Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen AFKAST.UDLØBSDATO i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer det årlige afkast for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløb.

Syntaks

AFKAST.UDLØBSDATO(afregningsdato;udløbsdato;udstedelsesdato;rente;kurs;[datotype])

Vigtigt!: Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer skrives som tekst.

Syntaksen for funktionen AFKAST.UDLØBSDATO har følgende argumenter:

 • Afregningsdato    Påkrævet. Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret overdrages til køber.

 • Udløbsdato    Påkrævet. Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.

 • Udstedelsesdato Påkrævet. Værdipapirets udstedelsesdato angivet som et serielt datotal.

 • Rente    Påkrævet. Værdipapirets rente på udstedelsesdatoen.

 • Kurs Påkrævet. Kursen pr. kr. 100 pålydende værdi.

 • Datotype    Valgfrit. Datotypen, der skal anvendes.

Datotype

Antal dage

0 eller udeladt

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europæisk 30/360

Bemærkninger

 • Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

 • Afregningsdatoen er den dato, hvor køber erhverver en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at en 30-års obligation udstedes 1. januar 2008 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen ville være 1. januar 2008, afregningsdatoen være 1. juli 2008 og udløbsdatoen være 1. januar 2038, hvilket er 30 år efter 1. januar 2008, udstedelsesdatoen.

 • Afregningsdato, udløbsdato, udstedelsesdato og datotype afkortes til heltal.

 • Hvis afregningsdato, udløbsdato eller udstedelsesdato ikke er en gyldig dato, returnerer AFKAST.UDLØBSDATO #VALUE! .

 • Hvis rente < 0, eller hvis kurs ≤ 0, returnerer AFKAST.#NUM! .

 • Hvis < 0, eller hvis > 4, returnerer AFKAST.#NUM! .

 • Hvis afregningsdato ≥ udløbsdato, returnerer AFKAST.UDLØBSDATO #NUM! .

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

15-03-2008

Afregningsdato

03-11-2008

Udløbsdato

08-11-2007

Udstedelsesdato

6,25 %

Procentsats på halvårlig kupon

100,0123

Pris

0

30/360 datotype (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=AFKAST.UDLØBSDATO(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Afkastet for obligationen med betingelser som ovenfor (0,060954 eller 6,10%)

6,10 %

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder

Gå på opdagelse i kurser >

Få nye funktioner først

DELTAG I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×