Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Brug en skærmlæser til at oprette en ny test i Microsoft Forms

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn eller kognitive handicap, der bruger et skærmlæserprogram som f.eks. Windows Oplæser, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Denne artikel er en del af Microsoft 365-skærmlæserens supportindholdssæt, hvor du kan finde flere oplysninger om tilgængelighed i vores apps. Du kan få generel hjælp ved at besøget Microsoft Support.

Brug Microsoft Forms med dit tastatur og en skærmlæser til at oprette en ny test. Vi har testet det med Oplæser i Microsoft Edgeog JAWS og NVDA i Chrome, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere og webbrowsere, så længe de følger almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer, hvordan du navngiver testen, føjer spørgsmål til den, gennemser den og deler testen for at få svar. Du lærer også, hvordan du føjer ligninger til spørgsmål.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Opret en ny test

Opret en Microsoft Forms test, f.eks. for hurtigt at vurdere elevernes fremskridt og give feedback med det samme. Du kan oprette en test med spørgsmål, der skal udfyldes, vise hints til spørgsmål og markere bestemte svarmuligheder som korrekte.

 1. På Microsoft Forms hovedside skal du trykke på Tabulatortasten eller Skift+Tab, indtil du hører "Opret en ny test", og derefter trykke på Enter. Du hører "Indlæser", og den nye test åbnes i en ny fane.

 2. Hvis du vil føje en titel til testen, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Formulartitel, ikke-navngivet test", og derefter trykke på Enter. Skriv et navn til testen.

 3. Hvis du vil tilføje en beskrivelse af testen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Formularbeskrivelse", og derefter skrive testbeskrivelsen.

 4. Hvis du vil føje et spørgsmål til testen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj nyt spørgsmål eller en ny sektion", og derefter trykke på Enter. Du hører: "Valg".

 5. Gør et af følgende for at vælge en spørgsmålstype:

  • Tryk på Enter for at vælge spørgsmålet Valg.

  • Hvis du vil vælge spørgsmålet Tekst, Bedømmelse eller Dato , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede type, og derefter trykke på Enter.

  • Hvis du vil have adgang til de yderligere indstillinger i slutningen af menuen Tilføj ny , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Flere spørgsmålstyper", og derefter trykke på Enter. Brug pil ned og pil op til at gennemse indstillingerne, og tryk derefter på Enter for at vælge en indstilling.

 6. Du hører: "Spørgsmålstitel". Skriv spørgsmålet.

 7. Hvis du har valgt spørgsmålet Valg, skal du føje de to første indstillinger til spørgsmålet. Det gør du ved at trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Tekst til valg af indstilling", og derefter skrive teksten til indstillingen. Gentag for den anden indstilling. Hvis du vil tilføje flere indstillinger, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj indstilling", trykke på Enter og derefter skrive teksten til indstillingen.

 8. Hvis du vil tilpasse spørgsmålene, kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil markere bestemte svar som korrekte eller tilføje et korrekt svar, skal du gøre en af følgende:

   • Hvis du har valgt spørgsmålet Valg , skal du trykke på Skift+Tab eller tabulatortasten, indtil du hører den indstillingstekst, du vil markere som det korrekte svar. Tryk derefter på Skift+Tab én gang. Du hører: "Korrekt svar". Tryk på mellemrumstasten. Hvis du vil markere flere svar som korrekte, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Flere svar", og derefter trykke på mellemrumstasten. Markér derefter alle de spørgsmål, du vil have, som beskrevet ovenfor.

   • Fra spørgsmålet Tekst kan du tilføje et eller flere korrekte svar. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj svar", tryk på Enter, og skriv derefter et svar. Hvis du vil tilføje flere korrekte svar, skal du trykke én gang på tabulatortasten. Du hører: "Knappen Tilføj". Tryk på Enter, og skriv derefter svaret.

  • For spørgsmålet Valg kan du også tilføje en besked til respondenterne, som vælger en bestemt mulighed som et spørgsmålshint. Tryk på Skift+Tab eller tabulatortasten for at navigere til teksten i indstillingen, tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Meddelelse til dem, der vælger dette", og tryk derefter på Enter. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Meddelelse til dem, der vælger dette, rediger", og skriv derefter din besked.

  • For spørgsmålet Tekst skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Langt svar", og derefter trykke på mellemrumstasten for at give svarpersonerne mulighed for at skrive flere tekstlinjer.

  • Som standard anvender spørgsmålet Bedømmelse en femstjernet bedømmelse. Hvis du vil ændre, hvor mange stjerner der bruges, eller hvis du vil bruge et andet symbol, f.eks. et smilende ansigt, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Fem, knap" eller "Stjerne, knap", og derefter trykke på Enter. Du hører "Niveauer" eller "Symbol". Slå scanningstilstanden fra med Oplæser. Brug derefter pil op og pil ned til at vælge den ønskede indstilling. Tryk på Enter for at vælge. 

  • Hvis du vil angive, hvor mange point et spørgsmål er værd, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Point", og derefter skrive det ønskede tal.

  • Hvis du vil gøre det obligatorisk at besvare et spørgsmål, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Påkrævet", og derefter trykke på mellemrumstasten.

 9. Tryk på Esc for at afslutte redigeringen af et spørgsmål.

 10. Hvis du vil tilføje flere spørgsmål, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj nyt spørgsmål eller en ny sektion", og derefter trykke på Enter. Gentag derefter trinnene fra trin 5 og frem efter behov.

Føj en ligning til et spørgsmål i testen

Tilføje et spørgsmål med en ligning for at oprette matematiktests.

Bemærk!: Med JAWS skal du slå den virtuelle pc-markørtilstand fra.

 1. I den test, hvor du vil tilføje en ligning, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj nyt spørgsmål eller en ny sektion", og derefter trykke på Enter. Du hører: "Valg".

 2. Gør et af følgende for at vælge en spørgsmålstype:

  • Tryk på Enter for at vælge spørgsmålet Valg.

  • Hvis du vil vælge spørgsmålet Tekst , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Tekst", og derefter trykke på Enter.

 3. Du hører: "Spørgsmålstitel". Skriv titlen.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Flere indstillinger for spørgsmål", og tryk derefter på Enter. Tryk på pil ned, indtil du hører "Matematik", og tryk derefter på Enter.

 5. Hvis du vil føje en ligning til spørgsmålet, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Angiv en ligning, rediger", og derefter trykke på mellemrumstasten. Det matematiske tastatur åbnes. Tryk én gang på tabulatortasten for at navigere til det matematiske tastatur. Slå scanningstilstanden fra med Oplæser, og skift til fokustilstand med NVDA. Brug piletasterne til at navigere i matematiktastaturet. Hvis du vil vælge et tal, en operator eller en tast, skal du trykke på mellemrumstasten. Når ligningen er klar, skal du trykke på Esc for at lukke tastaturet.

 6. Hvis du vil tilføje svarmulighederne for ligningen i et Valg-spørgsmål, skal du bruge valgteksterne, som Microsoft Forms opretter automatisk. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj alle", og tryk derefter på Enter. Det rigtige svar er også markeret automatisk. Du kan også skrive valgteksterne som anvist i Opret en ny test, trin 7.

 7. Hvis du vil tilføje det korrekte svar på tekstspørgsmålet , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj svar", og derefter trykke på mellemrumstasten. Tryk på Enter for at åbne det matematiske tastatur, skriv det korrekte svar, og tryk derefter på Esc for at lukke det matematiske tastatur.

 8. For at afslutte redigeringen af spørgsmålet, skal du trykke på Esc.

 9. Hvis du vil deaktivere ligningsfunktionen, når du opretter et nyt spørgsmål uden en ligning, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Flere indstillinger for spørgsmål", og derefter trykke på Enter. Tryk på pil ned, indtil du hører "Matematik", og tryk derefter på Enter.

Se forhåndsvisning af en test

Før du deler testen med svarpersonerne, kan du kontrollere testen i eksempelvisningen. Du kan endda selv tage testen og sørge for, at alt fungerer, som det skal.

 1. I den test, du vil kontrollere, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Eksempel, knap", og derefter trykke på Enter.

 2. Tryk på tabulatortasten eller Skift+tabulatortasten for at navigere i felterne i formularens eksempelvisning.

 3. Hvis du selv vil teste og tage testen, skal du besvare spørgsmålene og indsende testen, sådan som det er beskrevet i Brug en skærmlæser til at besvare formular- eller testspørgsmål i Microsoft Forms.

 4. Hvis du vil afslutte eksemplet, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Tilbage, knap", og derefter trykke på Enter.

Del en test for at få svar

Når din test er klar, kan du dele et link til testen med svarpersonerne.

 1. I den test, du vil dele, skal du trykke på Skift+tabulatortasten, indtil du hører "Indsaml svar", og derefter trykke på Enter. Du hører: "Kopiér link".

 2. Hvis du vil vælge, hvem der kan svare på din formular, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører den aktuelle svarindstilling, f.eks. "Kun personer i organisationen kan svare". Med Oplæser skal du trykke på SR-tasten+venstre eller højre piletast, indtil du hører den ønskede indstilling efterfulgt af "Alternativknap". Med JAWS og NVDA skal du i stedet trykke på pil op eller pil ned. Tryk på mellemrumstasten for at vælge svarindstillingen.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Kopiér link", og tryk derefter på Enter. Linket til testen kopieres til udklipsholderen.

 4. Indsæt linket, f.eks. i en Microsoft Teams-kanal eller en mail.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en ny formular i Microsoft Teams

Brug en skærmlæser når du deler en formular eller test for at samarbejde i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at anvende et tema eller føje billeder til formularer og tests i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser, når du besvarer formular- eller testspørgsmål i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at kontrollere og dele dine resultater af formularer eller tests i Microsoft Forms

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Microsoft Forms

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug Microsoft Forms sammen med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i macOS, i Safari til at oprette en ny test. Du kan lære, hvordan du navngiver og kontrollerer testen, føjer spørgsmål til den og deler testen for at få svar. Du lærer også, hvordan du føjer ligninger til spørgsmål.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Opret en ny test

Opret en Microsoft Forms test, f.eks. for hurtigt at vurdere elevernes fremskridt og give feedback med det samme. Du kan oprette en test med spørgsmål, der skal udfyldes, vise hints til spørgsmål og markere bestemte svarmuligheder som korrekte.

 1. På Microsoft Forms hovedside skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Opret en ny test", og derefter trykke på Enter. Testen åbnes i en ny browserfane, og du hører: "Indlæser, knap, hoved"

 2. Tryk på Skift+Tab, indtil du hører "Formulartitel, ikke-navngivet test", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at redigere testens titel. Skriv et navn til testen.

 3. Hvis du vil tilføje en beksrivelse for testen, skal du trykke to gange på tabulatortasten. Du hører: "Formularbeskrivelse". Skriv testbeskrivelsen.

 4. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj nyt spørgsmål eller sektion", og tryk derefter på Enter. Du hører: "Valg".

 5. Gør et af følgende for at vælge en spørgsmålstype:

  • Tryk på Retur for at vælge Valg-spørgsmålet.

  • Hvis du vil vælge spørgsmålet Tekst, Bedømmelse eller Dato , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede type, og derefter trykke på Enter.

  • Hvis du vil have adgang til de yderligere indstillinger i slutningen af menuen Tilføj ny , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Flere spørgsmålstyper", og derefter trykke på Enter. Brug pil ned og pil op til at gennemse indstillingerne, og tryk derefter på Enter for at vælge en indstilling.

 6. Du hører: "Skriv titlen på dit spørgsmål". Skriv en titel for spørgsmålet.

 7. Hvis du har valgt spørgsmålet Valg, skal du føje de to første indstillinger til spørgsmålet. Det gør du ved at trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Tekst til valg af indstilling", og derefter skrive teksten til indstillingen. Gentag for den anden indstilling. Hvis du vil tilføje flere indstillinger, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj indstilling", trykke på Enter og derefter tilføje en tekst til indstillingen som beskrevet ovenfor.

 8. Hvis du vil tilpasse spørgsmålene, kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil markere bestemte svar som korrekte eller tilføje et korrekt svar, skal du gøre en af følgende:

   • Hvis du har valgt spørgsmålet Valg , skal du trykke på Skift+Tab eller tabulatortasten, indtil du hører den indstillingstekst, du vil markere som det korrekte svar, og derefter trykke på Skift+Tab én gang. Du hører: "Korrekt svar". Tryk på Control+Option+Spacebar. Hvis du vil markere flere svar som korrekte, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Flere svar", og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum. Markér derefter alle de spørgsmål, du vil have, som beskrevet ovenfor.

   • Fra spørgsmålet Tekst kan du tilføje et eller flere korrekte svar. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj svar", tryk på Enter, og skriv derefter et svar. Hvis du vil tilføje flere korrekte svar, skal du trykke én gang på tabulatortasten. Du hører: "Tilføj". Tryk på Enter, og tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj svar", tryk på Enter, og skriv derefter et svar.

  • For spørgsmålet Valg kan du også tilføje en besked til respondenterne, som vælger en bestemt mulighed som et spørgsmålshint. Det gør du ved at trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører "Meddelelse til dem, der vælger", efterfulgt af teksten til indstillingen, og derefter trykke på Enter. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Meddelelse til dem, der vælger dette, rediger, tom", tryk på Enter, og skriv derefter din besked.

  • Hvis du vil give svarpersonerne mulighed for at skrive flere tekstlinjer i spørgsmålet Tekst , skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Langt svar", og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum.

  • Som standard anvender spørgsmålet Bedømmelse en femstjernet bedømmelse. Hvis du vil ændre, hvor mange stjerner der bruges, eller hvis du vil bruge et andet symbol, f.eks. et smilende ansigt, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Niveauer, fem" eller "Symbol, stjerne", og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum for at åbne rullemenuen. Tryk på pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, og tryk derefter på Enter.

  • Hvis du vil angive, hvor mange point et spørgsmål er værd, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Point", og derefter skrive det ønskede tal.

  • Hvis du vil gøre det obligatorisk at besvare et spørgsmål, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Påkrævet", og derefter trykke på mellemrumstasten.

 9. Tryk på Esc for at afslutte redigeringen af et spørgsmål.

 10. Hvis du vil tilføje flere spørgsmål, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj nyt spørgsmål eller en ny sektion", og derefter trykke på Enter. Gentag derefter trinnene fra trin 5 og frem efter behov.

Føj en ligning til et spørgsmål i testen

Tilføje et spørgsmål med en ligning for at oprette matematiktests.

 1. I den test, hvor du vil tilføje en ligning, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj nyt spørgsmål eller en ny sektion", og derefter trykke på Enter. Du hører: "Valg".

 2. Gør et af følgende for at vælge en spørgsmålstype:

  • Tryk på Retur for at vælge Valg-spørgsmålet.

  • Hvis du vil vælge spørgsmålet Tekst , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Tekst", og derefter trykke på Enter.

 3. Du hører: "Skriv titlen på dit spørgsmål". Skriv en titel for spørgsmålet.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Flere indstillinger for spørgsmål", og tryk derefter på Enter. Tryk på pil ned, indtil du hører "Matematik", og tryk derefter på Enter.

 5. Hvis du vil føje en ligning til spørgsmålet, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Rediger tekst, skift til knappen systemtastatur, indsættelse i starten af teksten, skriv en ligning", og derefter trykke på mellemrumstasten. Det matematiske tastatur åbnes. Hvis du vil navigere i matematiktastaturet, skal du trykke én gang på tabulatortasten og derefter bruge piletasterne. Hvis du vil vælge et tal, en operator eller en tast, skal du trykke på mellemrumstasten. Når ligningen er klar, skal du trykke på Esc for at lukke tastaturet.

 6. Hvis du vil tilføje svarmulighederne for ligningen i et Valg-spørgsmål, skal du bruge valgteksterne, som Microsoft Forms opretter automatisk. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj alle", og tryk derefter på Enter. Det rigtige svar er også markeret automatisk. Du kan også skrive valgteksterne som anvist i Opret en ny test, trin 7.

 7. Hvis du vil tilføje det korrekte svar på tekstspørgsmålet , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Tilføj svar", og derefter trykke på mellemrumstasten. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Skift til systemtastatur", og tryk derefter på mellemrumstasten. Brug det matematiske tastatur til at angive det korrekte svar, og tryk derefter på Esc for at lukke matematiktastaturet.

 8. For at afslutte redigeringen af spørgsmålet, skal du trykke på Esc.

 9. Hvis du vil deaktivere funktionen ligninger, når du opretter et nyt spørgsmål uden en ligning, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Flere indstillinger for spørgsmål", og derefter trykke på Enter. Tryk på pil ned, indtil du hører "Markering, Matematik", og tryk derefter på Enter.

Se forhåndsvisning af en test

Før du deler testen med svarpersonerne, kan du kontrollere testen i eksempelvisningen. Du kan endda selv tage testen og sørge for, at alt fungerer, som det skal.

 1. I den test, du vil kontrollere, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du når knappen Eksempel , og derefter trykke på Enter.

 2. Tryk på tabulatortasten eller Skift+tabulatortasten for at navigere i felterne i formularens eksempelvisning.

 3. Hvis du selv vil teste og tage testen, skal du besvare spørgsmålene og indsende testen, sådan som det er beskrevet i Brug en skærmlæser til at besvare formular- eller testspørgsmål i Microsoft Forms.

 4. Hvis du vil afslutte eksemplet, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Tilbage, knap", og derefter trykke på Enter.

Del en test for at få svar

Når din test er klar, kan du dele et link til testen med svarpersonerne.

 1. I den test, du vil dele, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Indsaml svar", og derefter trykke på Enter. Du hører: "Kopiér link".

 2. Hvis du vil vælge, hvem der kan svare på din formular, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører den aktuelle svarindstilling, f.eks. "Kun personer i organisationen kan svare". Tryk på pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at vælge.

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Kopiér link", og tryk derefter på Enter. Linket til testen kopieres til udklipsholderen.

 4. Indsæt linket, f.eks. i en Microsoft Teams-kanal eller en mail.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en ny formular i Microsoft Teams

Brug en skærmlæser når du deler en formular eller test for at samarbejde i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at anvende et tema eller føje billeder til formularer og tests i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser, når du besvarer formular- eller testspørgsmål i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at kontrollere og dele dine resultater af formularer eller tests i Microsoft Forms

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Microsoft Forms

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug Microsoft Forms sammen med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, i Safari til at oprette en ny test. Du lærer, hvordan du føjer spørgsmål til en test, gennemser den og deler den for at få svar. Du lærer også, hvordan du føjer ligninger til spørgsmål.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Microsoft Formsunderstøttes i øjeblikket ikke af Microsoft Intuneadministration af mobilenheder. Hvis du i øjeblikket er logget på Microsoft 365-appen med en Intune-administreret konto, vil den Microsoft Formsfunktionalitet, der er beskrevet nedenfor, ikke være tilgængelig. Brug en anden konto til at logge på.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Opret en ny test

Opret en Microsoft Forms test, f.eks. for hurtigt at vurdere elevernes fremskridt og give feedback med det samme. Du kan oprette en test med spørgsmål, der skal udfyldes, vise hints til spørgsmål og markere bestemte svarmuligheder som korrekte.

Tip!: Disse instruktioner fortæller dig, hvordan du opretter en ny test ved hjælp af Safari. Du kan også oprette en test ved hjælp af appenMicrosoft 365. Du kan finde flere oplysninger under Opret en formular med Microsoft Forms på din mobilenhed.

 1. Stryg til højre på Microsoft Forms hovedside, indtil du hører "Opret en ny test", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Formulartitel, ikke-navngivet test".

 2. Dobbelttryk på skærmen. Fokus er på tekstfeltet Ikke-navngivet test . Hvis du ikke hører "Formulartitel, ikke-navngivet test, overskriftsniveau et, tekstfelt", skal du stryge til venstre eller højre én gang og derefter stryge til højre eller venstre én gang for at vende tilbage til feltet. Du hører: "Formulartitel, ikke-navngivet test, overskriftsniveau et, tekstfelt." Dobbelttryk på skærmen, og brug derefter skærmtastaturet til at skrive titlen. Du lukker skærmtastaturet ved at stryge til venstre, indtil du hører "Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil tilføje en beskrivelse af testen, skal du stryge til højre, indtil du hører "Formularbeskrivelse", dobbelttrykke på skærmen og derefter bruge skærmtastaturet til at skrive beskrivelsen. Stryg til venstre, indtil du hører "Udført", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Hvis du vil føje et spørgsmål til testen, skal du stryge til højre, indtil du hører "Tilføj nyt spørgsmål eller en ny sektion", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Valg".

 5. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede spørgsmålstype, f.eks. "Tekst" eller "Bedømmelse", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Du hører: "Spørgsmålstitel". Dobbelttryk på skærmen, og brug derefter skærmtastaturet til at skrive spørgsmålets titel.

  Bemærk!: Hvis du hører spørgsmålets nummer i stedet for "Indsætningspunktet til sidst", skal du stryge til højre, indtil du hører "Spørgsmålstitel" igen, dobbelttrykke på skærmen og derefter bruge skærmtastaturet til at skrive spørgsmålets titel.

 7. Når du er færdig, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

 8. Hvis du har valgt spørgsmålet Valg, skal du føje de to første indstillinger til spørgsmålet. Det gør du ved at stryge til højre, indtil du hører "Tekst til valg af indstilling", og så dobbelttrykke på skærmen. Brug skærmtastaturet til at skrive teksten for indstillingen. Stryg til venstre, indtil du hører "Udført", og dobbelttryk derefter på skærmen. Gentag for den anden indstilling. Hvis du vil føje flere indstillinger til spørgsmålet, skal du stryge til højre, indtil du hører "Tilføj indstilling", dobbelttrykke på skærmen og derefter tilføje en tekst til indstillingen som beskrevet ovenfor.

 9. Hvis du vil tilpasse spørgsmålene, kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil markere bestemte svar som korrekte eller tilføje et korrekt svar, skal du gøre en af følgende:

   • Hvis du har valgt spørgsmålet Valg , skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører den indstillingstekst, du vil markere som det korrekte svar, og derefter stryge til venstre én gang. Du hører: "Korrekt svar". Tryk to gange på skærmen for at vælge. Hvis du vil markere flere svar som korrekte, skal du stryge til højre, indtil du hører "Flere svar", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Markér derefter alle de spørgsmål, du vil have, som beskrevet ovenfor.

   • Fra spørgsmålet Tekst kan du tilføje et eller flere korrekte svar. Stryg til højre, indtil du hører "Tilføj svar", og dobbelttryk derefter på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører : "Angiv et korrekt svar, tekstfelt", dobbelttryk på skærmen, og brug derefter skærmtastaturet til at skrive et svar. Stryg til venstre, indtil du hører "Udført", og dobbelttryk derefter på skærmen. Hvis du vil tilføje mere korrekte svar, skal du stryge til højre én gang. Du hører: "Tilføj". Dobbelttryk på skærmen, stryg til venstre, indtil du hører : "Angiv et korrekt svar, tekstfelt", og skriv derefter svaret.

  • For spørgsmålet Valg kan du også tilføje en besked til respondenterne, som vælger en bestemt mulighed som et spørgsmålshint. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Meddelelse til dem, der vælger", efterfulgt af indstillingsteksten, og dobbelttryk derefter på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører : "Meddelelse til dem, der vælger dette", dobbelttryk på skærmen, og brug derefter skærmtastaturet til at skrive din besked. Stryg til venstre, indtil du hører "Udført", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  • Hvis du vil angive, hvor mange point, et spørgsmål er værd, skal du stryge til højre, indtil du hører "point", trykke to gange på skærmen, og derefter bruge skærmtastaturet til at skrive det nummer, du ønsker. Stryg til venstre, indtil du hører "Udført", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  • Hvis du vil gøre det obligatorisk at besvare et spørgsmål, skal du stryge til højre, indtil du hører "Obligatorisk, afkrydsningsfelt", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 10. Hvis du vil afslutte redigeringen af et spørgsmål, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Markeret, fanen Spørgsmål", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 11. Hvis du vil tilføje flere spørgsmål, skal du stryge til højre, indtil du hører : "Tilføj nyt spørgsmål eller en ny sektion", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Gentag derefter trinnene fra trin 5 og frem efter behov.

Føj en ligning til et spørgsmål i testen

Tilføje et spørgsmål med en ligning for at oprette matematiktests.

 1. I den test, hvor du vil tilføje en ligning, skal du stryge til højre, indtil du hører "Tilføj nyt spørgsmål eller en ny sektion", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Valg".

 2. Gør et af følgende for at vælge en spørgsmålstype:

  • Dobbelttryk på skærmen for at vælge spørgsmålet Valg .

  • Du vælger spørgsmålet Tekst ved at stryge til højre, indtil du hører "Tekst", og så dobbelttrykke på skærmen.

 3. Du hører: "Spørgsmålstitel". Dobbelttryk på skærmen, og brug derefter skærmtastaturet til at skrive spørgsmålets titel.

  Bemærk!: Hvis du hører spørgsmålets nummer i stedet for "Indsætningspunktet til sidst", skal du stryge til højre, indtil du hører "Spørgsmålstitel" igen, dobbelttrykke på skærmen og derefter bruge skærmtastaturet til at skrive spørgsmålets titel.

 4. Når du er færdig, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "Flere indstillinger for spørgsmål", og dobbelttryk derefter på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører : "Matematik, menupunkt, ikke markeret", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Hvis du vil føje en ligning til spørgsmålet, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Angiv en ligning", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører "Skift til systemtastatur", og dobbelttryk derefter på skærmen. Det matematiske tastatur åbnes. Hvis du vil navigere på det matematiske tastatur, skal du stryge til højre eller venstre. Hvis du vil vælge og indtaste et tal, en operator eller en tast, skal du trykke to gange på skærmen. Når ligningen er klar, skal du stryge med en finger i nederste højre hjørne, indtil du hører "OK", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at lukke matematiktastaturet.

 7. Hvis du vil tilføje svarmulighederne for ligningen i et Valg-spørgsmål , skal du bruge de indstillingstekster, somMicrosoft Formsopretter automatisk. Stryg til venstre, indtil du hører "Tilføj alle", og dobbelttryk derefter på skærmen. Det rigtige svar er også markeret automatisk. Du kan også skrive valgteksterne som anvist i Opret en ny test, trin 8.

 8. Hvis du vil tilføje det korrekte svar til tekstspørgsmålet , skal du stryge til venstre, indtil du hører "Tilføj svar", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører "Skift til systemtastatur", og dobbelttryk derefter på skærmen. Brug det matematiske tastatur til at skrive det korrekte svar, styk med en finger i nederste højre hjørne, indtil du hører "OK", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 9. For at afslutte redigeringen af spørgsmålet skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Spørgsmål", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 10. Hvis du vil deaktivere funktionen ligninger, når du opretter et nyt spørgsmål uden en ligning, skal du stryge til højre, indtil du hører "Flere indstillinger for spørgsmål", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører : "Matematik, menupunkt, markeret", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Se forhåndsvisning af en test

Før du deler testen med svarpersonerne, kan du kontrollere testen i eksempelvisningen. Du kan endda selv tage testen og sørge for, at alt fungerer, som det skal.

 1. I den test, du vil kontrollere, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre, stryge til højre, indtil du hører "Eksempel", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre for at navigere i felterne i eksempelvisningen af formularen.

 3. Hvis du selv vil teste og tage testen, skal du besvare spørgsmålene og indsende testen, sådan som det er beskrevet i Brug en skærmlæser til at besvare formular- eller testspørgsmål i Microsoft Forms.

 4. Hvis du vil afslutte eksemplet, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre. Du hører: "Knappen Tilbage". Dobbelttryk på skærmen.

Del en test for at få svar

Når din test er klar, kan du dele et link til testen med svarpersonerne.

 1. I den test, du vil sende ud til svarpersonerne, skal du stryge til højre, indtil du hører " Del, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Kopiér link", og dobbelttryk derefter på skærmen. Linket til testen kopieres til udklipsholderen.

 3. Indsæt linket, f.eks. i en Microsoft Teams-kanal eller en mail.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en ny formular i Microsoft Teams

Brug en skærmlæser når du deler en formular eller test for at samarbejde i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at anvende et tema eller føje billeder til formularer og tests i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser, når du besvarer formular- eller testspørgsmål i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at kontrollere og dele dine resultater af formularer eller tests i Microsoft Forms

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Microsoft Forms

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug Microsoft Forms sammen med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, i Chrome til at oprette en ny test. Du kan lære, hvordan du navngiver og kontrollerer testen, føjer spørgsmål til den og deler testen for at få svar. Du lærer også, hvordan du føjer ligninger til spørgsmål.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Opret en ny test

Opret en Microsoft Forms test, f.eks. for hurtigt at vurdere elevernes fremskridt og give feedback med det samme. Du kan oprette en test med spørgsmål, der skal udfyldes, vise hints til spørgsmål og markere bestemte svarmuligheder som korrekte.

Tip!: Disse instruktioner fortæller dig, hvordan du opretter en ny test ved hjælp af Chrome. Du kan også oprette en test ved hjælp af appenMicrosoft 365. Du kan finde flere oplysninger under Opret en formular med Microsoft Forms på din mobilenhed.

 1. Stryg til højre på Microsoft Forms hovedside, indtil du hører "Opret en ny test", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Indlæser.".

 2. Hvis du vil føje en titel til testen, skal du stryge til højre, indtil du hører "Formulartitel, ikke-navngivet test", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Brug skærmtastaturet til at skrive titlen. Når du er færdig, skal du stryge nedad og derefter til venstre for at lukke tastaturet.

 3. Hvis du vil tilføje en beskrivelse af testen, skal du stryge til højre, indtil du hører "Redigeringsfelt, formularbeskrivelse", dobbelttrykke på skærmen og derefter bruge skærmtastaturet til at skrive beskrivelsen. Når du er færdig, skal du stryge nedad og derefter til venstre for at lukke tastaturet.

 4. Hvis du vil føje et spørgsmål til testen, skal du stryge til højre, indtil du hører "Tilføj nyt spørgsmål eller en ny sektion", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Valg".

 5. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede spørgsmålstype, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Fokus er på spørgsmålets titel. Brug skærmtastaturet til at skrive spørgsmålets titel. Når du er færdig, skal du stryge nedad og derefter til venstre for at lukke tastaturet.

 7. Hvis du har valgt spørgsmålet Valg, skal du føje de to første indstillinger til spørgsmålet. For at gøre dette skal du stryge til højre, indtil du hører: "Redigeringsfelt, tekst til valg af indstilling", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Brug skærmtastaturet til at skrive teksten for indstillingen. Stryg nedad og til venstre for at lukke tastaturet. Gentag for den anden indstilling. Hvis du vil føje flere indstillinger til spørgsmålet, skal du stryge til højre, indtil du hører "Tilføj indstilling", dobbelttrykke på skærmen og derefter tilføje en tekst til indstillingen som beskrevet ovenfor.

 8. Hvis du vil tilpasse spørgsmålene, kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil markere bestemte svar som korrekte eller tilføje et korrekt svar, skal du gøre en af følgende:

   • Hvis du har valgt spørgsmålet Valg , skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører den indstillingstekst, du vil markere som det korrekte svar, og derefter stryge til venstre én gang. Du hører: "Korrekt svar". Tryk to gange på skærmen for at vælge. Hvis du vil markere flere svar som korrekte, skal du stryge til højre, indtil du hører "Flere svar", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Markér derefter alle de spørgsmål, du vil have, som beskrevet ovenfor.

   • For spørgsmålet Tekst kan du tilføje et eller flere korrekte svar. Stryg til højre, indtil du hører "Tilføj svar", dobbelttryk på skærmen, og dobbelttryk derefter på skærmen for at åbne skærmtastaturet. Skriv et svar. Når du er færdig, skal du stryge nedad og derefter til venstre for at lukke tastaturet. Hvis du vil tilføje mere korrekte svar, skal du stryge til højre, indtil du hører "Tilføj", dobbelttrykke på skærmen og derefter skrive svaret.

  • For spørgsmålet Valg kan du også tilføje en meddelelse til svarpersoner, der vælger en bestemt indstilling som et spørgsmålstip. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Meddelelse til dem, der vælger", efterfulgt af indstillingsteksten, og dobbelttryk derefter på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører : "Redigeringsfelt, meddelelse til dem, der vælger dette", dobbelttryk på skærmen, og brug derefter skærmtastaturet til at skrive din besked.

  • For spørgsmålet Tekst skal du for at give svarpersonerne mulighed for at skrive flere tekstlinjer stryge til højre, indtil du hører "Langt svar, skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at vælge.

  • Hvis du vil angive, hvor mange point et spørgsmål er værd, skal du stryge til højre, indtil du hører "Redigeringsfelt, punkter", dobbelttrykke på skærmen og derefter bruge skærmtastaturet til at skrive det ønskede tal.

  • Hvis du vil gøre det obligatorisk at besvare et spørgsmål, skal du stryge til højre, indtil du hører "Påkrævet, skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at vælge.

 9. Hvis du vil tilføje flere spørgsmål, skal du stryge til højre, indtil du hører : "Tilføj nyt spørgsmål eller en ny sektion", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Gentag derefter trinnene fra trin 5 og frem efter behov.

Føj en ligning til et spørgsmål i testen

Tilføje et spørgsmål med en ligning for at oprette matematiktests.

 1. I den test, hvor du vil tilføje en ligning, skal du stryge til højre, indtil du hører "Tilføj nyt spørgsmål eller en ny sektion", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Valg".

 2. Gør et af følgende for at vælge en spørgsmålstype:

  • Tryk to gange på skærmen for at vælge spørgsmålet Valg.

  • Du vælger spørgsmålet Tekst ved at stryge til højre, indtil du hører "Tekst", og så dobbelttrykke på skærmen.

 3. Fokus er på spørgsmålets titel. Brug skærmtastaturet til at skrive spørgsmålets titel. Når du er færdig, skal du stryge nedad og derefter til venstre for at lukke tastaturet.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Flere indstillinger for spørgsmål", og dobbelttryk derefter på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører: "Ikke markeret, Matematik", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Hvis du vil føje en ligning til spørgsmålet, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Redigeringsfelt, angiv en ligning", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører "Skift til systemtastatur", og dobbelttryk derefter på skærmen. Det matematiske tastatur åbnes. Hvis du vil navigere på det matematiske tastatur, skal du stryge til højre eller venstre. Hvis du vil vælge og indtaste et tal, en operator eller en tast, skal du trykke to gange på skærmen. Når ligningen er klar, skal du stryge med en finger i nederste højre hjørne, indtil du hører "OK", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at lukke matematiktastaturet.

 6. Hvis du vil tilføje svarmulighederne for ligningen i et Valg-spørgsmål, skal du bruge valgteksterne, som Microsoft Forms opretter automatisk. Stryg til højre, indtil du hører "Tilføj alle", og dobbelttryk derefter på skærmen. Det rigtige svar er også markeret automatisk. Du kan også skrive valgteksterne som anvist i Opret en ny test, trin 7.

 7. Hvis du vil tilføje det korrekte svar til tekstspørgsmålet , skal du stryge til højre, indtil du hører "Tilføj svar", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører "Skift til systemtastatur", og dobbelttryk derefter på skærmen. Brug det matematiske tastatur til at skrive det korrekte svar, styk med en finger i nederste højre hjørne, indtil du hører "OK", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 8. For at afslutte redigeringen af spørgsmålet skal du stryge til højre, indtil du hører"Fanen Spørgsmål", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 9. Hvis du vil deaktivere funktionen ligninger, når du opretter et nyt spørgsmål uden en ligning, skal du stryge til højre, indtil du hører "Flere indstillinger for spørgsmål", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører: "Markeret, Matematik", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Se forhåndsvisning af en test

Før du deler testen med svarpersonerne, kan du kontrollere testen i eksempelvisningen. Du kan endda selv tage testen og sørge for, at alt fungerer, som det skal.

 1. I den test, du vil kontrollere, skal du stryge med én finger i øverste højre hjørne, indtil du hører knappen kontoprofil, stryge til højre, indtil du hører "Eksempel", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre for at navigere i felterne i eksempelvisningen af formularen.

 3. Hvis du selv vil teste og tage testen, skal du besvare spørgsmålene og indsende testen, sådan som det er beskrevet i Brug en skærmlæser til at besvare formular- eller testspørgsmål i Microsoft Forms.

 4. Hvis du vil afslutte eksemplet, skal du stryge med én finger i øverste venstre hjørne, indtil du hører "Knappen Tilbage", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Del en test for at få svar

Når din test er klar, kan du dele et link til testen med svarpersonerne.

 1. I den test, du vil dele, skal du stryge til højre, indtil du hører "Skjult, del", og så dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Kopiér link", og dobbelttryk derefter på skærmen. Linket til testen kopieres til udklipsholderen.

 3. Indsæt linket, f.eks. i en Microsoft Teams-kanal eller en mail.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en ny formular i Microsoft Teams

Brug en skærmlæser når du deler en formular eller test for at samarbejde i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at anvende et tema eller føje billeder til formularer og tests i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser, når du besvarer formular- eller testspørgsmål i Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at kontrollere og dele dine resultater af formularer eller tests i Microsoft Forms

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Microsoft Forms

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Find løsninger på almindelige problemer, eller få hjælp fra en supportmedarbejder.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×