Du kan bruge Access til at arbejde offline med data, der er knyttet til SharePoint-lister. Dette kan være nyttigt, hvis du f.eks. skal være væk fra kontoret eller har brug for at fortsætte med at arbejde, når en server ikke er tilgængelig, eller du har mistet forbindelser til serveren.

Oversigt

Før du arbejder offline med data fra et SharePoint-websted, skal du først oprette links mellem Access-tabellerne og SharePoint-listerne. Du kan derefter tage listerne offline for at opdatere eller analysere dem ved hjælp af Access. Når du opretter forbindelse igen, kan du synkronisere dataene, så databasen og listerne opdateres. Hvis databasen indeholder forespørgsler og rapporter, kan du bruge dem til at analysere de sammenkædede data.

Hvis du opdaterer nogen data, mens du er offline, kan du synkronisere ændringerne, når Access opretter forbindelse til serveren igen. Hvis der opstår datakonflikter – f.eks. hvis nogen opdaterer en post på serveren, mens en anden person opdaterer den samme post offline – kan du løse konflikten, når du synkroniserer.

Du kan sammenkæde Access-tabeller med lister ved hjælp af flere forskellige metoder. Du kan f.eks. flytte din database til et SharePoint-websted, som også sammenkæder tabellerne i databasen med listerne på webstedet. Eller du kan eksportere data fra en liste i dataarkvisning på et SharePoint-websted til en Access-tabel. Du kan f.eks. bruge en rapport i Access til at opsummere dataene. Du kan finde flere oplysninger om sammenkædning til SharePoint-data fra Access i Importér eller opret en kæde til data på en SharePoint-liste.

Arbejd offline med SharePoint-lister i Access

Fra og med Access 2010 er det at arbejde offline med sammenkædede SharePoint-lister mere af en automatisk proces, der vedligeholdes af Access. Hvis Access ikke kan oprette forbindelse til det SharePoint-websted, hvor dine sammenkædede SharePoint-lister findes, skifter Access måske til offlinetilstand, fordi du har mistet forbindelsen til internettet. På statuslinjen nederst til højre i Access-vinduet vises der en meddelelse om, at forbindelsen til alle SharePoint-tabeller er afbrudt. Hvis du klikker >, får du også vist en lignende meddelelse, der angiver, at du har afbrudt tabeller. Når du er i offlinetilstand, kan du fortsætte med at tilføje, redigere og slette data i en cachelagret lokal kopi af SharePoint-listedataene.

Access fortsætter med at forsøge at oprette forbindelse med jævne mellemrum med de sammenkædede lister på SharePoint-serveren. Når Access genetablerer en forbindelse til SharePoint-webstedet, får du vist en meddelelseslinje under båndet, hvor du bliver spurgt, om du vil synkronisere dine offlinedata med serveren.

Klik på Synkroniser for at oprette forbindelse til SharePoint Server igen.

Klik på Synkroniser, og Access opretter igen forbindelse til de sammenkædede SharePoint-lister, og forsøg derefter at flette eventuelle dataændringer.

Løse problemer med dataændringer, der er i konflikt

Der opstår en konflikt, når to brugere foretager en ændring i den samme del af en listes data eller struktur. Den bruger, der indsender en ændring først, vil kunne bekræfte sine ændringer, men den anden bruger får besked om en konflikt.

Eksempelvis ændrer bruger A kolonnen By i tredje række fra Dallas til Seattle, og på samme tid ændrer du cellen fra Dallas til Houston. Bruger A's ændringer sendes først til serveren efterfulgt af dine ændringer. Serveren informerer dig om en konflikt og giver dig mulighed for at løse konflikten.

Bemærk!: Der opstår en konflikt, selv når brugerne redigerer forskellige celler i samme række.

Du kan ikke foretage ændringer i en post, der har en konflikt, før du løser konflikten.

Hvis Access registrerer datakonflikter, mens du synkroniserer dine offlineændringer med SharePoint-serveren, får du vist dialogboksen Løs konflikter.

Brug de tilgængelige indstillinger i dialogboksen Løs konflikter til at løse datakonflikter.

Gør et af følgende:

 • Du kan løse den aktuelt viste konflikt eller fejl ved at ignorere de ændringer, du har foretaget i posten, ved at klikke på Slet mine ændringer. Dine ændringer går tabt.

 • Hvis du vil løse alle afventende konflikter og fejl ved at ignorere alle dine ændringer på listen, skal du klikke på Slet alle mine ændringer.

 • Hvis du vil løse den aktuelt viste konflikt eller fejl ved at genanvende ændringerne, skal du klikke på Prøv mine ændringer igen. I tilfælde af en konflikt vil dine ændringer overskrive den anden brugers ændringer, hvis du og den anden bruger ændrer den samme kolonne. Hvis du redigerer forskellige kolonner, flettes dine ændringer med den anden brugers ændringer.

 • Hvis du vil løse alle afventende konflikter og fejl ved at genanvende ændringerne, skal du klikke på Prøv alle mine ændringer igen.

 • Hvis du vil have vist detaljerne for den næste konflikt eller fejl, skal du klikke på Næste i øverste højre hjørne af dialogboksen.

 • Hvis du vil have vist detaljerne for den forrige konflikt eller fejl, skal du klikke på Forrige i øverste højre hjørne af dialogboksen.

 • Du kan løse konflikter og fejl på et senere tidspunkt ved at klikke Luk på dialogboksens titellinje.

Noter

 • Detaljegitteret viser alle kolonnerne i den aktuelle visning. Hvis kolonnerne ikke er synlige, kan du bruge det vandrette rullepanel til at rulle eller trække i dialogboksens højre kant for at øge bredden af detaljegitteret.

  Hvis du vil zoome ind på indholdet i en kolonne, skal du klikke på kolonnen i detaljegitteret. Dine ændringer og den anden brugers ændringer vises i dialogboksen Feltdetaljer. Dialogboksen er også nyttig til visning af RTF-formateringsændringer.

 • Detaljegitteret viser Slettet rækkei stedet for en række med data, hvis enten du eller den anden bruger sletter en række. Hvis den anden bruger sletter rækken, vises navnet på brugeren ikke i dialogboksen, eller dato og klokkeslæt for sletningen. Du kan heller ikke prøve dine ændringer igen.

Indstilling af cachelagring af webtjeneste og indstilling af SharePoint-tabeller

Standardindstillingen for en ny database i Acces 2010 og nyere er til cache-webtjeneste og sammenkædede tabeller i SharePoint. Hvis du vil ændre denne funktionsmåde og i stedet bruge den funktionsmåde, der findes i Access 2007, skal du klikke på Filer > Indstillinger for at åbne dialogboksen Access-indstillinger. Klik på Aktuel database for at få vist indstillingerne under Cachelagring af webtjeneste og SharePoint-tabeller.

 • Brug det cacheformat, der er kompatibelt med Microsoft Access 2010 og senere Vælg denne indstilling for at få Acces til at gemme en lokal kopi af de sammenkædede data i en cache. Denne indstilling kan forbedre præstationen, mens du arbejder med sammenkædede data. Indlæsning og visning af sammenkædede data vil være hurtigere ved brug af denne indstilling. Ryd denne indstilling, hvis du vil bruge funktionsmåden for cachelagring, der blev brugt i Acces 2007.

 • Ryd cache ved lukning Vælg denne indstilling for at få Acces til at rydde alle lokale cachelagrede data fra hukommelsen, når du lukker din database.

 • Gem aldrig i cache Vælg denne indstilling for at undgå, at Acces gemmer en lokal kopi af dataene i en cache, mens du arbejder med dine sammenkædede SharePoint-datakilder.

  Bemærk!: Indstillingerne Ryd cache ved lukning og Gem aldrig i cache er ikke tilgængelige, hvis du rydder indstillingen Brug det cacheformat, der er kompatibelt med Microsoft Acces 2010 og senere.

Kan jeg arbejde offline manuelt i Access 2010 og nyere?

Hvis du vil have manuel kontrol over at arbejde offline med sammenkædede SharePoint-data i Access 2010 og nyere, skal du rydde indstillingen Brug cacheformatet, der er kompatibelt med Microsoft Access 2010 og nyere, for den aktuelle database, som findes i dialogboksen Access-indstillinger. Se det forrige afsnit om, hvordan du finder og angiver denne indstilling.

Bemærk!: Du bliver muligvis bedt om at lukke og åbne databasen igen efter ændring af indstillingen.

Når du har ryddet indstillingen Brug cacheformatet, der er kompatibelt med Microsoft Access 2010 og nyere, får du vist en gruppe af kommandoer, der er sammenkædet med internettet, under fanen Eksterne data.

I denne gruppe får du vist kommandoer som Arbejd offline,Synkroniser,Genlink lister og andre. Dette er de samme kommandoer, der var i Access 2007 i gruppen SharePoint-lister under fanen Eksterne data.

Hvis du vil arbejde offline med dine SharePoint-listedata i denne tilstand, skal du klikke på Arbejd offline.

Hvis du vil synkronisere dine offlinelister med data fra serveren, skal du klikke på Synkroniser.

Hvis du vil genoprette forbindelsen til de sammenkædede tabeller, når du arbejder offline, skal du klikke på Arbejd online.

Toppen af siden

Bruger du Access 2007?

For at udføre denne procedure skal du først sammenkæde access-tabellerne med SharePoint-lister.

Bemærk!: Hvis du har en database, der allerede er publiceret på et SharePoint-websted, skal du først gemme en lokal kopi af databasen og derefter tage listerne offline.

 1. Åbn den database, der er kædet sammen med SharePoint-lister.

 2. Klik på Arbejd offline i gruppen SharePoint-lister under fanen Eksterne data.

Bemærk!: Hvis knappen Arbejd offline ikke er tilgængelig, er tabellerne ikke knyttet til SharePoint-lister, eller også har du allerede taget listedataene offline.

 1. Åbn den database, der er kædet sammen med dine SharePoint-lister.

 2. Klik på Synkroniser i gruppen SharePoint-lister under fanen Eksternedata.

Hvis der opstår en konflikt over en ændring, du har foretaget offline, og en ændring, som nogen har foretaget på serveren, vises dialogboksen Løs konflikter.

Dialogboksen viser oplysninger om konflikten, f.eks. hvorfor fejlen opstod, og indeholder indstillinger, hvor du kan forsøge at sende dataene igen eller slette ændringerne. Hvis der er flere fejl, kan du få vist detaljerne for hver fejl ved at klikke på knapperne Forrige og Næste i dialogboksen. Nogle fejl kan kun løses ved at slette ændringerne.

Detaljegitteret i dialogboksen Løs fejl viser alle kolonnerne i den aktuelle visning. For den påvirkede række viser detaljegitteret den ændring, du har foretaget. Du kan ikke redigere værdierne, men du kan klikke på hver kolonne for at få vist flere detaljer.

 • Gør et af følgende i dialogboksen Løs fejl:

  • Hvis du vil beholde de ændringer, der er foretaget på serveren, til et markeret element, skal du klikke på Slet mine ændringer.

  • Hvis du vil prøve at sende dine ændringer igen til et markeret element, skal du klikke på Prøv mine ændringer igen.

   Afhængigt af situationen kan det være nødvendigt at vente, indtil problemet er løst. Hvis du f.eks. ikke kan synkronisere dine ændringer på grund af et problem med netværksforbindelsen, skal du vente, indtil du har forbindelse igen.

  • Hvis du vil beholde de ændringer, der er foretaget på serveren, til alle elementer, skal du klikke på Slet alle mine ændringer.

  • Hvis du vil prøve at sende dine ændringer igen til alle elementer, skal du klikke på Prøv alle mine ændringer igen.

   Afhængigt af situationen kan det være nødvendigt at vente, indtil problemet er løst. Hvis du f.eks. ikke kan synkronisere dine ændringer på grund af et problem med netværksforbindelsen, skal du vente, indtil du har forbindelse igen.

   Bemærkninger!: 

   • Hvis fejlen kun kan løses ved at slette ændringerne, er knapperne til at prøve dine ændringer igen muligvis ikke tilgængelige.

   • Du kan lukke dialogboksen uden at gøre noget, men du kan ikke forlade eller opdatere listen eller foretage ændringer i en beregnet kolonne, før du løser fejlen.

Når du genopretter forbindelsen mellem de sammenkædede tabeller, synkroniseres de ændringer, du foretager af dataene eller objekterne.

 1. Åbn den database, der er kædet sammen med SharePoint-listerne.

 2. Klik på Arbejd online i gruppen SharePoint-lister under fanen Eksterne data.

  Bemærk!: Hvis du vil kassere de ændringer, du har foretaget offline, skal du klikke Slet ændringer i gruppen SharePoint-lister.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×