Brug en skærmlæser til at besvare spørgsmål til formularer eller tests i Microsoft Forms

Skærmlæserindhold Skærmlæserindhold

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, som bruger et skærmlæserprogram sammen med Office-produkterne, og den er en del af indholdssættet Tilgængelighed i Office. Hvis du har brug for mere generel hjælp, kan du besøge Office Support-startsiden.

Brug Microsoft Forms med dit tastatur og en skærmaflæser til at besvare spørgsmål i en formular eller en test. Vi har testet det med Oplæser og JAWS i Microsoft Edge, men det kan muligvis fungere med andre skærmlæsere og browsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

Besvar spørgsmål i en formular eller test

 1. Microsoft Forms formularer og test deles med svarpersoner i form af et weblink. For at begynde med at svare, skal du åbne linket i Microsoft Edge.

 2. Hvis du vil gennemse spørgsmålene i formularen eller quizzen, skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + tabulatortasten. For hvert spørgsmål kan du høre nummeret på spørgsmålet og dets titel.

 3. Når du er på det spørgsmål, du vil besvare, skal du trykke på tabulatortasten for at flytte fokus til spørgsmålets brødtekst. Du hører spørgsmåls type. For obligatoriske spørgsmål kan du også høre: "Det er påkrævet, at svare." Hvis du har spørgsmål, der kun giver dig mulighed for at vælge én svarmulighed, hører du: "Enkelt valg". For spørgsmål, der giver dig mulighed for at vælge flere svarmuligheder, hører du: "Flere valgmuligheder".

 4. Afhængigt af spørgsmålets type, skal du gøre ét af følgende:

  • I spørgsmålene, der kun tillader én svarmulighed, kan du navigere til og vælge den ønskede indstilling ved at trykke på pil ned-tasten, indtil du hører indstillingen efterfulgt af "Alternativknap". Indstillingen er valgt.

   I de spørgsmål, der giver dig mulighed for at vælge flere svarmuligheder, for at navigere til og vælge den ønskede indstilling, skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + tabulatortasten, indtil du hører indstillingen, efterfulgt af "Afkrydsningsfelt, ikke markeret", og trykke på mellemrumstasten for at vælge den. Gentag for hver indstilling, du vil markere.

  • For spørgsmål med en enkelt eller flere linjer tekst, skal du skrive dit svar i tekstfeltet.

  • For spørgsmål med bedømmelse, Oplæser skal du slå scanningstilstand fra og trykke på højre eller venstre piletast, indtil du hører den ønskede bedømmelse. Med JAWS skal du bruge pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede bedømmelse.

  • For datospørgsmål skal du angive den dato, du vil bruge, i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ.

  • For spørgsmål med rangering, skal du bruge tabulatortasten eller Skift + tabulatortasten til at gennemse elementerne på listen. Du hører den aktuelle rangering af elementet, dets navn og "Flyt valgmulighed op, flyt valgmulighed ned."

   For at flytte et element op i rangeringen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Flyt valgmulighed op", og derefter trykke på Enter én gang for hver position, du vil flytte elementet.

   For at flytte et element ned i rangeringen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Flyt valgmulighed ned", og derefter trykke på Enter én gang for hver position, du vil flytte elementet.

  • For spørgsmål med en Likert-skala, skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + tab for at gennemse udtalelserne.

   For hver sætning skal du bruge pil op og pil ned til at navigere til knappen for det ønskede svar. 

  • For spørgsmål med filoverførsel, skal du trykke på Enter. Dialogboksen Windows Åbn åbner. Navigér til den fil, du vil uploade, og tryk på Enter.

  • For Net Promoter Score-spørgsmål skal du bruge pil op og pil ned til at gå til den ønskede værdi.

 5. For at gå til det næste spørgsmål, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører spørgsmålet. Besvar spørgsmålet, som beskrevet ovenfor.

 6. Når du er klar til at sende dine svar, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Send", og derefter trykke på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en ny formular i Microsoft Teams

Brug en skærmlæser til at oprette en ny test i Microsoft Teams

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Microsoft Forms

Brug Microsoft Forms sammen med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i macOS, i Safari til besvare spørgsmål i en formular eller en test.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

Besvar spørgsmål i en formular eller test

 1. Microsoft Forms formularer og test deles med svarpersoner i form af et weblink. For at begynde med at svare, skal du åbne linket i Safari.

 2. Tryk på Ctrl + Alternativ + venstre og højre piletast for at navigere i formularen eller testen. For hvert spørgsmål kan du høre nummeret på spørgsmålet og dets titel.

 3. Tryk på Ctrl + Alternativ + højre piletast for at flytte fokus til spørgsmålets brødtekst. Du hører spørgsmåls type. For obligatoriske spørgsmål kan du også høre: "Det er påkrævet, at svare."

 4. Afhængigt af spørgsmålets type, skal du gøre ét af følgende:

  • For spørgsmål med valgmuligheder, kan du gennemse alternativknapperne for svarmuligheder med Ctrl + Alternativ + venstre og højre piletast, og vælg den, du vil have med mellemrumstasten.

   Hvis spørgsmålet giver dig flere svarmuligheder, kan du gennemse afkrydsningsfelterne for svarmuligheder med Ctrl + Alternativ + venstre og højre piletast, og vælg den, du vil have med mellemrumstasten.

  • For spørgsmål med en enkelt eller flere linjer tekst, skal du skrive dit svar i tekstfeltet.

  • For spørgsmål med bedømmelse, skal du trykke på Ctrl + alternativ + Skift + piletast ned for at interagere med bedømmelsesskyderen og venstre eller højre piletast for at vælge den ønskede bedømmelse.

  • For datospørgsmål, skal du enten indtaste den ønskede dato i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ eller trykke på Ctrl + Alternativ + højre piletast, indtil du hører "Datovælger", trykke på Enter og vælge den ønskede dato i datovælgeren med piletasterne. Tryk på Enter for at lukke datovælgeren og vende tilbage til spørgsmålet.

  • For spørgsmål med rangering, skal du trykke på Ctrl + Alternativ + Skift + piletast ned for at flytte fokus i rullelisten med rangering. Gennemse elementerne i rullelisten med Ctrl + Alternativ + venstre og højre piletast. For at flytte et element op i rangeringen, skal du trykke på tabulatortasten én gang og derefter trykke på Enter for hver position, du vil flytte elementet. For at flytte et element ned i rangeringen, skal du trykke på tabulatortasten to gange og derefter trykke på Enter én gang for hver position, du vil flytte elementet. Tryk på Ctrl + Alternativ + Skift + piletast op for at flytte fokus ud af rullelisten

  • For spørgsmål med Likert-skala, skal du navigere i tabellen med Ctrl + Alternativ + venstre og højre piletast. For hver udtalelse, skal du gå til alternativknappen for det ønskede svar og trykke på mellemrumstasten for at markere den.

  • For spørgsmål med filoverførsel, skal du trykke på Enter. MacOS-dialogboksen Åbn åbnes. Navigér til den fil, du vil uploade, og tryk på Enter.

  • For Net Promoter Score-spørgsmål, skal du trykke på højre eller venstre piletast, indtil du hører den ønskede værdi.

 5. Tryk på Ctrl + Alternativ + højre piletast for at flytte fokus til det næste spørgsmål og gentage trin 3 og 4.

 6. Når du er klar til at sende dine svar, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Send", og derefter trykke på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en ny formular i Microsoft Teams

Brug en skærmlæser til at oprette en ny test i Microsoft Teams

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Microsoft Forms

Brug Microsoft Forms sammen med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i macOS, i Safari til besvare spørgsmål i en formular eller en test.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

Besvar spørgsmål i en formular eller test

 1. Microsoft Forms formularer og test deles med svarpersoner i form af et weblink. For at begynde med at svare, skal du åbne linket i Safari.

 2. Stryg til venstre eller højre for at navigere i formularen eller testen. For hvert spørgsmål kan du høre nummeret på spørgsmålet og dets titel.

 3. Stryg til højre for at flytte fokus til spørgsmålets brødtekst. Du hører spørgsmåls type. For obligatoriske spørgsmål kan du også høre: "Det er påkrævet, at svare."

 4. Afhængigt af spørgsmålets type, skal du gøre ét af følgende:

  • For spørgsmål med valgmuligheder, kan du høre hver indstilling, efterfulgt af "Alternativknap". Stryg til venstre eller højre for at gennemse mulighederne, og dobbelttryk på skærmen for at vælge den, du vil bruge.

   Hvis spørgsmålet giver dig mulighed for at vælge flere muligheder, hører du hver mulighed, efterfulgt af "Afkrydsningsfelt". Stryg til venstre eller højre for at gennemse mulighederne, og dobbelttryk på skærmen for at vælge den, du vil bruge.

  • For spørgsmål med en enkelt eller flere linjer tekst, skal du skrive dit svar i tekstfeltet med skærmtastaturet.

  • For datospørgsmål, skal du bruge skærmtastaturet til at angive datoen i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ eller stryge til højre og dobbelttrykke på skærmen for at åbne datovælgeren. Stryg til højre eller ned i datovælgeren for at finde den ønskede dato, og dobbelttryk på skærmen for at vælge den.

  • For spørgsmål med Likert-skala, hører du hver sætning, efterfulgt af alternativknapper til svarmulighederne. Stryg mod venstre eller højre, for at finde det svar du ønsker, og dobbelttryk herefter på skærmen.

  • For spørgsmål med filoverførsel, skal du stryge til højre, indtil du hører "Overfør en fil", og dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører den kilde, hvorfra du vil uploade en fil, og dobbelttryk på skærmen. Find den fil, du ønsker at overføre, og dobbelttryk på skærmen for at vælge den.

  • For Net Promoter Score-spørgsmål, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører den ønskede værdi, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at vælge den.

 5. Stryg til højre for at flytte til næste spørgsmål, og gentag trin 3 og 4.

 6. Når du er klar til at sende dine svar, skal du stryge til højre, indtil du hører "Send", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en ny formular i Microsoft Teams

Brug en skærmlæser til at oprette en ny test i Microsoft Teams

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Microsoft Forms

Brug Microsoft Forms med TalkBack, den indbyggede Android-skærmlæser i Chrome, til besvare spørgsmål i en formular eller en test.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

Besvar spørgsmål i en formular eller test

 1. Microsoft Forms formularer og test deles med svarpersoner i form af et weblink. For at begynde med at svare, skal du åbne linket i Chrome.

 2. Stryg til venstre eller højre for at navigere i formularen eller testen. For hvert spørgsmål kan du høre nummeret på spørgsmålet og dets titel.

 3. Stryg til højre for at flytte fokus til spørgsmålets brødtekst. Du hører spørgsmåls type. For obligatoriske spørgsmål kan du også høre: "Det er påkrævet, at svare."

 4. Afhængigt af spørgsmålets type, skal du gøre ét af følgende:

  • For spørgsmål med valgmuligheder, kan du høre hver indstilling, efterfulgt af "Alternativknap". Stryg til venstre eller højre for at gennemse mulighederne, og dobbelttryk på skærmen for at vælge den, du vil bruge.

   Hvis spørgsmålet giver dig mulighed for at vælge flere muligheder, hører du hver mulighed, efterfulgt af "Afkrydsningsfelt". Stryg til venstre eller højre for at gennemse mulighederne, og dobbelttryk på skærmen for at vælge den, du vil bruge.

  • For spørgsmål med en enkelt eller flere linjer tekst, skal du skrive dit svar i tekstfeltet med skærmtastaturet.

  • For datospørgsmål, skal du bruge skærmtastaturet til at angive datoen i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ eller stryge til højre og dobbelttrykke på skærmen for at åbne datovælgeren. Stryg til højre eller ned i datovælgeren for at finde den ønskede dato, og dobbelttryk på skærmen for at vælge den.

  • For spørgsmål med rangering, skal du stryge til venstre eller højre for navigere mellem elementerne i listen med rangering. Hvis du vil ændre rækkefølgen af elementerne, skal du dobbelttrykke på skærmen, når du hører et element, du vil flytte op eller ned, stryge til højre, indtil du hører enten "Flyt valgmulighed op" eller "Flyt valgmulighed ned", og dobbelttrykke på skærmen for at flytte elementet op eller ned med én position.

  • For spørgsmål med Likert-skala, hører du hver sætning, efterfulgt af alternativknapper til svarmulighederne. Stryg mod venstre eller højre, for at finde det svar du ønsker, og dobbelttryk herefter på skærmen.

  • For spørgsmål med filoverførsel, skal du stryge til højre, indtil du hører "Overfør en fil", og dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører den kilde, hvorfra du vil uploade en fil, og dobbelttryk på skærmen. Find den fil, du ønsker at overføre, og dobbelttryk på skærmen for at vælge den.

  • For Net Promoter Score-spørgsmål, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører den ønskede værdi, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at vælge den.

 5. Stryg til højre for at flytte til næste spørgsmål, og gentag trin 3 og 4.

 6. Når du er klar til at sende dine svar, skal du stryge til højre, indtil du hører "Send", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en ny formular i Microsoft Teams

Brug en skærmlæser til at oprette en ny test i Microsoft Teams

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Microsoft Forms

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Microsoft Forms

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×