Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen ADRESSE i Microsoft Excel. Du kan finde links til oplysninger om at arbejde med postadresser eller oprette adressemærkater i afsnittet Se også.

Beskrivelse

Du kan bruge funktionen ADRESSE til at hente adressen på en celle i et regneark med angivne række- og kolonnenumre. ADRESSE(2;3) returnerer f.eks. $C$2. Som et andet eksempel returnerer ADRESSE(77.300)$KN$77. Du kan bruge andre funktioner, f.eks. funktionerne RÆKKE og KOLONNE , til at angive række- og kolonnenummerargumenterne for funktionen ADRESSE .

Syntaks

ADRESSE(række;kolonne;[abs_nr];[a1];[ark_tekst])

Syntaksen for funktionen ADRESSE har følgende argumenter:

  • row_num    Påkrævet. En numerisk værdi, som angiver det rækkenummer, der skal bruges i cellereferencen.

  • column_num    Påkrævet. En numerisk værdi, som angiver det kolonnenummer, der skal bruges i cellereferencen.

  • abs_nr    Valgfrit. En numerisk værdi, der angiver den referencetype, der skal returneres.

abs_nr

Returnerer

1 eller udeladt

Absolut

2

Absolut række, relativ kolonne

3

Relativ række, absolut kolonne

4

Relativ

  • A1    Valgfrit. En logisk værdi, der angiver referencetypen A1 eller R1C1. I A1-typografien navngives kolonner alfabetisk, og rækker navngives numerisk. I R1C1-referencetype navngives både kolonner og rækker numerisk. Hvis argumentet A1 er SAND eller udelades, returnerer funktionen ADRESSE en A1-reference. Hvis der er tale om FALSK, returnerer funktionen ADRESSE en R1C1-reference.

    Bemærk!: Hvis du vil ændre den referencetype, som bruges i Excel, skal du klikke på fanen Filer, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Formler. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet R1C1-referencetype under Arbejde med formler.

  • sheet_text    Valgfrit. En tekstværdi, der angiver navnet på det regneark, der skal bruges som ekstern reference. Formlen =ADRESSE(1,1,,,"Ark2") returnerer f.eks. Ark2!$A$1. Hvis argumentet sheet_text udelades, bruges der ikke noget arknavn, og den adresse, der returneres af funktionen, refererer til en celle i det aktuelle ark.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=ADRESSE(2;3)

Absolut reference

$C$2

=ADRESSE(2;3;2)

Absolut række, relativ kolonne

C$2

=ADRESSE(2;3;2;FALSK)

Absolut række, relativ kolonne i referencetypen R1C1

R2C[3]

=ADRESSE(2;3;1;FALSK;"[Bog1]Ark1")

Absolut reference til en anden projektmappe og et andet regneark

'[Projektmappe1]Ark1'!R2C3

=ADRESSE(2;3;1;FALSK;"EXCEL-REGNEARK")

Absolut reference til et andet regneark

'EXCEL-REGNEARK'!R2C3

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×