I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen ADRESSE i Microsoft Excel. Du kan finde links til oplysninger om at arbejde med postadresser eller oprette adressemærkater i afsnittet Se også.

Beskrivelse

Du kan bruge funktionen ADRESSE til at hente adressen på en celle i et regneark, hvis du har angivet række- og kolonnenumre. ADRESSE( 2,3) returnerer f.eks. $C$2. Som et andet eksempel returnerer ADRESSE(77.300)$KN$77. Du kan bruge andre funktioner, f.eks. funktionerne RÆKKE og KOLONNE, til at angive række- og kolonnenummerargumenterne for funktionen ADRESSE.

Syntaks

ADRESSE(række;kolonne;[abs_nr];[a1];[ark_tekst])

Syntaksen for funktionen ADRESSE har følgende argumenter:

  • række    Påkrævet. En numerisk værdi, som angiver det rækkenummer, der skal bruges i cellereferencen.

  • kolonne    Påkrævet. En numerisk værdi, som angiver det kolonnenummer, der skal bruges i cellereferencen.

  • abs_nr    Valgfrit. En numerisk værdi, der angiver den referencetype, der skal returneres.

abs_nr

Returnerer

1 eller udeladt

Absolut

2

Absolut række, relativ kolonne

3

Relativ række, absolut kolonne

4

Relativ

  • A1    Valgfrit. En logisk værdi, der angiver referencetype A1 eller R1C1. I A1-typografien navnmærkes kolonnerne alfabetisk, og rækker navnnes numerisk. I R1C1-referencetype navnmærkes både kolonner og rækker numerisk. Hvis argumentet A1 er SAND eller udelades, returnerer funktionen ADRESSE en reference af formatet A1. Hvis den er FALSK, returnerer funktionen ADRESSE en reference af formatet R1C1.

    Bemærk!: Hvis du vil ændre den referencetype, som bruges i Excel, skal du klikke på fanen Filer, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Formler. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet R1C1-referencetype under Arbejde med formler.

  • sheet_text    Valgfrit. En tekstværdi, der angiver navnet på regnearket, der skal bruges som den eksterne reference. Formlen = ADRESSE(1,1,,,"Ark2") returnerer f.eks. Ark2!$A$1. Hvis argumentet sheet_text, bruges der intet arknavn, og den adresse, der returneres af funktionen, refererer til en celle i det aktuelle ark.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=ADRESSE(2;3)

Absolut reference

$C$2

=ADRESSE(2;3;2)

Absolut række, relativ kolonne

C$2

=ADRESSE(2;3;2;FALSK)

Absolut række, relativ kolonne i referencetypen R1C1

R2C[3]

=ADRESSE(2;3;1;FALSK;"[Bog1]Ark1")

Absolut reference til en anden projektmappe og et andet regneark

'[Projektmappe1]Ark1'!R2C3

=ADRESSE(2;3;1;FALSK;"EXCEL-REGNEARK")

Absolut reference til et andet regneark

'EXCEL-REGNEARK'!R2C3

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×