobbelt afstand).

Bemærk!: Hvis du bliver ved med at tilføje streger, indtil du løber tør for plads i en pladsholder, justerer funktionen Tilpas automatisk automatisk linjeafstanden og skriftstørrelsen, så den passer til alle listeelementer på den tilgængelige plads.

Hvis du vil formatere en liste på din slide, skal du se Føje punkttegn eller tal/bogstaver til tekst.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

×