We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Når du opretter et projekt, anvendes der en basiskalender standard til at planlægge arbejdet. Dette kan være en typisk arbejdsuge mandag til fredag, 8 til 17, eller det kan være noget andet, der passer bedre til organisationens arbejdsmønster.

Hvis projektet har arbejdstider, der ligger uden for standardarbejdstiden, kan du:

Juster arbejdstiderne for projektet

Hvis projektets almindelige arbejdstidsplan ikke er tilknyttet en af de tilgængelige basiskalendere, kan du ændre arbejdsdage og -tider for projektet, så arbejdet bliver planlagt korrekt.

Tip!:  Bruger andre projekter en lignende tidsplan? Spar noget tid for dine kollegaer ved at oprette projektets tidsplan som en ny basiskalender!

 1. Klik på Projekt > Egenskaber > Skift arbejdstid.

  Skift arbejdstid

  Bemærk!:  Bruger du Project 2007? Klik på Funktioner > Skift arbejdstid.

 2. Sørg for, at den kalender, der er markeret som (projektkalender), er markeret på listen For kalender, og klik på fanen Arbejdsuger, og klik derefter på Detaljer.

  Fanen Arbejdsuger

  Bemærk!: Brug fanen Undtagelser til at føje helligdage til din tidsplan.

 3. Markér den eller de dag(e), du vil ændre arbejdstiderne for, og vælg derefter, om det skal være arbejdstid eller fritid.

  Vælg dage og arbejde eller fritid

 4. Hvis du vælger Indstil dag(e) til disse arbejdstider, skal du bruge kolonnerne Fra og Til til at angive arbejdstiderne for de valgte dage.

  Angiv arbejdstider

 5. Klik på OK for at vende tilbage til dialogboksen Skift arbejdstid, og klik derefter på OK igen.

Tip!:  Har du en ændring i arbejdsdage eller -tider midt i projektet? Før du klikker på Detaljer, skal du give hver tidsramme et navn på fanen Arbejdsuger og tilføje Start- og Slutdatoer. Vælg den første tidsramme for at angive Detaljer, og gentag derefter processen for den næste tidsramme.

Bestemt tidsramme på en anden række

Brug en anden basiskalender til projektplanlægning

Hvis der allerede findes en anden basiskalender, der fastlægger, hvordan du vil have arbejde på projektet skemalagt, kan du nemt ændre dette i dialogboksen Projektoplysninger. Project indeholder nogle forskellige basiskalendere som standard, og din organisation har muligvis yderligere basiskalendere, som en administrator har tilføjet for at fastlægge andre fælles tidsplaner.

 1. Klik på Projekt > Egenskaber > Projektoplysninger.

  Projektoplysninger

  Bemærk!:  Bruger du Project 2007? Klik på Projekt > Projektoplysninger.

 2. På listen Kalender skal du vælge den kalender, du vil bruge til at planlægge arbejde, og derefter skal du klikke på OK.

  Kalenderoversigten i dialogboksen Projektoplysninger

  Opgaver og ressourcer kan anvende deres egne kalendere foruden denne projektkalender. Få mere at vide.

Hvad kan jeg ellers gøre med kalendere?

Project gør det muligt at finjustere planlægning ved hjælp af flere kalendere. Hvis du forstår, hvordan de fungerer sammen, er det nemmere at planlægge, hvordan datoerne for dit projekt vil blive påvirket. Her er nogle flere artikler, hvor du kan finde hjælp til at skabe et mere nøjagtigt billede af arbejds- og fridage i din virksomhed.

PROJEKTER
Opret en ny basiskalender
Tilføj en helligdag i projektkalenderen

OPGAVER
Oprette en kalender til en opgave

RESSOURCER
Angiv en entydig tidsplan for en bestemt ressource
Tilføj en ressources ferie
Rediger ressourcens tilgængelighed uden brug af en kalender

Hvis du ikke længere har brug for en kalender, kan du slette den!

Når du arbejder med kalendere i Project Professional, er der nogle forskellige ting, du kan gøre for nøjagtigt at tage højde for arbejde og fritid i organisationen. De følgende afsnit indeholder eksempler på hver type ændring og viser dig de trin, du skal følge for at foretage hver ændring.

Bemærk!:  Trinnene i denne artikel forudsætter, at du allerede opretter eller redigerer en kalender. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en kalender, under Opret en ny virksomhedskalender eller Kopiér en eksisterende kalender.

Hvad vil du foretage dig?

Ændre en arbejdsdag til en fridag

Nogle gange kan det være nødvendigt at ændre en arbejdsdag til en fridag. Hvis din organisation f.eks. ser bestemte dage som helligdage, kan du ændre disse helligdage til ikke-arbejdsdage. Project Server planlægger ikke arbejde på fridage.

Sådan ændrer du en arbejdsdag til en fridag:

 1. Klik på datoen i den kalender, du vil konvertere til en fridag.

 2. Skriv et navn til fridagen i kolonnen Navn under fanen Undtagelser. Kolonnerne Startog Slut udfyldes automatisk med den dato, du klikkede på i trin 1.

Bemærk!:  Selvom du kan oprette flere undtagelser, der indeholder en bestemt dag, gælder kun undtagelsen på laveste niveau den pågældende dag. Du kan f.eks. have én undtagelse, der ændrer standardarbejdstiden for en måned og en anden undtagelse, der kalder en bestemt dag inden for den pågældende måned som en fridag. Da undtagelsen for en enkelt dag er på et lavere niveau end den måneds lange undtagelse, anvendes undtagelsen for én ikke-arbejdsdag på den pågældende dag. Du kan ikke oprette flere enkeltdagsundtagelser på samme dag.

Ændre en fridag til en arbejdsdag

Der kan være tidspunkter, hvor organisationen er nødt til at arbejde på, hvad der ellers ville være en fridag. Lad os f.eks. sige, at din organisation deltager i en konference hvert år, der forekommer over en weekend. Du kan konvertere weekenddage i aftalen til arbejdsdage, så Project Server ved, at arbejdet på disse dage skal planlægges.

Sådan ændrer du en fridag til en arbejdsdag:

 1. Klik på den dato i kalenderen, som du vil gøre til en fridag.

 2. På fanen Undtagelser skal du skrive et navn til arbejdsdagen i kolonnen Navn og derefter trykke på Enter.

Bemærk!:  Selvom du kan oprette flere undtagelser, der indeholder en bestemt dag, gælder kun undtagelsen på laveste niveau den pågældende dag. Du kan f.eks. have én undtagelse, der ændrer standardarbejdstiden for en måned og en anden undtagelse, der kalder en bestemt dag inden for den pågældende måned som en fridag. Da undtagelsen for en enkelt dag er på et lavere niveau end den måneds lange undtagelse, anvendes undtagelsen for én ikke-arbejdsdag på den pågældende dag. Du kan ikke oprette flere enkeltdagsundtagelser på samme dag.

 1. Klik på den række, du har tilføjet for arbejdsdagen, og klik derefter på Detaljer.

 2. Klik på Arbejdstider i sektionen Angiv arbejdstider for disse undtagelser,og angiv derefter arbejdstiderne for den pågældende dag ved at justere tiderne i kolonnerne Fra og Til.

 3. Hvis din organisation med jævne mellemrum ser disse arbejdstider (f.eks. en gang om måneden eller én gang om året), skaldu under Gentagelsesmønster vælge, om disse tidspunkter skal gentages dagligt,ugentligt,månedligt eller årligt, og derefter angive følgende indstillinger:

  • Dagligt    Angiv hyppigheden for disse arbejdstider. For eksempel hver 10. dag.

   Tip!:  Hvis du oplever, at undtagelsen for arbejdsdagen sker meget ofte, kan det være nemmere at ændre standardindstillingerne for kalenderen under Tidsplan i dialogboksen Projektindstillinger i Project Professional. Alle kalendere starter med disse standarddage og -klokkeslæt. Det kan være nemmere at ændre standardindstillingerne for kalenderen end at angive undtagelser, der gentages ofte.

  • Ugentlig    Angiv, hvor ofte arbejdstiderne skal gentages, og hvilken dag i ugen de skal gentages. Eksempelvis hver anden uge lørdag.

  • Månedligt    Vælg, hvilken dag i måneden og på hvilken månedlig hyppighed arbejdstiderne skal gentages. For eksempel dag 15 i hver tredje måned eller den tredje lørdag i hver sjette måned.

  • Årligt    Vælg, hvilken dag i året arbejdstiderne skal gentages. Det kan f.eks. være 21. august eller den tredje lørdag i juli.

 4. I sektionen Gentagelsesperiode skal du angive det tidsrum, hvor gentagelsen skal finde sted, hvis det er relevant.

  • Start    Vælg den dato, hvor gentagelsesmønsteret skal begynde.

  • Afslut efter    Hvis du kun ønsker, at gentagelsen skal ske et bestemt antal gange, skal du vælge Afslutefter og derefter skrive antallet af forekomster, hvor arbejdstiderne skal forekomme.

  • Afslut med    Hvis du kun ønsker, at gentagelsen skal ske inden for en bestemt tidsperiode, skal du vælge Afslutmed og derefter vælge, hvornår gentagelsen skal stoppe.

 5. Klik på OK.

Ændre arbejdstiderne for en arbejdsdag

Mens de bestemte dage i kalenderen kan tages præcist i betragtning som arbejde og fritid, kan der være arbejdsdage, der bruger en anden tidsplan end den typiske 8-timers arbejdsdag. Du kan justere arbejdstiderne for en bestemt arbejdsdag, så arbejdet planlægges præcist på den pågældende dag.

Sådan ændrer du arbejdstiderne for en arbejdsdag:

 1. Klik på datoen i kalenderen for den arbejdsdag, du vil justere.

 2. På fanen Undtagelser skal du skrive et navn på den ændrede arbejdsdag i kolonnen Navn og derefter trykke på Enter.

Bemærk!:  Selvom du kan oprette flere undtagelser, der indeholder en bestemt dag, gælder kun undtagelsen på laveste niveau den pågældende dag. Du kan f.eks. have én undtagelse, der ændrer standardarbejdstiden for en måned og en anden undtagelse, der kalder en bestemt dag inden for den pågældende måned som en fridag. Da undtagelsen for en enkelt dag er på et lavere niveau end den måneds lange undtagelse, anvendes undtagelsen for én ikke-arbejdsdag på den pågældende dag. Du kan ikke oprette flere enkeltdagsundtagelser på samme dag.

 1. Klik på den række, du har tilføjet for den ændrede arbejdsdag, og klik derefter på Detaljer.

 2. Klik på Arbejdstider underAngiv arbejdstider for disse undtagelser, og angiv derefter arbejdstiderne for den pågældende dag ved at justere tiderne i kolonnerne Fra og Til.

 3. Hvis din organisation med jævne mellemrum ser disse arbejdstider (f.eks. en gang om måneden eller én gang om året), skaldu under Gentagelsesmønster vælge, om disse tidspunkter skal gentages dagligt,ugentligt,månedligt eller årligt, og derefter angive følgende indstillinger:

  • Dagligt    Angiv hyppigheden for disse arbejdstider. For eksempel hver 10. dag.

  • Ugentlig    Angiv, hvor ofte arbejdstiderne skal gentages, og hvilken dag i ugen de skal gentages. Eksempelvis hver anden uge lørdag.

  • Månedligt    Vælg, hvilken dag i måneden og på hvilken månedlig hyppighed arbejdstiderne skal gentages. For eksempel dag 15 i hver tredje måned eller den tredje lørdag i hver sjette måned.

  • Årligt    Vælg den dag i året, hvor arbejdstiderne skal gentages. Det kan f.eks. være 21. august eller den tredje lørdag i juli.

 4. I sektionen Gentagelsesperiode skal du angive det tidsrum, hvor gentagelsen skal finde sted, hvis det er relevant.

  • Start    Vælg den dato, hvor gentagelsesmønsteret skal begynde.

  • Afslut efter    Hvis du kun ønsker, at gentagelsen skal ske et bestemt antal gange, skal du vælge Afslutefter og derefter skrive antallet af forekomster, hvor arbejdstiderne skal forekomme.

  • Afslut med    Hvis du kun ønsker, at gentagelsen skal ske inden for en bestemt tidsperiode, skal du vælge Afslutmed og derefter vælge, hvornår gentagelsen skal stoppe.

 5. Klik på OK.

Ændre arbejdstiderne for hver dag i en arbejdsuge

Hvis din organisation har en bestemt arbejdsuge (eller et sæt arbejdsuger), hvor arbejdstiderne er forskellige fra standarden, kan du foretage disse ændringer i arbejdstiderne for hver dag i en arbejdsuge i en bestemt tidsperiode. Hvis din organisation f.eks. ikke bruger standardtidsplanen mandag til fredag, kl. 08:00 til 17:00, kan du ændre arbejdstiderne for hver dag i arbejdsugen for at afspejle organisationens nøjagtige tidsplan.

Sådan ændrer du arbejdstiderne for hver dag i en arbejdsuge:

 1. Klik på den dato i kalenderen, hvor du vil have de ændrede arbejdstider til at starte.

 2. På fanen Arbejdsuger skal du skrive et navn på den ændrede arbejdsuge eller de ændrede uger i kolonnen Navn og derefter trykke på Enter.

 3. Rediger datoen i kolonnen Slutdato for den række, du lige har tilføjet, for at afspejle den sidste dag, du vil medtage i den ændrede arbejdsuge eller de ændrede uger.

 4. Klik på Detaljer.

 5. I sektionen Vælg dag(e) skal du klikke på den dag i ugen, hvor du vil bruge justerede arbejdstider. Tryk på Ctrl og klik, eller tryk på Skift og klik for at markere flere dage.

 6. Hvis du vil ændre den eller de valgte dage til fritid, skal du klikke på Angiv dage til fritid.

 7. Hvis du vil ændre arbejdstiderne for den eller de valgte dage, skal du klikke på Indstil dag/dagetil disse bestemte arbejdstider, og angiv derefter arbejdstiderne ved at skrive i kolonnerne Fra og Til.

 8. Klik på OK.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×