Administrere de oplysninger, du deler via Mit websted og Min profil

Understøttelsen af Office 2010 ophørte den 13. oktober 2020

Opgrader til Microsoft 365 for at arbejde hvor som helst fra en hvilken som helst enhed, og fortsæt med at modtage support.

Opgrader nu

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Denne artikel indeholder beskrivelser af, hvordan du kan dele oplysninger via Mit websted og Min profil, og du får at vide, hvordan du kan administrere, hvor mange oplysninger du deler.

Bemærk!: Hvis disse oplysninger ikke matcher det, du ser, bruger du muligvis Office 365 efter serviceopgraderingen. Prøv at få vist og konfigurere din profil for at finde de oplysninger, der gælder for dig.

Hvad vil du foretage dig?

Oversigt

Ved at dele oplysninger om dig selv kan du bedre holde kontakt til andre og udbygge dit professionelle netværk. Det er dog vigtigt at forstå, hvilke typer oplysninger du deler, og i hvor bredt et omfang du deler dem. Det kan f.eks. være, at du kun vil dele personlige oplysninger, som f.eks. dit mobiltelefonnummer, med din arbejdsgruppe eller din chef og ikke med alle i organisationen.

Du bør desuden kontrollere, om organisationen har politikker vedrørende deling af oplysninger. Organisationen kan f.eks. have politikker om, hvilke typer oplysninger der må gemmes online, eller der kan være en godkendelsesproces for bestemte typer indhold.

Her er nogle af de væsentligste måder, som oplysninger deles på, via Mit websted:

 • Indholdet på Mit websted, herunder dokumenter, lister og blogs

 • Mærker og noter, som du anvender på sider og dokumenter

 • Foreslåede nøgleord og kollegaer, du har godkendt, som kan bruges til hurtigt at opdatere Mit websted, så du kan kommunikere med andre

 • Personlige oplysninger, f.eks. kontaktoplysninger, interesser, ansvarsområder, kollegaer og medlemskab af e-mail-lister i din profil, og de oplysningerne i din profil, som du opdaterer

Vær opmærksom på, at din organisation muligvis tilpasser dit Mit websted, f.eks. ved at styre, hvilke typer oplysninger du kan tilføje eller brugertilpasse. Organisationen kan også føje oplysninger til dit Mit websted fra andre datakilder, f.eks. en HR-database.

Toppen af siden

Dele og administrere adgang til indhold på dit Mit websted

Dine Mit websted-sider indeholder som standard tre indstillinger til deling af dokumenter:

 • Delte dokumenter Brug dette bibliotek til at gemme dokumenter, som du vil dele med flere personer. Afhængigt af, hvordan Mit websted er konfigureret, kan du redigere rettighederne til biblioteket og til bestemte mapper og elementer.

 • Private dokumenter Brug dette bibliotek til de dokumenter, som du ikke vil dele med andre. Du kan gemme dokumenter i dette bibliotek, hvis du ofte har brug for at åbne et dokument fra forskellige computere, men ikke regner med, at dokumenterne skal deles med dine kollegaer.

Afhængigt af hvordan Mit websted er konfigureret, kan du også tilføje andet indhold, f.eks. andre biblioteker, lister og et blogwebsted, hvor du kan dele dine tanker med andre.

Du kan administrere rettighederne for disse elementer på samme måde, som rettighederne for indhold kan administreres på andre websteder. Rettighederne kan tilpasses på webstedsniveau og for lister, biblioteker, mapper, bestemte dokumenter og listeelementer.

Under fanen Indhold under din profil kan andre også se de offentligt tilgængelige dokumenter, du har skrevet på de andre SharePoint-websteder, du er medlem af, hvis de har tilladelse til at se indholdet.

Din organisation kan have yderligere politikker for, hvilke typer dokumenter du kan gemme på Mit websted.

Toppen af siden

Sådan tilføjer personer kollegaer og følger aktiviteter

Du kan følge dine kollegaers aktiviteter, så du kan se, når de mærker en interessant artikel, skriver en note på en andens noteområde eller ændrer stillingsbetegnelse. Deres aktiviteter vises i omvendt kronologisk rækkefølge i dit nyhedsfeed. På samme måde kan andre personer i din organisation tilføje dig som kollega og dermed følge dine aktiviteter i deres nyhedsfeed.

Andre personer kan tilføje dig som kollega og følge dine aktiviteter, uanset om du tilføjer dem som kollega. Hvis du er interesseret i personens aktiviteter, kan du tilføje vedkommende som kollega, så du også kan følge vedkommendes aktiviteter. Nogle aktiviteter, f.eks. at anvende et nøgleord, som andre har angivet som interessant, kan vises i nyhedsfeedet hos alle dem, der har tilladelse til at se dit Mit websted.

Afhængigt af hvordan din administrator har konfigureret dit Mit websted, kan du ændre, hvilke aktiviteter du får vist i dit nyhedsfeed, ved at ændre indstillingerne i sektionen Indstillinger i din profil. Du kan f.eks. vælge, om du vil modtage besked i dit nyhedsfeed, når en kollega skifter team eller skriver en note på en andens profilside. Indstillingerne ændrer ikke, hvilke af dine aktiviteter som andre kan se i deres nyhedsfeed.

Afhængigt af konfigurationen af dit Mine websteder kan du modtage en e-mail-besked, når en anden tilføjer dig som kollega. I beskeden kan du se, at en anden har tilføjet dig som kollega og dermed følger dine aktiviteter, men du kan ikke selv bestemme, om personen skal have lov til at tilføje dig som kollega.

Hvis du ikke ønsker, at en bestemt person skal kunne følge dig som kollega, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du allerede får vist en persons profil eller en side på mit websted, skal du klikke på Min profil. Min profil

  • Hvis du får vist en anden type side på dit SharePoint-websted, skal du klikke på dit navn i øverste højre hjørne Profilnavn , og klik derefter på Min profil.

 2. Klik på Rediger min profil.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Giv mig besked, når nogen tilføjer mig som kollega ud for E-mail-beskeder i sektionen Indstillinger.

Toppen af siden

Arbejde med mærker, bedømmelser, noter og statusmeddelelser

Mærker, noter og statusmeddelelser bruges til at finde oplysninger og skabe forbindelse til andre personer i organisationen.

Mærker

Hvis social mærkning er aktiveret af administratoren, kan du mærke indhold, så du nemt kan huske, klassificere eller dele indholdet med andre. Du kan mærke sider og dokumenter på et SharePoint-websted og andre sider på intranettet og internettet. Når du anvender et mærke, kan du angive, om det skal være offentligt eller privat.

Hvis du vil hjælpe andre med at finde interessant indhold, kan du benytte forskellige metoder til at se, når andre har anvendt et offentligt mærke på indhold, hvis de har tilladelse til at indholdet:

 • Du kan modtage opdateringer i dit nyhedsfeed, når en af dine kolleger anvender et mærke på indhold, du har tilladelse til at se. Dine kollegaer kan også se, når du anvender mærker på indhold, som de har tilladelse til at se.

 • Hvis du har føjet nøgleord til sektionen Interesser i din profil, kan du se, når andre bruger netop det nøgleord som et mærke, hvis du har tilladelse til at se det indhold, de mærker. Hvis du f.eks. følger "fotografering" som en interesse, og en anden person bruger ordet "fotografering" i et offentligt mærke, vil du modtage en opdatering i dit nyhedsfeed.

 • På samme måde kan andre se, når du bruger et nøgleord, som de har tilføjet som en interesse. Når en person følger et nøgleord som en interesse, behøver vedkommende ikke at være en kollega for at modtage en opdatering, når andre mærker indhold med det nøgleord eller deler en fælles interesse.

 • I sektionen Seneste aktiviteter i din profil vises det, hvornår du senest har mærket indhold, hvis den person, som ser din profil, har tilladelse til at se indholdet. De personer, der har tilladelse til at se din profil, kan se sektionen Seneste aktiviteter i din profil, uanset om de følger dig som kollega eller ej.

Dine mærker vises også i en samling af mærker - også kaldet en tag cloud - som andre kan se på din profil. Andre kan også se flere oplysninger om et mærke samt om de seneste aktiviteter, der relaterer til et mærke, f.eks. hvornår en person har anvendt mærket. De mærker, du anvender, kan også interagere med virksomhedsnøgleord, der administreres centralt i organisationen. Du kan få flere oplysninger om dette ved at kontakte den person, der administrerer ordsæt og virksomhedsnøgleord for organisationen.

Du kan angive et mærke til at være offentligt eller privat. Hvis du opretter et mærke som offentligt, men derefter ændrer det til privat eller sletter det, vil det ikke påvirke den opdatering, som andre personer modtager i deres nyhedsfeed. Den oprindelige opdatering af mærket vil blive bibeholdt i andre personers nyhedsfeed. Når du angiver et mærke som privat, vil den URL-adresse eller det dokument, som mærket peger på, ikke længere være tilgængeligt for andre brugere. De andre brugere vil dog stadig kunne se teksten i det mærke, du angiver som privat.

Bedømmelser

Hvis funktionen til bedømmelser er aktiveret i et bibliotek, kan personer med adgang til indholdet bedømme det med stjerner. Afhængigt af konfigurationen af biblioteket kan forfatteren og de personer, der har tilladelse til at se indholdet, se det samlede antal bedømmelser af indholdet, men de kan ikke se, hvem der har angivet de enkelte bedømmelser, f.eks. vises brugernavne ikke ud for bedømmelserne. Brugernavnene gemmes dog i Microsoft SharePoint Server, og der kan fås adgang til brugernavnene via SharePoint-kompatible programmer og løsninger.

Hvis andre har tilføjet dig som en kollega, modtager de en opdatering i deres nyhedsfeed, når du bedømmer indhold, og de får dermed tilladelse til at se indholdet. De kan se et link til det indhold, du har bedømt, og de kan se din bedømmelse. Der vises også en opdatering i sektionen Seneste aktiviteter i din profil. Dette kan ses af alle de personer, der har tilladelse til at se dit Mit websted og det indhold, du har bedømt.

Noter

Du kan skrive noter om dokumenter og sider, som andre personer kan se, når de besøger disse dokumenter og sider. Du kan også skrive noter på andre personers profiler og på din egen profil.

De personer, der følger dine aktiviteter som en kollega, vil modtage en opdatering i deres nyhedsfeed om de noter, du skriver. I sektionen Seneste aktiviteter i din profil vises de noter, du senest har skrevet til forskellige typer indhold, hvis den person, der får vist din profil, har adgang til indholdet.

De noter, du skriver, kan ses af alle. Du kan redigere eller slette en note, du har oprettet, men dette vil ikke påvirke den opdatering, som andre modtog i deres nyhedsfeed, eller som blev vist i sektionen Seneste aktiviteter, da noten blev oprettet.

Statusmeddelelser

Du kan dele dine tanker ved hjælp af en kort statusmeddelelse, som vises ud for dit navn og dit billede, når andre besøger din profil.

De personer, der følger dine aktiviteter som en kollega, vil modtage en opdatering i deres nyhedsfeed, når du ændrer din statusmeddelelse. De opdateringer, du foretager af din statusmeddelelse, vises også i sektionen Seneste aktiviteter i din profil. Du kan redigere eller slette en statusmeddelelse, men dette vil ikke påvirke den oprindelige opdatering, som andre har modtaget i deres nyhedsfeed, eller som vises under Seneste aktiviteter.

Toppen af siden

Om forslag til nøgleord og kollegaer

Afhængigt af konfigurationen af dit Mit websted og de installerede programmer kan du modtage forslag til kollegaer og nøgleord, så du hurtigere kan skabe forbindelse til personer og oplysninger.

Disse forslag kan være baseret på, hvordan du bruger SharePoint-kompatible programmer, som Microsoft Outlook 2010.

Funktionen SharePoint Server kollega Add-in i Outlook 2010, for eksempel scanner mappen Sendt post til at søge efter bestemte navne og nøgleord og hyppigheden for disse navne og nøgleord. Listen er opdateret med jævne mellemrum og gemt på computerens harddisk.

Du kan se listen over mulige kollegaer på siden Tilføj kollegaer eller i din profil, hvor du kan godkende eller afvise kollegaer.

Du kan se en liste over foreslåede nøgleord, når du redigerer din profil, og du kan godkende eller afvise nøgleordene. Godkendte nøgleord føjes til Spørg mig om eller Interesser i din profil.

Angive, om dine sendte e-mails analyseres med henblik på forslag til kollegaer og nøgleord

Du kan fravælge har din e-mail, analysere ved at administrere indstillingerne for i nogle e-mail-programmer. For eksempel kan du bruge følgende procedure i Outlook 2010 for at deaktivere e-mail-analyse. Hvis du bruger et andet program, der kan analysere sendt mail til kollegaer og nøgleord forslag skal du se Hjælp i dit program.

 1. Klik på menuen filer i Outlook 2010, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på Avanceret, og rul til sektionen Andet.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad analyse af sendte e-mails for at identificere de personer, du ofte sender e-mails til, og de emner, du ofte diskuterer, og overfør disse oplysninger til standard-SharePoint-serveren.

 4. Klik på OK.

Angive, om SharePoint Server sender forslag til kollegaer og nøgleord i e-mails eller ej

Afhængigt af konfigurationen af dit Mit websted kan du modtage forslag i e-mails om kollegaer og nøgleord, du kan tilføje. Du kan framelde modtagelsen af disse e-mails ved at benytte følgende fremgangsmåde i SharePoint Server.

 1. Udfør én af følgende handlinger:

  • Hvis du allerede får vist en persons profil eller en side på mit websted, skal du klikke på Min profil. Min profil

  • Hvis du får vist en anden type side på dit SharePoint-websted, skal du klikke på dit navn i øverste højre hjørne Profilnavn , og klik derefter på Min profil.

 2. Klik på Rediger min profil.

 3. Rul ned til afsnittet Egenskaber, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Send mig forslag til nye kollegaer og nøgleord ved siden af E-mail-beskeder.

Toppen af siden

Styre adgangen til oplysningerne i din profil

Afhængigt af konfigurationen af din profil kan du bruge kategorierne for beskyttelse af personlige oplysninger til at angive, at det kun er bestemte personer, der kan se nogle af oplysningerne i din profil, dine medlemskaber af websteder og distributionslister og din oversigt over kollegaer. Du kan f.eks. give alle dem, der kan se din profil, adgang til at se alle de websteder, du er medlem af.

Bemærk!: Din administrator kan tilpasse eller begrænse, om du kan anvende kategorierne for beskyttelse af personlige oplysninger til at beskytte oplysninger i din profil og dine oversigter over medlemskaber og kollegaer.

Oplysningerne i din profil kan indeholde nogle oplysninger, der er angivet af din administrator, men du kan muligvis ændre, hvem der kan se nogle af de personlige oplysninger, f.eks. dit private telefonnummer.

På siden Medlemskaber i din profil vises en oversigt over de websteder og distributionslister, du tilhører. Afhængigt af hvordan dit Mit websted er konfigureret, kan du anvende en kategori for beskyttelse af personlige oplysninger for hvert medlemskab.

Dine kollegaer omfatter typisk medlemmerne af dit team samt andre personer, hvis aktiviteter du gerne vil følge. Du kan organisere dine kollegaer i grupper, men du kan kun styre, hvem der kan se dine kollegaer, ved at anvende følgende kategorier for beskyttelse af personlige oplysninger:

 • Alle

 • Mine kollegaer

 • Mit team

 • Min chef

 • Kun mig

Anvende kategorier for beskyttelse af personlige oplysninger på dine profiloplysninger og oversigter over medlemskaber og kollegaer

Du kan ændre kategorierne for beskyttelse af personlige oplysninger for profiloplysningerne og oversigterne over medlemskaber og kollegaer i din profil.

 1. Udfør én af følgende handlinger:

  • Hvis du allerede får vist en persons profil eller en side på mit websted, skal du klikke på Min profil. Min profil

  • Hvis du får vist en anden type side på dit SharePoint-websted, skal du klikke på dit navn i øverste højre hjørne Profilnavn , og klik derefter på Min profil.

 2. Hvis du vil redigere nogle af dine profiloplysninger, skal du klikke på Rediger min profil under billedet.

 3. Hvis du vil redigere medlemskaber, skal du klikke på Medlemskaber. Markér afkrydsningsfeltet ud for de medlemskaber, du vil ændre, og klik derefter på Rediger medlemskaber.

 4. Hvis du vil redigere oversigten over kollegaer, skal du klikke på Kollegaer. Markér afkrydsningsfelterne ud for de kollegaer, du vil ændre indstillingerne for, og klik derefter på Rediger kollegaer.

 5. Foretag de ønskede ændringer, og klik derefter på OK.

Føje en kollega til dit team

Du kan anvende indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger med navnet Mit team på nogle af oplysningerne i din profil og på oversigterne over medlemskaber og kollegaer, hvis du vil angive, hvem der har adgang til at se oplysningerne. Du kan f.eks. vælge, at et element kun skal deles med dit team, så det ikke kan ses af alle dine kollegaer og af alle andre, der har adgang til at se din profil.

Du kan føje personer til dit team, hvis vedkommende har tilladelser til at se dit Mit websted, uanset om vedkommende findes i din afdeling eller er en person fra en anden afdeling, som du arbejder sammen med.

 1. Udfør én af følgende handlinger:

  • Hvis du allerede får vist en persons profil eller en side på mit websted, skal du klikke på Min profil. Min profil

  • Hvis du får vist en anden type side på dit SharePoint-websted, skal du klikke på dit navn i øverste højre hjørne Profilnavn , og klik derefter på Min profil.

 2. Klik på Kollegaer, markér den kollega, du vil føje til dit team, og klik derefter på Rediger kollegaer. Du kan markere flere kollegaer, hvis du vil.

 3. Klik på Ja i sektionen Føj til gruppe under Føj til Mit team.

 4. Klik på OK.

Tip!: Når du tilføjer nye personer som kollegaer, kan du føje dem til dit team ved hjælp af indstillingen Føj til Mit team.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×