Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Brug betinget formatering til at fremhæve oplysninger

Betinget formatering kan gøre mønstre og tendenser i dine data mere synlige. For at bruge den skal du oprette regler, der bestemmer formatet af celler, der er baseret på deres værdier, f.eks. temperaturoplysninger om den følgende måned med cellefarver knyttet til celleværdier. 

Eksempel på betinget formatering

Du kan anvende betinget formatering på et celleområde (enten et markeret område eller et navngivet område), en Excel-tabel og en pivottabelrapport i Excel til Windows.

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Betinget formatering fungerer typisk på samme måde i et celleområde, en Excel-tabel eller en pivottabelrapport. Der er dog nogle ekstra overvejelser i forbindelse med betinget formatering i en pivottabelrapport:

 • Der er nogle betingede formater, der ikke fungerer med felter i området Værdier i en pivottabelrapport. Du kan f.eks. ikke formatere disse felter ud fra, om de indeholder unikke eller dublerede værdier. Disse restriktioner er nævnt i de øvrige afsnit i denne artikel, hvor det er relevant.

 • Hvis du ændrer layoutet på pivottabellen ved at filtrere, skjule niveauer, skjule eller få vist niveauer eller flytte et felt, bevares den betingede formatering, hvis felterne i de underliggende data ikke fjernes.

 • Omfanget af det betingede format for felter i området Værdier kan baseres på datahierarkiet og fastsættes af alle synlige underordnede (det næste niveau under i et hierarki) for en overordnet (næste niveau over i et hierarki) på rækker for en eller flere kolonner eller kolonner for en eller flere rækker.

  Bemærk!: I datahierarkiet arver underordnede ikke betinget formatering fra den overordnede, og den overordnede arver ikke betinget formatering fra de underordnede.

 • Der er tre metoder til at angive området af den betingede formatering af felter i området Værdier: Efter markering, efter tilsvarende felt og efter værdifelt.

Standardmetoden til angivelse af feltområde i området Værdier er efter markering. Du kan ændre metoden til angivelse af området til det tilsvarende felt eller værdifelt ved hjælp af alternativknappen Anvend formateringsregel på, dialogboksen Ny formateringsregel eller dialogboksen Rediger formateringsregel.

Metode

Brug denne metode, hvis du vil markere

Angivelse af område efter markering

 • Et sammenhængende sæt felter i området Værdier, som f.eks. alle produkttotalerne for en region.

 • Et ikke-sammenhængende sæt felter i området Værdier, som f.eks. produkttotaler for forskellige regioner på tværs af niveauer i datahierarkiet.

Angivelse af område efter værdifelt

 • Undgå at foretage mange ikke-sammenhængende valg.

 • Formatere et sæt felter betinget i området Værdier for alle niveauer i datahierarkiet.

 • Medtage subtotaler og hovedtotaler.

Angivelse af område efter tilsvarende felt

 • Undgå at foretage mange ikke-sammenhængende valg.

 • Formatere et sæt felter betinget i området Værdier for et niveau i datahierarkiet.

 • Udelade subtotaler.

Når du formaterer felter betinget i området Værdier for værdier for øverst, nederst, over gennemsnit eller under gennemsnit, er reglen baseret på alle synlige værdier som standard. Men når du angiver område efter tilsvarende felt i stedet for at bruge alle synlige værdier, kan du anvende det betingede format for hver kombination af:

 • En kolonne og dens overordnede rækkefelt.

 • En række og dens overordnede kolonnefelt.

Bemærk!: Hurtig analyse er ikke tilgængelig i Excel 2010 og tidligere versioner.

Brug knappen Hurtig analyse Knappen Hurtig analyse for at anvende den valgte betingede formatering på de markerede data. Knappen Hurtig analyse vises automatisk, når du markerer data.

 1. Markere de data, du vil formatere betinget. Knappen Hurtig analyse vises i nederste højre hjørne af markeringen.

  Markerede data med knappen Hurtig analyse

 2. Klik på knappen Hurtig analyse Knappen Hurtig analyse, eller tryk på Ctrl+Q.

 3. Under fanen Formatering i den pop-op, der vises, skal du flytte musemarkøren hen over de forskellige indstillinger for at se en direkte eksempelvisning af dine data og derefter klikke på en formateringsindstilling.

  Fanen Formatering i galleriet Hurtig analyse

  Bemærkninger!: 

  • De formateringsindstillinger, som vises under fanen Formatering afhænger af de data, du har markeret. Hvis markeringen kun indeholder tekst, vil de tilgængelige indstillinger være Tekst, Dupliker, Entydig, Lig med og Ryd. Hvis markeringen kun indeholder tal eller både tekst og tal, er indstillingerne Datalinjer, Farver, Ikonsæt, Større, Øverste 10 % og Ryd.

  • Direkte eksempelvisning kan kun gengives for de formateringsindstillinger, som kan bruges på dine data. Hvis de markerede celler f.eks. ikke indeholder matchende data, og du vælger Dupliker, fungerer den direkte eksempelvisning ikke.

 4. Hvis dialogboksen Tekst, der indeholder åbnes, skal du angive den formateringsindstilling, du vil anvende, og klikke på OK.

Hvis du vil se en video, der viser, hvordan du kan bruge Hurtig analyse til betinget formatering, skal du se Video: Brug betinget formatering.

Du kan downloade en eksempelprojektmappe, der indeholder forskellige eksempler på anvendelse af betinget formatering, både med standardregler såsom top og bund, dubletter, Datalinjer, Ikonsæt og Farveskalaer samt manuel oprettelse af dine egne regler.

Download: Eksempler på betinget formatering i Excel

Farveskalaer er visuelle hjælpelinjer, som hjælper dig til at forstå datafordeling og -variation. En tofarvet skala hjælper dig med at sammenligne et område af celler ved hjælp af farveovergange med to farver. Farvens nuance repræsenterer højere eller lavere værdier. Du kan f.eks. på en grøn og gul farveskala angive, at højere celleværdier har en mere grøn farve, og lavere celleværdier har en mere gul farve, som vist nedenfor.

Tip!: Du kan sortere celler, der har dette format, efter deres farve - bare brug genvejsmenuen.

Formatere alle celler med en farveskala med to farver

Tip!: Hvis der er celler i markeringen, som indeholder en formel, der returnerer en fejl, anvendes den betingede formatering ikke på disse celler. Hvis du vil sikre, at den betingede formatering anvendes på disse celler, kan du bruge funktionen ER eller HVISFEJL til at returnere en anden værdi end en fejlværdi.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Hjem, og klik på Farveskalaer.

  Betinget formatering

 3. Markér en tofarvet skala.

  Peg på farveskalaikonerne for at se, hvilket ikon der er tofarvet. Den øverste farve repræsenterer de højeste værdier, og den underste repræsenterer de laveste værdier.

Du kan ændre metoden til angivelse af område for felter i området Værdier for en pivottabel ved hjælp af knappen Formateringsindstillinger, der vises ud for et pivottabelfelt, hvor der anvendes betinget formatering.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografierunder fanen Hjem, og klik derefter på Administrer regler. Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

  Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje en helt ny betinget formatering, skal du klikke på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil tilføje en ny betinget formatering, som er baseret på en, der allerede er angivet, skal du markere reglen og derefter klikke på Dupliker regel. Dubletreglen vises i dialogboksen. Vælg dubletten, og vælg derefter Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes. 

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Alternativ kan du klikke på Skjul dialogboks i boksen Gælder for for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere et nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks.

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering: Klik på Markerede celler.

  • Alle celler for et værdinavn: Klik på Alle celler, der viser <værdinavn>-værdier.

  • Alle celler for et værdinavn, uden subtotaler og hovedtotalen: Klik på Alle celler, der viser <værdinavn>-værdier for <rækkenavn>.

 5. Klik på Formatér alle celler på basis af deres værdier (standard) under Markér en regeltype.

 6. Markér Tofarvet skala under Rediger beskrivelse af regel på listen Formattypografi.

 7. Hvis du vil vælge en type i feltet Type for Minimum og Maksimum, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Formatere de laveste og de højeste værdier:    Markér Laveste værdi og Højeste værdi.

   I dette tilfælde, angiver du ikke en værdi for Minimum og Maksimum.

  • Formatere en tal-, dato- eller tidsværdi:    Markér Tal, og indtast en værdi for Minimum og en for Maksimum.

  • Formatere et procenttal:    Angiv Minimum og Maksimum for Værdi.

   Gyldige værdier er fra 0 (nul) til 100. Indtast ikke procenttegn.

   Brug procent, når du vil visualisere alle værdier i forhold til hinanden, fordi fordelingen af værdier er proportional.

  • Formatere en fraktil:    Markér Fraktil, og angiv derefter Minimum og Maksimum for Værdi. Gyldige fraktiler er fra 0 (nul) til 100.

   Brug en fraktil, når du vil visualisere en gruppe af høje værdier (f.eks. den 20. øverste fraktil) i en farvegraduering og lave værdier (f.eks. den 20. laveste fraktil) i en anden farvegraduering, fordi de repræsenterer ekstreme værdier, som kan give en skævhed i visualiseringen af data.

  • Formatere et formelresultat:    Vælg Formel, og indtast værdier for Minimum og Maksimum.

   • Formlen skal returnere en tal-, dato- eller klokkeslætsværdi.

   • Begynd formlen med et lighedstegn (=).

   • Ugyldige formler giver ingen formatering.

   • Det er en god ide at teste formlen for at sikre, at den ikke returnerer en fejlværdi.

    Bemærkninger!: 

    • Sørg for, at værdien Minimum er mindre end værdien Maksimum.

    • Du kan vælge forskellige typer for Minimum og Maksimum. Du kan f.eks. vælge et tal som Minimum og en procentdel som Maksimum.

 8. Hvis du vil vælge farveskala til Minimum og Maksimum, skal du klikke på Farve for hver enkelt og markere en farve.

  Hvis du vil vælge andre farver eller oprette brugerdefinerede farver, skal du klikke på Flere farver. Den farveskala, du vælger, vises i feltet Eksempel.

Farveskalaer er visuelle hjælpelinjer, som hjælper dig til at forstå datafordeling og -variation. En trefarvet skala hjælper dig med at sammenligne et område af celler ved hjælp af en graduering af tre farver. Farvenuancen repræsenterer højere, midterste eller nederste værdier. Du kan f.eks. på en rød, gul og grøn farveskala angive, at højere celleværdier har en grøn farve, midterste celleværdier har en gul farve, og lavere celleværdier har en rød farve.

Tip!: Du kan sortere celler, der har dette format, efter deres farve - bare brug genvejsmenuen.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Hjem, og klik på Farveskalaer.

  Betinget formatering

 3. Markér en trefarvet skala. Den øverste farve repræsenterer de højeste værdier, den midterste farve repræsenterer de midterste værdier, og den underste repræsenterer de laveste værdier.

  Peg på farveskalaikonerne for at se, hvilket ikon der er trefarvet.

Du kan ændre metoden til angivelse af områder for felter i området Værdier for en pivottabel ved hjælp af knappen Formateringsindstillinger, der vises ud for et pivottabelfelt, hvor der anvendes betinget formatering.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografierunder fanen Hjem, og klik derefter på Administrer regler. Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

  Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge en ny betinget formatering, skal du klikke på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil tilføje en ny betinget formatering, som er baseret på en, der allerede er angivet, skal du markere reglen og derefter klikke på Dupliker regel. Den duplikerede regel kopieres og vises i dialogboksen. Vælg dubletten, og vælg derefter Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes. 

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Alternativ kan du klikke på Skjul dialogboks i boksen Gælder for for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere et nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks.

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering:    Klik på Kun disse celler.

  • Tilsvarende felt:    Klik på Alle <værdifelt>celler med de samme felter.

  • Værdifelt:    Klik på Alle <værdifelt>-celler.

 5. Klik på Formatér alle celler på basis af deres værdier under Markér en regeltype.

 6. Markér Trefarvet skala under Rediger beskrivelse af regel på listen Formattypografi.

 7. Markér en type for Minimum, Midtpunkt og Maksimum. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Formatere de laveste og de højeste værdier:    Markér et Midtpunkt.

   I dette tilfælde, angiver du ikke en værdi for Laveste og Højeste.

  • Formatere en tal-, dato- eller tidsværdi:    Markér Tal, og indtast derefter en værdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum.

  • Formatere et procenttal:    Markér Procent, og angiv derefter en værdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum. Gyldige værdier er fra 0 (nul) til 100. Indtast ikke procenttegn (%).

   Brug procent, når du vil visualisere alle værdier i forhold til hinanden, fordi det at bruge en procent sikrer, at fordelingen af værdier er proportional.

  • Formatere en fraktil:    Markér Fraktil, og indtast derefter en værdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum.

   Gyldige fraktiler er fra 0 (nul) til 100.

   Brug en fraktil, når du vil visualisere en gruppe af høje værdier (f.eks. den 20. øverste fraktil) i en farvegraduering og lave værdier (f.eks. den 20. laveste fraktil) i en anden farvegraduering, fordi de repræsenterer ekstreme værdier, som kan give en skævhed i visualiseringen af data.

  • Formatere et formelresultat    Markér Tal, og indtast derefter en værdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum.

   Formlen skal returnere en tal‑, dato‑ eller klokkeslætsværdi. Begynd formlen med et lighedstegn ( = ). Ugyldige formler giver ingen formatering. Det er en god idé at teste formlen for at sikre, at den ikke returnerer en fejlværdi.

   Bemærkninger!: 

   • Du kan angive værdier for minimum, midtpunkt og maksimum for området af celler. Sørg for, at værdien i Minimum er mindre end værdien i Midtpunkt, som igen er mindre end værdien i Maksimum.

   • Du kan vælge en forskellige typer for Minimum, Midtpunkt og Maksimum. Du kan f.eks. vælge et tal som Minimum, en fraktil som Midtpunkt og en procent som Maksimum.

   • I mange tilfælde vil standardværdien på 50 procent for Midtpunkt fungere bedst, men du kan justere den, så den passer til specifikke krav.

 8. Hvis du vil vælge farveskala til Minimum, Midtpunkt og Maksimum, skal du klikke på Farve for hver enkelt og markere en farve.

  • Hvis du vil vælge ekstra farver eller oprette en brugerdefineret farve, skal du klikke på Flere farver.

  • Den farveskala, du vælger, vises i feltet Eksempel.

En datalinje hjælper dig med at se værdien af en celle i forhold til andre celler. Længden af datalinjen repræsenterer værdien i cellen. En længere linje repræsenterer en højere værdi, og en kortere linje repræsenterer en lavere værdi. Datalinjer er gode til at finde høje og lave tal, især med store mængder data, f.eks. bedst sælgende og dårligst sælgende legetøj i en rapport over feriesalg.

I det viste eksempel bruges datalinjer til at fremhæve meget positive og negative værdier. Du kan formatere datalinjer, så de starter i midten af cellen og går ud mod venstre for negative værdier.

Datalinjer, der fremhæver positive og negative værdier

Tip!: Hvis der er celler i området, som indeholder en formel, der returnerer en fejl, anvendes den betingede formatering ikke på disse celler. Hvis du vil sikre, at den betingede formatering anvendes på disse celler, kan du bruge funktionen ER eller HVISFEJL til at returnere en anden værdi (f.eks. 0 "N/A") end en fejlværdi.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Hjem, klik på Datalinjer, og markér et detaljeikon.

  Betinget formatering

Du kan ændre metoden til at angive område for felter i området Værdier for en pivottabel ved at bruge knappen for indstillingen Anvend formateringsregel på.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografierunder fanen Hjem, og klik derefter på Administrer regler. Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

  Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et betinget format, skal du klikke på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil tilføje en ny betinget formatering, som er baseret på en, der allerede er angivet, skal du markere reglen og derefter klikke på Dupliker regel. Den duplikerede regel kopieres og vises i dialogboksen. Vælg dubletten, og vælg derefter Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes. 

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Alternativ kan du klikke på Skjul dialogboks i boksen Gælder for for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere et nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks.

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering:    Klik på Kun disse celler.

  • Tilsvarende felt:    Klik på Alle <værdifelt>celler med de samme felter.

  • Værdifelt:    Klik på Alle <værdifelt>-celler.

 5. Klik på Formatér alle celler på basis af deres værdier under Markér en regeltype.

 6. Markér Datalinje under Rediger beskrivelse af regel på listen Formattypografi.

 7. Markér en type for henholdsvis Minimum og Maksimum. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Formatere de laveste og de højeste værdier:    Markér Laveste værdi og Højeste værdi.

   I dette tilfælde angiver du ikke en værdi for Minimum og Maksimum.

  • Formatere en tal-, dato- eller tidsværdi:    Markér Tal, og indtast en værdi for Minimum og en for Maksimum.

  • Formatere et procenttal:    Vælg Fraktil, og indtast en værdi for Minimum og Maksimum.

   Gyldige værdier er fra 0 (nul) til 100. Indtast ikke procenttegn (%).

   Brug procent, når du vil visualisere alle værdier i forhold til hinanden, fordi det at bruge en procent sikrer, at fordelingen af værdier er proportional.

  • Formatere en fraktil    Vælg Fraktil, og indtast en værdi for Minimum og Maksimum.

   Gyldige fraktiler er fra 0 (nul) til 100.

   Brug en fraktil, når du vil visualisere en gruppe af høje værdier (f.eks. den 20. øverste fraktil) i en datalinje og lave værdier (f.eks. den 20. laveste fraktil) i en anden datalinje, fordi de repræsenterer ekstreme værdier, som kan give en skævhed i visualiseringen af data.

  • Formatere et formelresultat     Vælg Formel, og indtast en værdi for Minimum og Maksimum.

   • Formlen skal returnere en tal, dato- eller klokkeslætsværdi.

   • Begynd formlen med et lighedstegn (=).

   • Ugyldige formler giver ingen formatering.

   • Det er en god ide at teste formlen for at sikre, at den ikke returnerer en fejlværdi.

  Bemærkninger!: 

  • Sørg for, at værdien Minimum er mindre end værdien Maksimum.

  • Du kan vælge forskellige typer for Minimum og Maksimum. Du kan f.eks. vælge et tal som Minimum og en procentdel som Maksimum.

 8. Hvis du vil vælge en farveskala for Minimum og Maksimum, skal du klikke på Søjlefarve.

  Hvis du vil vælge andre farver eller oprette brugerdefinerede farver, skal du klikke på Flere farver. Den farve, du vælger, vises i feltet Eksempel.

 9. Markér Vis kun søjle, hvis du kun vil have vist datalinjen og ikke værdien i cellen.

 10. Hvis du vil anvende en udfyldt kant på datasøjler, skal du vælge Udfyldt kant på listen Kant og vælge en farve til kanten.

 11. Hvis du vil vælge mellem en udfyldt søjle og en gradueret søjle, skal du vælge Massiv udfyldning eller Gradueringsfyld på listen Fyld.

 12. Hvis du vil formatere negative søjler, skal du klikke på Negativ værdi og akse og derefter vælge indstillinger for det negative søjlefyld og kantfarver i dialogboksen Indstillinger for negativ værdi og akse. Du kan vælge positionsindstillinger og en farve til aksen. Klik på OK, når du er færdig med at angive indstillinger.

 13. Du kan ændre retningen på søjler ved at vælge en indstilling på listen Linjens retning. Denne er som standard angivet til Kontekst, men du kan vælge mellem retningen venstre-til-højre og højre-til-venstre, afhængigt af hvordan du vil præsentere dine data.

Bruge et ikonsæt til at anmærke og klassificere data i tre til fem kategorier adskilt af en grænseværdi. Hvert ikon repræsenterer et værdiinterval. F.eks. repræsenterer den grønne pil, der peger opad, i ikonsættet med 3 pile, højere værdier, den gule pil, der peger til siden, repræsenterer de midterste værdier, og den røde pil, der peger nedad, repræsenterer de lavere værdier.

Tip!: Du kan sortere celler, der har dette format, efter deres ikon - bare brug genvejsmenuen.

Eksemplet herunder virker med flere eksempler på betinget formatering med ikonsæt.

Andre ikonsæt for de samme data

Du kan vælge kun at få vist ikoner for celler, der opfylder en betingelse. F.eks. kan du få vist et advarselsikon for de celler, der ligger under en kritisk værdi, og ingen ikoner for dem, der overskrider den. For at gøre dette skal du skjule ikoner ved at markere Intet celleikon på ikonrullelisten ud for ikonet, når du angiver betingelser. Du kan også oprette din egen kombination af ikonsæt, f.eks. et grønt "symbol"-flueben, et gult "trafiklys" og et rødt "flag".

Tip!: Hvis der er celler i markeringen, som indeholder en formel, der returnerer en fejl, anvendes den betingede formatering ikke på disse celler. Hvis du vil sikre, at den betingede formatering anvendes på disse celler, kan du bruge funktionen ER eller HVISFEJL til at returnere en anden værdi (f.eks. 0 "N/A") end en fejlværdi.

Hurtig formatering

 1. Markér de data, du vil formatere betinget.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Hjem, klik på Ikonsæt, og markér et ikonsæt.

  Betinget formatering

Du kan ændre metoden til at angive område for felter i området Værdier for en pivottabel ved at bruge knappen for indstillingen Anvend formateringsregel på.

Avanceret formatering

 1. Markér de data, du vil formatere betinget.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografierunder fanen Hjem, og klik derefter på Administrer regler. Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

  Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et betinget format, skal du klikke på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil tilføje en ny betinget formatering, som er baseret på en, der allerede er angivet, skal du markere reglen og derefter klikke på Dupliker regel. Den duplikerede regel kopieres og vises i dialogboksen. Vælg dubletten, og vælg derefter Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes. 

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Alternativ kan du klikke på Skjul dialogboks i boksen Gælder for for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere et nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks.

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering:    Klik på Kun disse celler.

  • Tilsvarende felt:    Klik på Alle <værdifelt>celler med de samme felter.

  • Værdifelt:    Klik på Alle <værdifelt>-celler.

 5. Klik på Formatér alle celler på basis af deres værdier under Markér en regeltype.

 6. Markér Ikonsæt under Rediger beskrivelse af regel på listen Formattypografi.

  1. Markér et ikonsæt. Standardsættet er Tre trafiklys (uden kant). Antallet af ikoner, standardoperatorerne for sammenligning og tærskelværdierne kan variere for hvert ikonsæt.

  2. Du kan justere standardoperatorerne for sammenligning og tærskelværdierne. Standardintervallet af værdier for hvert ikonsæt er ens i størrelse, men du kan justere dem, så de passer til specifikke krav. Sørg for, at tærskelværdier er i en logisk rækkefølge med højeste til laveste fra top til bund.

  3. Gør et af følgende:

   • Formatere en tal-, dato- eller tidsværdi:    Markér Tal.

   • Formatere et procenttal:    Markér Procent.

    Gyldige værdier er fra 0 (nul) til 100. Indtast ikke procenttegn (%).

    Brug procent, når du vil visualisere alle værdier i forhold til hinanden, fordi det at bruge en procent sikrer, at fordelingen af værdier er proportional.

   • Formatere en fraktil:    Markér Fraktil. Gyldige fraktiler er fra 0 (nul) til 100.

    Brug en fraktil, når du vil visualisere en gruppe af høje værdier (f.eks. den 20. øverste fraktil) ved hjælp af et bestemt ikon og lave værdier (f.eks. den 20. laveste fraktil) ved hjælp af et andet ikon, fordi de repræsenterer ekstreme værdier, som kan give en skævhed i visualiseringen af data.

   • Formatere et formelresultat:    Markér Formel, og angiv derefter en formel i alle felterne af typen Værdi.

    • Formlen skal returnere en tal-, dato- eller klokkeslætsværdi.

    • Begynd formlen med et lighedstegn (=).

    • Ugyldige formler giver ingen formatering.

    • Det er en god ide at teste formlen for at sikre, at den ikke returnerer en fejlværdi.

  4. Vælg Omvendt ikonrækkefølge for at få det første ikon til at repræsentere lavere værdier og det sidste ikon til at repræsentere højere værdier.

  5. Markér Vis kun ikon, hvis du kun vil have vist ikonet og ikke værdien i cellen.

   Bemærkninger!: 

   • Det er muligvis nødvendigt at justere kolonnebredden, for at ikonet kan være der.

   • Størrelsen på det viste ikon afhænger af den skrifttype, der bruges i den pågældende celle. Da størrelsen af skrifttypen øges, øges størrelsen af ikonet proportionelt.

For nemmere at finde bestemte celler kan du formatere dem ved hjælp af en sammenligningsoperator. F.eks. kan du i et regneark over lager, der er sorteret efter kategorier, fremhæve produkter med mindre end 10 elementer til rådighed med gult. Eller du kan i et regneark med en oversigt over butikker identificere alle butikker med en fortjeneste større end 10 %, salgsmængde under $100.000 og områder lig med "sydøst".

De eksempler, der vises her, har indbyggede betingede formateringskriterier, f.eks. Større end og Top %. Dette formaterer byer med mere end 2.000.000 indbyggere til en grøn baggrund og gennemsnitstemperaturer i top 30 % til orange.

Formateringen viser byer med mere end 2 millioner indbyggere og de byer, hvor gennemsnitstemperaturen er blandt de 30 % varmeste

Bemærk!: Du kan ikke benytte betinget formatering på felter i området Værdier i en pivottabelrapport efter tekst eller dato, men kun efter tal.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Hjem, og klik på Fremhæv celleregler.

  Betinget formatering

 3. Markér den ønskede kommando, f.eks. Mellem, Lig med eller En dato, der forekommer.

 4. Angiv de ønskede værdier, og markér derefter et format.

Du kan ændre metoden til at angive område for felter i området Værdier for en pivottabel ved at bruge knappen for indstillingen Anvend formateringsregel på.

Hvis du gerne vil se videoer med disse teknikker, skal du se Video: Betinget formatering af tekst og Video: Datoer med betinget formatering.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografierunder fanen Hjem, og klik derefter på Administrer regler. Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

  Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et betinget format, skal du klikke på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil tilføje en ny betinget formatering, som er baseret på en, der allerede er angivet, skal du markere reglen og derefter klikke på Dupliker regel. Den duplikerede regel kopieres og vises i dialogboksen. Vælg dubletten, og vælg derefter Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes. 

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Alternativt kan du klikke på Skjul dialogboks i boksen Gælder for for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere et nyt celleområde i regnearket eller i andre regneark og derefter vælge Vis dialogboks.

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering:    Klik på Kun disse celler.

  • Tilsvarende felt:    Klik på Alle <værdifelt>celler med de samme felter.

  • Værdifelt:    Klik på Alle <værdifelt>-celler.

 5. Klik på Formatér kun celler, der indeholder under Markér en regeltype.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Rediger beskrivelse af regel på listen Formatér kun celler med:

  • Formatere efter tal, dato eller klokkeslæt:    Markér Celleværdi, markér en sammenligningsoperator, og angiv et tal, en dato eller et klokkeslæt.

   Markér f.eks. Mellem, og indtast 100 og 200, eller markér Lig med, og indtast 01.01.09.

   Du kan også angive en formel, der returnerer en tal-, dato- eller klokkeslætsværdi.

   • Hvis du angiver en formel, skal du begynde formlen med et lighedstegn (=).

   • Ugyldige formler giver ingen formatering.

   • Det er en god ide at teste formlen for at sikre, at den ikke returnerer en fejlværdi.

  • Formatere efter tekst:    Markér Bestemt tekst, vælg en sammenligningsoperator, og indtast teksten.

   Markér f.eks. Indeholder, og skriv Sølv, eller markér Begynder med, og skriv Tri.

   Anførselstegn medtages i søgestrengen, og du kan bruge jokertegn. Den maksimale længde på en streng er 255 tegn.

   Du kan også angive en formel, der returnerer tekst.

   • Hvis du angiver en formel, skal du begynde formlen med et lighedstegn (=).

   • Ugyldige formler giver ingen formatering.

   • Det er en god ide at teste formlen for at sikre, at den ikke returnerer en fejlværdi.

   Hvis du vil se en video med denne metode, skal du se Video: Tekst med betinget formatering.

  • Formatere efter dato:    Markér Datoer, der falder, og markér en datosammenligning.

   Du kan f.eks. markere I går eller Næste uge.

   Hvis du vil se en video med denne metode, skal du se Video: Datoer med betinget formatering.

  • Formatere celler med eller uden tomme værdier:    Markér Tomme celler eller Ingen tomme værdier.

   En tom værdi er en celle, der ikke indeholder data og adskiller sig fra en celle, der indeholder et eller flere mellemrum (mellemrum betragtes som tekst).

  • Formatere celler med eller uden fejlværdier:    Markér Fejl eller Ingen fejl.

   Fejlværdier omfatter: #####, #VÆRDI!, #DIVISION/0!, #NAVN?, #I/T, #REFERENCE!, #NUM! og #NUL!.

 7. Klik på Format for at angive et format. Dialogboksen Formatér celler vises.

 8. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

  Du kan vælge mere end ét format. De formater, du har markeret, vises i feltet Eksempel.

Du kan finde de højeste og laveste værdier i et celleområde, som er baseret på en skæringsværdi, du angiver. Du kan f.eks. finde de 5 højest sælgende produkter i en regional rapport, de nederste 15 % af produkterne i en kundeundersøgelse eller de 25 højeste lønninger i en afdeling.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Hjem, og klik på Top/bund-regler.

  Betinget formatering

 3. Markér den ønskede kommando, f.eks. Øverste 10 elementer eller Nederste N %.

 4. Angiv de ønskede værdier, og markér derefter et format.

Du kan ændre metoden til at angive område for felter i området Værdier for en pivottabel ved at bruge knappen for indstillingen Anvend formateringsregel på.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografierunder fanen Hjem, og klik derefter på Administrer regler. Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

  Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et betinget format, skal du klikke på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil tilføje en ny betinget formatering, som er baseret på en, der allerede er angivet, skal du markere reglen og derefter klikke på Dupliker regel. Den duplikerede regel kopieres og vises i dialogboksen. Vælg dubletten, og vælg derefter Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes. 

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Alternativ kan du klikke på Skjul dialogboks i boksen Gælder for for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere et nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks.

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering:    Klik på Kun disse celler.

  • Tilsvarende felt:    Klik på Alle <værdifelt>celler med de samme felter.

  • Værdifelt:    Klik på Alle <værdifelt>-celler.

 5. Klik på Formatér kun de højest eller lavest rangerede værdier under Markér en regeltype.

 6. Markér Øverste eller Nederste under Rediger beskrivelse af regel på listen Formatér værdier, der rangerer blandt de.

 7. Gør et af følgende:

  • Indtast et tal, og fjern markeringen i feltet % i det markerede område, hvis du vil angive et antal øverste eller nederste værdier. Gyldige værdier er 1 til 1000.

  • Angiv et tal, og markér feltet % i det markerede område, hvis du vil angive en øverste eller nederste procentandel. Gyldige værdier er 1-100.

 8. Du kan også ændre, hvordan formateringen anvendes for felter i området Værdier for en pivottabelrabat, hvor området angives af et tilsvarende felt.

  Den betingede formatering er som standard baseret på alle synlige værdier. Når du imidlertid angiver område efter tilsvarende felt i stedet for efter alle synlige værdier, kan du anvende den betingede formatering for hver kombination af:

  • En kolonne og dens overordnede rækkefelt, ved at vælge hver kolonnegruppe.

  • En række og dens overordnede kolonnefelt, ved at vælge hver rækkegruppe.

 9. Klik på Format for at angive et format. Dialogboksen Formatér celler vises.

 10. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

  Du kan vælge mere end ét format. De formater, du har markeret, vises i feltet Eksempel.

Du kan finde værdier over eller under gennemsnittet eller standardafvigelsen i et celleområde. Du kan f.eks. finde frem til de ovennævnte gennemsnitlige performers i en årlig evalueringsproces, eller du kan finde producerede materialer, der ligger under to standardafvigelser i en kvalitetsvurdering.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Hjem, og klik på Top/bund-regler.

  Betinget formatering

 3. Markér den ønskede kommando, f.eks. Over middel eller Under middel.

 4. Angiv de ønskede værdier, og markér derefter et format.

Du kan ændre metoden til at angive område for felter i området Værdier for en pivottabel ved at bruge knappen for indstillingen Anvend formateringsregel på.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografierunder fanen Hjem, og klik derefter på Administrer regler. Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

  Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et betinget format, skal du klikke på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil tilføje en ny betinget formatering, som er baseret på en, der allerede er angivet, skal du markere reglen og derefter klikke på Dupliker regel. Den duplikerede regel kopieres og vises i dialogboksen. Vælg dubletten, og vælg derefter Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes. 

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Alternativ kan du klikke på Skjul dialogboks i boksen Gælder for for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere et nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks.

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes.

 4. Du kan også ændre området for felter i området under Anvend regel på for en pivottabel efter

  • Markering:    Klik på Kun disse celler.

  • Tilsvarende felt:    Klik på Alle <værdifelt>celler med de samme felter.

  • Værdifelt:    Klik på Alle <værdifelt>-celler.

 5. Klik på Formatér kun værdier, der er over eller under middel under Markér en regeltype.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Rediger beskrivelse af regel på listen Formatér værdier, der er:

  • Markér Over eller Under, hvis du vil formatere celler, der ligger over eller under gennemsnittet for alle celler i området.

  • Markér en standardafvigelse, hvis du vil formatere celler, der ligger over eller under en, to eller tre standardafvigelser for alle celler i området.

 7. Du kan også ændre, hvordan formateringen anvendes for felter i området Værdier for en pivottabel, hvor området angives af et tilsvarende felt.

  Den betingede formatering er som standard baseret på alle synlige værdier. Når du imidlertid angiver område efter tilsvarende felt i stedet for efter alle synlige værdier, kan du anvende den betingede formatering for hver kombination af:

  • En kolonne og dens overordnede rækkefelt, ved at vælge hver kolonnegruppe.

  • En række og dens overordnede kolonnefelt, ved at vælge hver rækkegruppe.

 8. Klik på Formatér for at få vist dialogboksen Formatér celler.

 9. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

  Du kan vælge mere end ét format. De formater, du har markeret, vises i feltet Eksempel.

Bemærk!: Du kan ikke benytte betinget formatering på felter i området Værdier i en pivottabel efter entydige eller dublerede værdier.

I dette eksempel bruges betinget formatering i kolonnen Instruktør for at finde de undervisere, der underviser mere end én klasse (duplikerede instruktørnavne fremhæves med en lyserød farve). De karakterværdier, som kun forekommer en enkelt gang i kolonnen Grade (entydige værdier), er fremhævet med en grøn farve.

De værdier i kolonne C, som ikke er entydige, farves rosa. Entydige værdier i kolonne D er grønne

Hurtig formatering

 1. Markér de data, du vil formatere betinget.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Hjem, og klik på Fremhæv celleregler.

  Betinget formatering

 3. Markér Dubletværdier.

 4. Angiv de ønskede værdier, og markér derefter et format.

Avanceret formatering

 1. Markér de data, du vil formatere betinget.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografierunder fanen Hjem, og klik derefter på Administrer regler. Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

  Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et betinget format, skal du klikke på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil tilføje en ny betinget formatering, som er baseret på en, der allerede er angivet, skal du markere reglen og derefter klikke på Dupliker regel. Den duplikerede regel kopieres og vises i dialogboksen. Vælg dubletten, og vælg derefter Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes. 

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark eller den korrekte tabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Alternativ kan du klikke på Skjul dialogboks i boksen Gælder for for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere et nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks.

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes.

 4. Klik på Formatér kun entydige værdier eller dubletter under Markér en regeltype.

 5. Markér dublet eller entydige under Rediger beskrivelse af regel på listen Formattypografi.

 6. Klik på Formatér for at få vist dialogboksen Formatér celler.

 7. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

  Du kan vælge mere end ét format. De formater, du har markeret, vises i feltet Eksempel.

Hvis ingen af indstillingerne ovenfor svarer til det, du søger, kan du oprette din egen regel for betinget formatering med nogle få trin. 

Bemærkninger!: Hvis der allerede er defineret en regel, som du blot ønsker skal fungere lidt anderledes, skal du duplikere reglen og redigere den.

 1. Vælg Startside > Betinget formatering > Administrer regler. Vælg derefter en angivet regel i dialogboksen Regelstyring for betinget formatering, og vælg dernæst Dubletregel. Den duplikerede regel vises derefter på listen.

 2. Vælg den dublerede regel, og vælg Rediger regel.

 1. Markér de celler, du vil formatere.

 2. Klik på Betinget formatering > Ny regel på fanen Startside.

  Ny formateringsregel

 3. Opret din regel, og angiv dens formatindstillinger, og klik derefter på OK.

  Hvis du ikke får vist de ønskede indstillinger, kan du bruge en formel til at afgøre, hvilke celler der skal formateres – se trinnene i næste afsnit).

Hvis du ikke kan se de nøjagtige indstillinger, du skal bruge, når du opretter din egen regel for betinget formatering, kan du bruge en logisk formel til at angive formateringskriterierne. Det kan f.eks. være, at du vil sammenligne værdier i et område med et resultat, der returneres af en funktion, eller at du vil evaluere data i celler uden for det markerede område, som kan være i et andet regneark i samme projektmappe. Din formel skal give resultatet Sand eller Falsk (1 eller 0), men du kan bruge betingelseslogikken til at sammensætte et sæt af tilsvarende betingede formater, såsom forskellige farver for hvert lille sæt af tekstværdier (f.eks. varekategorinavne).

Bemærk!: Du kan angive cellereferencer i en formel ved at markere cellerne direkte i et regneark eller andre regneark. Hvis du markerer celler i et regneark, indsættes absolutte cellereferencer. Hvis du vil have Excel til at justere referencerne i hver celle i det markerede område, skal du bruge relative cellereferencer. For at få flere oplysninger skal du se Opret eller rediger en cellereference og Skift mellem relative, absolutte og blandede referencer.

Tip!: Hvis der er celler, som indeholder en formel, der returnerer en fejl, anvendes den betingede formatering ikke på disse celler. For at løse dette skal du bruge ER-funktioner eller en HVIS.FEJL-funktion i formlen til at returnere en værdi, du angiver (f.eks. 0 eller "I/T") i stedet for en fejlværdi.

 1. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografier under fanen Hjem, og klik på Administrer regler.

  Betinget formatering

  Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

  Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et betinget format, skal du klikke på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil tilføje en ny betinget formatering, som er baseret på en, der allerede er angivet, skal du markere reglen og derefter klikke på Dupliker regel. Den duplikerede regel kopieres og vises i dialogboksen. Vælg dubletten, og vælg derefter Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes. 

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Alternativt kan du klikke på Skjul dialogboks i boksen Gælder for for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere et nyt celleområde i regnearket eller i andre regneark og derefter klikke på Vis dialogboks.

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes.

 3. For at ændre området for felter i værdiområdet for en pivottabelrapport skal du under Anvend regel på gøre følgende:

  • Angivelse af område efter markering:    Klik på Markerede celler.

  • Angivelse af område efter tilsvarende felt:    Klik på Alle celler, der viser <Værdifelt>-værdier.

  • Angivelse af område efter værdifelt:    Klik på Alle celler, der viser <Værdifelt> for <Række>.

 4. Klik på Brug en formel til at bestemme, hvilke celler der skal formateres under Markér en regeltype.

  1. Angiv en formel på listen Formatér værdier, hvor denne formel er sand under Rediger regelbeskrivelsen.

   Formlen skal begynde med et lighedstegn (=), og formlen skal returnere en af de logiske værdier SAND (1) eller FALSK (0).

  2. Klik på Formatér for at få vist dialogboksen Formatér celler.

  3. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med de værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

   Du kan vælge mere end ét format. De formater, du vælger, vises i feltet Eksempel.

   Eksempel 1: Bruge to betingede formater med kriterier, der bruger OG- og ELLER-test    

   I følgende eksempel vises anvendelse af to regler for betinget formatering. Hvis den første regel ikke anvendes, gør den anden.

   Første regel: En huskøber har budgetteret med en udbetaling på kr. 250.000 og et månedligt afdrag på kr. 15.000. Hvis både udbetalingen og det månedlige afdrag opfylder kravene, formateres cellerne B4 og B5 med grønt.

   Andel regel: Hvis enten udbetalingen eller det månedlige afdrag ikke lever op til købers budget, bliver B4 og B5 formateret med rødt. Ændre nogle værdier, f.eks. APR, lånets løbetid, udbetalingen og købsbeløbet for at se, hvad der sker de betinget formaterede celler.

   Formel for den første regel (anvender grøn farve)

   =OG(HVIS ($B$4<=75000;1);HVIS(ABS($B$5)<=1500;1))

   Formel for den anden regel (anvender rød farve)

   =ELLER(HVIS($B$4>=250000;1);HVIS(ABS($B$5)>=15000;1))

   Cellerne B4 og B5 opfylder betingelserne, og de er derfor grønne

   Eksempel 2: Give hver anden række en skyggefarve ved hjælp af funktionerne REST og RÆKKE    

   Et betinget format, der anvendes på alle celler i regnearket, skraverer hver anden række i celleområdet med en blå cellefarve. Du kan markere alle celler i et regneark ved at klikke på firkanten over række 1 og til venstre for kolonne A. Funktionen REST returnerer resten, efter at et tal (det første argument) er divideret med divisor (det andet argument). Funktionen RÆKKE returnerer det aktuelle rækkenummer. Når du dividerer det aktuelle rækkenummer med 2, får du en rest på 0 for et lige tal og en rest på 1 for et ulige tal. Da 0 er FALSK, og 1 er SAND, bliver hver række med et ulige nummer formateret. Følgende formel bruges i reglen: =REST(RÆKKE();2)=1.

   Hver anden række anvender blå skygge

   Bemærk!: Du kan angive cellereferencer i en formel ved at markere cellerne direkte i et regneark eller andre regneark. Hvis du markerer celler i et regneark, indsættes absolutte cellereferencer. Hvis du vil have Excel til at justere referencerne i hver celle i det markerede område, skal du bruge relative cellereferencer. For at få flere oplysninger skal du se Opret eller rediger en cellereference og Skift mellem relative, absolutte og blandede referencer.

Følgende video viser dig det grundlæggende om brug af formler med betinget formatering.

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Hvis du vil anvende en eksisterende formateringstypografi på nye eller andre data i regnearket, kan du bruge Formatpensel til at kopiere den betingede formatering til disse data.

 1. Klik på den celle, der indeholder den betingede formatering, som du vil kopiere.

 2. Klik på Hjem > Formatpensel.

  Knapperne Kopiér og Indsæt på fanen Hjem

  Markøren ændres til en pensel.

  Tip!: Du kan dobbeltklikke på Formatpensel, hvis du vil blive ved med at bruge penslen til at indsætte den betingede formatering i andre celler.

 3. Hvis du vil indsætte den betingede formatering, skal du trække penslen tværs over de celler eller celleområder, du vil formatere.

 4. Tryk på Esc, hvis du vil stoppe med at bruge penslen.

Bemærk!: Hvis du har brugt en formel i den regel, der anvender den betingede formatering, skal du muligvis justere cellereferencer i formlen, efter du har indsat den betingede formatering. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Skifte mellem relative, absolutte og blandede referencer.

Hvis der er en eller flere celler med et betinget format i et regneark, kan du hurtigt finde cellerne for at kopiere, ændre eller slette de betingede formater. Brug kommandoen Gå til speciel til at finde celler med et bestemt betinget format eller til at finde alle celler med betingede formater.

Find alle celler, som har betingede formater

 1. Klik på en celle, der ikke har et betinget format.

 2. Under fanen Hjem skal du i gruppen Redigering klikke på pilen ved siden Søg og vælg og derefter klikke på Betinget formatering.

  Gruppen Redigering under fanen Hjem

Find kun celler, som har det samme betingede format

 1. Klik på en celle, der har det betingede format, du vil finde.

 2. Under fanen Hjem skal du i gruppen Redigering klikke på pilen ud for Find og vælg og derefter klikke på Gå til speciel.

 3. Klik på Betingede formater.

 4. Klik på Ens under Datavalidering.

  Gruppen Redigering under fanen Hjem

Når du bruger betinget formatering, skal du konfigurere regler, som Excel bruger til at bestemme, hvornår den betingede formatering skal anvendes. For at administrere disse regler skal du forstå den rækkefølge, som de evalueres i, hvad sker der, når to eller flere regler er i konflikt, hvordan kopiering og indsættelse kan påvirke regelevaluering, hvordan du kan ændre den rækkefølge, som reglerne evalueres i, og hvornår regelevaluering skal stoppes.

 • Lær om rangorden af regler for betinget formatering

  Du opretter, redigerer, sletter og får vist alle regler for betinget formatering i projektmappen ved at bruge dialogboksen Regelstyring af betinget formatering. (Klik på Betinget formatering under fanen Hjem, og klik derefter på Administrer regler.)

  Menuen Betinget formatering med Administrer regler fremhævet

  Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

  Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises

  Når to eller flere regler for betinget formatering anvendes, evalueres reglerne i den rækkefølge (fra øverst til nederst), som de står i i denne dialogboks.

  Her er et eksempel, der har udløbsdatoer for id-badges. Vi vil gerne mærke badges, der udløber inden for 60 dage, men som endnu ikke er udløbet, med gul baggrundsfarve, og udløbne badges med rød baggrundsfarve.

  Data med betinget formatering

  I dette eksempel er de celler, som indeholder et medarbejder-id, hvor certificeringsdatoen udløber inden for 60 dage, formateret med gult, og de id'er, hvor certificeringen er udløbet, er formateret med rødt. Reglerne vises på følgende billede.

  Regler for betinget formatering

  Den første regel (som, hvis den er sand, skifter cellens baggrundsfarve til rød) tester en datoværdi i kolonne B i forhold til dags dato (hentet ved hjælp af funktionen IDAG i en formel). Tildel formlen til den første dataværdi i kolonne B, som er B2. Formlen for denne regel er =B2<IDAG(). Denne formel tester cellerne i kolonne B (cellerne B2:B15). Hvis formlen for en hvilken som helst celle i kolonne B giver værdien Sand, så bliver den tilsvarende celle i kolonne A (f.eks. svarer A5 til B5, og A11 svarer til B11) derefter formateret med en rød baggrundsfarve. Når alle de celler, der er angivet under Gælder for er beregnet med den første regel, testes den anden regel. Denne formel kontrollerer, om værdierne i kolonne B er mindre end 60 dage fra dags dato (antag f.eks., at dags dato er d. 11. august 2010). Cellen i B4, 4. oktober 2010, er mindre end 60 dage fra dags dato, så den giver værdien Sand og formateres med en gul baggrundsfarve. Formlen for denne regel er =B2<IDAG()+60. Eventuelle celler, der først blev formateret med rød af den højeste regel på listen, bliver ikke berørt.

  En regel højere oppe på listen har højere prioritet end reglerne længere nede på listen. Som standard tilføjes nye regler altid øverst på listen, og de har derfor højere prioritet, så du skal være opmærksom på rækkefølgen. Du kan ændre prioriteringsrækkefølgen ved hjælp af pilene Flyt op og Flyt ned i dialogboksen.

  Pilene Flyt op og Flyt ned

 • Hvad sker der, når mere end en regel for betinget formatering evalueres til Sand

  Nogle gange har du mere end én regel for betinget formatering, der giver værdien Sand. Sådan anvendes regler, først når reglerne ikke er modstridende, og dernæst når de er modstridende:

  Når reglerne ikke er modstridende     Hvis f.eks. en regel formaterer en celle med fed skrifttype, og en anden formaterer den samme celle med rød skriftfarve, så formateres cellen med fed rød skrifttype. Da de to formater ikke er modstridende, anvendes begge regler.

  Når reglerne er modstridende     Én regel angiver f.eks. en celles skriftfarve til rød, og en anden regel angiver en celles skriftfarve til grøn. Da de to regler er modstridende, kan kun én af dem anvendes. Den regel, der anvendes, er den, der står højest i rangordenen (højere oppe på listen i dialogboksen).

 • Hvordan indsætning, udfyldning og formatpenslen påvirker regler for betinget formatering

  Når du redigerer dit regneark, kan du kopiere og indsætte celleværdier, der har betingede formater, udfylde et område af celler med betingede formater eller bruge Formatpensel. Disse handlinger kan påvirke rækkefølgen af reglerne for betinget formatering på følgende måde: Der oprettes en ny regel for betinget formatering, der er baseret på kildecellerne, på destinationscellerne.

  Hvis du kopierer og indsætter celleværdier med formatering i et regneark, der er åbnet i en anden forekomst af Excel (en anden Excel.exe-proces, der kører samtidigt på computeren), oprettes der ikke en regel for betinget formatering i den anden forekomst, og formatet kopieres ikke til den forekomst.

 • Hvad sker der, når der er konflikt mellem et betinget format og et manuelt format

  Hvis en regel for betinget formatering evalueres som Sand, tilsidesætter den en eventuel eksisterende manuel formatering for samme markering. Det betyder, at hvis de er i konflikt, anvendes den betingede formatering, og ikke det manuelle format. Hvis du sletter reglen for betinget formatering, bevares den manuelle formatering af celleområdet.

  Manuel formatering vises ikke i dialogboksen Regelstyring for betinget formatering og bruges ikke til at afgøre rangordenen.

 • Kontrollere, hvornår evalueringen af en regel stopper, ved hjælp af afkrydsningsfeltet Stop, hvis den er sand

  Af hensyn til bagudkompatibilitet med tidligere Excel-version end Excel 2007 kan du markere afkrydsningsfeltet Stop, hvis den er sand i dialogboksen Administrer regler for at simulere, hvordan betinget formatering kan se ud i disse tidligere versioner af Excel, som ikke understøtter mere end tre regler for betinget formatering, eller at der anvendes flere regler på det samme område.

  Hvis du f.eks. har mere end tre regler for betinget formatering for et celleområde, og du arbejder i en tidligere version af Excel end Excel 2007, vil den version af Excel:

  • Kun evaluere på de første tre regler.

  • Den første regel, der er Sand, anvendes først.

  • Regler med lavere prioritering ignoreres, hvis de er sande.

  I den følgende tabel vises hver mulig betingelse for de tre første regler:

  Hvis regel

  Er

  Og hvis regel

  Er

  Og hvis regel

  Er

  En

  Sand

  To

  Sand eller falsk

  Tre

  Sand eller falsk

  Regel et anvendes, og regel to og tre ignoreres.

  Et

  Falsk

  To

  Sand

  Tre

  Sand eller falsk

  Regel to anvendes, og regel tre ignoreres.

  Et

  Falsk

  To

  Falsk

  Tre

  Sand

  Regel tre anvendes

  Et

  Falsk

  To

  Falsk

  Tre

  Falsk

  Ingen regler anvendes

  Du kan markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Stop, hvis den er sand for at ændre standardfunktionen:

  • Hvis du kun vil evaluere den første regel, skal du markere afkrydsningsfeltet Stop, hvis den er sand for den første regel.

  • Hvis du kun vil evaluere den første og den anden regel, skal du markere afkrydsningsfeltet Stop, hvis den er sand for den anden regel.

  Du kan ikke markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Stop, hvis den er sand, hvis reglen formateres ved hjælp af en datalinje, en farveskala eller et ikonsæt.

Hvis du vil se en video, der viser, hvordan du administrerer regler for betinget formatering, skal du se Video: Administrer betinget formatering.

Den rækkefølge, som regler for betinget formatering evalueres i – deres prioritering – afspejler også deres relative betydning: Jo højere en regel er på listen over regler for betinget formatering, desto mere vigtig er den. Det betyder, at i tilfælde, hvor to regler for betinget formatering ikke er i konflikt med hinanden, anvendes den regel, der er højere på listen, og den regel, der ligger lavere på listen, anvendes ikke.

 1. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografier under fanen Hjem, og klik derefter på Administrer regler.

  Menuen Betinget formatering med Administrer regler fremhævet

  Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

  Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises

  Reglerne for betinget formatering vises for den aktuelle markering, herunder regeltypen, formatet, celleområdet, reglen gælder for og indstillingen Stop hvis sand.

  Hvis du ikke ser den regel, du har brug for, på listen Vis formateringsregler for, skal du kontrollere, at det rigtige celleområde, det rigtige regneark, den rigtige tabel eller den rigtige pivottabelrapport er markeret.

 2. Markér en regel. Der kan kun vælges en regel ad gangen.

 3. Hvis du vil flytte den valgte regel op i rangordenen, skal du klikke på Flyt op. Hvis du vil flytte den valgte regel ned i rangordenen, skal du klikke på Flyt ned.

  Pilene Flyt op og Flyt ned

 4. Markér eventuelt afkrydsningsfeltet Stop hvis sand for at stoppe evaluering ved en bestemt regel.

Rydde betinget formatering i et regneark    

 • Under fanen Hjem skal du klikke på Betinget formatering > Ryd regler > Fjern regler fra hele arket.

Følg disse trin, hvis du har betinget formatering i et regneark, og du vil fjerne det.

I hele regnearket

 • Under fanen Hjem skal du klikke på Betinget formatering > Ryd regler > Fjern regler fra hele arket.

I et celleområde

 1. Markér de celler, der indeholder den betingede formatering.

 2. Klik på knappen Objektiv til Ekspresanalyse billede af knap, der vises nederst til højre i de markerede data.

  Bemærkninger!:  Objektiv til Ekspresanalyse er ikke synlig, hvis:

  • Alle cellerne i det markerede område er tomme, eller

  • Der kun er en indtastning i cellen øverst til venstre i det markerede område, mens alle de andre celler i området er tomme.

 3. Klik på Ryd formatering.

  Indstillingen Ryd

Find og fjern de samme betingede formater gennem hele regnearket

 1. Klik på en celle, der indeholder den betingede formatering, du vil fjerne i hele regnearket.

 2. Klik på pilen ud for Find og vælg under fanen Hjem, og klik derefter på Gå til speciel.

 3. Klik på Betingede formater.

 4. Klik på Ens under Datavalidering. for at vælge alle de celler, der indeholder de samme regler for betinget formatering.

 5. Under fanen Hjem skal du klikke på Betinget formatering > Ryd regler > Fjern regler fra markerede celler.

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Tip!: De følgende afsnit bruger eksempler, så du kan følge med i Excel på internettet. Du starter ved at downloade projektmappen Eksempler på betinget formatering og gemme den på OneDrive. Åbn derefter OneDrive i en webbrowser og vælg den downloadede fil.

 1. Marker de celler, du vil formatere, og derefter vælge Hjem > Typografier > Betinget formatering > Ny regel. Du kan også åbne ruden Betinget formatering og oprette en ny regel uden først at markere et celleområde.

  Ny regel, trin 1
 2. Bekræft, eller juster cellerne Anvend på område.

 3. Vælg en Regeltype, og juster de indstillinger, så de opfylder dine behov. 

 4. Når du er færdig, skal du vælge Udført, hvorefter reglen anvendes på dit område.

 1. Marker en celle, der indeholder den betingede formatering, du vil ændre. Eller du kan vælge Hjem > Typografier > Betinget formatering > Administrer regler for at åbne opgaveruden Betinget formatering og vælge en eksisterende regel.

 2. Opgaveruden Betinget formatering viser eventuelle regler, der gælder for bestemte celler eller celleområder.

  Billede, der viser trin 2 i redigering af en regel for betinget formatering
   

 3. Hold markøren over reglen, og vælg Rediger ved at klikke på blyantsikonet. Dette åbner opgaveruden til redigering af regel. 

 4. Rediger indstillingerne for reglen, og klik på Udført for at anvende ændringerne.

Opgavepanelet betinget formatering indeholder alt, hvad du skal bruge for at oprette, redigere og slette regler. Brug Administrer regler for at åbne opgavepanelet og for at arbejde med alle reglerne for betinget formatering i et udvalg eller et ark.

 1. I en åben projektmappe skal du vælge Hjem > Typografier > Betinget formatering > Administrer regler.

 2. Opgavepanelet Betinget formatering åbnes og viser reglerne, som er omfattet af den aktuelle markering. 

Administrer regler i Opgaveruden

Her kan du gøre følgende: 

 • Vælg et andet område i menuen Administrer regler i – hvis du f.eks. vælger dette ark fortæller det Excel at, der bør søge efter alle regler i det aktuelle ark.

 • Tilføj en regel ved at vælge ny regel (plustegnet).

 • Slet alle regler i området ved at vælge Slet alle regler (papirkurv).

Du kan bruge en formel til at bestemme, hvordan Excel evaluerer og formaterer en celle.  Åbn ruden Betinget formatering, og vælg en eksisterende regel, eller opret en ny regel.

På rullelisten Regeltype skal du vælge Formel.

Vælg formelregel

Skriv formlen i feltet. Du kan bruge enhver formel, der returnerer en logisk værdi af SAND (1) eller FALSK (0), men du kan benytte OG og ELLER til at kombinere et sæt af logiske kontroller.

For eksempel gælder =OG(B3="Ing",D3<500) for en celle i række 3, hvis både B3="Afd" og D3<500 gælder.

Regeltype til formel

Du kan rydde betinget formatering i markerede celler eller hele regnearket.

 • Hvis du ivl rydde betinget formatering i markerede celler, skal du markere alle cellerne i regnearket. Vælg derefter Hjem > Typografier > Betinget formatering > Ryd regler > Ryd regler fra Markerede celler.

 • Hvis du vil rydde betinget formatering i hele regnearket, skal du vælge Hjem > Typografier > Betinget formatering > Ryd regler > Ryd regler fra Hele arket.

 • Hvis du vil slette regler for betinget formatering, skal du vælge Hjem > Typografier > Betinget formatering > Administrer regler, og brug Slet (papirkurv) på en bestemt regel eller knappen Slet alle regler.

Farveskalaer er visuelle hjælpelinjer, som hjælper dig til at forstå datafordeling og -variation. Excel tilbyder både tofarvede skalaer og trefarvede skalaer. 

En tofarvet skala hjælper dig med at sammenligne et område af celler ved hjælp af farveovergange med to farver. Farvens nuance repræsenterer højere eller lavere værdier. Du kan f.eks. på en grøn og gul farveskala angive, at højere værdiceller er mere grønne og lavere værdiceller er mere gule.

Formatering med to farveskalaer

En trefarvet skala hjælper dig med at sammenligne et område af celler ved hjælp af farveovergange med tre farver. Farvenuancen repræsenterer højere, midterste eller nederste værdier. Du kan f.eks. på en rød, gul og grøn farveskala angive, at højere celleværdier har en grøn farve, midterste celleværdier har en gul farve, og lavere celleværdier har en rød farve.

Formatering med tre farveskalaer

Tip!: Du kan sortere celler, der har et af disse formater, efter deres farve - bare brug genvejsmenuen.

 1. Markér de data, du vil formatere betinget ved hjælp af farveskalaer.

 2. Klik på Hjem > Typografier > Betinget formatering > Farveskalaer, og vælg en farveskala.

En datalinje hjælper dig med at se værdien af en celle i forhold til andre celler. Længden af datalinjen repræsenterer værdien i cellen. En længere linje repræsenterer en højere værdi, og en kortere linje repræsenterer en lavere værdi. Datalinjer er gode til at finde høje og lave tal, især med store mængder data, f.eks. bedst sælgende og dårligst sælgende legetøj i en rapport over feriesalg.

Datalinjer

 1. Markér de data, du vil formatere betinget.

 2. Vælg Hjem > Typografier > Betinget formatering > Datalinjer og vælg en typografi. 

Brug et ikonsæt til at anmærke og klassificere data i tre til fem kategorier adskilt af en grænseværdi. Hvert ikon repræsenterer et værdiinterval. F.eks. repræsenterer den grønne pil, der peger opad, i ikonsættet med 3 pile, højere værdier, den gule pil, der peger til siden, repræsenterer de midterste værdier, og den røde pil, der peger nedad, repræsenterer de lavere værdier.

Ikonsæt

 1. Markér de data, du vil formatere betinget.

 2. Vælg Hjem > Typografier > Betinget formatering > Ikonsæt og vælg et ikonsæt.

Med denne indstilling kan du fremhæve bestemte celleværdier i et celleområde baseret på deres specifikke indhold. Dette er især nyttigt, når du arbejder med data, der er sorteret ved hjælp af et andet område.

For eksempel i et opgørelsesark sorteret efter kategorier kan du fremhæve navnene på produkter, hvor du har færre end 10 varer på lager, så det er let at se, hvilke produkter der skal genopfyldes uden at benytte dataene. 

 1. Markér de data, du vil formatere betinget.

 2. VælgHjem > Typografier > Betinget formatering > Fremhæv celleregler.

 3. Markér den ønskede kommando, f.eks. Mellem, Lig med tekst, der indeholder eller En dato, der forekommer.

Du kan fremhæve de højeste og laveste værdier i et celleområde, som er baseret på en specifik skæringsværdi.

Nogle eksempler på dette vil omfatte at fremhæve de fem mest solgte produkter i en regional rapport, de nederste 15 % af produkterne i en kundeundersøgelse eller de 25 højeste lønninger i en afdeling.

 1. Markér de data, du vil formatere betinget.

 2. VælgHjem > Typografier > Betinget formatering > Regler for top/bund.

 3. Markér den ønskede kommando, f.eks. Øverste 10 elementer eller Nederste N %.

 4. Angiv de værdier, du vil bruge, og vælg et format (udfyld, tekst eller kantfarve).

Du kan fremhæve værdier over eller under gennemsnittet eller standardafvigelsen i et celleområde.

For eksempel kan du finde performers over gennemsnittet i en årlig præstations gennemgang eller finde fremstillede materialer, der falder under to standardafvigelser i en kvalitetsvurdering.

 1. Markér de data, du vil formatere betinget.

 2. VælgHjem> Typografier > Betinget formatering > Regler for top/bund.

 3. Markér den ønskede kommando, f.eks. Over middel eller Under middel.

 4. Angiv de værdier, du vil bruge, og vælg et format (udfyld, tekst eller kantfarve).

 1. Markér de data, du vil formatere betinget.

 2. VælgHjem > Typografier > Betinget formatering > Fremhæv celleregler > Dupliker værdier.

 3. Angiv de værdier, du vil bruge, og vælg et format (udfyld, tekst eller kantfarve).

Hvis du vil anvende en eksisterende formateringstypografi på andre celler i regnearket, skal du bruge Formatpensel til at kopiere den betingede formatering til disse data.

 1. Klik på den celle, der indeholder den betingede formatering, du vil kopiere.

 2. Klik på Hjem > Formatpensel.

  Knapperne Kopiér og Indsæt på fanen Hjem

  Markøren ændres til en pensel.

  Tip!: Du kan dobbeltklikke på Formatpensel, hvis du vil blive ved med at bruge penslen til at indsætte den betingede formatering i andre celler.

 3. Træk penslen hen over de celler eller celleområder, du vil formatere.

 4. Tryk på Esc, hvis du vil stoppe med at bruge penslen.

Bemærk!: Hvis du har brugt en formel i den regel, der anvender den betingede formatering, skal du muligvis justere relative og absolutte referencer i formlen, efter du har indsat den betingede formatering. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Skifte mellem relative, absolutte og blandede referencer.

Bemærk!: Du kan ikke bruge betinget formatering på eksterne referencer til en anden projektmappe.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i community'er.

Se også

Kompatibilitetsproblemer med betinget formatering

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×