Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Lad os antage, at du vil finde ud af, hvad midtpunktet er i en fordeling af studerendes karakterer eller et eksempel på kvalitetskontroldata. Hvis du vil beregne medianen for en gruppe tal, skal du bruge funktionen MEDIAN.

Funktionen MEDIAN måler midttendensen, som er placeringen af det centrale punkt for en gruppe tal i en statistisk fordeling. De tre mest almindelige mål for midttendens er:

 • Gennemsnit   ,  som er den aritmetiske middelværdi, der beregnes ved at lægge en gruppe tal sammen og dividere dem med antallet af tal. Gennemsnittet af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 30 divideret med 6, hvilket er lig med 5.

 • Median   ,  som er det midterste tal i en gruppe af tal, dvs. værdierne i den ene halvdel af talrækken er større end medianen, mens værdierne i den anden halvdel af talrækken er mindre end medianen. Medianen af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 4.

 • Tilstand   ,  som er det hyppigst forekommende tal i en gruppe af tal. Tilstanden af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 3.

Ved en symmetrisk fordeling af en gruppe tal er disse tre måltal for midttendens alle ens. Ved en skævhed i fordelingen af tallene i en gruppe kan de være forskellige.

Skærmbillederne i denne artikel blev taget i Excel 2016. Hvis du har en anden version, kan visningen være en smule anderledes, men medmindre andet er angivet, er funktionaliteten den samme.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

 1. Åbn en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Kopiere et eksempel

  Vælg eksemplet nedenfor.

  Bemærk!: Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A

  10

  7

  9

  27

  0

  4

  Markere et eksempel i Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 3. Tryk på Ctrl+C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

 5. Klik i en tom celle.

 6. Klik på fanen Formel , og klik derefter på Autosum > Flere funktioner.

 7. Skriv MEDIAN i feltet Søg for en funktion: , og klik derefter på OK.

 8. Skriv A1:A7 i feltet Tal1 .

  I dette eksempel skal det svar, der vises i cellen, være 8.

Tip!: Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

 1. Åbn en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Kopiere et eksempel

  Vælg eksemplet nedenfor.

  Bemærk!: Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A

  10

  7

  9

  27

  0

  4

  Markere et eksempel i Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 3. Tryk på Ctrl+C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

 5. Klik i en tom celle.

 6. Klik på fanen Formel , og klik derefter på Autosum > Flere funktioner.

 7. Skriv MEDIAN i feltet Søg i ruden Formelbygger, og klik derefter på Indsæt funktion.

 8. Sørg for, at celleområdet i feltet Tal1 svarer til dine data (I dette tilfælde A1:A7).

  I dette eksempel skal det svar, der vises i cellen, være 8.

Tip!: Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

Funktionsoplysninger

Funktionen MEDIAN

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×