Du kan anvende eller ændre en typografi, kant eller farve på en tabel i præsentationen. Du kan f.eks. anvende eller rydde en tabeltypografi (eller Hurtig typografi), slette linjer fra en celle, række eller kolonne, ændre kanten af tabellen eller ændre baggrundsfarven i en tabel.

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist den detaljerede vejledning.

En tabeltypografi (eller hurtig typografi) er en kombination af forskellige formateringsindstillinger, herunder farvekombinationer, der er afledt af temafarver i præsentationen. Alle tabeller, du tilføjer, får automatisk tildelt en tabeltypografi.

 1. Markér den tabel, du vil anvende en ny eller anden tabeltypografi på.

 2. Vælg fanen Tabelværktøjer/Design på båndet, og vælg derefter den ønskede tabeltypografi. Hvis du vil se flere tabeltypografier, skal du klikke på Knappen Mere til højre for galleriet Tabeltypografier.

  viser tabeltypografier i PowerPoint

  Bemærk!: Hvis du vil ændre udseendet af teksten i en tabel, skal du gå til Startside > Skrifttype eller klikke på tabellen og derefter vælge fanen Tabelværktøjer/Design og vælge mellem WordArt-typografier.

Øverst på siden

Hvis du vil fjerne en tabeltypografi, skal du vælge fanen Tabelværktøjer/Design på båndet. Vælg derefter rullepilen Mere Knappen Mere til højre for galleriet Tabeltypografier, og vælg Ryd tabel nederst.

 1. Vælg fanen Tabelværktøjer/Design på båndet. Klik på Viskelæder i gruppen Tegn kanter.

  Markøren ændres til et viskelæder Viskelæder, der bruges til sletning af tabeller.

 2. Klik på den streg, du vil slette, for at fjerne den. Klik uden for tabellen, når du er færdig.

Øverst på siden

 1. Markér de tabelceller, du vil føje en kant til (eller ændre kanten af).

 2. Vælg fanen Tabelværktøjer/Design på båndet. Vælg en af følgende i gruppen Tegn kanter:

  • Brug Pennefarve til at ændre kantens farve.

   Hvis du vil have flere farveindstillinger, skal du klikke på Flere kantfarver og derefter enten klikke på den ønskede farve under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

  • Brug Pennens tykkelse til at ændre kantens tykkelse.

  • Brug pennetypografi til at ændre kanttypografien.

 3. Hvis du vil anvende den farve, tykkelse eller stregtypografi, du valgte i trin 2, i tabellen, skal du gøre et af følgende:

  • Mens markøren stadig ser ud som en blyantspen Blyant, der bruges til at tegne tabeller, skal du klikke på de kanter, du vil ændre.

Gå til Tabelværktøjer >Design > Tabeltypografier >,og klik derefter på den kantindstilling, du vil ændre.

Tip!: Du kan bruge Viskelæderet til at slette kanter mellem tabelceller. Klik på Viskelæderi gruppen Tegn kanter under Design > Tabelværktøjer, eller tryk på og hold Skift nede, mens markøren er en blyant Blyant, der bruges til at tegne tabeller, og klik derefter på de kanter, du vil slette.

Øverst på siden

Du kan tilføje eller ændre baggrundsfarven for hele tabellen. Baggrundsfarven vises under en hvilken som helst fyldfarve, der anvendes på tabelcellerne.

 1. Klik på en celle i tabellen.

 2. Gå til Tabelværktøjer> Design,og klik derefter på pilen ud for Skygge i gruppen Tabeltypografier, og peg derefter Tabelbaggrund.

 3. Klik på den ønskede farve, eller klik på Ingen udfyldning for ikke at vælge en farve.

  Hvis du vil ændre til en farve, der ikke vises på listen Temafarver, skal du klikke på Flere fyldfarver og derefter enten klikke på den ønskede farve på fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

Toppen af siden

Du kan anvende eller ændre en typografi, kant eller farve på en tabel i præsentationen. Du kan f.eks. anvende eller rydde en tabeltypografi (eller Hurtig typografi), slette linjer fra en celle, række eller kolonne, ændre kanten af tabellen eller ændre baggrundsfarven i en tabel.

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist den detaljerede vejledning.

En tabeltypografi (eller hurtig typografi) er en kombination af forskellige formateringsindstillinger, herunder farvekombinationer, der er afledt af temafarver i præsentationen. Alle tabeller, du tilføjer, får automatisk tildelt en tabeltypografi. Miniaturer af tabeltypografier vises i galleriet Hurtige typografier i gruppen Tabeltypografier. Når du placerer markøren på et miniaturebillede af en hurtig typografi, kan du se, hvordan den hurtige typografi påvirker tabellen.

Miniaturer af tabeltypografier

Figur: Miniaturebilleder af tabeltypografier

 1. Klik på den tabel, du vil anvende en ny eller anden tabeltypografi på.

 2. Klik i gruppen Tabeltypografier under fanen Design under Tabelværktøjer på den tabeltypografi, du vil bruge. Hvis du vil se flere tabeltypografier, skal du klikke på knappen Mere Knappen Mere.

  Når du placerer markøren på et miniaturebillede af en hurtig typografi, kan du se, hvordan den hurtige typografi påvirker tabellen.

  Bemærkninger!: 

  • Tekst i tabeller vises ikke under fanen Disposition (i ruden yderst til venstre i programvinduet i Normal visning). Kun tekst i pladsholdere vises under fanen Disposition.

  • Du kan ændre udseendet af teksten i tabelcellerne eller i hele tabellen ved at vælge indstillingerne i gruppen Skrifttype under fanen Hjem eller indstillingerne under fanen Design i gruppen WordArt-typografier under Tabelværktøjer.

Øverst på siden

 • Hvis du vil fjerne en tabeltypografi, skal du klikke på knappen Mere underTabelværktøjer under fanen Design i gruppen Tabeltypografier, klikke på knappen Mere Knappen Mereog derefter klikke på Ryd tabel.

 1. Klik på Viskelæder i gruppen Tegn kanter under fanen Design under Tabelværktøjer, eller tryk på og hold Skift nede, mens tegneværktøjet er aktivt.

  Markøren ændres til et viskelæder Viskelæder, der bruges til sletning af tabeller.

 2. Klik på den streg, du vil slette.

 3. Når du er færdig med at slette linjer, skal du klikke uden for tabellen.

Øverst på siden

 1. Markér de tabelceller, du vil tilføje eller ændre tabelkanterne for.

 2. Gør et ellerflere af følgende i gruppen Tegn kanter under Tabelværktøjer under fanen Design:

  • Hvis du vil ændre farven på kanten, skal du klikke på pilen ud for pennefarvenog derefter klikke på den ønskede farve.

   Hvis du vil ændre til en farve, der ikke findes i temafarver, skal du klikke på Flere kantfarver og derefter enten klikke på den ønskede farve under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

  • Hvis du vil ændre kantens tykkelse, skal du klikke på pilen ud for Pennenstykkelse og derefter klikke på den ønskede stregtykkelse.

  • Hvis du vil ændre stregtypografien på kanten, skal du klikke på pilen ud for Pennetypografi og derefter klikke på den ønskede stregtype.

 3. Hvis du vil anvende den farve, tykkelse eller stregtypografi, du valgte i trin 2, i tabellen, skal du gøre et af følgende:

  • Mens markøren stadig ser ud som en blyantspen Blyant, der bruges til at tegne tabeller, skal du klikke på de kanter, du vil ændre.

  • Klik på Kanteri gruppen Tabeltypografier under fanen Design under Tabelværktøjer, og klik derefter på den kantindstilling, du vil ændre.

Tip!: Du kan bruge Viskelæderet til at slette kanter mellem tabelceller. Klik på Viskelæderunder fanen Design under Tabelværktøjer, klik på Viskelæder i gruppen Tegn kanter,eller tryk på og hold Skift nede, mens markøren er en blyant Blyant, der bruges til at tegne tabeller, og klik derefter på de kanter, du vil slette.

Øverst på siden

Du kan tilføje eller ændre baggrundsfarven for en hel tabel. Baggrundsfarven vises under alle fyldfarver, der anvendes på tabelcellerne.

 1. Klik på en celle i tabellen.

 2. Klik på pilenud for Skygge under Tabelværktøjer under fanen Design i gruppen Tabeltypografier, og peg derefter på Tabelbaggrund.

 3. Klik på den ønskede farve, eller klik på Ingen udfyldning for at vælge en farve.

  Hvis du vil ændre til en farve, der ikke vises på listen Temafarver, skal du klikke på Flere fyldfarver og derefter enten klikke på den ønskede farve på fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

Øverst på siden

Du kan anvende eller ændre en typografi, kant eller farve på en tabel i præsentationen. Du kan f.eks. anvende eller rydde en tabeltypografi (eller Hurtig typografi), slette linjer fra en celle, række eller kolonne, ændre kanten af tabellen eller ændre baggrundsfarven i en tabel.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du distribuerer data i tabelceller, herunder opdeling af celler og fletning af celler, under Tilføj eller slet tabelrækker, -kolonner eller -celler.

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist den detaljerede vejledning.

En tabeltypografi (eller hurtig typografi) er en kombination af forskellige formateringsindstillinger, herunder farvekombinationer, der er afledt af temafarver i præsentationen. Alle tabeller, du tilføjer, får automatisk tildelt en tabeltypografi. Miniaturer af tabeltypografier vises i galleriet Hurtige typografier i gruppen Tabeltypografier. Når du placerer markøren på et miniaturebillede af en hurtig typografi, kan du se, hvordan den hurtige typografi påvirker tabellen.

 1. Klik på den tabel, du vil anvende en anden tabeltypografi på.

 2. Klik i gruppen Tabeltypografier under fanen Design under Tabelværktøjer på den tabeltypografi, du vil bruge. Hvis du vil se flere tabeltypografier, skal du klikke på knappen Mere Knappen Mere.

  Hvis du vil rydde standardtypografien eller en anden tabeltypografi, skal du klikke på Knappen Mereog derefter klikke på Ryd tabel.

  Tip!: Hvis du vil gøre en tabeltypografi til standardtabeltypografien for alle nye tabeller, du opretter, skal du højreklikke på tabeltypografien og derefter klikke på Angiv som standard i genvejsmenuen.

  Bemærkninger!: 

Øverst på siden

Du kan anvende en tabeltypografi på bestemte dele af tabellen ved at vælge indstillinger i gruppen Indstillinger for tabeltypografi.

 1. Klik på den tabel, du vil ændre indstillingerne for tabeltypografi for.

 2. Gør et ellerflere af følgende i gruppen Indstillinger for tabeltypografier under Tabelværktøjer under fanen Design:

  alternativ tekst

  • Hvis du vil fremhæve den første række i tabellen, skal du markere afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift.

  • Hvis du vil fremhæve den sidste række i tabellen, skal du markere afkrydsningsfeltet Rækken Total.

  • Hvis du vil have skiftende stribede rækker, skal du markere afkrydsningsfeltet Stribede rækker.

  • Hvis du vil fremhæve den første kolonne i tabellen, skal du markere afkrydsningsfeltet Første kolonne.

  • Hvis du vil fremhæve den sidste kolonne i tabellen, skal du markere afkrydsningsfeltet Sidste kolonne.

  • Hvis du vil have skiftende stribede kolonner, skal du markere afkrydsningsfeltet Stribet kolonne.

Øverst på siden

 1. Markér de tabelceller, du vil tilføje eller ændre tabelkanterne for.

 2. Gør et ellerflere af følgende i gruppen Tegn kanter under Tabelværktøjer under fanen Design:

  alternativ tekst

  • Hvis du vil ændre farven på kanten, skal du klikke på pilen ud for pennefarvenog derefter klikke på den ønskede farve.

   Hvis du vil ændre til en farve, der ikke findes i temafarver, skal du klikke på Flere kantfarver og derefter enten klikke på den ønskede farve under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

  • Hvis du vil ændre kantens tykkelse, skal du klikke på pilen ud for Pennenstykkelse og derefter klikke på den ønskede stregtykkelse.

  • Hvis du vil ændre stregtypografien på kanten, skal du klikke på pilen ud for Pennetypografi og derefter klikke på den ønskede stregtype.

 3. Hvis du vil anvende den farve, tykkelse eller stregtypografi, du valgte i trin 2, i tabellen, skal du gøre et af følgende:

  • Mens markøren stadig ser ud som en blyantspen Blyant, der bruges til at tegne tabeller, skal du klikke på de kanter, du vil ændre.

  • Klik på Kanteri gruppen Tabeltypografier under fanen Design under Tabelværktøjer, og klik derefter på den kantindstilling, du vil ændre.

Tip!: Du kan bruge Viskelæderet til at slette kanter mellem tabelceller. Klik på Viskelæderunder fanen Design under Tabelværktøjer, klik på Viskelæder i gruppen Tegn kanter,eller tryk på og hold Skift nede, mens markøren er en blyant Blyant, der bruges til at tegne tabeller, og klik derefter på de kanter, du vil slette.

Øverst på siden

En udfyldning er det indre af en celle. Når du tilføjer eller ændrer fyldfarven på en tabelcelle, kan du også føje en struktur, et billede eller en graduering til udfylderingen. En graduering er et gradvist forløb af farver og skygger, normalt fra én farve til en anden eller fra én skyggefarve til en anden skyggefarve i den samme farve.

 1. Markér de tabelceller, du vil føje en udfyldning til.

 2. Under Tabelværktøjerunder fanen Design i gruppen Tabeltypografier skal du klikke på pilen ud for Skygge og derefter gøre et af følgende:

  alternativ tekst

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarve, skal du klikke på den ønskede farve, eller du kan ikke vælge nogen farve ved at klikke på Ingen udfyldning.

   Klik på Flere udfyldningsfarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

  • Klik på Billede, hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede, som findes i mappen med det billede, du vil bruge, klik på billedfilen, og klik derefter på Indsæt.

   Når du tilføjer et billede som en fyldeffekt, tilpasses størrelsen, så det passer til cellen og kan blive forvrænget. Du kan fjerne forvrængningen ved at ændre størrelsen på cellen eller tabellen.

  • Peg på Graduering, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldgraduering,og klik derefter på den ønskede variant.

   Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur.

   Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Øverst på siden

Du kan tilføje eller ændre baggrundsfarven for en hel tabel. Baggrundsfarven vises under alle fyldfarver, der anvendes på tabelcellerne.

 1. Klik på en celle i tabellen.

 2. Klik på pilenud for Skygge under Tabelværktøjer under fanen Design i gruppen Tabeltypografier, og peg derefter på Tabelbaggrund.

  alternativ tekst

 3. Klik på den ønskede farve, eller klik på Ingen udfyldning for ikke at vælge en farve.

  Klik på Flere udfyldningsfarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

Øverst på siden

Bemærk!:  Skygge- og refleksionseffekter kan kun anvendes på en hel tabel, ikke på individuelle tabelceller.

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil anvende en effekt på nogle af tabelcellerne, skal du markere de tabelceller, du vil føje en effekt til.

  • Hvis du vil anvende en effekt på alle tabelcellerne, skal du højreklikke på en tabelcelle og derefter klikke på Vælg tabel i genvejsmenuen.

 2. Klik på Effekterunder Tabelværktøjer under fanen Design i gruppen Tabeltypografier.

  alternativ tekst

 3. Peg på Celle facet, hvis du vil tilføje eller ændre en kant,og vælg derefter den ønskede facet.

Øverst på siden

 1. Klik på den tabel, du vil føje en effekt til.

 2. Klik på Effekteri gruppen Tabeltypografier under fanenDesign under Tabelværktøjer,og gør derefter et af følgende:

  alternativ tekst

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, skal dupege på Skygge og derefter vælge den ønskede skygge.

   Klik på Skyggeindstillinger, hvis du vil tilpasse skyggen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Refleksion, hvis du vil tilføje eller ændre enrefleksion, og vælg derefter den ønskede variant.

Øverst på siden

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil markere tabellen, skal du højreklikke på en tabelcelle og derefter klikke på Vælg tabel i genvejsmenuen.

  • Hvis du vil markere en del af tabellen, skal du markere de celler, du vil slette fyldet fra.

 2. Klik på Skyggei gruppen Tabeltypografier under fanen Design under Tabelværktøjer, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil slette en fyldfarve, et billede eller en struktur, skal du klikke på Ingen udfyldning.

  • Hvis du vil slette en graduering af fyldfarve, skal du pege på Graduering og derefter klikke på Ingen graduering.

  • Hvis du vil slette baggrundsfyld til en tabel, skal dupege på Tabelbaggrund og derefter klikke på Ingen udfyldning.

Øverst på siden

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil markere tabellen, skal du højreklikke på en tabelcelle og derefter klikke på Vælg tabel i genvejsmenuen.

  • Hvis du vil markere en del af tabellen, skal du markere de celler, du vil slette fyldet fra.

 2. Klik på Effekteri gruppen Tabeltypografier under fanenDesign under Tabelværktøjer,og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil slette en kant fra tabelcellen eller tabellen, skal du pege på Celle facetog derefter klikke på Ingen facet.

  • Hvis du vil slette en skygge fra tabellen, skal du pege på Skyggeog derefter klikke på Ingen skygge.

  • Hvis du vil slette en refleksion fra tabellen, skal du pege på Refleksionog derefter klikke på Ingen refleksion.

   Bemærk!: Hvis du har tilføjet flere enkelteffekter, skal du gentage trin 2 for at slette alle effekterne.

Tip!: Hvis du vil ændre udseendet af teksten i tabelcellerne eller hele tabellen, skal du vælge de ønskede indstillinger under Tabelværktøjer, i gruppen Design, i gruppen WordArt-typografier eller under fanen Hjem i gruppen Skrifttype.

Øverst på siden

Du kan anvende eller ændre en typografi eller farve på en tabel i præsentationen.

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist den detaljerede vejledning.

En tabeltypografi (eller hurtig typografi) er en kombination af forskellige formateringsindstillinger, herunder farvekombinationer, der er afledt af temafarver i præsentationen. Alle tabeller, du tilføjer, får automatisk tildelt en tabeltypografi.

 1. Markér den tabel, du vil anvende en typografi på.

 2. Vælg fanen Tabelværktøjer/Design på båndet, og vælg derefter den ønskede tabeltypografi. Hvis du vil se flere tabeltypografier, skal du klikke på Pilen Mere til højre for galleriet Tabeltypografier.

  Vælg rullepilen Mere for at åbne hele galleriet med tabeltypografier.

Tip!: Hvis du vil ændre udseendet af teksten i en tabel, skal du gå til fanen Hjem på værktøjslinjen og bruge indstillingerne i gruppen Skrifttype.

Øverst på siden

 1. Markér en del af tabellen.

 2. Vælg fanen Tabelværktøjer/Design på båndet.

 3. Vælg rullepilen Flere til højre for galleriet Tabeltypografier:

  Vælg rullepilen Mere for at åbne hele galleriet med tabeltypografier.
 4. Nederst i galleriet, der åbnes, skal du vælge Ryd tabel:

  Fjern en tabeltypografi ved hjælp af kommandoen Ryd tabel.

Du kan tilføje skyggetypografier ved hjælp af gruppen Indstillinger for tabeltypografi under Tabelværktøjer/Design på båndet.

Du kan føje skyggetypografier til bestemte rækker eller kolonner i en tabel.

Indstilling

Beskrivelse

Kolonneoverskrift

Gøre skyggerne i den øverste række mørkere, hvor kolonneoverskrifterne er, som det er gjort i denne tabel

Rækken Total

Gøre skygge i den nederste række mørkere, hvor kolonnetotalerne vises

Stribede rækker

Brug skiftende lysere og mørkere skygge i tabelrækker, sådan som det er brugt i denne tabel

Første kolonne

Gøre skyggerne i den første tabelkolonne mørkere

Sidste kolonne

Gøre skyggerne i den sidste tabelkolonne mørkere

Stribede kolonner

Brug skiftende lysere og mørkere skygge i tabelkolonner

Du kan tilføje eller ændre skygge i en enkelt celle eller markerede celler.

 1. Markér en eller flere celler i tabellen.

 2. Gå til Tabelværktøjer > Design på værktøjslinjen, og åbn menuen celleskydning med farver.

 3. Vælg den ønskede farve, eller vælg Ingen udfyldning for ikke at vælge en farve.

Øverst på siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×