Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

OneNote til Windows 8 understøtter flere forskellige touchbaserede bevægelser og genvejstaster, som hjælper dig til nemmere at navigere i grænsefladen og dens kommandoer.

Touchbevægelser

 Cirkelmenuer

 • Hvis du vil udvide en cirkelmenu, skal du aktivere dens kommandoer, og hvis du vil have vist de tilgængelige undermenuer, skal du trykke på ikonet, når det vises på skærmen.

 • Hvis du vil have vist flere kommandoer, som hænger sammen med en bestemt kommando i cirkelmenuen, skal du trykke på pilen ud for den pågældende kommando, eller du kan stryge fra midten og ud til kanten i pilens retning.

 • Hvis du hurtigt vil aktivere en af kommandoerne på øverste niveau i en cirkelmenu, skal du stryge rundt om ikonet for kommandoen på skærmen uden først at udvide det. Når du stryger rundt om ikonet, bekræfter et værktøjstip den kommando, der vil blive brugt, når du fjerner din finger fra skærmen.

Se Brug af cirkelmenuer til visning af kommandoer i OneNote for at få flere oplysninger.

Navigation

 • Hvis du vil have vist navigationen, skal du anbringe din finger på lærredet og stryge mod højre.

 • Hvis du vil have vist indstillinger for OneNote, skal du gå til en hvilken som helst side i notesbogen og stryge fingeren fra skærmens højre kant mod venstre og derefter trykke på Indstillinger.

 • Hvis du vil omarrangere eller flytte sider og sektioner i din notesbog, skal du trække siden eller sektionen vandret, indtil den slipper, og derefter slippe den der, hvor du vil have den.

 • Hvis du vil markere eller ændre notesbøger, sektioner eller sider, skal du trykke på den ønskede notesbog-, sektions- eller sidefane.

 • Du kan hurtigt markere en notesbog, sektion eller side og få vist den på app-linjen, hvis du stryger vandret hen over på den ønskede notesbog-, sektions- eller sidefane.

Sidelærred

 • Hvis du vil panorere hurtigt hen over en side, skal du trykke på og holde fingeren på et tomt sted på siden og derefter stryge i den retning, du vil panorere.

 • Hvis du vil markere et ord, skal du trykke på teksten og derefter trække i det cirkelhåndtag, der vises, for at foretage markeringen.

Søgning og indstillinger

 • Hvis du vil have vist Windows 8-amuletpanelet, skal du stryge fra skærmens højre kant mod venstre.

App-linje

 • Hvis du vil have vist applinjen i OneNote til Windows 8, skal du stryge opad fra bunden af skærmen.

Toppen af siden

Genvejstaster

Hvis du bruger et fysisk tastatur til OneNote til Windows 8, kan du spare tid ved at bruge følgende understøttede genvejstaster til almindelige kommandoer og opgaver.

Skrive, redigere og navigere i noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Klippe

Ctrl+X

Kopiere

Ctrl+C eller Ctrl+Ins

Sætte ind

Ctrl+V eller Skift+Ins

Fortryde

Ctrl+Z eller Alt+Tilbage

Annullere Fortryd

Ctrl+Y eller Skift+Alt+Tilbage

Annullere det aktuelle niveau i et kontrolelement i grænsefladen

Esc

Markere al tekst og alle elementer på en side

Ctrl+A

Oprette en ny side

Ctrl+N

Oprette en ny side efter den aktuelle side

Ctrl+Alt+N

Oprette en ny underordnet side

Ctrl+Skift+Alt+N

Hæve en underordnet side til en side

Ctrl+Alt+{ (højre klammeparentes)

Sænke en side til underordnet side

Ctrl+Alt+} (venstre klammeparentes)

Oprette en ny sektion

Ctrl+T

Markere en side som læst eller ulæst

Ctrl+Q

Gå til den forrige side på listen

Ctrl+Page Up

Gå til den næste side på listen

Ctrl+Page Down

Gå til første side i den aktuelle sektion

Alt+Home

Gå til sidste side i den aktuelle sektion

Alt+End

Gå til den forrige side

Alt+Venstre pil

Gå til den næste side

Alt+Højre pil

Slå listen med notesbøger til eller fra

Alt+F1

Gå til titlen på den aktuelle side

Ctrl+T

Navigere til destinationen for et link

Ctrl+Enter (med markøren over linkteksten)

Gennemgå elementerne i brugergrænsefladen
(navigation, cirkelmenu, lærred, app-linje osv.)

F6 (tryk én eller flere gange)

Zoome ind på den aktuelle side

Ctrl+plustegn (kun numerisk tastatur)

Zoome ud på den aktuelle side

Ctrl+minustegn (kun numerisk tastatur)

Indsætte dags dato

Alt+Skift+D

Indsætte aktuelt klokkeslæt

Alt+Skift+T

Indsætte dags dato og klokkeslæt

Alt+Skift+F

Formatere tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Ændre markeret tekst til fed skrift

Ctrl+F

Ændre markeret tekst til kursiv

Ctrl+K

Gøre markeret tekst understreget

Ctrl+U

Hæve markeret tekst

Ctrl+Skift+= (lighedstegn)

Fremhæve markeret tekst

Ctrl+Skift+H

Slå fremhævning af tekst til eller fra

Ctrl+Alt+H

Kopiere tekstformatering

Ctrl+Skift+C

Indsætte tekstformatering

Ctrl+Skift+V

Anvende mærket "Opgave" på den aktuelle tekstlinje

Ctrl+1

Anvende mærket "Vigtigt" på den aktuelle tekstlinje

Ctrl+2

Anvende mærket "Spørgsmål" på den aktuelle tekstlinje

Ctrl+3

Fjerne notemærker fra den aktuelle tekstlinje

Ctrl+0

Forøge skriftstørrelsen med 1 punkt

Ctrl+Skift+. (punktum)

Formindske skriftstørrelsen med 1 punkt

Ctrl+Skift+, (komma)

Venstrejustere det aktuelle afsnit

Skift+Alt+venstre pil

Højrejustere det aktuelle afsnit

Skift+Alt+højre pil

Påbegynde eller afslutte et element i en opstilling med punkttegn

Ctrl+. (punktum) eller Ctrl+Skift+L

Påbegynde eller afslutte et element i en opstilling med tal eller bogstaver

Ctrl+? eller Ctrl+Skift+O

Søge efter, dele og synkronisere noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Søge i noterne

Ctrl+E

Dele den aktuelle side

Windows-tast+H

Synkronisere den aktuelle notesbog manuelt

Skift+F9

Synkronisere alle notesbøger manuelt

F9

Arbejde med tabeller

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte en ny række nedenfor

Ctrl+Enter

Indsætte en ny kolonne til højre

Ctrl+Alt+R

Indsætte en ny kolonne til venstre

Ctrl+Alt+E

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×