Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen AFKAST i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer afkastet for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger. Brug AFKAST til at beregne afkast på obligationer.

Syntaks

AFKAST(afregningsdato;udløbsdato;rente;kurs;indløsningskurs;hyppighed;[datotype])

Vigtigt!: Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer skrives som tekst.

Syntaksen for funktionen AFKAST har følgende argumenter:

 • Afregningsdato    Påkrævet. Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret overdrages til køber.

 • Udløbsdato    Påkrævet. Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.

 • Rente    Påkrævet. Værdipapirets årlige kuponrente.

 • Kurs Påkrævet. Værdipapirets kurs pr. $100 nominel værdi.

 • Indløsningskurs Påkrævet. Værdipapirets indløsningskurs pr. kr. 100 nominel værdi.

 • Hyppighed Påkrævet. Antallet af kuponudbetalinger pr. år. Ved årlige udbetalinger er hyppighed = 1, ved halvårlige udbetalinger er hyppighed = 2, og ved kvartalsvise udbetalinger er hyppighed = 4.

 • Datotype    Valgfrit. Datotypen, der skal anvendes.

Datotype

Antal dage

0 eller udeladt

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europæisk 30/360

Bemærkninger

 • Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

 • Afregningsdatoen er den dato, hvor køber erhverver en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at en 30-års obligation udstedes 1. januar 2008 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen ville være 1. januar 2008, afregningsdatoen være 1. juli 2008 og udløbsdatoen være 1. januar 2038, hvilket er 30 år efter 1. januar 2008, udstedelsesdatoen.

 • Afregningsdato, udløbsdato, hyppighed og datotype afkortes til heltal.

 • Hvis afregningsdato eller udløbsdato ikke er en gyldig dato, returnerer AFKAST den #VALUE! fejlværdi.

 • Hvis rente < 0, returnerer AFKAST det #NUM! fejlværdi.

 • Hvis kurs ≤ 0, eller hvis indløsningskursen ≤ 0, returnerer AFKAST #NUM! fejlværdi.

 • Hvis hyppighed er et andet tal end 1, 2 eller 4, returnerer AFKAST det #NUM! fejlværdi.

 • Hvis datotype < 0, eller hvis datotype > 4, returnerer AFKAST det #NUM! fejlværdi.

 • Hvis afregningsdato ≥ udløbsdato, returnerer AFKAST det #NUM! fejlværdi.

 • Hvis der er en kuponperiode eller mindre til indløsning, beregnes AFKAST således:

  Ligning

  hvor:

  • P = antallet af dage fra begyndelsen af kuponperioden til afregningsdato (påløbne dage).

  • DTI = antallet af dage fra afregningsdatoen til indløsningsdatoen.

  • E = antallet af dage i kuponperioden.

 • Hvis der er mere end en kuponperiode til indløsning, beregnes AFKAST ved hundrede gentagelser. Der anvendes Newtons metode på grundlag af den formel, der benyttes i funktionen KURS. Afkastet ændres, indtil den anslåede kurs med det givne afkast er tæt på kursen.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

15-02-2008

Afregningsdato

15-11-2016

Udløbsdato

5,75 %

Kuponrente

95,04287

Pris

DKK 100

Indløsningskurs

2

Halvårlig frekvens (se ovenfor)

0

30/360 datotype (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=AFKAST(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Afkastet for obligationen med betingelser som ovenfor (0,065 eller 6,5%)

6,5 %

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×