Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Hvis du anvender en foruddefineret tabeltypografi , kan du hurtigt og nemt ændre udseendet af en tabel i PowerPoint.

En tabeltypografi er en kombination af formateringsindstillinger, herunder farve og valgfri skygge. Farvekombinationerne er afledt af præsentationens temafarver . Alle tabeller, du opretter, anvender automatisk en tabeltypografi.

Anvend en tabeltypografi

 1. Markér den tabel, du vil anvende en ny eller anden tabeltypografi på.

 2. På båndet skal du vælge fanen Tabeldesign for at få vist galleriet Tabeltypografier, som vist nedenfor, og derefter vælge den ønskede tabeltypografi. Hvis du vil se flere tabeltypografier, skal du klikke på rullepilen Mere Knappen Mere til højre for galleriet Tabeltypografier .

  På fanen Tabeldesign kan du vælge mellem mange foruddefinerede tabeltypografier for hurtigt at anvende en anden formatering på en tabel.

  Bemærk!: Hvis du vil ændre udseendet af teksten i en tabel, skal du markere al tekst i tabellen og derefter vælge fanen Hjem og bruge skrifttypeindstillingerne til at justere teksten.

Øverst på siden

 1. Markér tabellen.

 2. Vælg fanen Tabeldesign på båndet.

 3. Vælg rullepilen Mere Knappen Mere i højre side af galleriet Tabeltypografier , og vælg derefter Ryd tabel nederst.

 1. Vælg fanen Tabeldesign på båndet.

 2. Vælg Viskelæder i højre side i gruppen Tegn kanter.

  Markøren ændres til et viskelæder Viskelæder, der bruges til sletning af tabeller.

 3. Klik på den streg, du vil slette. Når du er færdig med at slette, skal du klikke uden for tabellen.

Øverst på siden

 1. Markér de tabelceller, du vil føje en kant til (eller ændre kanten på).

 2. Vælg fanen Tabeldesign på båndet. Vælg en af følgende i gruppen Tegn kanter :

  • Brug Pennefarve til at ændre kantens farve.

   Hvis du vil have flere farveindstillinger, skal du under Pennefarve vælge Flere kantfarver og derefter enten vælge den ønskede farve på fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret . Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

  • Brug Pennetykkelse til at ændre kantens tykkelse.

  • Brug Pennetypografi til at ændre stregtypen for kanten.

 3. Hvis du vil anvende den farve, tykkelse eller stregtype, du valgte i trin 2, skal du gøre et af følgende:

  • Mens markøren stadig ligner en blyant Blyant, der bruges til at tegne tabeller, skal du klikke på de kanter, du vil ændre.

  • Vælg Tabeldesign > Kanter, og vælg derefter den kantindstilling, du vil anvende.

Tip!: Du kan bruge Viskelæder til at slette kanter mellem tabelceller. Klik på Viskelæder i gruppen Tegn kanter under Design > Tabelværktøjer, eller tryk og hold Skift nede, mens markøren er en blyant Blyant, der bruges til at tegne tabeller, og klik derefter på de kanter, du vil slette.

Øverst på siden

Du kan tilføje eller ændre baggrundsfarven for hele tabellen. Baggrundsfarven vises under en hvilken som helst fyldfarve, der anvendes på tabelcellerne.

 1. Klik på en celle i tabellen.

 2. Vælg fanen Tabeldesign, og klik derefter på pilen ud for Skygge i gruppen Tabeltypografier, og peg derefter på Tabelbaggrund.

 3. Klik på den ønskede farve, eller klik på Ingen udfyldning for at vælge en farve.

  Hvis du vil skifte til en farve, der ikke vises på listen Temafarver , skal du klikke på Flere fyldfarver og derefter enten klikke på den ønskede farve på fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret . Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

Øverst på siden

Du kan anvende eller ændre en typografi, kant eller farve i en tabel i præsentationen. Du kan f.eks. anvende eller rydde en tabeltypografi (eller hurtig typografi), slette linjer fra en celle, række eller kolonne, ændre tabellens kant eller ændre baggrundsfarven i en tabel.

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist de detaljerede instruktioner.

En tabeltypografi (eller hurtig typografi) er en kombination af forskellige formateringsindstillinger, herunder farvekombinationer, der er afledt af temafarver i præsentationen. Alle tabeller, du tilføjer, får automatisk tildelt en tabeltypografi.

 1. Markér den tabel, du vil anvende en ny eller anden tabeltypografi på.

 2. Vælg fanen Tabelværktøjer/Design på båndet, og vælg derefter den ønskede tabeltypografi. Hvis du vil se flere tabeltypografier, skal du klikke på rullepilen Mere Knappen Mere til højre for galleriet Tabeltypografier .

  viser tabeltypografier i PowerPoint

  Bemærk!: Hvis du vil ændre udseendet af teksten i en tabel, skal du gå til Hjem >Skrifttype eller klikke på tabellen og derefter vælge fanen Tabelværktøjer/Design og vælge fra WordArt-typografier.

Øverst på siden

Hvis du vil fjerne en tabeltypografi, skal du vælge fanen Tabelværktøjer/Design på båndet. Vælg derefter rullepilen Mere Knappen Mere til højre for galleriet Tabeltypografier , og vælg Ryd tabel nederst.

 1. Vælg fanen Tabelværktøjer/Design på båndet. Klik på Viskelæder i gruppen Tegn kanter.

  Markøren ændres til et viskelæder Viskelæder, der bruges til sletning af tabeller.

 2. Klik på den linje, du vil slette, for at fjerne den. Klik uden for tabellen, når du er færdig.

Øverst på siden

 1. Markér de tabelceller, du vil føje en kant til (eller ændre kanten på).

 2. Vælg fanen Tabelværktøjer/Design på båndet. Vælg en af følgende i gruppen Tegn kanter :

  • Brug Pennefarve til at ændre kantens farve.

   Hvis du vil have flere farveindstillinger, skal du klikke på Flere kantfarver og derefter enten klikke på den ønskede farve under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret . Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

  • Brug Pennetykkelse til at ændre kantens tykkelse.

  • Brug Pennetypografi til at ændre stregtypen for kanten.

 3. Hvis du vil anvende den farve, tykkelse eller stregtype, du valgte i trin 2, i tabellen, skal du gøre et af følgende:

  • Mens markøren stadig ligner en blyant Blyant, der bruges til at tegne tabeller, skal du klikke på de kanter, du vil ændre.

Gå til Tabelværktøjer > Design > Tabeltypografier > Kanter, og klik derefter på den kantindstilling, du vil ændre.

Tip!: Du kan bruge Viskelæder til at slette kanter mellem tabelceller. Klik på Viskelæder i gruppen Tegn kanter under Design > Tabelværktøjer, eller tryk og hold Skift nede, mens markøren er en blyant Blyant, der bruges til at tegne tabeller, og klik derefter på de kanter, du vil slette.

Øverst på siden

Du kan tilføje eller ændre baggrundsfarven for hele tabellen. Baggrundsfarven vises under en hvilken som helst fyldfarve, der anvendes på tabelcellerne.

 1. Klik på en celle i tabellen.

 2. Gå til Tabelværktøjer > Design, og klik derefter på pilen ud for Skygge i gruppen Tabeltypografier, og peg derefter på Tabelbaggrund.

 3. Klik på den ønskede farve, eller klik på Ingen udfyldning for at vælge en farve.

  Hvis du vil skifte til en farve, der ikke vises på listen Temafarver , skal du klikke på Flere fyldfarver og derefter enten klikke på den ønskede farve på fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret . Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

Øverst på siden

Du kan anvende eller ændre en typografi eller farve på en tabel i præsentationen.

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist de detaljerede instruktioner.

En tabeltypografi (eller hurtig typografi) er en kombination af forskellige formateringsindstillinger, herunder farvekombinationer, der er afledt af temafarver i præsentationen. Alle tabeller, du tilføjer, får automatisk tildelt en tabeltypografi.

 1. Markér den tabel, du vil anvende en typografi på.

 2. Vælg fanen Tabeldesign på båndet, og vælg derefter den ønskede tabeltypografi. Hvis du vil se flere tabeltypografier, skal du klikke på rullepilen Flere typografier Pilen Mere til højre for galleriet Tabeltypografier .

  Vælg rullepilen Mere for at åbne det fulde galleri med tabeltypografier.

Tip!: Hvis du vil ændre udseendet af teksten i en tabel, skal du gå til fanen Hjem på værktøjslinjen og bruge indstillingerne i gruppen Skrifttype .

Øverst på siden

 1. Markér en del af tabellen.

 2. Vælg fanen Tabeldesign på båndet.

 3. Vælg rullepilen Flere typografier til højre for galleriet Tabeltypografier :

  Vælg rullepilen Mere for at åbne det fulde galleri med tabeltypografier.
 4. Nederst i galleriet, der åbnes, skal du vælge Ryd tabel:

  Fjern en tabeltypografi ved hjælp af kommandoen Ryd tabel.

Du kan tilføje skyggetypografier ved hjælp af gruppen Indstillinger for tabeltypografi under fanen Tabeldesign på båndet.

Du kan føje skyggetypografier til bestemte rækker eller kolonner i en tabel.

Indstilling

Beskrivelse

Kolonneoverskrift

Gør skyggen af den øverste række mørkere, hvor kolonneoverskrifterne er, som det er gjort i denne tabel

Rækken Total

Gør skyggen af den nederste række mørkere, hvor kolonnetotaler vises

Stribede rækker

Brug skiftende lysere og mørkere skygge i tabelrækker, som det bruges i denne tabel

Første kolonne

Gør skyggen af den første tabelkolonne mørkere

Sidste kolonne

Gør skyggen af den sidste tabelkolonne mørkere

Stribede kolonner

Brug skiftende lysere og mørkere skygge i tabelkolonner

Du kan tilføje eller ændre skyggen af en enkelt celle eller markerede celler.

 1. Markér en eller flere celler i tabellen.

 2. Vælg fanen Tabeldesign på værktøjslinjen, og åbn derefter menuen Celleskygge med farver.

 3. Vælg den ønskede farve, eller vælg Ingen udfyldning for at vælge ingen farve.

Øverst på siden

Hvis du anvender en foruddefineret tabeltypografi , kan du hurtigt og nemt ændre udseendet af en tabel i PowerPoint.

En tabeltypografi er en kombination af formateringsindstillinger, herunder farve og valgfri skygge. Farvekombinationerne er afledt af præsentationens temafarver . Alle tabeller, du opretter, anvender automatisk en tabeltypografi.

Anvend en tabeltypografi

 1. Markér den tabel, du vil anvende en ny eller anden tabeltypografi på.

 2. På båndet skal du vælge fanen Tabeldesign for at få vist galleriet Tabeltypografier, som vist nedenfor, og derefter vælge den ønskede tabeltypografi. Hvis du vil se flere tabeltypografier, skal du klikke på Knap med en vinkel, der peger nedad pil ned i galleriet.

  Galleriet Tabeltypografier under fanen Tabeldesign i PowerPoint til Mac.

  Bemærk!: Hvis du vil ændre udseendet af teksten i en tabel, skal du markere al tekst i tabellen og derefter vælge fanen Hjem og bruge skrifttypeindstillingerne til at justere teksten.

Fjern en tabeltypografi

 1. Markér tabellen.

 2. Vælg fanen Tabeldesign på båndet.

 3. Vælg den Knap med en vinkel, der peger nedad pil ned i galleriet, og vælg derefter Ryd tabel nederst.

Slet en streg i en celle, række eller kolonne

 1. Vælg fanen Tabeldesign på båndet.

 2. Vælg Viskelæder i højre side.

  Markøren ændres til et viskelæder Viskelæder, der bruges til sletning af tabeller.

 3. Klik på den streg, du vil slette. Når du er færdig, skal du klikke uden for tabellen eller trykke på Esc for at afslutte viskelædertilstand.

Tilføje eller ændre en tabelkant

 1. Markér de tabelceller, du vil føje en kant til (eller ændre kanten på).

 2. Vælg fanen Tabeldesign på båndet. Vælg en af følgende i gruppen Tegn kanter :

  • Brug Pennefarve til at ændre kantens farve.

   Hvis du vil have flere farveindstillinger, skal du under Pennefarve vælge Flere farver og derefter enten vælge den ønskede farve på fanen Farvehjul

  • Brug Pennetykkelse til at ændre kantens tykkelse.

  • Brug Pennetypografi til at ændre stregtypen for kanten.

 3. Hvis du vil anvende den farve, tykkelse eller stregtype, du valgte i trin 2, skal du gøre et af følgende:

  • Mens markøren stadig ligner en blyant Blyant, der bruges til at tegne tabeller, skal du klikke på de kanter, du vil ændre.

  • Vælg Tabeldesign > Kanter, og vælg derefter den kantindstilling, du vil anvende.

Tip!: Du kan bruge Viskelæder til at slette kanter mellem tabelceller. På fanen Tabeldesign skal du vælge Viskelæder og derefter klikke på de kanter, du vil slette.

Tilføje eller ændre baggrunden i en tabel

Du kan tilføje eller ændre baggrundsfarven for hele tabellen. Baggrundsfarven vises under en hvilken som helst fyldfarve, der anvendes på tabelcellerne.

 1. Klik på en celle i tabellen.

 2. Vælg fanen Tabeldesign, og klik derefter på pilen ud for Skygge i gruppen Tabeltypografier, og peg derefter på Tabelbaggrund.

 3. Klik på den ønskede farve, eller klik på Ingen udfyldning for at vælge en farve.

  Hvis du vil skifte til en farve, der ikke vises på listen Temafarver , skal du klikke på Flere fyldfarver og derefter enten klikke på den ønskede farve på fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret . Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×