Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Brug en skærmlæser til at besvare spørgsmål til formularer eller tests i Microsoft Forms

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn eller kognitive vanskeligheder, der bruger et skærmlæserprogram, f.eks. Microsoft’oplæser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365 produkter. Denne artikel er en del af Microsoft 365-skærmlæserens supportindholdssæt, hvor du kan finde flere oplysninger om tilgængelighed i vores apps. Du kan få generel hjælp ved at besøge Microsoft Support-startsiden.

Brug Microsoft Forms med dit tastatur og en skærmaflæser til at besvare spørgsmål i en formular eller en test. Vi har testet det med Oplæser iMicrosoft Edgeog JAWS og NVDA i Chrome, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere og webbrowsere, så længe de følger almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

Besvar spørgsmål i en formular eller test

 1. Microsoft Forms formularer og test deles med svarpersoner i form af et weblink. Åbn linket for at begynde at svare.

 2. Hvis du vil gennemse spørgsmålene i formularen eller testen, skal du trykke på Tabulatortasten eller Skift+Tab. For hvert spørgsmål hører du nummeret på spørgsmålet, dets titel og spørgsmålstype. For obligatoriske spørgsmål kan du også høre: "Det er påkrævet, at svare." For spørgsmål, der giver dig mulighed for kun at vælge én svarmulighed, hører du: "Enkelt valg." For spørgsmål, der giver dig mulighed for at vælge flere svarmuligheder, hører du: "Flere valgmuligheder.".

 3. Når du er på det spørgsmål, du vil besvare, skal du gøre et af følgende afhængigt af spørgsmålstypen:

  Bemærk!: Med Oplæser kan du slå scanningstilstanden fra med spørgsmål om valg, bedømmelse, Likert og Net Promoter Score.

  • For at navigere til og vælge den ønskede indstilling skal du trykke på pil ned, indtil du hører indstillingen, efterfulgt af "Alternativknap", i spørgsmål med én valgmulighed. Indstillingen er valgt. Hvis du har spørgsmål med flere valgmuligheder, kan du gå til den ønskede indstilling ved at trykke på Tabulatortasten eller Skift+Tab, indtil du hører indstillingen, efterfulgt af "Afkrydsningsfelt, ikke markeret", og derefter trykke på mellemrumstasten for at vælge. Gentag for hver indstilling, du vil markere.

  • For spørgsmål med enkelt tekst og tekst med flere linjer skal du skrive dit svar i tekstfeltet.

  • Hvis du har spørgsmål til bedømmelse, skal du trykke på højre eller venstre piletast, indtil du hører den ønskede bedømmelse.

  • For datospørgsmål skal du angive den dato, du vil bruge, i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ.

  • For spørgsmål med rangering skal du bruge Tabulatortasten eller Skift+Tab til at navigere mellem elementerne på listen med rangering. Du hører navnet på elementet efterfulgt af "Flyt indstilling op, flyt indstilling ned" og elementets aktuelle rangering. Hvis du vil flytte et element op i rangeringen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Flyt indstilling op", og derefter trykke på Enter. Hvis du vil flytte et element ned i rangeringen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Flyt indstilling ned", og derefter trykke på Enter.

  • For spørgsmål med en Likert-skala, skal du trykke på tabulatortasten eller Skift + tab for at gennemse udtalelserne. For hver sætning skal du bruge højre og venstre piletast til at navigere til det ønskede svar. 

  • For spørgsmål om filoverførsel skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Upload en fil", og derefter trykke på Enter. Dialogboksen Windows Åbn åbner. Gå til den fil, du vil overføre, og tryk derefter på Enter.

  • For Net Promoter Score-spørgsmål skal du bruge pil op og pil ned til at navigere til den ønskede værdi.

 4. For at gå til det næste spørgsmål, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører spørgsmålet. Besvar spørgsmålet, som beskrevet ovenfor.

 5. Når du er klar til at sende dine svar, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Send", og derefter trykke på Enter. 

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en ny formular i Microsoft Teams

Brug en skærmlæser til at oprette en ny test i Microsoft Teams

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Microsoft Forms

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug Microsoft Forms sammen med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i macOS, i Safari til besvare spørgsmål i en formular eller en test.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

Besvar spørgsmål i en formular eller test

 1. Microsoft Forms formularer og test deles med svarpersoner i form af et weblink. For at begynde med at svare, skal du åbne linket i Safari.

 2. Tryk på Tabulatortasten eller Skift+Tab for at navigere i formularen eller testen. For hvert spørgsmål hører du nummeret på spørgsmålet, dets titel og spørgsmålstypen. For obligatoriske spørgsmål kan du også høre: "Det er påkrævet, at svare." For spørgsmål, der giver dig mulighed for kun at vælge én svarmulighed, hører du: "Enkelt valg." For spørgsmål, der giver dig mulighed for at vælge flere svarmuligheder, hører du: "Flere valgmuligheder.".

 3. Når du er på det spørgsmål, du vil besvare, skal du gøre et af følgende afhængigt af spørgsmålstypen:

  • I spørgsmål med enkelt og flere valgmuligheder skal du trykke på Control+Option+Højre eller Venstre piletast for at gå til den ønskede indstilling og derefter trykke på Control+Option+Mellemrumstasten for at vælge.

  • For spørgsmål med enkelt tekst og tekst med flere linjer skal du skrive dit svar i tekstfeltet.

  • Hvis du har spørgsmål til bedømmelse, skal du trykke på Control+Option+Højre eller Venstre piletast, indtil du hører den ønskede bedømmelse, og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum for at vælge.

  • For datospørgsmål skal du angive den ønskede dato i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ.

  • For spørgsmål med rangering skal du trykke på Control+Option+Højre eller Venstre piletast for at navigere mellem elementerne på listen med rangering. Du hører navnet på elementet efterfulgt af "Flyt indstilling op, flyt indstilling ned" og elementets aktuelle rangering. Hvis du vil flytte et element op i rangeringen, skal du trykke én gang på tabulatortasten. Fokus er på knappen Flyt indstilling op. Tryk på Enter. Hvis du vil flytte et element ned i rangeringen, skal du trykke to gange på tabulatortasten. Fokus er på knappen Flyt indstilling ned. Tryk på Enter. 

  • For spørgsmål med Likert-skala skal du trykke på Control+Option+Pil ned- eller Pil op-tasten for at gennemse sætningerne. For hver sætning skal du trykke på Control+Option+Højre eller Venstre piletast for at gå til det ønskede svar og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum for at vælge.

  • Hvis du har spørgsmål til filoverførsel, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Overfør en fil", og derefter trykke på Retur. MacOS-dialogboksen Vælg filer, der skal overføres åbnes. Gå til den fil, du vil overføre, og tryk derefter på Enter.

  • For Net Promoter Score-spørgsmål skal du trykke på højre eller venstre piletast, indtil du hører den ønskede værdi.

 4. For at gå til det næste spørgsmål, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører spørgsmålet. Besvar spørgsmålet, som beskrevet ovenfor.

 5. Når du er klar til at sende dine svar, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Send", og derefter trykke på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en ny formular i Microsoft Teams

Brug en skærmlæser til at oprette en ny test i Microsoft Teams

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Microsoft Forms

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug Microsoft Forms sammen med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i macOS, i Safari til besvare spørgsmål i en formular eller en test.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

Besvar spørgsmål i en formular eller test

 1. Microsoft Forms formularer og test deles med svarpersoner i form af et weblink. For at begynde med at svare, skal du åbne linket i Safari.

 2. Stryg til venstre eller højre for at navigere i formularen eller testen. For hvert spørgsmål kan du høre nummeret på spørgsmålet og dets titel. For obligatoriske spørgsmål kan du også høre: "Det er påkrævet, at svare."

 3. Stryg til højre for at flytte fokus til spørgsmålets brødtekst.

 4. Afhængigt af spørgsmålets type, skal du gøre ét af følgende:

  • Ved spørgsmål med enkeltvalg hører du hver indstilling efterfulgt af "Alternativknap". Ved spørgsmål med flere valgmuligheder hører du hver indstilling efterfulgt af "Afkrydsningsfelt". Stryg til højre eller venstre for at gennemse indstillingerne, og dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge den ønskede.

  • For spørgsmål med enkelt linjetekst og tekst med flere linjer skal du dobbelttrykke på skærmen og derefter bruge skærmtastaturet til at angive dit svar. Når du er færdig, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Udført", og så dobbelttrykke på skærmen for at lukke skærmtastaturet.

  • Ved bedømmelsesspørgsmål skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede bedømmelse, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at vælge.

  • For datospørgsmål skal du stryge til højre, indtil du hører: "Angiv dato", og så dobbelttrykke på skærmen. Datovælgeren åbnes. Stryg til højre eller venstre for at finde den ønskede dato, og dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge.

  • For spørgsmål med rangering skal du stryge til højre eller venstre for at navigere mellem elementerne på rangeringslisten. Hvis du vil ændre rækkefølgen af elementerne, skal du dobbelttrykke på skærmen, når du hører et element, du vil flytte, stryge til højre, indtil du hører enten "Flyt indstilling op" eller "Flyt indstilling ned", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at flytte elementet op eller ned med ét element.

  • For spørgsmål med Likert-skala hører du hver sætning efterfulgt af alternativknapperne for svarmulighederne. Stryg til højre eller venstre for at finde det svar, du ønsker, og dobbelttryk derefter på skærmen.

  • For Net Promoter Score-spørgsmål skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede værdi, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at vælge den.

 5. Stryg til højre for at gå til det næste spørgsmål, og gentag derefter trin 3 og 4.

 6. Når du er klar til at sende dine svar, skal du stryge til højre, indtil du hører "Send", og så dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en ny formular i Microsoft Teams

Brug en skærmlæser til at oprette en ny test i Microsoft Teams

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Microsoft Forms

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug Microsoft Forms med TalkBack, den indbyggede Android-skærmlæser i Chrome, til besvare spørgsmål i en formular eller en test.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

Besvar spørgsmål i en formular eller test

 1. Microsoft Forms formularer og test deles med svarpersoner i form af et weblink. For at begynde med at svare, skal du åbne linket i Chrome.

 2. Stryg til venstre eller højre for at navigere i formularen eller testen. For hvert spørgsmål kan du høre nummeret på spørgsmålet og dets titel. For obligatoriske spørgsmål kan du også høre: "Det er påkrævet, at svare."

 3. Stryg til højre for at flytte fokus til spørgsmålets brødtekst. Du hører spørgsmåls type.

 4. Afhængigt af spørgsmålets type, skal du gøre ét af følgende:

  • Ved spørgsmål med enkeltvalg hører du hver indstilling efterfulgt af "Alternativknap". Ved spørgsmål med flere valgmuligheder hører du hver indstilling efterfulgt af "Afkrydsningsfelt". Stryg til højre eller venstre for at gennemse indstillingerne, og dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge den ønskede.

  • For spørgsmål med enkelt linjetekst og tekst med flere linjer skal du stryge til højre, indtil du hører "Redigeringsfelt", dobbelttrykke på skærmen og derefter skrive dit svar i tekstfeltet med skærmtastaturet. Stryg nedad og til venstre for at lukke skærmtastaturet.

  • Ved bedømmelsesspørgsmål skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede bedømmelse, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at vælge.

  • For datospørgsmål skal du stryge til højre, indtil du hører: "Skjult, angiv dato", og så dobbelttrykke på skærmen. Datovælger åbnes. Stryg til højre eller venstre for at finde den ønskede dato, og dobbelttryk på skærmen for at vælge.

  • For spørgsmål med rangering skal du stryge til højre eller venstre for at navigere mellem elementerne på rangeringslisten. Hvis du vil ændre rækkefølgen af elementerne, skal du dobbelttrykke på skærmen, når du hører et element, du vil flytte, stryge til højre, indtil du hører enten "Flyt indstilling op" eller "Flyt indstilling ned", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at flytte elementet op eller ned med ét element.

  • For spørgsmål med Likert-skala hører du hver sætning efterfulgt af alternativknapperne for svarmulighederne. Stryg til højre eller venstre for at finde det svar, du ønsker, og dobbelttryk derefter på skærmen.

  • For Net Promoter Score-spørgsmål skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede værdi, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at vælge.

 5. Stryg til højre for at gå til det næste spørgsmål, og gentag derefter trin 3 og 4.

 6. Når du er klar til at sende dine svar, skal du stryge til højre, indtil du hører "Send", og så dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette en ny formular i Microsoft Teams

Brug en skærmlæser til at oprette en ny test i Microsoft Teams

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Microsoft Forms

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Find løsninger på almindelige problemer, eller få hjælp fra en supportmedarbejder.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×